Number of hits: 3075

Journals - form
Location
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Florida State University (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za kriminologijo (3)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (470)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (3)
University of Sheffield (1)
University of Uppsala, Faculty of Science and Technology (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (16)
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (546)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (196)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (247)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (76)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (138)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (199)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (68)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (161)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (99)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (51)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (130)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (168)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (63)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (140)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (50)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Content
Publisher
(1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
A. Aleksovski (1)
A. Angelovska Bežoska (1)
A. Arzenšek (1)
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Baš (1)
A. Baumkircher (1)
A. Benedejčič (1)
A. Berkopec (1)
A. Bernard (1)
A. Bezjak Mlakar (1)
A. Bizjak (1)
A. Blatnik (1)
A. Braček Lalić (1)
A. Bratko (1)
A. Brdar Turk (1)
A. Breznik (1)
A. Brglez (1)
A. Brožič (1)
A. Budihna (1)
A. Burger (1)
A. Buturović (1)
A. Cedilnik (1)
A. Cerar (1)
A. Cividini (1)
A. Cvahte (1)
A. Cvetinović (1)
A. Čalić (1)
A. Česen (1)
A. Čopar (1)
A. Čufar (1)
A. Ćehajić (1)
A. Debevc (1)
A. Dekleva (1)
A. Dervishi (1)
A. Detiček (1)
A. Dobovišek (1)
A. Dolenc (1)
A. Dolinar (1)
A. Erega (1)
A. F. Dolinšek (1)
A. Fabjan (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Flander (1)
A. Flašker (1)
A. Fortič (1)
A. Frank (1)
A. Galant (1)
A. Gerbin (1)
A. Gigov (1)
A. Gjeçi (1)
A. Golež (1)
A. Goličnik (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Gorišek (1)
A. Gračner (1)
A. Grdović Gnip (1)
A. Greljo (1)
A. Grilc Fajfar (1)
A. Guček (1)
A. Guštin Habuš (1)
A. Herman (1)
A. Hočevar (2)
A. Holcar Brunauer (1)
A. Horvat (2)
A. Hrovat (1)
A. Huč (1)
A. Ikica (1)
A. Ilc (1)
A. Jakulin (1)
A. Jamšek (1)
A. Janeš (1)
A. Janev (1)
A. Janžič (1)
A. Japelj (1)
A. Javh (1)
A. Jazbec (1)
A. Jelen (1)
A. Jelovšek (1)
A. Jošt (1)
A. Jovanović (1)
A. Jurše (1)
A. Kabaklić (1)
A. Kandolf Borovšak (1)
A. Kansky (1)
A. Kapus (1)
A. Kašček Bučinel (1)
A. Kaurin (1)
A. Kavčič (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Kavčič Pucihar (1)
A. Kejžar (1)
A. Kepic Mohar (1)
A. Kermauner (1)
A. Kerševan (1)
A. Kladnik (1)
A. Klančnik (1)
A. Kobler (1)
A. Kochoska (1)
A. Kodrič (1)
A. Kodrin (1)
A. Kohont (1)
A. Kolar (2)
A. Kolarič (1)
A. Koren (1)
A. Kornhauser (1)
A. Koroša (1)
A. Kos (2)
A. Košar (1)
A. Košmerlj (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kovač (1)
A. Kovačič (1)
A. Kovanda (1)
A. Krajnc (1)
A. Kratovac (1)
A. Krbavčič (1)
A. Krese (1)
A. Kristl (1)
A. Kroflič (1)
A. Krošl (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kuljanin (1)
A. Kunčič (1)
A. Kurent (1)
A. Kuštrin (1)
A. Kvas (1)
A. Lah (1)
A. Lazar (1)
A. Lažeta (1)
A. Lemut (1)
A. Lipnik (1)
A. Logar (1)
A. Lukanc (1)
A. Lukežič (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Maček (1)
A. Mahnič (1)
A. Majer (1)
A. Majić Skrbinšek (1)
A. Makra (1)
A. Maksuti (1)
A. Manfreda (1)
A. Marčun Kompan (1)
A. Marinšek (1)
A. Marjetič (1)
A. Marsetič (1)
A. Martinčič (1)
A. Martinjak Ratej (1)
A. Maslo (1)
A. Matjašič (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Miklavžin (1)
A. Mitrović (2)
A. Mohorko (1)
A. Morel (1)
A. Moric (1)
A. Moškrič (1)
A. Mucaj (1)
A. Naglič (1)
A. Naterer (1)
A. Nemec (1)
A. Nikolovski (1)
A. Novak (1)
A. Oblak (1)
A. Ocvirk (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Omulec (1)
A. Orel (1)
A. Oseli (1)
A. Oslizlo (1)
A. Osterc (1)
A. Oštrbenk (1)
A. Ota (1)
A. Ovca (1)
A. Oven (1)
A. P. Masten (1)
A. P. Mivšek (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Padovnik (1)
A. Pal (1)
A. Paulin (1)
A. Peček (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Perdih (2)
A. Perne (1)
A. Perpar (1)
A. Petković Komel (1)
A. Petrovčič (1)
A. Pirečnik Noč (1)
A. Pirman (1)
A. Pleskovič (1)
A. Plevnik Kapun (1)
A. Plut (1)
A. Podlesnik Fetih (1)
A. Polenec (1)
A. Pollak (1)
A. Polšak (1)
A. Popadić (1)
A. Premuš Marušič (1)
A. Pusovnik (1)
A. Pustovrh (1)
A. Radšel (1)
A. Raspor (1)
A. Rebolj Kodre (1)
A. Renčelj (1)
A. Repe (1)
A. Rijavec (1)
A. Robba (1)
A. Rode (1)
A. Rončević (1)
A. Rozman (1)
A. Rožanec (1)
A. Rožman (1)
A. S. Slaček Brlek (1)
A. S. Šalamon (1)
A. Sadarić (1)
A. Sajovic (1)
A. Scafuri (1)
A. Semeja (1)
A. Sendelbah (1)
A. Slatnar (1)
A. Slavec (1)
A. Sočan (1)
A. Sore (1)
A. Sošić (1)
A. Srakar (1)
A. Sreš (1)
A. Stanić (1)
A. Starc (1)
A. Stare (1)
A. Straže (1)
A. Stvarnik (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Svetel (1)
A. Šalej Lah (1)
A. Šarlah (1)
A. Šaša (1)
A. Šercelj (1)
A. Širca (1)
A. Šivic (1)
A. Škoberne (1)
A. Šmalc (1)
A. Šmon (1)
A. Šorgo (1)
A. Šoster (1)
A. Špelko (1)
A. Šteiner (1)
A. Štrancar (1)
A. Štraser (1)
A. Šulin Košar (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Tasič (1)
A. Testen (1)
A. Todorović (1)
A. Tomažin (1)
A. Torkar (1)
A. Trampuš Bakija (1)
A. Trdina (1)
A. Trojner Bregar (1)
A. Trošt Rupnik (1)
A. Valant Velepec (1)
A. Varlec (1)
A. Verlič (1)
A. Videc (1)
A. Vidmar (1)
A. Vilhar (1)
A. Visnovič Poredoš (1)
A. Vižintin (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Vovk Korže (1)
A. Vozlič (1)
A. Vrtovec Beno (1)
A. Wei Liu (1)
A. Zabukovec (1)
A. Zahirović (1)
A. Založnik (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Zorman (1)
A. Zorn (1)
A. Zrnec (1)
A. Zupan (1)
A. Zupanc (1)
A. Žagar (1)
A. Žerdin (1)
A. Žerovnik (1)
A. Živoder (1)
A. Žnidaršič (1)
A. Žorž (2)
A. Žugelj (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
A.M. Srpčič (1)
A.-M. Yazbeck (1)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (4)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
apud Susannam Rickesin viduam (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B, Rauter (1)
B. A. Martek (1)
B. Akerman (1)
B. Ambrožič (1)
B. Antolič (1)
B. Bačlija Sušić (1)
B. Bandelj (1)
B. Banič (1)
B. Batagelj (1)
B. Belec (1)
B. Benedik (1)
B. Bevc Šekoranja (1)
B. Beznec (1)
B. Blažič (1)
B. Bogunović (1)
B. Brajović (1)
B. Brečko (1)
B. Breznik (1)
B. Brezovnik (1)
B. Brus (1)
B. Brzin (1)
B. Buča (1)
B. Butinar (1)
B. Cigoj (1)
B. Čampa (1)
B. Čas (1)
B. Čerček (1)
B. Čermelj (1)
B. Černe (1)
B. Delak (1)
B. Dobovišek (1)
B. Dovgan (1)
B. Drinovec (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Ferjančič (1)
B. Fetai (1)
B. Filej (1)
B. Filipič (1)
B. Fortuna (1)
B. Fučić (1)
B. Furlan (1)
B. Golob (1)
B. Gorenc (1)
B. Goršak (1)
B. Gregorčič (1)
B. Groboljšek (1)
B. Guček (1)
B. Hacin (1)
B. Hočevar (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Hvalič Erzetič (1)
B. Ikica (1)
B. J. Deokate (1)
B. Jakše (1)
B. Jarh Ciglar (1)
B. Jašovič (1)
B. Jenčič (1)
B. Jenko (1)
B. Jeraj (1)
B. Kastrati (1)
B. Kavšek (2)
B. Kejžar (1)
B. Kerbler (1)
B. Kirm (1)
B. Kodrič (1)
B. Kolar (1)
B. Korenini (1)
B. Korošec (1)
B. Kos (1)
B. Košir (1)
B. Košmelj (1)
B. Kotnik (1)
B. Kovač (1)
B. Kovčan (1)
B. Kralj (1)
B. Kreš (1)
B. Krhin (1)
B. Kuhar (1)
B. Kurnik (1)
B. Leskovar (1)
B. Logar (1)
B. Lužar (1)
B. M. Girardi (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Majer (1)
B. Mance (1)
B. Markun (1)
B. Marušič (1)
B. Mikuž (1)
B. Milfelner (1)
B. Milovac (1)
B. Mlinar (1)
B. Mojškerc (1)
B. Murovec (1)
B. Naglič (1)
B. Nastav (1)
B. Orel (1)
B. Panić (1)
B. Paternu (1)
B. Pavlin (1)
B. Peček (1)
B. Peršič (1)
B. Petelin (1)
B. Peternelj (1)
B. Pipan (1)
B. Plesničar (1)
B. Podobnik (1)
B. Podpečan (1)
B. Podrižnik (1)
B. Pogorelčnik (1)
B. Pohar (1)
B. Pohlen (1)
B. Povh (1)
B. Premrov Bajuk (1)
B. Puklavec (1)
B. Ravnjak (1)
B. Rejc (1)
B. Repe (1)
B. Rituper (1)