Število rezultatov iskanja: 286

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (22)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (12)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (21)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (29)
Onkološki inštitut Ljubljana (14)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (26)
Študentska založba (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (74)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Založnik
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Maver (1)
Adriafilm (1)
Biotehniška fakulteta (45)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (18)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Heinrich Steiner (1)
I. Šmid (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J. Beltram (1)
J. Ferdin (1)
J. Jakše (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
K. Košmrlj (1)
Kemijski inštitut (3)
Kinematografi (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
L. Ausec (1)
L. Kranjc (1)
Litera (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
M. Flajšman (1)
M. Hafner (1)
M. Jelen (1)
M. Petek (1)
M. Rupar (1)
M. Tajnik (1)
M. Zorc (1)
M. Žavbi (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (12)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
N. Lindič (1)
N. Pavšelj (1)
N. Prezelj (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OKH/Gen St d H (1)
Onkološki inštitut (15)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Rokus Klett (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (7)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (18)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (26)
Societá storica del Litorale (4)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Študentska založba (3)
T. Rešetič (1)
T. Španić (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
U. Tomažin (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
V. Katstelic (1)
Vesna film (3)
Veterinarska fakulteta (3)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Ž. Ramšak (1)
Išči med rezultati (286)