Število rezultatov iskanja: 1895

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (1895)odstrani
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (180)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (158)
Acta historiae artis Slovenica (9)
Acta Histriae (5)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (58)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (505)
Arheološki vestnik (16)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (15)
Ars et humanitas (9)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (30)
Bogoslovni vestnik (6)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (12)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (5)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Družboslovne razprave (1)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (9)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Filozofski vestnik (7)
Gea (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (3)
Geografski vestnik (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (30)
Gradbeni vestnik (13)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (162)
Informacije MIDEM (9)
Informatica (Ljubljana) (15)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (7)
Keria (Ljubljana) (2)
Klik (Ljubljana) (55)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (181)
Les (Ljubljana) (20)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (35)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša sodobnost (8)
Naše gospodarstvo (1)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Razpotja (16)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (4)
Sanitarno inženirstvo (2)
Slovenski etnograf (20)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (9)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (17)
Uporabna informatika (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (53)
Urbani izziv. Posebna izdaja (13)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (50)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (8)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (160)
Društvo humanistov Goriške (16)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (30)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (35)
Narodna in univerzitetna knjižnica (205)
Pedagoška obzorja (1)
Pro anima, d.o.o. (55)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (22)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (50)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (667)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (151)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (66)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (58)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
ZRC SAZU (23)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (116)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (58)
Didakta (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (180)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (17)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Etnografski muzej (24)
Fakulteta za arhitekturo (667)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (162)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (158)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
International Institute for Archival Science (29)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo (35)
Nova revija (6)
Obzorja (17)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pravna fakulteta (1)
Pro Anima (55)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (58)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (34)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (22)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (50)
Societá storica del Litorale (58)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (66)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (13)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (58)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (58)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (18)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (172)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (1895)