Number of hits: 138

Journals - titles
Journals - form
Content
Publisher
A. Cvahte (1)
A. Drev (1)
A. Javh (1)
A. Jevšek (1)
A. Kerševan (1)
A. Kratovac (1)
A. Krošl (1)
A. Kurent (1)
A. Makra (1)
A. Mucaj (1)
A. Rožnik (1)
B. Geršak (1)
B. Gornik (1)
B. Kavšek (1)
B. Kejžar (1)
B. Plut (1)
B. Podgoršek (1)
B. Slak (1)
B. Tekavec (1)
B. Udovič (1)
B. Žuber (1)
Cankarjeva založba (1)
D. Crnčec (1)
D. Dular (1)
D. Frangež (1)
D. Končan (1)
D. Magyar (1)
D. Mitrović (1)
D. Mrhar Prelić (1)
D. Orož (1)
D. Potparič (1)
D. Švarc (1)
D. Tadič (1)
D. Tasev (1)
E. Bertok (1)
ex typographia haeredum Galeatii Rosati (1)
F. Pozderec (1)
G. Justinek (1)
G. Nacikj (1)
G. Pajnkihar (1)
gedruckt bey den P.P. Mechitaristen (1)
gedruckt bey den PP. Mechitaristen (1)
I. Kristan (1)
I. Merc (1)
I. Rumenov (1)
I. Štefanec (1)
I. Vrečko (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
J. Novak (1)
J. Pečar (1)
J. Pengov (1)
J. Prostor (1)
J. Škrbec (1)
K. Domiter Protner (1)
K. Drnovšek (1)
K. Eman (1)
K. J. Trübner etc. (1)
K. Lipovec (1)
K. Lutman (1)
K. Prebil (1)
K. Rejec Longar (1)
K. Simončič (1)
K. Štemberger (1)
K. Vatovec (1)
L. Mišič (1)
L. Vavken (1)
L. Vošnjak (1)
M. A. Gvardjančič (1)
M. Brajović (1)
M. Čarni Pretnar (1)
M. Damaška (1)
M. Dekleva (1)
M. Hafner (1)
M. Hribar (1)
M. Kovič Dine (1)
M. Ladić (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Rangus (1)
M. Šepec (1)
M. Tancer Verboten (1)
M. Tekavčič Veber (1)
M. Varl (1)
M. Zorin Bukovšek (1)
M. Žuraj (1)
N. Dekleva (1)
N. Orehek Ručigaj (1)
N. Pleterski Puharič (1)
N. Zupan (1)
Obzorja (1)
P. Farmany (1)
P. Marc (1)
P. Mele (1)
P. Šarf (1)
R. Brumnik (1)
R. Hacin (1)
R. Kanižar (1)
R. Reven (1)
Rebić Avguštin J. (1)
S. Garbatavičiute (1)
S. Kuhar (1)
S. Pecin (1)
S. Pistotnik (1)
S. Remškar Rejc (1)
S. Schaup (1)
S. Sever (1)
S. Tkalec (1)
samozaložba (1)
Selbstverl. (1)
Š. Kogovšek Sajovic (1)
T. Drolec Sladojević (1)
T. Lavrič (1)
T. P. Metelko (1)
T. Porčnik (1)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (1)
typis Leopoldi Voigt ... (1)
U. Brulc (1)
U. Grahek (1)
U. Kežmah (1)
U. Kramberger Mendek (1)
U. Kupec (1)
U. Pavčič (1)
U. Pirnat (1)
U. Vrtačnik (1)
Uradni list LRS (1)
V. Bevc (1)
V. Ceranić (1)
V. Katstelic (1)
V. Rošic Feguš (1)
V. Verdel Kokol (1)
V.-D. Degan (1)
Veselin Masleša (1)
Search in (138)