Number of hits: 3773

Source type
theses and dissertations (3773)odstrani
Location
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (373)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (83)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (17)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (8)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (61)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (15)
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (492)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (196)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (247)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (138)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (72)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (68)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (118)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (99)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (48)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (111)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (168)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (47)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (103)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (63)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (86)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (28)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (88)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko (186)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (31)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (116)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (91)