Število rezultatov iskanja: 4178

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Amerikanski Slovenec (142)
Ameriška domovina (211)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (14)
Angeljček (8)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Arhivi (5)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (20)
Besednik (Celovec) (1)
Bilten Slovenske vojske (1)
Bogoljub (Ljubljana) (3)
Bogoslovni vestnik (13)
Celjski zbornik (2)
Clevelandska Amerika (4)
Colorjeve informacije (5)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (5)
Čas (Ljubljana) (1)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (2)
Dan (1912) (4)
Danica (Ljubljana) (1)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (1)
Delavec (1914) (1)
Delavska enotnost (1)
Delavska pravica (3)
Delo & dom (1)
Delo (Ljubljana) (761)
Delo (Trst) (1)
Delo FT (1)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (3)
Dialogi (2)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (45)
Dolenjske novice (9)
Dolenjski list (74)
Dolenjski razgledi (1)
Dom in svet (Ljubljana) (17)
Domači prijatelj (1)
Domačin (1)
Domoljub (Ljubljana) (59)
Domovina (1891-1908) (4)
Domovina (Ljubljana) (7)
Druga mestna osemrazredna deška ljudska šola (Ljubljana) (1)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (6)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (6)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (2)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (2)
Duhovno življenje (11)
Dve domovini (5)
Edinost (Chicago) (5)
Edinost (Toronto) (1)
Edinost (Trst) (4)
Edinost-Unity (1)
Emona informator (1)
Enakopravnost (ZDA) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija - Kranj (6)
Gimnazija - Novo mesto (1)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (13)
Glas (45)
Glas Gorenjske (4)
Glas gospodarstva (3)
Glas naroda (Ljubljana) (1)
Glas naroda (New York) (469)
Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires) (1)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (13)
Glas zaveznikov (1)
Glasilo Ingrada (1)
Glasilo KSK jednote (187)
Glasilo občine Šentrupert (1)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (3)
Glasnik (Calumet) (9)
Glasnik (Okrajni ljudski odbor) (2)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Glavna šola - Postojna (6)
Gledališki list (Slovensko ljudsko gledališče Celje) (1)
Gorenjec (1900-1941) (24)
Gorenjski glas (1948) (2)
Gorenjski glas (1985) (136)
Goriška straža (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Grosupeljski odmevi (3)
Idrijski razgledi (1)
Informativni fužinar (2)
Infotok (1)
IRT 3000 (4)
Izseljenski vestnik (1)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (2)
Jadranski almanah (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (9)
Jezikoslovni zapiski (3)
Jugoslavija (Ljubljana) (3)
Jugoslovan (1930) (11)
Jutro (1910) (1)
Jutro (Ljubljana) (48)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (1)
Kamničanka (5)
Kamniški občan (13)
Kamniški zbornik (4)
Katoliški glas (1)
Katoliški misijoni (18)
Katoliški obzornik (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetijske in rokodelske novice (28)
Kmetovalec (16)
Kmetski list (7)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Knjižnica (1)
Knjižničarske novice (1)
Kočevski Slovenec (5)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (2)
Koledar Ave Maria (3)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (54)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Koledarček Družbe svetega Mohora (4)
Konoplan (1)
Kopitarjev glas (8)
Koroški Slovenec (4)
Kranjski zvon (Kranj) (3)
Kronika (Ljubljana) (13)
Kurir (1)
Laibacher Zeitung (4)
Les (Ljubljana) (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Letopis Matice Slovenske (8)
Letopis Planinske zveze Slovenije (2)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Ljubljanski časnik (2)
Ljubljanski dnevnik (4)
Ljudska pravica (9)
Ljudska šola - Mengeš (2)
Ljudska šola - Postojna (3)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Logaške novice (1)
Loški razgledi (2)
Lovec (Ljubljana) (2)
Mandrač (Izola) (2)
Mariborski koledar (1)
Mariborski večernik Jutra (1)
Meddobje (Entresiglo) (2)
Mengšan (39)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (6)
Mir (Celovec) (5)
Misli (Kew) (70)
Mlada pota (1963) (1)
Mladika (Gorica) (1)
Mladina (6)
Mladost (1)
Mohorjev koledar (4)
Murska straža (1)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1)
Narodni gospodar (1)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (1)
Narodni list (Celje) (2)
Narodni vestnik (10)
Naš čas (4)
Naš časopis (1)
Naš glas (1919) (1)
Naš kraj (Dobrepolje) (3)
Naš list (1930) (4)
Naš stik (10)
Naš tednik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša luč (3)
Naša moč (1905) (1)
Naša moč (1936) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Nedeljski dnevnik (1)
Nedelo (Ljubljana) (13)
Nova doba (1)
Nova doba (Celje) (2)
Nova doba (Cleveland) (5)
Nova revija (4)
Novi akordi (3)
Novi glas (1)
Novi tednik NT in RC (7)
Novine (Murska Sobota) (2)
NR. Naši razgledi (2)
NT. Naš tednik (3)
Občan (Destrnik) (7)
Občinska uprava (1905) (1)
Občinski poročevalec (Domžale) (22)
Obvestila Planinske zveze Slovenije (15)
Odmev iz Afrike (9)
Odsev (Trzin) (2)
Odsevanja (2)
Omnes unum - Todos uno (2)
Organizacija (Kranj) (4)
Orlič (1)
Ormoške novice (9)
Otrok in knjiga (3)
Papir (Ljubljana) (2)
Pedagoški letopis (1)
Petkov teden (1)
Petrol (Ljubljana) (1)
Pionir (Novo mesto) (13)
Planinski vestnik (5)
Pohod (1)
Polet (2002) (1)
Ponedeljski Slovenec (2)
Posavski obzornik (1)
Pravica (1)
Prelom (Ljubjana, 1934) (2)
Primerjalna književnost (1)
Primorska borba (2)
Primorske novice (2004) (5)
Primorski dnevnik (9)
Projektna mreža Slovenije (4)
Proletarec (Chicago) (7)
Prosveta (ZDA) (1)
Prosvetni delavec (1)
Rast (Novo mesto) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (1)
Research annual report (University of Ljubljana, Faculty of Economics) (1)
Rešeto (1)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (2)
Rodna gruda (3)
Rokovnjač (Lukovica) (1)
Salezijanski vestnik (8)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Sava (Kranj) (3)
SavaGlas (1)
Savinjske novice (4)
Sedanjost (1)
Sejni zapisi Državnega zbora (4)
SID banka (English ed.) (5)
SID banka (Slovenska izd.) (5)
Slamnik (35)
Slavistična revija (2)
Sloga (Cleveland) (1)
Slovan (Ljubljana. 1902) (1)
Slovenec (1873) (199)
Slovenija (1848-1850) (2)
Slovenija (1915) (1)
Slovenska država (1)
Slovenske novice (37)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski dom (1909-1914) (1)
Slovenski dom (1935-1945) (6)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski glasnik (1858) (1)
Slovenski gospodar (11)
Slovenski jezik (1938) (3)
Slovenski list (1896) (2)
Slovenski narod (59)
Slovenski narod (Pueblo, Col.) (2)
Slovenski poročevalec (42)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski Štajerc (1)
Slovenski vestnik (2)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (22)
Sobotna priloga (8)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (1)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (1)
Sotočje (1999) (15)
Sredica (Središče ob Dravi) (2)
Stati inu obstati (2)
Stezice (Novo mesto) (1)
Straža (Maribor) (1)
Strojniški vestnik (2)
Svet elektronike (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (14)
Šolska kronika (2)
Štajerski tednik (Ptuj) (106)
Štorski železar (1)
Tedenska tribuna (1)
Tednik (Ptuj) (35)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (5)
Tekstilec (Kranj) (1)
Tekstilna šola - Kranj (1)
The voice of Slovenia (1)
Tim (Ljubljana) (1)
Tovariš (Ljubljana) (2)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (2)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
Trgovski tovariš (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (1)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Tribuna (Ljubljana) (1)
Triglav (1933) (1)
Trnovski zvon (2)
Tržiški vestnik (2)
Učiteljski tovariš (8)
Uradni list Ljudske republike Slovenije (57)
Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani (14)
Uradni list Socialistične Republike Slovenije (8)
Uradni vestnik Gorenjske (4)
Uradni vestnik občine Ormož (3)
Uradno glasilo slovenskih občin (3)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (1)
Vakuumist (1)
Večer (Maribor) (22)
Večerni list (3)
Venec cerkvenih bratovščin (1)
Ventil (Ljubljana) (4)
Vertec (1871) (3)
Vestnik (4)
Vestnik (Maribor) (1)
Vestnik (Murska Sobota) (1)
Vestnik = Messenger (4)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Vigred (1)
Vojaška zgodovina (2)
Zaliv (Trieste) (1)
Zarja (2)
Zarja (1911) (5)
Zasavc (23)
Zasavski tednik (1)
Zasavski udarnik (1)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik Svobodne Slovenije (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zgodnja Danica (12)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski zapisi (2)
Zora (Ljubljana) (1)
Žirovski občasnik (1)
Leto izida
1831 (1)
1832 (3)
1833 (1)
1834 (3)
1835 (1)
1846 (1)
1848 (3)
1850 (2)
1851 (1)
1854 (2)
1857 (1)
1858 (1)
1861 (2)
1864 (2)
1865 (2)
1866 (2)
1867 (3)
1868 (2)
1869 (4)
1870 (5)
1871 (7)
1872 (3)
1872/1873 (1)
1873 (4)
1874 (7)
1875 (4)
1876 (4)
1877 (3)
1878 (3)
1878/1879 (1)
1879 (10)
1879/1880 (1)
1880 (2)
1881 (2)
1881/1882 (1)
1882 (6)
1883 (3)
1884 (4)
1884/1885 (2)
1885 (6)
1885/1886 (1)
1886 (7)
1886/1887 (2)
1887 (8)
1887/1888 (2)
1888 (7)
1888/1889 (2)
1889 (7)
1889/1890 (1)
1889/1990 (1)
1890 (6)
1890/1891 (2)
1891 (6)
1891/1892 (1)
1892 (9)
1893 (7)
1893/1894 (1)
1894 (8)
1894/1895 (1)
1895 (7)
1895/1896 (1)
1896 (6)
1896/1897 (1)
1897 (4)
1897/1898 (1)
1898 (1)
1899 (20)
1899/1900 (1)
1900 (9)
1900/1901 (1)
1901 (13)
1901/1902 (2)
1901-1914 (1)
1902 (13)
1902/1903 (1)
1903 (8)
1904 (19)
1905 (33)
1906 (30)
1907 (35)
1907/1908 (2)
1908 (36)
1908/1909 (1)
1909 (43)
1909/1910 (1)
1910 (33)
1911 (62)
1912 (38)
1913 (58)
1913/1914 (1)
1914 (45)
1915 (117)
1916 (234)
1916/1917 (1)
1917 (88)
1918 (39)
1918/1919 (1)
1919 (41)
1919/1920 (1)
1920 (72)
1921 (41)
1922 (17)
1923 (14)
1924 (17)
1925 (4)
1926 (15)
1927 (14)
1928 (17)
1929 (9)
1929/1930 (1)
1929/1934 (1)
1929/2930 (1)
1929-1938 (1)
1930 (31)
1930/1931 (2)
1931 (39)
1931/1932 (1)
1932 (22)
1932/1933 (2)
1933 (22)
1933/1934 (2)
1934 (21)
1934/1935 (2)
1935 (34)
1935/1936 (2)
1936 (25)
1936/1937 (2)
1937 (36)
1937/1938 (5)
1938 (27)
1938/1939 (5)
1939 (19)
1939/1940 (5)
1940 (21)
1941 (9)
1942 (9)
1943 (9)
1944 (15)
1945 (12)
1946 (10)
1947 (6)
1948 (11)
1949 (14)
1950 (11)
1951 (11)
1952 (11)
1953 (7)
1954 (10)
1955 (13)
1956 (21)
1957 (10)
1958 (6)
1959 (2)
1960 (9)
1961 (2)
1962 (8)
1963 (17)
1964 (18)
1965 (22)
1966 (28)
1967 (23)
1968 (22)
1969 (27)
1970 (31)
1971 (20)
1972 (20)
1972/1973 (2)
1973 (22)
1974 (11)
1975 (25)
1976 (18)
1977 (20)
1978 (35)
1979 (29)
1980 (38)
1980/1981 (1)
1981 (34)
1981/1982 (1)
1982 (35)
1983 (22)
1984 (30)
1984/1985 (1)
1985 (32)
1986 (34)
1987 (22)
1987-2002 (1)
1988 (30)
1989 (18)
1989/1990 (1)
1990 (27)
1991 (26)
1992 (25)
1993 (26)
1994 (32)
1995 (43)
1996 (45)
1997 (33)
1998 (50)
1999 (63)
1999/2000 (1)
2000 (61)
2001 (56)
2002 (71)
2003 (66)
2004 (65)
2005 (50)
2006 (66)
2007 (64)
2008 (76)
2009 (77)
2010 (60)
2011 (124)
2012 (50)
2013 (27)
2014 (32)
2015 (26)
2016 (21)
2017 (20)
2018 (18)
2019 (18)
2020 (22)
2021 (10)
2022 (19)
2023 (9)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DELO, d.d. (477)
Dnevnik (46)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Državni zbor Republike Slovenije (4)
Elektro Maribor d.d. (1)
ELES, d.o.o. (10)
Gorenjski glas d.d. (195)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (14)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Gospodarska zbornica Slovenije (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Domžale (65)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (1)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (14)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (19)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (166)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (21)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (111)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (18)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (1)
Mariborska knjižnica (6)
Mestna knjižnica Grosuplje (3)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (2)
Mestna knjižnica Kranj (38)
Mestna knjižnica Ljubljana (149)
Ministrstvo za obrambo RS (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Žiri (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2514)
Naš čas, d.o.o. (4)
Nova obzorja (3)
NT & RC d.o.o. (4)
Občina Destrnik (7)
Občina Domžale (13)
Občina Grosuplje (3)
Občina Kamnik (5)
Občina Lukovica (1)
Občina Mengeš (19)
Občina Ormož (12)
Občina Središče ob Dravi (2)
Občina Trnovska vas (2)
Občina Trzin (1)
Občina Vodice (8)
Osrednja knjižnica Celje (105)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (6)
Pegaz International d.o.o. (1)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (21)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Pokrajinski muzej Kočevje (1)
Primorske novice (5)
Primorski dnevnik (2)
PROFIDTP d.o.o. (4)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (109)
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (1)
Rokodelski center Ribnica (1)
Salezijanski inšpektorat (8)
Savinjske novice (1)
SID banka d.d. (10)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski misijon Melbourne (17)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Melbourne (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko združenje za projektni management (4)
Škrabčeva knjižnica (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Valvasorjeva knjižnica Krško (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (2)
Zedinjena Slovenija (3)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Vsebina
Založnik
[A.I.S.] (1)
= Faculty of Economics (1)
A. Golobič (1)
A. Janežič (1)
A. Krpič (1)
Adana (1)
Akademska založba (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (3)
Anton Janežič (1)
Anton Pesek (2)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Ave Maria (3)
AX elektronika (1)
B, Rauter (1)
Baragovo misijonišče (18)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (3)
Bohumil Sirotek (4)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
Color (5)
Časopisni zavod Uradni list SRS (8)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (3)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (2)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Delniška tiskarna (14)
Delo (828)
Dnevnik (46)
Dolenjska založba (1)
Dolenjski list (75)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
Dragotin Hribar (5)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (2)
Društvo Pravnik (1)
Društvo Pripravniški dom (4)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Slovenija (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (3)
Družba sv. Mohora (20)
Družba sv. Mohorja (42)
Družba za založniške pobude (9)
Družina (7)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (2)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Državna realna gimnazija v Kranju (3)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (2)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni zbor Republike Slovenije (4)
DZS (1)
E. Liegel (1)
Edinost (6)
Edinost Publishing (142)
Eduard Liegel (1)
Edward Kalish (4)
Ekonomska fakulteta (1)
Elektro (1)
ELES (10)
Emona (1)
F. Haderlap (5)
Fago (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fran Bartl (5)
Fran Radešček (1)
Franci Kotnik (2)
Frančišek Pavletič (1)
Generalštab Slovenske vojske (1)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (2)
gimnazija (1)
Gimnazija (2)
Gimnazija Novo Mesto (1)
Glas naroda (469)
Glas, Kranj (49)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (4)
Gorenjski glas (56)
Gorenjski glas, Kranj (99)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Goriška tiskarna (2)
Gospodarska zbornica Slovenije (3)
Graffit (2)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
I. Križman (1)
ICO (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (19)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (2)
II. državna gimnazija (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (6)
II. OŠ (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (2)
III. mestna petrazredna ljudska šola (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (6)
IMV (1)
Induplati (1)
Ingrad-GIP (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
IO Komunistične stranke Italije (1)
Ivan Dolinar (4)
Ivan Rakovec (6)
Ivan Tokan (1)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (3)
Izseljenska zbornica (1)
J. Blaznik (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Debevec (211)
J. Krajec (10)
J. Mikić (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Šuc (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Janez Krizostom Pogačar (13)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (1)
Jožef Blaznik (32)
Jožef Klekl (2)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (7)
Jugoslovanska katoliška jednota (5)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Obergymnasiums (1)
Katoliška bukvarna (4)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Klaverjeva družba (9)
Kmetijska družba za Slovenijo (16)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Konsorcij Goriške straže (1)
konzorcij (1)
Konzorcij (34)
Konzorcij "Domačega prijatelja" (1)
Konzorcij Gorenjca (24)
Konzorcij jutra (22)
Konzorcij Jutra (1)
Konzorcij jutro (26)
Konzorcij Mariborski tisk (1)
Konzorcij Orliča (1)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (2)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (1)
Konzorcij Večernega lista (3)
Krajevna skupnost Žiri (1)
Krajni šolski svet (2)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (22)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (3)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (184)
KUD Logos (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturna skupnost občine (2)
Kulturna skupnost občine Cerknica (1)
Kulturno društvo Obzorje (1)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (2)
Kulturno umetniško društvo (1)
L. Nahtigal (1)
L. Schwentner (4)
Leonova družba (2)
Lipa (1)
Ljubljana [Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje] (3)
Ljudska tiskarna (199)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Lovska zveza Slovenije (2)
M. Kolar, Ljubljana (57)
M. Kranjec (9)
M. Palčič (1)
M. Škerjanec (1)
Mariborska knjižnica (3)
Martin Konda (13)
Mary Molek (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (10)
Mestna glavna šola (6)
Mestna občina Novo Mesto (2)
Mestni ljudski odbor (2)
Mestni muzej (1)
Mestni župni urad (3)
Mi amigo (18)
Mihael Moškerc (1)
Milan Plut (1)
Milič (1)
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Misijonišče (4)
Mladika (1)
Mladina (7)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (4)
Mohorjeva družba (4)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo za Kranjsko (2)
Muzejsko društvo za Slovenijo (2)
N. Artič (1)
N. Ditmajer (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva ... (1)
na svitlo dala C.k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna prosveta (1)
Narodna tiskarna (59)
Narodna založba (2)
Narodni svet koroških Slovencev (4)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (1)
Naš čas, d.o.o. (4)
Naša založba (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Jožef Blaznik (6)
natisnili, založili in na prodaj jih imajo J. Blasnikovi nasledniki (1)
Nova obzorja (3)
Nova revija (4)
Novi tednik (7)
Občina (7)
Občina Destrnik (7)
Občina Dobrepolje (3)
Občina Domžale (38)
Občina Grosuplje (2)
Občina Kamnik (9)
Občina Komenda (1)
Občina Ljubljana Vič-Rudnik (1)
Občina Lukovica (1)
Občina Mengeš (10)
Občina Ormož (9)
Občina Središče ob Dravi (2)
Občina Šentrupert (1)
Občina Trnovska vas (2)
Občina Trzin (2)
Občina Vodice (8)
Občinski svet občine (1)
Občinski svet občine Grosuplje (1)
Občinski svet Občine Mengeš (11)
Obzorja (4)
Očitna glavna šola v Postojni (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Okrajni ljudski odbor (2)
Okrajni odbor OF (1)
Okrajni odbor SZDL (1)
OOOF Radovljica, Kranj in Ljubljana-okolica, Kranj (2)
Orliška podzveza (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (1)
Petrol (1)
Pionir (13)
Planinska zveza Slovenije (22)
Podjetje za informiranje (1)
Pravna fakulteta (1)
Prese (2)
Prijatelji slovenske znanosti (1)
Primorske novice (5)
Profidtp (4)
Progres (1)
Prosvetna Zveza (1)
R. Šeber (1)
Radio Brežice (1)
Radio- Tednik (24)
Radio-Tednik (117)
Rafaelova družba (1)
Rasto Pustoslemšek (1)
Ravnateljstvo (3)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Republiški odbor sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Rudolf F. Gregorich (2)
Rudolf F. Gregorič (1)
Ruslica (1)
s. n. (9)
s.n. (3)
Salezijanski inšpektorat (8)
samozal. (1)
samozaložba (2)
Sanje (2)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (1)
Savinjske novice (2)
SID banka (10)
Skupščina občine (14)
Slavistično društvo (3)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slavnostni odbor (1)
Sloga (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian media house (1)
Slovenian National Federation of Canada (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian Women's Union of America (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska izseljenska matica (3)
Slovenska kulturna akcija (3)
Slovenska matica (3)
Slovenska Matica (2)
Slovenska narodna podporna jednota (4)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenska tiskovna družba (10)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (70)
Slovenski frančiškani v ZDA (20)
Slovenski poročevalec (42)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Melbourne (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko dušno pastirstvo (11)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko tiskovno društvo (9)
Slovensko trgovsko društvo Merkur (1)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (4)
Službeni list (57)
SO Domžale (19)
Sophia (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
SŠTS Šiška (1)
Stavbna zadruga Bežigrajski dom (1)
Studia Slovenica (1)
Svet ZSSS (1)
Svobodna Slovenija (2)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Šmihelska cerkev (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štrancar.com (1)
Študentska organizacija Univerze (1)
Študentska založba (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Tekstilindus (1)
Teološka fakulteta (2)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna Merkur (11)
Tiskarna Sava (3)
Tiskarna sv. Cirila (11)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (4)
Unio Apostolica (2)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Večer (22)
Viharnik (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Vzajemna zavarovalnica (2)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zadružna zveza (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (7)
Zasavc (23)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod Tržiški vestnik (2)
Združeno podjetje Ljudska pravica (4)
Zedinjena Slovenija (10)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski odsek pri zvezi DSPB Tabor (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev slovenskih protikomunističnih borcev Tabor (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec (2)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna (1)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (1)
Življenje in tehnika (1)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (4178)