Število rezultatov iskanja: 217

Časopisje in članki - oblika
članki (217)odstrani
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (12)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (21)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (13)
Onkološki inštitut Ljubljana (14)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (26)
Študentska založba (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Založnik
Biotehniška fakulteta (45)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (18)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (12)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
Onkološki inštitut (14)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (7)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (18)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (26)
Societá storica del Litorale (4)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Študentska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Veterinarska fakulteta (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Išči med rezultati (217)