Number of hits: 2886

Source type
theses and dissertations (2886)odstrani
Location
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Florida State University (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (409)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (3)
University of Sheffield (1)
University of Uppsala, Faculty of Science and Technology (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (16)
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (545)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (196)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (247)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (76)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (138)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (199)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (68)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (161)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (99)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (49)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (120)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (168)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (63)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (87)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (42)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Content
Publisher
(1)
A. Aleksovski (1)
A. Angelovska Bežoska (1)
A. Arzenšek (1)
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Baš (1)
A. Baumkircher (1)
A. Benedejčič (1)
A. Berkopec (1)
A. Bernard (1)
A. Bezjak Mlakar (1)
A. Bizjak (1)
A. Blatnik (1)
A. Braček Lalić (1)
A. Bratko (1)
A. Brdar Turk (1)
A. Breznik (1)
A. Brglez (1)
A. Brožič (1)
A. Budihna (1)
A. Burger (1)
A. Buturović (1)
A. Cedilnik (1)
A. Cerar (1)
A. Cividini (1)
A. Cvahte (1)
A. Cvetinović (1)
A. Čalić (1)
A. Česen (1)
A. Čopar (1)
A. Čufar (1)
A. Ćehajić (1)
A. Debevc (1)
A. Dekleva (1)
A. Dervishi (1)
A. Detiček (1)
A. Dobovišek (1)
A. Dolenc (1)
A. Dolinar (1)
A. Erega (1)
A. F. Dolinšek (1)
A. Fabjan (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Flander (1)
A. Flašker (1)
A. Fortič (1)
A. Frank (1)
A. Galant (1)
A. Gerbin (1)
A. Gigov (1)
A. Gjeçi (1)
A. Golež (1)
A. Goličnik (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Gorišek (1)
A. Gračner (1)
A. Grdović Gnip (1)
A. Greljo (1)
A. Grilc Fajfar (1)
A. Guček (1)
A. Guštin Habuš (1)
A. Herman (1)
A. Hočevar (2)
A. Holcar Brunauer (1)
A. Horvat (1)
A. Hrovat (1)
A. Huč (1)
A. Ikica (1)
A. Ilc (1)
A. Jakulin (1)
A. Jamšek (1)
A. Janeš (1)
A. Janev (1)
A. Janžič (1)
A. Japelj (1)
A. Javh (1)
A. Jazbec (1)
A. Jelen (1)
A. Jelovšek (1)
A. Jošt (1)
A. Jovanović (1)
A. Jurše (1)
A. Kabaklić (1)
A. Kandolf Borovšak (1)
A. Kansky (1)
A. Kapus (1)
A. Kašček Bučinel (1)
A. Kaurin (1)
A. Kavčič (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Kavčič Pucihar (1)
A. Kejžar (1)
A. Kepic Mohar (1)
A. Kermauner (1)
A. Kerševan (1)
A. Kladnik (1)
A. Klančnik (1)
A. Kobler (1)
A. Kochoska (1)
A. Kodrič (1)
A. Kodrin (1)
A. Kohont (1)
A. Kolar (2)
A. Kolarič (1)
A. Koren (1)
A. Kornhauser (1)
A. Koroša (1)
A. Kos (2)
A. Košar (1)
A. Košmerlj (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kovač (1)
A. Kovačič (1)
A. Kovanda (1)
A. Krajnc (1)
A. Kratovac (1)
A. Krbavčič (1)
A. Krese (1)
A. Kristl (1)
A. Kroflič (1)
A. Krošl (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kuljanin (1)
A. Kunčič (1)
A. Kurent (1)
A. Kuštrin (1)
A. Kvas (1)
A. Lah (1)
A. Lazar (1)
A. Lažeta (1)
A. Lemut (1)
A. Lipnik (1)
A. Logar (1)
A. Lukanc (1)
A. Lukežič (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Maček (1)
A. Mahnič (1)
A. Majer (1)
A. Majić Skrbinšek (1)
A. Makra (1)
A. Maksuti (1)
A. Manfreda (1)
A. Marčun Kompan (1)
A. Marinšek (1)
A. Marjetič (1)
A. Marsetič (1)
A. Martinčič (1)
A. Martinjak Ratej (1)
A. Maslo (1)
A. Matjašič (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Miklavžin (1)
A. Mitrović (2)
A. Mohorko (1)
A. Moric (1)
A. Moškrič (1)
A. Mucaj (1)
A. Naglič (1)
A. Naterer (1)
A. Nemec (1)
A. Nikolovski (1)
A. Novak (1)
A. Oblak (1)
A. Ocvirk (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Omulec (1)
A. Orel (1)
A. Oseli (1)
A. Oslizlo (1)
A. Osterc (1)
A. Oštrbenk (1)
A. Ota (1)
A. Ovca (1)
A. Oven (1)
A. P. Masten (1)
A. P. Mivšek (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Padovnik (1)
A. Pal (1)
A. Paulin (1)
A. Peček (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Perdih (2)
A. Perne (1)
A. Perpar (1)
A. Petković Komel (1)
A. Petrovčič (1)
A. Pirečnik Noč (1)
A. Pirman (1)
A. Pleskovič (1)
A. Plevnik Kapun (1)
A. Plut (1)
A. Podlesnik Fetih (1)
A. Polenec (1)
A. Pollak (1)
A. Polšak (1)
A. Popadić (1)
A. Premuš Marušič (1)
A. Pusovnik (1)
A. Pustovrh (1)
A. Radšel (1)
A. Raspor (1)
A. Rebolj Kodre (1)
A. Renčelj (1)
A. Repe (1)
A. Rijavec (1)
A. Robba (1)
A. Rode (1)
A. Rončević (1)
A. Rozman (1)
A. Rožanec (1)
A. Rožman (1)
A. S. Slaček Brlek (1)
A. S. Šalamon (1)
A. Sadarić (1)
A. Sajovic (1)
A. Scafuri (1)
A. Semeja (1)
A. Sendelbah (1)
A. Slatnar (1)
A. Slavec (1)
A. Sočan (1)
A. Sore (1)
A. Sošić (1)
A. Srakar (1)
A. Sreš (1)
A. Stanić (1)
A. Starc (1)
A. Stare (1)
A. Straže (1)
A. Stvarnik (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Svetel (1)
A. Šalej Lah (1)
A. Šarlah (1)
A. Šaša (1)
A. Šercelj (1)
A. Širca (1)
A. Šivic (1)
A. Škoberne (1)
A. Šmalc (1)
A. Šmon (1)
A. Šorgo (1)
A. Šoster (1)
A. Špelko (1)
A. Šteiner (1)
A. Štrancar (1)
A. Štraser (1)
A. Šulin Košar (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Tasič (1)
A. Testen (1)
A. Todorović (1)
A. Tomažin (1)
A. Torkar (1)
A. Trampuš Bakija (1)
A. Trdina (1)
A. Trojner Bregar (1)
A. Trošt Rupnik (1)
A. Valant Velepec (1)
A. Varlec (1)
A. Verlič (1)
A. Videc (1)
A. Vidmar (1)
A. Vilhar (1)
A. Visnovič Poredoš (1)
A. Vižintin (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Vovk Korže (1)
A. Vozlič (1)
A. Vrtovec Beno (1)
A. Wei Liu (1)
A. Zabukovec (1)
A. Zahirović (1)
A. Založnik (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Zorman (1)
A. Zorn (1)
A. Zrnec (1)
A. Zupan (1)
A. Zupanc (1)
A. Žagar (1)
A. Žerdin (1)
A. Živoder (1)
A. Žnidaršič (1)
A. Žorž (1)
A. Žugelj (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
A.M. Srpčič (1)
A.-M. Yazbeck (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
B, Rauter (1)
B. A. Martek (1)
B. Akerman (1)
B. Ambrožič (1)
B. Antolič (1)
B. Bačlija Sušić (1)
B. Bandelj (1)
B. Banič (1)
B. Batagelj (1)
B. Belec (1)
B. Benedik (1)
B. Bevc Šekoranja (1)
B. Beznec (1)
B. Blažič (1)
B. Bogunović (1)
B. Brajović (1)
B. Brečko (1)
B. Brezovnik (1)
B. Brus (1)
B. Brzin (1)
B. Buča (1)
B. Butinar (1)
B. Cigoj (1)
B. Čampa (1)
B. Čas (1)
B. Čerček (1)
B. Čermelj (1)
B. Černe (1)
B. Delak (1)
B. Dobovišek (1)
B. Dovgan (1)
B. Drinovec (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Ferjančič (1)
B. Fetai (1)
B. Filej (1)
B. Filipič (1)
B. Fortuna (1)
B. Fučić (1)
B. Furlan (1)
B. Golob (1)
B. Gorenc (1)
B. Goršak (1)
B. Gregorčič (1)
B. Groboljšek (1)
B. Guček (1)
B. Hacin (1)
B. Hočevar (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Hvalič Erzetič (1)
B. Ikica (1)
B. J. Deokate (1)
B. Jakše (1)
B. Jarh Ciglar (1)
B. Jašovič (1)
B. Jenčič (1)
B. Jenko (1)
B. Jeraj (1)
B. Kastrati (1)
B. Kavšek (2)
B. Kejžar (1)
B. Kerbler (1)
B. Kirm (1)
B. Kodrič (1)
B. Kolar (1)
B. Korenini (1)
B. Korošec (1)
B. Kos (1)
B. Košir (1)
B. Košmelj (1)
B. Kotnik (1)
B. Kovač (1)
B. Kovčan (1)
B. Kralj (1)
B. Kreš (1)
B. Krhin (1)
B. Kuhar (1)
B. Kurnik (1)
B. Leskovar (1)
B. Logar (1)
B. Lužar (1)
B. M. Girardi (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Majer (1)