Number of hits: 2981

Journals - form
Location
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Florida State University (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za kriminologijo (3)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (433)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (3)
University of Sheffield (1)
University of Uppsala, Faculty of Science and Technology (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (16)
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (546)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (196)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (247)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (76)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (138)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (199)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (68)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (161)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (99)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (51)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (121)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (168)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (63)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (127)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (42)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Content
Publisher
(1)
A. Aleksovski (1)
A. Angelovska Bežoska (1)
A. Arzenšek (1)
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Baš (1)
A. Baumkircher (1)
A. Benedejčič (1)
A. Berkopec (1)
A. Bernard (1)
A. Bezjak Mlakar (1)
A. Bizjak (1)
A. Blatnik (1)
A. Braček Lalić (1)
A. Bratko (1)
A. Brdar Turk (1)
A. Breznik (1)
A. Brglez (1)
A. Brožič (1)
A. Budihna (1)
A. Burger (1)
A. Buturović (1)
A. Cedilnik (1)
A. Cerar (1)
A. Cividini (1)
A. Cvahte (1)
A. Cvetinović (1)
A. Čalić (1)
A. Česen (1)
A. Čopar (1)
A. Čufar (1)
A. Ćehajić (1)
A. Debevc (1)
A. Dekleva (1)
A. Dervishi (1)
A. Detiček (1)
A. Dobovišek (1)
A. Dolenc (1)
A. Dolinar (1)
A. Erega (1)
A. F. Dolinšek (1)
A. Fabjan (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Flander (1)
A. Flašker (1)
A. Fortič (1)
A. Frank (1)
A. Galant (1)
A. Gerbin (1)
A. Gigov (1)
A. Gjeçi (1)
A. Golež (1)
A. Goličnik (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Gorišek (1)
A. Gračner (1)
A. Grdović Gnip (1)
A. Greljo (1)
A. Grilc Fajfar (1)
A. Guček (1)
A. Guštin Habuš (1)
A. Herman (1)
A. Hočevar (2)
A. Holcar Brunauer (1)
A. Horvat (2)
A. Hrovat (1)
A. Huč (1)
A. Ikica (1)
A. Ilc (1)
A. Jakulin (1)
A. Jamšek (1)
A. Janeš (1)
A. Janev (1)
A. Janžič (1)
A. Japelj (1)
A. Javh (1)
A. Jazbec (1)
A. Jelen (1)
A. Jelovšek (1)
A. Jošt (1)
A. Jovanović (1)
A. Jurše (1)
A. Kabaklić (1)
A. Kandolf Borovšak (1)
A. Kansky (1)
A. Kapus (1)
A. Kašček Bučinel (1)
A. Kaurin (1)
A. Kavčič (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Kavčič Pucihar (1)
A. Kejžar (1)
A. Kepic Mohar (1)
A. Kermauner (1)
A. Kerševan (1)
A. Kladnik (1)
A. Klančnik (1)
A. Kobler (1)
A. Kochoska (1)
A. Kodrič (1)
A. Kodrin (1)
A. Kohont (1)
A. Kolar (2)
A. Kolarič (1)
A. Koren (1)
A. Kornhauser (1)
A. Koroša (1)
A. Kos (2)
A. Košar (1)
A. Košmerlj (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kovač (1)
A. Kovačič (1)
A. Kovanda (1)
A. Krajnc (1)
A. Kratovac (1)
A. Krbavčič (1)
A. Krese (1)
A. Kristl (1)
A. Kroflič (1)
A. Krošl (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kuljanin (1)
A. Kunčič (1)
A. Kurent (1)
A. Kuštrin (1)
A. Kvas (1)
A. Lah (1)
A. Lazar (1)
A. Lažeta (1)
A. Lemut (1)
A. Lipnik (1)
A. Logar (1)
A. Lukanc (1)
A. Lukežič (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Maček (1)
A. Mahnič (1)
A. Majer (1)
A. Majić Skrbinšek (1)
A. Makra (1)
A. Maksuti (1)
A. Manfreda (1)
A. Marčun Kompan (1)
A. Marinšek (1)
A. Marjetič (1)
A. Marsetič (1)
A. Martinčič (1)
A. Martinjak Ratej (1)
A. Maslo (1)
A. Matjašič (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Miklavžin (1)
A. Mitrović (2)
A. Mohorko (1)
A. Moric (1)
A. Moškrič (1)
A. Mucaj (1)
A. Naglič (1)
A. Naterer (1)
A. Nemec (1)
A. Nikolovski (1)
A. Novak (1)
A. Oblak (1)
A. Ocvirk (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Omulec (1)
A. Orel (1)
A. Oseli (1)
A. Oslizlo (1)
A. Osterc (1)
A. Oštrbenk (1)
A. Ota (1)
A. Ovca (1)
A. Oven (1)
A. P. Masten (1)
A. P. Mivšek (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Padovnik (1)
A. Pal (1)
A. Paulin (1)
A. Peček (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Perdih (2)
A. Perne (1)
A. Perpar (1)
A. Petković Komel (1)
A. Petrovčič (1)
A. Pirečnik Noč (1)
A. Pirman (1)
A. Pleskovič (1)
A. Plevnik Kapun (1)
A. Plut (1)
A. Podlesnik Fetih (1)
A. Polenec (1)
A. Pollak (1)
A. Polšak (1)
A. Popadić (1)
A. Premuš Marušič (1)
A. Pusovnik (1)
A. Pustovrh (1)
A. Radšel (1)
A. Raspor (1)
A. Rebolj Kodre (1)
A. Renčelj (1)
A. Repe (1)
A. Rijavec (1)
A. Robba (1)
A. Rode (1)
A. Rončević (1)
A. Rozman (1)
A. Rožanec (1)
A. Rožman (1)
A. S. Slaček Brlek (1)
A. S. Šalamon (1)
A. Sadarić (1)
A. Sajovic (1)
A. Scafuri (1)
A. Semeja (1)
A. Sendelbah (1)
A. Slatnar (1)
A. Slavec (1)
A. Sočan (1)
A. Sore (1)
A. Sošić (1)
A. Srakar (1)
A. Sreš (1)
A. Stanić (1)
A. Starc (1)
A. Stare (1)
A. Straže (1)
A. Stvarnik (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Svetel (1)
A. Šalej Lah (1)
A. Šarlah (1)
A. Šaša (1)
A. Šercelj (1)
A. Širca (1)
A. Šivic (1)
A. Škoberne (1)
A. Šmalc (1)
A. Šmon (1)
A. Šorgo (1)
A. Šoster (1)
A. Špelko (1)
A. Šteiner (1)
A. Štrancar (1)
A. Štraser (1)
A. Šulin Košar (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Tasič (1)
A. Testen (1)
A. Todorović (1)
A. Tomažin (1)
A. Torkar (1)
A. Trampuš Bakija (1)
A. Trdina (1)
A. Trojner Bregar (1)
A. Trošt Rupnik (1)
A. Valant Velepec (1)
A. Varlec (1)
A. Verlič (1)
A. Videc (1)
A. Vidmar (1)
A. Vilhar (1)
A. Visnovič Poredoš (1)
A. Vižintin (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Vovk Korže (1)
A. Vozlič (1)
A. Vrtovec Beno (1)
A. Wei Liu (1)
A. Zabukovec (1)
A. Zahirović (1)
A. Založnik (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Zorman (1)
A. Zorn (1)
A. Zrnec (1)
A. Zupan (1)
A. Zupanc (1)
A. Žagar (1)
A. Žerdin (1)
A. Žerovnik (1)
A. Živoder (1)
A. Žnidaršič (1)
A. Žorž (1)
A. Žugelj (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
A.M. Srpčič (1)
A.-M. Yazbeck (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B, Rauter (1)
B. A. Martek (1)
B. Akerman (1)
B. Ambrožič (1)
B. Antolič (1)
B. Bačlija Sušić (1)
B. Bandelj (1)
B. Banič (1)
B. Batagelj (1)
B. Belec (1)
B. Benedik (1)
B. Bevc Šekoranja (1)
B. Beznec (1)
B. Blažič (1)
B. Bogunović (1)
B. Brajović (1)
B. Brečko (1)
B. Brezovnik (1)
B. Brus (1)
B. Brzin (1)
B. Buča (1)
B. Butinar (1)
B. Cigoj (1)
B. Čampa (1)
B. Čas (1)
B. Čerček (1)
B. Čermelj (1)
B. Černe (1)
B. Delak (1)
B. Dobovišek (1)
B. Dovgan (1)
B. Drinovec (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Ferjančič (1)
B. Fetai (1)
B. Filej (1)
B. Filipič (1)
B. Fortuna (1)
B. Fučić (1)
B. Furlan (1)
B. Golob (1)
B. Gorenc (1)
B. Goršak (1)
B. Gregorčič (1)
B. Groboljšek (1)
B. Guček (1)
B. Hacin (1)
B. Hočevar (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Hvalič Erzetič (1)
B. Ikica (1)
B. J. Deokate (1)
B. Jakše (1)
B. Jarh Ciglar (1)
B. Jašovič (1)
B. Jenčič (1)
B. Jenko (1)
B. Jeraj (1)
B. Kastrati (1)
B. Kavšek (2)
B. Kejžar (1)
B. Kerbler (1)
B. Kirm (1)
B. Kodrič (1)
B. Kolar (1)
B. Korenini (1)
B. Korošec (1)
B. Kos (1)
B. Košir (1)
B. Košmelj (1)
B. Kotnik (1)
B. Kovač (1)
B. Kovčan (1)
B. Kralj (1)
B. Kreš (1)
B. Krhin (1)
B. Kuhar (1)
B. Kurnik (1)
B. Leskovar (1)
B. Logar (1)
B. Lužar (1)
B. M. Girardi (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Majer (1)
B. Mance (1)
B. Markun (1)
B. Marušič (1)
B. Mikuž (1)
B. Milfelner (1)
B. Milovac (1)
B. Mlinar (1)
B. Mojškerc (1)
B. Murovec (1)
B. Naglič (1)
B. Nastav (1)
B. Orel (1)
B. Panić (1)
B. Paternu (1)
B. Pavlin (1)
B. Peček (1)
B. Peršič (1)
B. Petelin (1)
B. Peternelj (1)
B. Pipan (1)
B. Plesničar (1)
B. Podobnik (1)
B. Podrižnik (1)
B. Pogorelčnik (1)
B. Pohar (1)
B. Pohlen (1)
B. Povh (1)
B. Premrov Bajuk (1)
B. Puklavec (1)
B. Ravnjak (1)
B. Rejc (1)
B. Repe (1)
B. Rituper (1)
B. Robnik (1)
B. Rojc (1)
B. Rozman (1)
B. Rupar (1)
B. Rusjan (1)
B. Sket (1)
B. Skopec (1)
B. Stanovnik (1)
B. Stojilković (1)
B. Strajnar (1)
B. Šegedin (1)
B. Škrinjarić (1)
B. Šuler (1)
B. Tacer (1)
B. Tekavec (1)
B. Todorović (1)
B. Udovič (1)
B. Valič (1)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Volavšek (1)
B. Vrečko Ilc (1)
B. Vrhnjak (1)
B. Wagner (1)
B. Zanelli (1)
B. Zemljič (1)
B. Zgonc (1)
B. Zorec (1)
B. Zoubek (1)
B. Žabkar (1)
B. Žagar (1)
B. Žener (1)
B. Ženko (1)
B. Žuber (1)
B. Žvanut (1)
B.Buh (1)
B.Oblak (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta Univerze, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (2)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
C. Battelli (1)
C. J. Scobie (1)
C. Klofutar (1)
C. Kovač (1)
C. Limbäck-Stokin (1)
C. Logar (1)
C. Marhold (1)
C. Marques da Silva (1)
C. Mastnak (1)
C. Oblonšek (1)
C. Pernat Drobež (1)
C. Petr (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Cankarjeva založba (1)
Č. Lenarčič (1)
Č. Lorber (1)
Č. Lucu (1)
Č. Matejek (1)
D. A. Jurišić (1)
D. Aleksić (1)
D. Andrejc (1)
D. Antolinc (1)
D. Arnič (1)
D. Arzenšek (1)
D. Balabanič (1)
D. Bavčar (1)
D. Benedetto Tiz (1)
D. Berginc (1)
D. Birko (1)
D. Bitenc Logar (1)
D. Blatnik (1)
D. Bokal (1)
D. Bordjan (1)
D. Božič (1)
D. Bratina (1)
D. Celarec (1)
D. Celinšek (1)
D. Consuegra Rodríguez (1)
D. Crnčec (1)
D. Crnović (1)
D. Cvetko (1)
D. Časni (1)
D. Davidov (1)
D. Dolanc (1)
D. Dolar (1)
D. Došler (1)
D. Drobne (1)
D. Duh (1)
D. Dular (1)
D. Durić (1)
D. Đukić (1)
D. Farčnik (1)
D. Ferfolja (1)
D. Firm (1)
D. Furlan (1)
D. Gajser (1)
D. Ganc (1)
D. Gantar (1)
D. Gashi Tresi (1)
D. Gerbec (1)
D. Goranovič (1)
D. Govc (1)
D. Gradišar (1)
D. Gramec Skledar (1)
D. Grigillo (1)
D. Gustinčič (1)
D. Hrastnik (1)
D. Hribar (1)
D. Hrovatin (1)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. J. Pavlica (1)
D. Jamnik (1)
D. Jelenc (1)
D. Jelić (1)
D. Jeremić (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Josipović (1)
D. Jukić (1)
D. Karba (1)
D. Kavaš (1)
D. Kerin (1)
D. Kernc (1)
D. Keržič (1)
D. Knez (1)
D. Kogovšek (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Kolar (1)
D. Komar (1)
D. Končan (1)
D. Koron (1)
D. Kos (1)
D. Košir (1)
D. Kotnik (1)
D. Kovač (1)
D. Kovačić (1)
D. Kozak (1)
D. Kozelj (1)
D. Kozjek (1)
D. Krajčič (1)
D. Kraljik (1)
D. Kramer (1)
D. Krneta (1)
D. Kržišnik (1)
D. Kuščer (1)
D. Lainšček (1)
D. Lašič Jurković (1)
D. Lavbič (1)
D. Ličen (1)
D. Lolić (1)
D. Lužnik (1)
D. M. Jezernik (1)
D. Mancevič (1)
D. Marčeta (1)
D. Marinšek (1)
D. Marković (1)
D. Martinčič (1)
D. Metarapi (1)
D. Meze (1)
D. Miklič Milek (1)
D. Mitrović (2)
D. Mrhar Prelić (1)
D. Nabergoj (1)
D. Novak (1)
D. Obradović (1)
D. Obrstar (1)
D. Ocepek (2)
D. Omersa (1)
D. Omrčen (1)
D. Pacek (1)
D. Pagon (1)
D. Pavc (1)
D. Paveljšek (1)
D. Pavlin (1)
D. Pevec (1)
D. Pihura (1)
D. Pita da Costa (1)
D. Podgoršek (1)
D. Poljanec (1)
D. Popović (1)
D. Rački (1)
D. Radinja (1)
D. Ramić (1)
D. Ravšelj (1)
D. Repovš (1)
D. Rijavec (1)
D. Ružić (1)
D. Saboti (1)
D. Sadiković (1)
D. Seč (1)
D. Semenič (1)
D. Skočaj (1)
D. Slabe (1)
D. Smajla (1)
D. Spudić (1)
D. Stanimirović (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Svenšek (1)
D. Šemrov (1)
D. Škerl (1)
D. Šoberl (1)
D. Šonc (1)
D. Špoljar (1)
D. Švarc (1)
D. Tabernik (1)
D. Tadič (1)
D. Tamše (1)
D. Tasev (1)
D. Tica (1)
D. Tinta (1)
D. Tomažinčič (1)
D. Topolšek (1)
D. Tovornik (1)
D. Trobec (1)
D. Turnšek (1)
D. Ulcej (1)
D. Valentinuzzi (1)
D. Vehovar Zajc (1)
D. Voglar (1)
D. Voje (1)
D. Vozel (1)
D. Vučković-Todorović (1)
D. Weber (1)
D. Zavodnik (1)
D. Zorko (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
D. Zupančič Božič (1)
D. Žabjek (1)
D.A. Teixeira da Costa Ribeiro (1)
Dj. Kalčov (2)
dLib distributer (7)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (9)
Državna založba Slovenije (4)
E. Bečić (1)
E. Benedik (1)
E. Bešter (1)
E. Bizaj (1)
E. Blatnik (1)
E. Budiselić (1)
E. Bulić (1)
E. Canhasi (1)
E. Cedilnik Gorup (1)
E. Cerar (1)
E. Cevc (1)
E. Cilenšek (1)
E. Čebašek (1)
E. Čeh (1)
E. Dornik (1)
E. Džebo (1)
E. Fabijan (1)
E. Gobbo (1)
E. Hozdić (1)
E. Kansky (1)
E. Kenda (1)
E. Kopač (1)
E. Kovačec (1)
E. Kramar (1)
E. Lasič (1)
E. Matos (1)
E. Mičović (1)
E. Mihevc (1)
E. Nacevska (1)
E. Nastav (1)
E. Pirkmajer (1)
E. Polajnar (1)
E. Prašnikar (1)
E. Ribežl (1)
E. Shannon Schiffrer (1)
E. Strmčnik (1)
E. Štrumbelj (1)
E. Tahirović (1)
E. Tavčar Benković (1)
E. Turk (1)
E. Uršej (1)
E. V. Brovč (1)
E. Vatovec Krmac (1)
E. Zupan (1)
F. Batič (1)
F. Bernik (1)
F. Budija (1)
F. Celano (1)
F. Cvelbar (1)
F. Černe (1)
F. Dular (1)
F. Erjavec (1)
F. Gnidovec (1)
F. Gubenšek (1)
F. Habe (1)
F. Jazbec (1)
F. K. Kos (1)
F. Kočan (1)
F. Križanič (1)
F. Krpač (1)
F. Kuhelj (1)
F. Küzmič (1)
F. Misimi (1)
F. Novak (1)
F. Osole (1)
F. Pediček (1)
F. Planinc (1)
F. Porenta (1)
F. Pozderec (1)
F. Qehaja (1)
F. Sinur (1)
F. Strniša (1)
F. Sunčič (1)
F. Sušnik (1)
F. Šimnic (1)
F. Vidic (1)
F. Vode (1)
F. Vučajnk (1)
F. Zadravec (1)
F. Ž. Županič (1)
fA. Plošnik (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za strojništvo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (1)
G. Bavdek (1)
G. Budimir (1)
G. Cerinšek (1)
G. Cigler (1)
G. Čakš (1)
G. Fele-Žorž (1)
G. Fidej (1)
G. Floridan (1)
G. Franken (1)
G. G. Prinčič (1)
G. Gonza (1)
G. Greif (1)
G. Hawlina (1)
G. Hudovornik (1)
G. Jug (1)
G. Južnič (1)
G. Karer (1)
G. Kernel (1)
G. Klančar (1)
G. Košmrlj (1)
G. Kurillo (1)
G. Kušar (1)
G. Lalović Voje (1)
G. Leban (1)
G. Mmasetjana Lekganyane (1)
G. Modrijan (1)
G. Nacikj (1)
G. Norčič (1)
G. Novak (2)
G. Orlov (1)
G. Pajnkihar (1)
G. Pavli (1)
G. Pfajfar (1)
G. Pirš (1)
G. Poklukar (1)
G. Posnjak (1)
G. Potočnik (1)
G. Pustovrh (1)
G. Rajh (1)
G. Rak (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Starešinič (1)
G. Štebe (1)
G. Šušnjar (1)
G. Taljan (1)
G. Tomažič (1)
G. Tomšič (1)
G. Torkar (1)
G. Traven (1)
G. Trtnik (1)
G. Vidmar (1)
G. Vilhar (1)
G. Vlatković (1)
G. Vodeb (1)
G. Zadnik (1)
G. Zemljič (1)
G. Zrim (1)
Građevinska knjiga (1)
H. Bešter (1)
H. Hristov (1)
H. Korošec Jagodič (1)
H. Poličnik (1)
H. Popović (1)
H. Potočnik (1)
H. Povše (1)
H. Rupnik (1)
H. S. Vadivel (1)
H. Salihagić Hrenko (1)
H. Šeme (1)
H. Šuster Erjavec (1)
H. Trnovec (1)
H. Volk (1)
H. Vrbanac (1)
H. Zupan (1)
I. Auersperger (1)
I. Bačlija (1)
I. Bilynets (1)
I. Bizjak (2)
I. Boltar (1)
I. Boševski (1)
I. Budinoska (1)
I. Cebek (1)
I. Cikajlo (1)
I. Čobanov (1)
I. Delač (1)
I. Djurdjevič (1)
I. Dobrotić (1)
I. Dolenc (1)
I. Ferbežar (1)
I. Frangež (1)
I. Golinar Oven (1)
I. Grošelj (1)
I. Hergan (1)
I. Hrdalo (1)
I. Jazbec (1)
I. Jelenko (1)
I. Jerič (1)
I. Ježek (1)
I. Josifovski (1)
I. Jurov (1)
I. Kavčič (1)
I. Klemenc (1)
I. Klopčič (1)
I. Koleša (1)
I. Komelj (1)
I. Kreft (1)
I. Kregar (1)
I. Kristan (1)
I. Križnar (1)
I. Lamberger (1)
I. Lavrač (1)
I. Lebar Bajec (1)
I. Lenart (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Makivić (1)
I. Mikl (1)
I. Mozetič (1)
I. Mrak (1)
I. Munda (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. Nežič Glavica (1)
I. Nišandžić (1)
I. Novak (1)
I. Paska (1)
I. Plantan (1)
I. Prodan Žitnik (1)
I. Pucihar (1)
I. Raišp (1)
I. Roškar (1)
I. Rožanc (1)
I. Rubinić (1)
I. Rumenov (1)
I. Sedej (2)
I. Sedmak (1)
I. Strelec (1)
I. Strnad (1)
I. Šmid (1)
I. Šmon (1)
I. Štefanec (1)
I. Štirn (1)
I. Štraus (1)
I. Šušteršič (1)
I. Švigelj (1)
I. Talaber (1)
I. Tišma (1)
I. Toličič (1)
I. Tomanić Trivundža (1)
I. Tomić (1)
I. Turk (1)
I. Urban (1)
I. Vobič (1)
I. Vodopivec (1)
I. Voje (1)
I. Vrečar (1)
I. Vrečko (1)
I. Vrišer (1)
I. Zupančič (1)
I. Župić (1)
IA. Anžlin (1)
IA. Stanić (1)
IA. Žnidarič (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
J. A. Ascencio Vásquez (1)
J. Amon Prodnik (1)
J. Antonić (1)
J. Aplinc (1)
J. Arbeiter (2)
J. Aupič (1)
J. Azarija (1)
J. Babnik (1)
J. Balent (1)
J. Beltram (1)
J. Bertoncelj (1)
J. Berzelak (1)
J. Bizjak (1)
J. Blašković (1)
J. Blaž (1)
J. Boben (1)
J. Bobnar (1)
J. Bole (1)
J. Bon (1)
J. Borišek (1)
J. Botić (1)
J. Bračič (1)
J. Brank (1)
J. Brankovič (1)
J. Bravničar (1)
J. Brecelj (1)
J. Brguljan Hitij (1)
J. Buh (1)
J. Burja (1)
J. Burnik (1)
J. But Hadžić (1)
J. Buzeti (1)
J. Cerar (2)
J. Cimprič (1)
J. Clinton Smoot (1)
J. Colnarič (1)
J. Cotič (1)
J. Ćirjaković (1)
J. Dedič (1)
J. Dlačić (1)
J. Dolenšek (1)
J. Dujc (1)
J. Erjavec (1)
J. Fabijan (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Ferdin (1)
J. Fettich (1)
J. Foye (1)
J. Fridl (1)
J. Furlan (1)
J. Gale (1)
J. Gerčar (1)
J. Globevnik (1)
J. Gostenčnik (1)
J. Gostiša (1)
J. Grah (1)
J. Grasselli (1)
J. Gričar (1)
J. Grmaš (1)
J. Grosek (1)
J. Grošelj (2)
J. Grželj (1)
J. Gugić (1)
J. Gulič (1)
J. Herman (1)
J. Horvat (2)
J. Hosseini Tabrizi (1)
J. I. Zafred (1)
J. Ignjatović (1)
J. J. Hodnik (1)
J. Jakopič (1)
J. Jakše (1)
J. Jamšek (1)
J. Jan (1)
J. Jazbar (1)
J. Jenko (2)
J. Jeras (1)
J. Jereb (1)
J. Jernejčič (1)
J. Jevšenak (1)
J. Ježovnik (1)
J. Jogan (1)
J. Jožef Beg (1)
J. Jugovic (1)
J. Jurančič (1)
J. Kamenik (1)
J. Keber (1)
J. Kermavnar (1)
J. Kladnik (1)
J. Klopčič (1)
J. Kmetec (1)
J. Kočar (1)
J. Kogoj (1)
J. Kokalj (1)
J. Kokole (1)
J. Kolšek (1)
J. Komelj (1)
J. Kopač (1)
J. Koren (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Kozina (2)
J. Kralj (1)
J. Kraner (1)
J. Krapež Trošt (1)
J. Kristan (1)
J. Krivic (1)
J. L. van Haaften (1)
J. Laloš (1)
J. Lamovšek (1)
J. Lango (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Leskovec (1)
J. Levanič (1)
J. Ličen (1)
J. Lojk (1)
J. Lonzarić (1)
J. Luzar (1)
J. Luznar (1)
J. Lužnik (1)
J. Marenče (1)
J. Markič (1)
J. Marsel (1)
J. Martinović Bogojević (1)
J. Matjašič (1)
J. Matos (1)
J. Mehle (1)
J. Mencinger (1)
J. Mihajlović Trbovc (1)
J. Mihelič (1)
J. Mihelj (1)
J. Mikić (1)
J. Mirtič (1)
J. Mohar (1)
J. Mohorič (1)
J. Mur (1)
J. Murovec (1)
J. Muster (1)
J. Nadoh Bergoč (1)
J. Nograšek (1)
J. Novak (1)
J. Obšteter (1)
J. Oražem (1)
J. Orehek (1)
J. Orešnik (1)
J. P. Grom (1)
J. Pahor (1)
J. Pavlič (1)
J. Pečar (1)
J. Peklar (1)
J. Pengov (1)
J. Perkavac (1)
J. Petelin (1)
J. Peterka Novak (1)
J. Peterlin (1)
J. Pintar (1)
J. Pirc (1)
J. Planina (1)
J. Pleterski (1)
J. Plut (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Potočnik (1)
J. Požgan (1)
J. Prezelj (1)
J. Prostor (1)
J. Rašula (1)
J. Reščič (1)
J. Rigler (1)
J. Rotar (1)
J. Rozman (2)
J. Rudolf (1)
J. Rus (1)
J. Sablić (1)
J. Sagadin (1)
J. Sambt (1)
J. Saražin (1)
J. Schöndorfer (1)
J. Selan (1)
J. Senegačnik (2)
J. Sivec (1)
J. Slak (1)
J. Slivnik (1)
J. Smolar (1)
J. Snoj (1)
J. Sodnik (1)
J. Stanonik (1)
J. Starič (1)
J. Stergar (1)
J. Suklan (1)
J. Sušin (1)
J. Šelb (1)
J. Šepetavc (1)
J. Šiftar (1)
J. Šinkovic (1)
J. Širec (1)
J. Škerjanc (1)
J. Šorn (1)
J. Špan (1)
J. Šporin (1)
J. Štremfelj (1)
J. Štromajer (1)
J. Tekavec (1)
J. Tiran (1)
J. Titl (1)
J. Toplišek (1)
J. Triglav (1)
J. Trilar (1)
J. Urbas (1)
J. V. Čirić (1)
J. Varlec (1)
J. Vičič (1)
J. Vidali (1)
J. Virant (1)
J. Vodičar (1)
J. Vodopivec (1)
J. Voglar (1)
J. Vojvoda (1)
J. Vrhovec (1)
J. Vuga (1)
J. Zajc (2)
J. Zajc-Satler (1)
J. Zajec (1)
J. Zakrajšek (1)
J. Zavadlav (1)
J. Zavrtanik (1)
J. Zevnik (1)
J. Zupanc (1)
J. Zurc (1)
J. Žabkar (1)
J. Žibert (1)
J. Žigon (1)
J. Žižmond (1)
J.K. Djomba (1)
J.Strnad (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslavijapublik (1)
K. A. Lestan (1)
K. Ambrožič (1)
K. Bedenčič (1)
K. Berčič (1)
K. Bergant Loboda (1)
K. Bezek (1)
K. Bitenc (1)
K. Bolko Seljak (1)
K. Bozovičar (1)
K. Breznik (1)
K. Čamernik (1)
K. Čeh (1)
K. Černelič (1)
K. Čerpnjak (1)
K. Čotar (1)
K. Čufar (1)
K. Debeljak (1)
K. Dobrovoljc (1)
K. Dovč (1)
K. Drusany Starič (1)
K. Eler (1)
K. Fatur (1)
K. Ferjančič (1)
K. Fink (1)
K. Flajšman (1)
K. G. Sršen (1)
K. Gantar (1)
K. Glojek (1)
K. Gobec (1)
K. Gorenc (1)
K. Grabnar (1)
K. Gros (1)
K. Groznik-Zeiler (1)
K. Hočevar (1)
K. Istenič (1)
K. Ivančič (1)
K. Jazbec (1)
K. Jeličić (1)
K. Jerina (1)
K. Južnič (1)
K. Kacjan Žgajnar (1)
K. Karničar (1)
K. Kasesnik (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Kern (1)
K. Kladnik Stabej (1)
K. Klančnik (1)
K. Klinar (1)
K. Klun (1)
K. Kodrič (1)
K. Kološa (1)
K. Korasa (1)
K. Kos (1)
K. Košmrlj (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozlovič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Kumer (1)
K. Kunstelj (1)
K. Kuščer (1)
K. Lampič (1)
K. Lebar (1)
K. Lipovec (1)
K. Lisjak (1)
K. Lutman (1)
K. Marton (1)
K. Marzel (1)
K. Medved (1)
K. Miklavec (1)
K. Miličević (1)
K. Molan (1)
K. Oblak (1)
K. Pesjak (1)
K. Petrič (1)
K. Pevc (1)
K. Pirc (1)
K. Pirmanšek (1)
K. Poldrugovac (1)
K. Poteko (1)
K. Prebil (1)
K. Prevodnik (1)
K. Primc (1)
K. Pušnik (1)
K. Rácz (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rangus (1)
K. Rejec (1)
K. Rigler Šilc (1)
K. Rojnik (1)
K. Rostohar (1)
K. Rovan (1)
K. Rozman (1)
K. Rožman (1)
K. Schara (1)
K. Sedej (1)
K. Simončič (1)
K. Sinkovič (1)
K. Smole Orehek (1)
K. Stamatović (1)
K. Stopar (3)
K. Strojnik (1)
K. Šantl Zupan (1)
K. Šimunović (1)
K. Šoln (1)
K. Štebe (1)
K. Štemberger (1)
K. Šuklje (1)
K. Šuster (1)
K. Švab (1)
K. Tarman (1)
K. Terglav (1)
K. Trčko (1)
K. Trošt (1)
K. Udir Mišič (1)
K. Vatovec (1)
K. Vezjak Progar (1)
K. Vidović (1)
K. Vrabec (1)
K. Vrtačnik Garbas (1)
K. Zabret (1)
K. Zadnik (1)
K. Zakšek (1)
K. Zalar (1)
K. Zaletelj (1)
K. Zdešar Kotnik (1)
K. Zupančič (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kleinmayr in Bamberg (1)
L. Ausec (1)
L. Avsenik (1)
L. B. Sretenović (1)
L. Bašič Jančar (1)
L. Beranič (1)
L. Bernard (1)
L. Bolha (1)
L. Boltežar (1)
L. Božac (1)
L. Breznik (1)
L. Brulc (1)
L. Cmok (1)
L. Čepon (1)
L. Černe (1)
L. Čoga (1)
L. Deutsch (1)
L. Đekić (1)
L. Fajs (1)
L. Fürst (1)
L. Godec Soršak (1)
L. Gosar (1)
L. Gruškovnjak (1)
L. Hamler (1)
L. Hrovat (1)
L. Ivšek (1)
L. Jan (1)
L. Jelenc (1)
L. Jeromel (1)
L. Jovančić (1)
L. Jurgec (1)
L. Kalaš (1)
L. Kobi-Istenič (1)
L. Kodre (1)
L. Kolenc (1)
L. Krajnc (1)
L. Kranjc (1)
L. Kregelj (1)
L. Kristanc (1)
L. Kronegger (1)
L. Kutnar (1)
L. Lahajnar (1)
L. Leskovec (1)
L. Lipar (1)
L. Lorbek (1)
L. Lukšič (1)
L. Majal Belca (1)
L. Menaše (1)
L. Mišič (1)
L. Nahtigal (1)
L. Noč (1)
L. Ozis (1)
L. Pajek (1)
L. Pirker (1)
L. Plevnik (1)
L. Porenta (1)
L. Potočnik (1)
L. Premru (1)
L. Puš (1)
L. Rezoničnik (1)
L. Rogelj (1)
L. Serianz (1)
L. Sinkovič (1)
L. Stančič (1)
L. Sterle (1)
L. Strauch (1)
L. Šajn (1)
L. Šesek (1)
L. Šimenc (1)
L. Štampar (1)
L. Šturm (1)
L. Šubelj (1)
L. Tajnšek (1)
L. Todorovski (1)
L. Tomat (1)
L. Tomažinčič (1)
L. Trebežnik (1)
L. Vavken (1)
L. Vidmar (1)
L. Vidovič (1)
L. Weis (1)
L. Zajec (1)
L. Zalokar (1)
L. Zevnik (1)
L. Zibelnik (1)
L. Zorman (1)
L. Žagar (1)
L. Žibret (1)
L. Živčić (1)
L. Žlebnik (1)
L. Žnideršič (1)
L. Županović (1)
Leonova družba (2)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
M Škerget (1)
M. A. Gvardjančič (1)
M. A. Vižintin (1)
M. Adamič (1)
M. Agrež (1)
M. Alp Ilgaz (1)
M. Ambrožič (2)
M. Angelovska (1)
M. Antončič (1)
M. Antonijević (1)
M. Arh (1)
M. Arslanagić-Kalajdžić (1)
M. Artač (1)
M. Avberšek Platiša (1)
M. Avčin (1)
M. Ažman (1)
M. Ažnik (1)
M. B. Kobav (1)
M. B. Miklič (1)
M. Bačič (1)
M. Bađun (1)
M. Bajić (1)
M. Banjac (1)
M. Bartolić (1)
M. Baruca (1)
M. Basotova (1)
M. Bedjanič (1)
M. Berginc (1)
M. Bešter (1)
M. Betetto (1)
M. Biček (1)
M. Bitenc (1)
M. Bizjak (2)
M. Bjelošević (1)
M. Blas (1)
M. Blažič (1)
M. Blažić (1)
M. Bobič (1)
M. Bodlaj (1)
M. Bogdanoska Jovanovska (1)
M. Bokalič (1)
M. Bombač (1)
M. Borovšak (1)
M. Božić (1)
M. Božina Beroš (1)
M. Bračič (1)
M. Bratina (1)
M. Brložnik (1)
M. Brodar (1)
M. Brozovič (2)
M. Brzin (1)
M. Bučar-Miklavčič (1)
M. Budler (1)
M. Bunc (1)
M. Car (1)
M. Centa (1)
M. Cerovšek (1)
M. Ciglarič (1)
M. Cojzer (1)
M. Colarič (1)
M. Cugmas (1)
M. Curk (1)
M. Cvetković (1)
M. Čančula (1)
M. Čarni Pretnar (1)
M. Čater (1)
M. Čebulc (1)
M. Čeh (1)
M. Čehovin (1)
M. Černe (2)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čitar (1)
M. Čop (1)
M. Črnigoj (2)
M. Čuk (1)
M. D. Popović (1)
M. D. Zajc (1)
M. Damaška (1)
M. Damjanović (1)
M. Debeljak (1)
M. Dekleva (1)
M. del Río Francos (1)
M. Delić (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Dolenc (1)
M. Dominko (1)
M. Doušak (1)
M. Dovjak (1)
M. Drab (1)
M. Draksler (1)
M. Drašček (1)
M. Drenkovska (1)
M. Drev (1)
M. Drovenik (1)
M. Dular (1)
M. Đokić (1)
M. Elazhary (1)
M. Ferk (1)
M. Ferlan (1)
M. Filipič Sterle (1)
M. Finžgar (1)
M. Fister (1)
M. Flajšman (1)
M. Fornazarič (1)
M. Foški (1)
M. Frangež (1)
M. Gaberšek (1)