Number of hits: 100

Journals - titles
Journals - form
Content
Publisher
A. Cvahte (1)
A. Javh (1)
A. Kerševan (1)
A. Kratovac (1)
A. Krošl (1)
A. Kurent (1)
A. Makra (1)
A. Mucaj (1)
B. Kavšek (1)
B. Kejžar (1)
B. Tekavec (1)
B. Udovič (1)
B. Žuber (1)
Cankarjeva založba (1)
D. Crnčec (1)
D. Dular (1)
D. Končan (1)
D. Mitrović (1)
D. Mrhar Prelić (1)
D. Švarc (1)
D. Tadič (1)
D. Tasev (1)
ex typographia haeredum Galeatii Rosati (1)
F. Pozderec (1)
G. Nacikj (1)
G. Pajnkihar (1)
gedruckt bey den P.P. Mechitaristen (1)
gedruckt bey den PP. Mechitaristen (1)
I. Kristan (1)
I. Rumenov (1)
I. Štefanec (1)
I. Vrečko (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
J. Novak (1)
J. Pečar (1)
J. Pengov (1)
J. Prostor (1)
K. J. Trübner etc. (1)
K. Lipovec (1)
K. Lutman (1)
K. Prebil (1)
K. Simončič (1)
K. Štemberger (1)
K. Vatovec (1)
L. Mišič (1)
L. Vavken (1)
M. A. Gvardjančič (1)
M. Čarni Pretnar (1)
M. Damaška (1)
M. Dekleva (1)
M. Hafner (1)
M. Kovič Dine (1)
M. Ladić (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Rangus (1)
M. Tekavčič Veber (1)
M. Varl (1)
N. Dekleva (1)
N. Orehek Ručigaj (1)
N. Pleterski Puharič (1)
N. Zupan (1)
Obzorja (1)
P. Farmany (1)
P. Marc (1)
P. Mele (1)
P. Šarf (1)
R. Kanižar (1)
R. Reven (1)
Rebić Avguštin J. (1)
S. Garbatavičiute (1)
S. Pecin (1)
S. Pistotnik (1)
S. Remškar Rejc (1)
S. Schaup (1)
S. Sever (1)
S. Tkalec (1)
samozaložba (1)
Selbstverl. (1)
Š. Kogovšek Sajovic (1)
T. Drolec Sladojević (1)
T. Lavrič (1)
T. P. Metelko (1)
T. Porčnik (1)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (1)
typis Leopoldi Voigt ... (1)
U. Brulc (1)
U. Grahek (1)
U. Kramberger Mendek (1)
U. Pavčič (1)
U. Vrtačnik (1)
Uradni list LRS (1)
V. Ceranić (1)
V. Katstelic (1)
V.-D. Degan (1)
Veselin Masleša (1)
Search in (100)