Število rezultatov iskanja: 6702

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (1)
Acrocephalus (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Akademski glas (2)
Aluminij (47)
Amerikanski Slovenec (9)
Ameriška domovina (5)
Angeljček (5)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (1)
Avtonomist (2)
Bilten Občine Laško (1)
Bogoljub (Ljubljana) (5)
Bogoslovni vestnik (23)
Carniola (1910-1919) (7)
Celjski tednik (1955-1968) (2)
Celjski zbornik (4)
Cillier Zeitung (1)
Clevelandska Amerika (1)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (2)
Čas (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (1)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
Čevljar (Tržič) (2)
Dan (1912) (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavec (10)
Delavska fronta (5)
Delavska politika (29)
Delavska pravica (3)
Delo - življenje (1)
Delo (Ljubljana) (1012)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (4)
Deutsche Zeitung (Celje, 1929) (7)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (1)
Dialogi (1)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (23)
Dnevnikov objektiv (2)
Dolenjski list (30)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Domačin (1)
Domoljub (Ljubljana) (68)
Domoljubove podobe (1)
Domovina (1891-1908) (15)
Domovina (Ljubljana) (46)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (2)
Družina (1)
Družinski tednik (2)
Državna meščanska šola - Ptuj (5)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (1)
Državno učiteljišče - Maribor (1)
Dve domovini (2)
Edinost (Chicago) (7)
Edinost (Maribor) (2)
Edinost (Toronto) (3)
Edinost (Trst) (23)
Edinost in dialog (4)
Enakopravnost (ZDA) (3)
Enotnost (1926) (3)
Fünkešnica (2)
Gasilec (1897-1941) (3)
Geografski obzornik (5)
Gimnazija - Maribor (19)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Glas (34)
Glas naroda (New York) (13)
Glasilo KSK jednote (5)
Gorenjec (1900-1941) (1)
Gorenjski glas (1985) (40)
Gospodar (Ljubljana) (2)
Gospodarski glasnik za Štajersko (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Ilustrirani Slovenec (3)
Informacije MIDEM (1)
Informativni fužinar (2)
IRT 3000 (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (16)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (7)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jugoslavija (Ljubljana) (12)
Jugoslovan (1918) (1)
Jugoslovan (1930) (37)
Jugoslovanski obrtnik (4)
Jutro (1910) (1)
Jutro (Ljubljana) (274)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (16)
Kamniški občan (3)
Kamniški zbornik (1)
Katedra (Maribor) (2)
Katoliški glas (17)
Klasična gimnazija - Ljubljana (5)
Kmečka moč (1)
Kmetovalec (32)
Kmetski list (91)
Knjižnica (2)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (61)
Koledarček Družbe svetega Mohora (3)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (7)
Korošec (1)
Koroški fužinar (1)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (2)
Kronika (Ljubljana) (8)
Kronika slovenskih mest (2)
Kurent (1918) (1)
Laibacher Zeitung (3)
Laški bilten (15)
Letopis ljubljanske nadškofije (2)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
List (Šoštanj) (4)
Ljubljanski dnevnik (13)
Ljubljanski zvon (2)
Ljudska pravica (35)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Lublanske novice (2017) (1)
Mali list (1)
Mali rijtar (1)
Mandrač (Izola) (1)
Marburger Zeitung (27)
Mariborski delavec (6)
Mariborski večernik Jutra (113)
Marijikin ograček (1)
Marijin list (2)
Meddobje (Entresiglo) (2)
Mentor (Ljubljana. 1908) (2)
Misli (Kew) (8)
Mladika (Gorica) (1)
Mohorjev koledar (6)
Mörszka krajina (1)
Murska krajina (6)
Murska straža (13)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (2)
Naprej (glasilo JSDS) (18)
Narodni dnevnik (4)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (54)
Narodni list (Celje) (16)
Naš čas (29)
Naš časopis (4)
Naš glas (Krško) (2)
Naš kraj (Dobrepolje) (1)
Naš rod (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša moč (1905) (1)
Naša straža (32)
Naše delo (Ptuj) (4)
Naše slike (1)
Nedeljski dnevnik (2)
Nedelo (Ljubljana) (2)
Neodvisnost (1)
Nova doba (Celje) (26)
Nova doba (Cleveland) (1)
Nova pravda (7)
Nova pravda (1937) (1)
Novi čas (Ljubljana) (4)
Novi glas (5)
Novi list (16)
Novi Matajur (2)
Novi odmev (1)
Novi tednik (18)
Novi tednik NT in RC (118)
Novice iz Moravške doline (1)
Novine (Murska Sobota) (76)
Obmurski tednik (1)
Obrtni vestnik (2)
Omladina (1904) (10)
Ona plus (1)
Orjuna (2)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoški letopis (1)
Petrol (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (4)
Podjetje in delo (1)
Pogledi (Ljubljana) (6)
Ponedeljek (Ljubljana) (12)
Ponedeljski Slovenec (20)
Popotnik (1880-1941) (1)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (1)
Portorožan (2)
Pravica (15)
Primorske novice (2004) (1)
Primorski dnevnik (24)
Prispevki za novejšo zgodovino (7)
Prosveta (ZDA) (8)
Proteus (2)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (3)
Ptujčan (42)
Ptujski list (6)
Ptujski tednik (46)
Ptujski zbornik (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (1)
Realka - Ljubljana (5)
Realna gimnazija - Ptuj (7)
Rudar (Velenje) (1)
Salezijanski vestnik (1)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (5)
Sava (Kranj) (1)
SavaGlas (2)
Savinjčan (2)
Savinjske novice (12)
Savinjski vestnik (3)
Scopolia (1)
Sedmo čudo (1)
Sejni zapisi Državnega zbora (3)
Slavistična revija (1)
Slovan (Ljubljana. 1902) (3)
Slovenec (1873) (650)
Slovenija (1932-1941) (2)
Slovenska beseda (Ljubljana) (2)
Slovenska država (1)
Slovenska vas (1)
Slovenske novice (14)
Slovenske novice (1916-1920) (1)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski dom (1935-1945) (46)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (620)
Slovenski list (13)
Slovenski list (Buenos Aires) (1)
Slovenski narod (128)
Slovenski poročevalec (38)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (1)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (17)
Slovenski vestnik (7)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (18)
Soboške novine (1)
Sobotna priloga (20)
Socialist (Ljubljana, 1923) (3)
Soča (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (1)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (2)
Steklar (Hrastnik) (1)
Straža (Maribor) (192)
Strojniški vestnik (15)
Studia Historica Slovenica (3)
Studia universitatis hereditati (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (17)
Štajerc (1)
Štajerski tednik (Ptuj) (654)
Štorski železar (24)
Tabor (Maribor) (72)
Tedenska tribuna (23)
Tednik (Ptuj) (708)
Tekstilec (Kranj) (1)
Teorija in praksa (2)
The voice of Slovenia (2)
Tovariš (Ljubljana) (3)
Trgovska akademija - Maribor (4)
Trgovski list (9)
Tribuna (Ljubljana) (2)
Tržiški tekstilec (3)
TV okno (1)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (1)
Učiteljski tovariš (27)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (1)
Upokojenec (1936) (1)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (1)
Uradni vestnik Gorenjske (1)
Uradno glasilo slovenskih občin (3)
Utrip (1978) (2)
Utrip Savinjske doline (4)
Vakuumist (1)
Večer (Maribor) (25)
Večerni list (8)
Vertec (1871) (1)
Vestnik = Messenger (7)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (1)
Viharnik (Slovenj Gradec) (1)
Vikend magazin (Ljubljana) (1)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (3)
Vipavski glas (2)
Zarja (1911) (1)
Zasavski tednik (1)
Zbornik Svobodne Slovenije (2)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (9)
Zgodovinski zapisi (3)
Zora (Ljubljana) (4)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Leto izida
1869 (1)
1870 (1)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (1)
1874 (1)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (1)
1881 (1)
1882 (1)
1883 (1)
1884 (1)
1885 (1)
1885/1886 (1)
1886 (1)
1887 (1)
1888 (1)
1889 (2)
1890 (1)
1891 (2)
1892 (2)
1893 (1)
1894 (1)
1895 (1)
1896 (1)
1897 (1)
1898 (5)
1898/1899 (1)
1899 (2)
1899/1900 (1)
1900 (3)
1900/1901 (2)
1901 (4)
1901/1902 (2)
1902 (5)
1902/1903 (1)
1903 (10)
1904 (7)
1904/1905 (1)
1905 (6)
1906 (25)
1907 (24)
1907/1908 (3)
1908 (14)
1909 (38)
1910 (7)
1911 (36)
1912 (8)
1913 (13)
1913/1914 (1)
1914 (20)
1915 (14)
1915/1916 (1)
1916 (25)
1917 (17)
1918 (40)
1918/1930 (1)
1919 (114)
192? (2)
1920 (146)
1920/1921 (2)
1921 (76)
1922 (159)
1923 (266)
1924 (287)
1925 (215)
1926 (202)
1927 (175)
1927/1928 (2)
1928 (125)
1928/1929 (1)
1929 (102)
1929/1930 (3)
1930 (118)
1930/1931 (6)
1931 (105)
1931/1932 (3)
1932 (52)
1932/1933 (3)
1933 (67)
1933/1934 (4)
1934 (57)
1934/1935 (4)
1935 (105)
1935/1936 (4)
1936 (128)
1936/1937 (3)
1937 (116)
1937/1938 (6)
1938 (102)
1938/1939 (4)
1939 (69)
1939/1940 (2)
1940 (45)
1941 (14)
1942 (5)
1943 (1)
1944 (13)
1945 (2)
1946 (7)
1947 (2)
1948 (7)
1949 (5)
1950 (3)
1951 (4)
1952 (17)
1953 (10)
1953/1954 (1)
1954 (18)
1955 (8)
1956 (14)
1957 (11)
1958 (24)
1959 (6)
1960 (5)
1961 (16)
1962 (14)
1963 (27)
1964 (18)
1965 (51)
1966 (43)
1967 (49)
1968 (76)
1969 (54)
1970 (40)
1971 (44)
1971-1974 (1)
1972 (57)
1973 (46)
1974 (57)
1975 (59)
1975/1976 (1)
1976 (54)
1977 (45)
1978 (49)
1979 (36)
1979/1980 (1)
1980 (58)
1981 (49)
1982 (40)
1983 (22)
1983/1987 (1)
1983-1987 (1)
1984 (43)
1985 (28)
1986 (31)
1987 (44)
1987-2002 (1)
1988 (29)
1989 (45)
1990 (46)
1991 (54)
1992 (61)
1993 (40)
1994 (76)
1995 (166)
1996 (181)
1997 (118)
1998 (47)
1999 (59)
2000 (36)
2001 (39)
2002 (35)
2003 (38)
2004 (38)
2005 (62)
2006 (70)
2007 (60)
2008 (68)
2009 (80)
2010 (86)
2011 (119)
2012 (93)
2013 (78)
2014 (85)
2015 (71)
2016 (47)
2017 (57)
2018 (29)
2019 (9)
Izvor
Alpina, d.o.o. (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (3)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DELO, d.d. (118)
Dnevnik (27)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Državni zbor Republike Slovenije (3)
Gorenjski glas d.d. (75)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (10)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1515)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Mirana Jarca (32)
Knjižnica Velenje (21)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (11)
Kulturno društvo Ivan Trinko (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (2)
Matična knjižnica Kamnik (3)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (1)
Mestna knjižnica Kranj (16)
Mestna knjižnica Ljubljana (13)
Mestna knjižnica Piran (2)
Mohorjeva družba Celje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4002)
Naš čas, d.o.o. (10)
Nova obzorja (4)
NT & RC d.o.o. (27)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Kamnik (1)
Občina Laško (15)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (1)
Osrednja knjižnica Celje (262)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (92)
Pokrajinski muzej Kočevje (2)
Primorske novice (1)
Primorski dnevnik (18)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
PROFIDTP d.o.o. (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (664)
Salezijanski inšpektorat (1)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski misijon Melbourne (2)
Slovensko društvo Melbourne (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Škrabčeva knjižnica (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (27)
Univerzitetna knjižnica Maribor (262)
Valvasorjeva knjižnica (2)
Zadruga Goriška Mohorjeva (38)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (1)
Zavod Marianum (2)
Zedinjena Slovenija (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
A. Berthold (1)
Adana (1)
Albin Prepeluh (2)
Alpina (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (3)
Anton Pesek (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (12)
Banovinska vinarska in sadjarska šola v Mariboru (2)
Beletrina (1)
Bibliofilska založba (1)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (1)
Cankarjeva založba (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (19)
Cérkvena stamparija (2)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Delo (1101)
Delo [etc.] (1)
Dnevnik (27)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dolenjski list (30)
Dragotin Hribar (15)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (1)
Društvo Pripravniški dom (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba sv. Mohora (16)
Družba sv. Mohorja (49)
Družba za založniške pobude (24)
Družina (11)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. Štamparija (1)
Državna dekliška meščanska šola (3)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (10)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (3)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (7)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (1)
Državna trgovska akademije v Mariboru (4)
Državna učiteljska šola v Mariboru (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni zbor Republike Slovenije (3)
Edinost (10)
Edinost Publishing (9)
Edward Kalish (1)
Etnografski muzej (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fran Bartl (1)
Fran Jaklič (17)
Fran Kulovec (3)
France Svetek (1)
Franci Kotnik (12)
Frančišek Pavletič (4)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (3)
gimnazija (1)
Gimnazija (2)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (1)
Glas naroda (13)
Glas, Kranj (34)
Glasbena Matica (1)
Gorenjski glas (10)
Gorenjski glas, Kranj (31)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (1)
Graffit (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (4)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (3)
II. državna gimnazija (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
IR inženiring (2)
Ivan Dolinar (23)
Ivan Mlinar (6)
Ivan Rakovec (46)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (1)
Ivan Zorec (2)
J. Debevec (5)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (27)
Januš Golec (5)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Josip Petejan (6)
Jožef Klekl (76)
Jugoslov. novinsko d.d. (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (1)
Jugoslovanska obrtna zveza (4)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (1)
K. k. ersten Staatsgymnasiums (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (2)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Staats - Gymnasiums (6)
K. k. Staatsgymnasium (8)
K. k. Staatsgymnasiums (1)
K. k. Staats-Gymnasiums (2)
K. k. Staats-Obergymnasiums (2)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (5)
Katoliško tiskovno društvo (22)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (3)
Kmetijska družba za Slovenijo (32)
Komunist (7)
Konsorcij (10)
konzorcij (7)
Konzorcij (620)
Konzorcij Akademskega glasa (2)
Konzorcij Delavca (9)
Konzorcij Gorenjca (1)
Konzorcij Jugoslovana (1)
Konzorcij jutra (199)
Konzorcij Jutra (16)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (12)
Konzorcij jutro (75)
Konzorcij Kresa (2)
Konzorcij Malega lista (1)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (20)
Konzorcij Slovenskega lista (13)
Konzorcij Trgovskega lista (9)
Konzorcij Večernega lista (8)
Krajevna skupnost (2)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (18)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (5)
Kühar Stevan (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturna skupnost občine (4)
Kulturni center (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Leonova družba (3)
Leopold Kralik (1)
Ljudska tiskarna (650)
Ljudski odbor občine Celje (1)
M. Kolar (3)
M. Kolar, Ljubljana (68)
M. Kranjec (35)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (27)
Mariborska knjižnica (2)
Matica Slovenska (1)
Matija Vukovič (3)
Mestna občina (2)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (42)
Mihael Moškerc (1)
Milan Plut (1)
Mladinska knjiga (2)
Mohorjeva družba (6)
Mulley & Kamenšek (1)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (7)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Nadškofijski ordinariat (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (128)
Narodna založba (20)
Narodni svet (1)
Naš čas, d.o.o. (10)
Naše delo (4)
Nova obzorja (4)
Novi tednik (117)
Novi tednik (Celje) (1)
Občina (1)
Občina Beltinci (1)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Kamnik (2)
Občina Laško (16)
Občina Lukovica (1)
Občina Moravče (1)
Občina Veržej (2)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (2)
Obzorja (8)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL (2)
Okrajni odbor SZDL (3)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
OOOF (1)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
Paralele (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Peko (2)
Petrol (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (3)
Premogovnik (1)
Prijatelji slovenske znanosti (1)
Primorske novice (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Profidtp (1)
Prosvetna zveza (1)
Ptujski tednik (46)
Radio Brežice (2)
Radio- Tednik (641)
Radio-Tednik (721)
Ruslica (1)
s. n. (5)
s.n. (12)
S.n. (3)
Salezijanski inšpektorat (1)
samozal. (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozaložba (1)
Samozaložba Državne gimnazije (8)
Sanje (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (2)
Skupščina občine (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian media house (2)
Slovenian National Federation of Canada (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska narodna podporna jednota (8)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenske rimskokatoliške škofije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (8)
Slovenski frančiškani v ZDA (1)
Slovenski poročevalec (38)
Slovensko društvo Melbourne (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko prosvetno društvo (1)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (1)
Slovensko tiskovno društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
SŠTS Šiška (1)
Steklarna (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svobodna Slovenija (2)
Študentska organizacija Univerze (2)
Talum (47)
Tekstilindus (1)
Teološka fakulteta (5)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Tiskarna Merkur (37)
Tiskarna Sava (1)
Tiskarna sv. Cirila (621)
Tiskovna zadruga (86)
Tržiški tekstilec (3)
Učiteljske tiskarne (2)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (2)
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
Večer (25)
Vekoslav Spindler (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (8)
Viktor Dolenc (2)
Vipava (2)
Zadruga Goriška Mohorjeva (5)
Zadruga z o.z. Novi list (16)
Založba Pivec (1)
Založništvo tržaškega tiska (6)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (3)
Zavod Marianum (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Sv. Stanislava (2)
Zavod za kulturo (4)
Zavod za kulturo Šoštanj (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Združeno podjetje Ljudska pravica (13)
Zedinjena Slovenija (2)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (7)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (12)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna (29)
Zvonimir Bernot (6)
ZZT (2)
Železarna (1)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (24)
Županska zveza (5)
Išči med rezultati (6702)