Število rezultatov iskanja: 3991

Časopisje in članki - naslov
1551 (1)
2000 (Ljubljana) (2)
Aluminij (Kidričevo) (1)
Amerikanski Slovenec (7)
Ameriška domovina (13)
Ampak (Ljubljana) (2)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (2)
Anthropos (Ljubljana) (16)
Arhivi (7)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (2)
Avtonomist (2)
Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije (1)
Blejske novice (4)
Bogoslovni vestnik (4)
Cajtng (2)
Celjski tednik (1955-1968) (3)
Celjski zbornik (5)
Čas (Ljubljana) (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
Čuk na palci (1)
Dan (1912) (51)
Davčno-finančna praksa (2)
Delavec (1914) (1)
Delavska enotnost (3)
Delavska politika (3)
Delavska pravica (1)
Delo (Ljubljana) (499)
Demokracija (2)
Demokracija (1918) (1)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (5)
Dialogi (5)
Didakta (1)
Dijaški almanah (3)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (11)
Dolenjske novice (2)
Dolenjski list (366)
Dolenjski razgledi (4)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Domoljub (Ljubljana) (11)
Domovina (1891-1908) (7)
Domovina (Ljubljana) (10)
Dravska pošta (1)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (1)
Družinski tednik (1)
Državna meščanska šola - Jesenice (1)
Državna meščanska šola - Litija (2)
Državno učiteljišče - Maribor (5)
Duhovno življenje (2)
Dve domovini (3)
Edinost (Maribor) (1)
Edinost (Trst) (25)
Ekran (Ljubljana) (5)
Emona informator (15)
Enakopravnost (ZDA) (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Gimnazija - Gorica (1)
Gimnazija - Kranj (7)
Gimnazija - Maribor (2)
Glas (19)
Glas Gorenjske (2)
Glas naroda (Ljubljana) (3)
Glas naroda (New York) (18)
Glas Savinjske (1)
Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires) (1)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (1)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasilo KSK jednote (15)
Glasilo občanov (Litija) (2)
Glasilo občanov občine Trebnje (1)
Glasnik (Calumet) (1)
Gledališki list (Slovensko ljudsko gledališče Celje) (1)
Gorenjec (1900-1941) (2)
Gorenjski glas (1985) (22)
Gorica (2)
Gostilničarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (1)
Hortikulturni bilten (1)
Ilustrirani Slovenec (2)
Ilustrovani tednik (2)
Informacije MIDEM (1)
IRT 3000 (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (2)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (5)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (2)
Jeklo in ljudje (1)
Jeseniški zbornik (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jugoslavija (Ljubljana) (48)
Jugoslovan (1930) (16)
Jutranje novosti (10)
Jutro (1910) (24)
Jutro (Ljubljana) (173)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (6)
Kakovostna starost (1)
Kamničanka (1)
Kamniški občan (1)
Katoliški glas (2)
Katoliški obzornik (1)
Kino (Ljubljana) (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (9)
Kmetovalec (2)
Kmetski list (9)
Knjižnica (3)
Knjižničarske novice (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (43)
Koledar Slovenskega planinskega društva (2)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (3)
Koledarček Družbe svetega Mohora (1)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (4)
Korošec (1907) (1)
Koroška kronika (1)
Koroški fužinar (2)
Kostanjeviške novice (1)
Križ na gori (1)
Kronika (Ljubljana) (16)
Kronika slovenskih mest (7)
Kurir (1)
Labod (Novo mesto) (2)
Laibacher Zeitung (3)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (1)
Letno poročilo uršulinskih dekliških šol v Ljubljani (1)
Letopis Matice Slovenske (1)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Ljubljanski dnevnik (10)
Ljubljanski zvon (6)
Ljudska pravica (35)
Ljudski tednik (Trst) (1)
Loški razgledi (2)
Lovec (Ljubljana) (1)
Male novice (1)
Mandrač (Izola) (3)
Marburger Zeitung (3)
Mariborski večernik Jutra (18)
Matematika v šoli (2)
Meddobje (Entresiglo) (3)
Mentor (Ljubljana. 1908) (2)
Mir (Celovec) (12)
Misel in delo (2)
Misli (Kew) (1)
Mlada pota (1963) (1)
Mladika (Trst) (2)
Mladina (7)
Mladina (Tiskana izd.) (1)
Mlado jutro (2)
Mohorjev koledar (2)
Most (Trst) (1)
Muzejski časopis (1)
Napredna misel (7)
Naprej (glasilo JSDS) (14)
Narodni dnevnik (6)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (13)
Narodni list (1922) (1)
Narodni list (Celje) (13)
Narodni socijalist (1919) (1)
Naš čas (2)
Naš časopis (1)
Naš dom (Maribor) (3)
Naš glas (1919) (2)
Naš glas (Krško) (176)
Naš list (1905) (3)
Naša luč (9)
Naša misel (2)
Naša straža (2)
Naša žena (9)
Naša žena. Rumene strani (6)
Naše delo (Krško, 1948) (4)
Naši zapiski (7)
Nedeljski dnevnik (2)
Nedelo (Ljubljana) (6)
Neodvisnost (1)
Nova doba (1)
Nova doba (Celje) (7)
Nova doba (Cleveland) (18)
Nova pravda (21)
Nova pravda (1937) (1)
Nova revija (7)
Nove novice z ribniško-kočevskega konca (1)
Novi čas (Ljubljana) (1)
Novi glas (2)
Novi tednik (6)
Novi tednik NT in RC (5)
Novi zapiski (1)
Novoles (1)
Novoteks (1973) (6)
NR. Naši razgledi (27)
NT. Naš tednik (2)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (4)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Obzorja (Maribor) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Omladina (1904) (34)
Ona plus (2)
Orjuna (1)
Panorama (1)
Pedagoški letopis (3)
Pedagoški zbornik (1)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (8)
Petkov teden (3)
Petrol (Ljubljana) (6)
Pevec (Ljubljana) (1)
Pilot RTV (1)
Pionir (Novo mesto) (2)
Planinski vestnik (2)
Polet (2002) (1)
Polet (Ljubljana) (3)
Pomurska obzorja (1)
Pomurski vestnik (1)
Ponedeljek (Ljubljana) (1)
Ponedeljski Slovenec (4)
Popotnik (1880-1941) (15)
Posavski obzornik (112)
Posavski tednik (5)
Prelom (Ljubjana, 1934) (1)
Preporod (1912) (4)
Primerjalna književnost (3)
Primorske novice (2004) (1)
Primorski dnevnik (15)
Primorski list (Gorica) (1)
Primorski utrip (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Problemi. Literatura (1)
Proletarec (Chicago) (3)
Prosveta (ZDA) (2)
Prosvetni delavec (49)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (34)
Quark (English. ed.) (1)
Radio Ljubljana (1)
Rafael (1931-1935) (1)
Rast (Novo mesto) (29)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Realka - Ljubljana (2)
Revija SRP (Online) (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (19)
Rodna gruda (8)
Romano them (1)
Rudar (Velenje) (2)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Sava (Kranj) (1)
SavaGlas (110)
Savinjske novice (8)
Skupščinski Dolenjski list (5)
Slamnik (3)
Slavistična revija (10)
Sloga (Cleveland) (1)
Slovan (Ljubljana. 1902) (3)
Slovenec (1873) (176)
Slovenija (1932-1941) (5)
Slovenska država (1)
Slovenska zemlja (3)
Slovenske novice (31)
Slovenski čebelar (9)
Slovenski dom (1909-1914) (1)
Slovenski dom (1935-1945) (12)
Slovenski gospodar (14)
Slovenski jezik (1)
Slovenski list (Buenos Aires) (1)
Slovenski narod (167)
Slovenski poročevalec (81)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (29)
Slovenski vestnik (3)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (7)
Snovanja (1)
Sobotna priloga (20)
Socialist (Ljubljana, 1923) (2)
Socialna misel (1)
Socialno delo (2)
Soča (15)
Sodobnost (1963) (3)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (1)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (1)
Sotočje (1999) (1)
Sportni list (3)
Srž: časnik za Posavje (5)
Steklar (Hrastnik) (8)
Straža (Maribor) (22)
Strojniški vestnik (4)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia Historica Slovenica (14)
Suzy (1)
Svet kapitala (2)
Svobodna beseda (Ljubljana) (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (9)
Šolska kronika (9)
Šolsko svetovalno delo (7)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerski tednik (Ptuj) (7)
Štorski železar (1)
Tabor (Maribor) (32)
Tabor = El fortín (1)
Tedenska tribuna (2)
Tednik (Ptuj) (6)
Tekstilna šola - Kranj (2)
Teorija in praksa (7)
The voice of Slovenia (1)
Tovariš (Ljubljana) (6)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (4)
Trgovski list (3)
Tribuna (Ljubljana) (7)
Trobla (Velike Lašče) (2)
Učiteljišče - Ljubljana (1)
Učiteljski list (1)
Učiteljski tovariš (99)
Uradni list Ljudske republike Slovenije (21)
Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani (22)
Uradni list Socialistične Republike Slovenije (11)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Utrip Savinjske doline (2)
Varaždinski učitelj (4)
Večer (Maribor) (3)
Večerni list (2)
Veda (11)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik - Vocero (2)
Vestnik (Maribor) (12)
Vestnik (Murska Sobota) (1)
Vestnik = Messenger (1)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (1)
Veteran (Ljubljana) (1)
Vidovdan (1)
Vigred (2)
Vikend magazin (Ljubljana) (2)
Vojaška zgodovina (1)
Vojni invalid (Ljubljana) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zarja (3)
Zarja (1908) (2)
Zarja (1911) (7)
Zarja (1922, Ljubljana) (1)
Zasavc (2)
Zasavski tednik (15)
Zasavski vestnik (1)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (1)
Zbornik občine Grosuplje (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodnja Danica (1)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (37)
Zgodovinski zapisi (1)
Znanost (3)
Zora (Ljubljana) (5)
ZPMS novičke (1)
Zvonček (Ljubljana) (3)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (2)
Žirovski občasnik (1)
Živa njiva (1)
Življenje in svet (1)
Leto izida
1872 (1)
1873 (4)
1874 (2)
1877 (1)
1878 (1)
1879 (2)
1880 (1)
1882 (1)
1883 (3)
1884 (1)
1885 (5)
1886 (1)
1887 (2)
1888 (2)
1889 (6)
1890 (1)
1891 (3)
1892 (1)
1893 (1)
1894 (2)
1894/1895 (1)
1895 (1)
1895/1896 (1)
1896 (1)
1896/1897 (1)
1897 (1)
1898 (2)
1899 (3)
1900 (3)
1900/1901 (1)
1901 (2)
1901-1902 (1)
1902 (2)
1903 (1)
1904 (2)
1905 (8)
1906 (19)
1907 (24)
1907/1908 (1)
1907-1908 (1)
1908 (19)
1908-1910 (1)
1909 (34)
1909/1910 (3)
1909-1910 (1)
1910 (30)
1910/1911 (1)
1910-1911 (1)
1911 (85)
1911/1912 (1)
1912 (59)
1912/1913 (1)
1913 (92)
1913/1914 (2)
1914 (22)
1915 (15)
1915/1916 (1)
1916 (22)
1917 (11)
1918 (18)
1918/1919 (1)
1918/1930 (1)
1919 (27)
1920 (65)
1921 (38)
1922 (70)
1923 (48)
1923/1924 (1)
1924 (50)
1925 (28)
1926 (40)
1927 (36)
1927/1928 (1)
1928 (34)
1928/1929 (1)
1928-1933 (1)
1929 (39)
1929/1930 (1)
1930 (33)
1930/1931 (2)
1931 (26)
1931/1932 (1)
1932 (35)
1932/1933 (1)
1933 (32)
1933/1934 (1)
1934 (32)
1934/1935 (2)
1934/1936 (1)
1935 (59)
1935/1936 (3)
1936 (40)
1936/1937 (3)
1937 (62)
1937/1938 (2)
1938 (59)
1938/1939 (4)
1939 (50)
1939/1940 (4)
1940 (18)
1941 (11)
1942 (18)
1943 (6)
1944 (10)
1945 (12)
1946 (12)
1946/1947 (1)
1947 (15)
1948 (16)
1949 (14)
1950 (13)
1951 (6)
1952 (12)
1953 (23)
1954 (26)
1955 (21)
1956 (16)
1957 (16)
1958 (18)
1959 (13)
1960 (19)
1961 (25)
1962 (17)
1963 (15)
1964 (20)
1965 (26)
1966 (38)
1966/1967 (4)
1967 (22)
1968 (21)
1969 (15)
1969/1970 (1)
1970 (22)
1971 (37)
1972 (19)
1973 (23)
1974 (16)
1975 (14)
1976 (26)
1977 (24)
1978 (32)
1979 (32)
1980 (21)
1981 (29)
1982 (32)
1983 (28)
1984 (34)
1985 (31)
1986 (40)
1987 (42)
1987-2002 (1)
1988 (39)
1989 (69)
1990 (44)
1991 (52)
1992 (57)
1993 (42)
1994 (51)
1995 (50)
1996 (60)
1997 (67)
1998 (35)
1999 (35)
2000 (53)
2001 (73)
2002 (32)
2003 (47)
2004 (51)
2005 (51)
2006 (60)
2007 (61)
2008 (54)
2009 (44)
2010 (19)
2011 (50)
2012 (25)
2012/2013 (1)
2013 (22)
2014 (21)
2015 (31)
2016 (23)
2017 (28)
2018 (23)
2019 (36)
2020 (27)
2021 (18)
2022 (29)
2023 (18)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (7)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (9)
DELO, d.d. (256)
Didakta (1)
Dnevnik (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (34)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (1)
Gorenjski glas d.d. (46)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (27)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Knjižnica Domžale (3)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (2)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (2)
Knjižnica Litija (4)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (546)
Knjižnica Velenje (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (19)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Grosuplje (3)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (3)
Mestna knjižnica Kranj (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (34)
Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica Pirano (1)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2303)
Nova obzorja (5)
NT & RC d.o.o. (2)
Občina Bled (4)
Občina Domžale (2)
Občina Kamnik (1)
Občina Velike Lašče (2)
Občinska knjižnica Jesenice (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (136)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (8)
Petrol d.d. (6)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Primorske novice (1)
Primorski dnevnik (1)
PROFIDTP d.o.o. (1)
Quark, d.o.o. (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (8)
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (1)
Revija SRP (2)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (4)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Melbourne (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (19)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (31)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Valvasorjeva knjižnica Krško (288)
Zadruga Goriška Mohorjeva (6)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (1)
Zavod RS za šolstvo (12)
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (14)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (1)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (45)
Vsebina
Založnik
(4)
= Biotechnical Centre Naklo (1)
= Institute for Ethnic Studies (3)
= Jarše Youth Home (1)
A. Benedejčič (1)
A. Gabršček (11)
A. Gačić (1)
A. Šmidhofer (1)
A. Zorman (1)
Aco (1)
Adana (1)
Akademska zveza (1)
Albin Prepeluh (2)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Anthropos (1)
Anton Bavčar (1)
Anton Pesek (24)
Arhivsko društvo Slovenije (7)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
B. Kovačič (1)
B. Pipan (1)
Beletrina (4)
Bibliofilska založba (1)
Biotehniški center Naklo (1)
BoMa (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (2)
Časopisni zavod Uradni list SRS (11)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Popenko (1)
Delniška tiskarna (22)
Delo (611)
Delo Revije (9)
Delo-Prodaja (6)
Deželni odbor kranjski (4)
Didakta (1)
Dnevnik (14)
Dolenjski list (375)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
Dragotin Hribar (7)
Društvo 2000 (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (50)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo T. G. Masaryk za filozofsko antropologijo, etiko ter za humanistične in družbene vede, sekcija (za) SAAIP (socialno, aplikativno, antropološko, intra-/inter-disciplinarno psihologijo) DPS (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (3)
Družba sv. Mohora (13)
Družba sv. Mohorja (40)
Družba za založniške pobude (15)
Družina (2)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (5)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (2)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola v Litiji (2)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (1)
Državna realna gimnazija v Kranju (2)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (1)
Državna učiteljska šola v Mariboru (2)
Državna založba Slovenije (4)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državni tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
DZS (2)
Edinost Publishing (7)
Eduvision (1)
EDUvision (7)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (3)
Emona (15)
F. Haderlap (12)
Faculty of Education (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za šport (1)
Filip Žakelj (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (1)
Fran Bartl (7)
Fran Jaklič (29)
Fran Kulovec (2)
Franc Jurman (1)
Franci Kotnik (7)
Frančišek Pavletič (5)
Fundacja Slawistyczna (2)
G. Vodeb (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (1)
Gimnazijsko ravnateljstvo (4)
Glas (1)
Glas naroda (18)
Glas, Kranj (21)
Gorenjski glas (11)
Gorenjski glas, Kranj (13)
Gorenjski muzej (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Graffit (3)
H. Sax (3)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (2)
I. Slavec (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (5)
II. državna gimnazija (1)
II. OŠ (1)
IMV (1)
Informa (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
IR inženiring (176)
Ivan Dolinar (25)
Ivan Mlinar (10)
Ivan Rakovec (12)
Ivan Tavčar (1)
Ivan Zorec (5)
Izdal in uredil Fr. Kocbek nadučitelj v Gornjem Gradu, načelnik Savinjske podružnice S P.D. (2)
J. Debevec (13)
J. Krajec (2)
J. Ukmar (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (99)
Janez Krizostom Pogačar (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Josip Kopač (2)
Josip Petejan (3)
Jugoslov. novinsko d.d. (8)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (3)
Jugoslovanska katoliška jednota (18)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (15)
K. Grom (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (2)
K. k. Kaiser Franz Jospeh-Staatsgymnasiums (2)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (1)
K. k. Staatsgymnasiums (1)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (1)
K. k. Staats-Obergymnasiums (2)
K. Rostohar (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
Kmetijska družba za Slovenijo (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Komunist (4)
Konsorcij (34)
konzorcij (16)
Konzorcij (128)
Konzorcij Akademskega glasa (1)
Konzorcij Delavca (1)
Konzorcij Gorenjca (2)
Konzorcij jutra (104)
Konzorcij Jutra (9)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (1)
Konzorcij jutro (69)
Konzorcij Mariborski tisk (12)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (4)
Konzorcij Preporoda (4)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (1)
Konzorcij Trgovskega lista (3)
Konzorcij Večernega lista (2)
Konzorcij Vidovdan (1)
Kostanjevica na Krki: Krajevna skupnost (1)
Krajevna skupnost Žiri (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (7)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (15)
Kulturna skupnost občine (5)
Kulturno društvo Obzorje (112)
Kulturno društvo Pihalni orkester (1)
L. Novak (1)
L. Schwentner (1)
Labod (2)
Leonova družba (14)
Ljubljana : Mestna občina (4)
Ljubljana: Miška (1)
Ljudska tiskarna (176)
Lovska zveza Slovenije (1)
M. Hadler (1)
M. Kolar, Ljubljana (11)
M. Kranjec (35)
M. Letonja (1)
M. Škerjanec (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (3)
Mariborska tiskarna (1)
Martin Konda (1)
Matica Slovenska (2)
Mavrica (1)
Mestna občina (4)
Mestna občina Novo Mesto (28)
MIB (2)
Mihajlo Rostohar (7)
Milan Plut (24)
Mladika (2)
Mladina (9)
Mladinska knjiga (3)
Mladinska matica (1)
Mladinski dom Jarše (1)
Mohorjeva družba (2)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzej (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Jesenice (1)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna prosveta (3)
Narodna tiskarna (168)
Narodna založba (19)
Narodni svet koroških Slovencev (2)
Nasta (2)
Nova obzorja (5)
Nova revija (9)
Novi tednik (5)
Novoles (1)
Novoteks (6)
Občina Bled (4)
Občina Domžale (3)
Občina Kamnik (1)
Občina Lukovica (1)
Občina Trebnje (1)
Občina Velike Lašče (2)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (1)
Obzorja (7)
Okrajni odbor OF (5)
Okrajni odbor SZDL (23)
Onkološki inštitut (1)
OOOF (1)
Opus (5)
Orliška podzveza (2)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola Danile Kumar (1)
Osnovna šola Franceta Prešerna (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (2)
OŠ Janka Glazerja (2)
P. E. Pečnik (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoški inštitut (1)
Petrol (6)
Pevska zveza (1)
Pionir (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Podjetje za informiranje (1)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (2)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Premogovnik (2)
Prese (1)
Primorske novice (1)
Profidtp (1)
Progres, zavod za pospeševanje mednarodnih trgovskih zvez (1)
Prohealth (1)
Prosvetna zveza (2)
Proza (1)
PWB 8. armada (1)
Quark d.o.o. (1)
Radio Brežice (110)
Radio- Tednik (4)
Radio-Tednik (9)
Rasto Pustoslemšek (1)
Ravnateljstvo (5)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Republiški odbor sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti (49)
Revija SRP (2)
RIS Dvorec (2)
RK ZSMS, Ljubljana (1)
Rokus Klett (2)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
Ruslica (2)
S. Kadum-Bošnjak (1)
s. n. (4)
s.n. (1)
Samozaložba (1)
Samozaložba Državne gimnazije (2)
Sanje (1)
Sarsa (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (1)
Savinjske novice (1)
Skupina občanov (1)
Skupina občanov Grosuplje (2)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupščina občine (3)
Skupščina občine Jesenice (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Sloga (1)
Slovenian media house (1)
Slovenian National Federation of Canada (1)
Slovenian Women's Union of America (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska izseljenska matica (8)
Slovenska kinoteka (5)
Slovenska kulturna akcija (4)
Slovenska narodna podporna jednota (2)
Slovenska socialna Matica (7)
Slovenska socijalna matica (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska šolska Matica (12)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (1)
Slovenski frančiškani v ZDA (2)
Slovenski izseljenski duhovniki (1)
Slovenski poročevalec (80)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Melbourne (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko dušno pastirstvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko prosvetno društvo : Konzorcij Novega lista (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko tiskovno društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Službeni list (21)
Smuk (2)
Socialni demokrati (1)
SPK - OLO Trbovlje (1)
Statistical Society of Slovenia (3)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Steklarna (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svet ZSSS (3)
Svobodna Slovenija (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze (7)
Študentska založba (2)
T. Bevk (1)
Talum (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Tiskarna Merkur (16)
Tiskarna Sava (1)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (38)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (51)
Učiteljski fakultet Sveučilišta (1)
Udruženje vojnih invalidov (1)
UL MF (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (3)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Upravni odbor Hortikulturnega društva (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
V. Pečjak (1)
V. Schmidt (1)
Večer (3)
Viktor Dolenc (15)
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače »Mihailo Palov« (1)
Z. Cunk (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (2)
Založba Primorskega dnevnika (1)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze (2)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Založniški svet Polet (3)
Založništvo tržaškega tiska (14)
Zasavc (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (19)
Zavod Republike Slovenije za Šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za statistiko (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod SR Slovenije za statistiko (10)
Zavod Sv. Stanislava (2)
Zavod ŠKL (1)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (2)
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združeno podjetje Ljudska pravica (10)
Zedinjena Slovenija (7)
Zgodba.net (3)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (14)
Zgodovinsko društvo Maribor (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Zoran Hercigonja (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geodetskih inženirjev in geometrov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gostilničarskih zadrug (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza Romov Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (46)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvezna tiskarna (9)
Zvezna tiskarna in knjigarna (10)
Zvonimir Bernot (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (1)
Železarna (2)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (3991)