Število rezultatov iskanja: 7194

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (1)
Aluminij (22)
Amerikanski Slovenec (3)
Ameriška domovina (1)
Angeljček (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Beti (Metlika) (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Bonbon (1)
Carniola (1910-1919) (1)
Celjski tednik (1948-1950) (1)
Celjski tednik (1955-1968) (2)
Celjski zbornik (9)
Cerkveni glasbenik (1)
Čas (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (6)
Čevljar (Tržič) (9)
Čuk na palci (1)
Dan (1912) (1)
Delavec (1)
Delavska politika (2)
Delo - življenje (59)
Delo & dom (1)
Delo (Ljubljana) (2042)
Delo (Trst) (1)
Delo de facto (2)
Dialogi (6)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (68)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dolenjski list (132)
Dolenjski razgledi (1)
Domoljub (Ljubljana) (5)
Domovina (Ljubljana) (8)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (3)
Družina (5)
Družinski tednik (1)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (1)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (2)
Državna meščanska šola - Jesenice (2)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (2)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (3)
Državno učiteljišče - Maribor (5)
Dve domovini (2)
Edinost (Maribor) (1)
Edinost (Trst) (2)
Emajlirec (1)
Enakopravnost (ZDA) (1)
E-novičke (Slov. izd.) (1)
Fünkešnica (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Novo mesto (1)
Glas (299)
Glas Gorenjske (8)
Glas podzemlja (1)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (2)
Glas zaveznikov (1)
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled (14)
Glasilo Ingrada (1)
Glasilo KSK jednote (1)
Glasilo občanov (Litija) (1)
Glasilo občine Šentrupert (1)
Glasnik (Okrajni ljudski odbor) (2)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (4)
Gledališki list SNG. Drama (1)
GLG (1)
GM. Glasbena mladina (2)
Gorenjec (1900-1941) (2)
Gorenjski glas (1948) (3)
Gorenjski glas (1985) (833)
Goriški list (1944) (1)
Gradbeni vestnik (1)
Grosupeljski odmevi (3)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hopla (1)
Idrijski razgledi (26)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informativni fužinar (1)
IRT 3000 (1)
Iskra (Kranj) (19)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (3)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (1)
Jeklo in ljudje (3)
Jeseniški zbornik (3)
Jezik in slovstvo (14)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jugoslavija (Ljubljana) (1)
Jugoslovan (1930) (17)
Jutro (Ljubljana) (216)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (10)
Kamničanka (2)
Kamniški občan (5)
Kamniški zbornik (6)
Katedra (Maribor) (2)
Katoliški glas (2)
Klasična gimnazija - Ljubljana (15)
Klasje (Ivančna Gorica) (6)
Kmetski list (2)
Književnost (1932) (2)
Knjižnica (13)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (2)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (37)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (6)
Kopitarjev glas (4)
Koroški fužinar (13)
Krajevni informator (Rovte) (1)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (1)
Kronika (Ljubljana) (24)
Kronika slovenskih mest (1)
Kurir (5)
La nostra lotta (1)
Labod (Novo mesto) (17)
Laški bilten (1)
Les (Ljubljana) (1)
Letno poročilo Ljubljanskega Sokola (2)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (1)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (1)
Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (1)
Letopis Matice Slovenske (3)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
List (Šoštanj) (3)
Liter jezika (1)
Ljubljanski dnevnik (7)
Ljubljanski zvon (10)
Ljudska pravica (49)
Ljudska šola - Postojna (1)
Logaške novice (5)
Loški razgledi (12)
Luč (Ljubljana) (1)
Lučka z neba (1)
Mali rijtar (1)
Mandrač (Izola) (3)
Mariborski večernik Jutra (10)
Meddobje (Entresiglo) (1)
Mengšan (2)
Mentor (Ljubljana. 1908) (1)
Merx vestnik (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni dekliški licej (6)
Meščanska šola - Ljutomer (1)
Misli (Kew) (5)
Mladi planinec (1)
Mladika (Trst) (1)
Modra ptica (1)
Mohorjev koledar (5)
Muzejski časopis (1)
Muzikološki zbornik (3)
Narobe (1)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (6)
Naš čas (91)
Naš časopis (42)
Naš kraj (Dobrepolje) (23)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša vez (Bled) (1)
Nedeljski dnevnik (4)
Nedelo (Ljubljana) (49)
Nova delavska enotnost (1)
Nova doba (Celje) (1)
Nova doba (Cleveland) (1)
Nova domovina (1)
Nova pravda (1937) (1)
Novi akordi (1)
Novi čas (Ljubljana) (1)
Novi glas (5)
Novi list (5)
Novi Matajur (1)
Novi odmev (1)
Novi rod (1)
Novi tednik (36)
Novi tednik NT in RC (119)
Novoteks (1973) (26)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (1)
Občina Grad (1)
Občinski poročevalec (Domžale) (2)
Obrtni vestnik (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Odprta kuhinja (21)
Odsev (Trzin) (3)
Odsevanja (1)
Omladina (1904) (1)
Ona (Ljubljana) (7)
Ona plus (1)
Otrok in knjiga (3)
Pasijonski doneski (2)
Pedagoški letopis (1)
Petkov teden (1)
Petrol (Ljubljana) (1)
Pevec (Ljubljana) (1)
Pilot RTV (3)
Planinski vestnik (5)
Pogledi (Ljubljana) (5)
Ponedeljek (Ljubljana) (2)
Ponedeljski Slovenec (1)
Porabje (1)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (8)
Portorožan (1)
Presek (4)
Preseki (3)
Primerjalna književnost (7)
Primorska borba (1)
Primorske novice (2004) (12)
Primorski dnevnik (51)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (3)
Proletarec (Chicago) (1)
Proteus (1)
Ptujčan (16)
Ptujski tednik (13)
Ptujski zbornik (1)
Radio Ljubljana (5)
Rast (5)
Razgled (Ljubljana, 1927) (1)
Razpotja (2)
Razredni pouk (1)
Realka - Idrija (3)
Rodna gruda (4)
Rokovnjač (Lukovica) (2)
Rudar (Velenje) (3)
Salezijanski vestnik (1)
Savinjčan (1)
Savinjske novice (17)
Savinjski občan (1)
Sedmo čudo (1)
Slamnik (4)
Slavia Centralis (7)
Slavistična revija (11)
Slovenčev koledar (4)
Slovenec (1873) (118)
Slovenija (1932-1941) (2)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (2)
Slovenske novice (83)
Slovenski čebelar (10)
Slovenski dom (1935-1945) (4)
Slovenski etnograf (4)
Slovenski gledališki letopis (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski Jadran (1)
Slovenski narod (74)
Slovenski poročevalec (45)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (2)
Slovensko glasilo (1)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (9)
Smučina Elan (14)
Sobotna priloga (13)
Sodobnost (1963) (7)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (2)
Sokolski glasnik (3)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (7)
Splet znanja in domišljije (1)
Straža v viharju (1)
Studia Historica Slovenica (3)
Svet kapitala (1)
Svobodna beseda (Ljubljana) (2)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (17)
Šolska kronika (5)
Štajerski tednik (Ptuj) (934)
Štorski železar (4)
Tabor (Maribor) (2)
Tedenska tribuna (13)
Tednik (Ptuj) (402)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (5)
Tekstilec (Kranj) (5)
Tekstilna šola - Kranj (1)
Teorija in praksa (2)
Tovariš (Ljubljana) (2)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Trgovski list (14)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Trobla (Velike Lašče) (21)
Tržiški razgledi (1)
Tržiški tekstilec (1)
Tržiški vestnik (1)
TV okno (5)
Učiteljišče - Ljubljana (8)
Učiteljski tovariš (17)
Uradni glasnik okraja Koper (1)
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje (1)
Uradni vestnik Gorenjske (7)
Uradni vestnik okraja Kranj (1)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (2)
Utrip Savinjske doline (18)
Večer (Maribor) (26)
Veda (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Veriga (4)
Vertec (1871) (6)
Vezilo (1)
Viharnik (Slovenj Gradec) (9)
Vikend magazin (Ljubljana) (8)
Vipavski glas (1)
Vodnikova pratika (1)
Vrednote (Buenos Aires) (1)
Vrhniški razgledi (4)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Za srce (Ljubljana) (1)
Zarja (8)
Zasavc (2)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (4)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (2)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (1)
Zbor občanov (2)
Zbori (2)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (3)
Zbornik občine Grosuplje (4)
Zbornik Svobodne Slovenije (7)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (18)
Zgodovinski zapisi (1)
Železne niti (16)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (1)
Ženski svet (3)
Žirovski občasnik (15)
Življenje in svet (1)
Leto izida
1841 (2)
1869 (1)
1880 (1)
1885 (1)
1888 (1)
1894/1895 (1)
1895/1896 (1)
1895-1923 (1)
1896 (1)
1899 (1)
1900 (1)
1901 (1)
1902 (1)
1904 (2)
1905 (1)
1905/1906 (1)
1906 (1)
1907 (4)
1908 (2)
1908/1909 (1)
1909 (5)
1909/1910 (3)
1910 (3)
1910/1911 (4)
1911 (6)
1911/1912 (3)
1912 (8)
1912/1913 (2)
1913 (8)
1913/1914 (2)
1914 (6)
1914/1915 (2)
1915 (5)
1916 (7)
1916/1917 (2)
1917 (4)
1917/1918 (1)
1918 (2)
1919 (4)
1919/1920 (1)
1920 (3)
1920/1921 (1)
1921 (13)
1922 (6)
1922/1923 (1)
1923 (8)
1924 (11)
1925 (37)
1925/1926 (2)
1926 (18)
1926/1927 (1)
1927 (29)
1927/1928 (1)
1928 (24)
1928/1929 (2)
1929 (29)
1929/1930 (5)
1930 (41)
1930/1931 (4)
1931 (44)
1931/1932 (4)
1932 (57)
1932/1933 (3)
1933 (40)
1933/1934 (4)
1934 (26)
1934/1935 (2)
1935 (31)
1935/1936 (3)
1936 (28)
1936/1937 (4)
1937 (37)
1937/1938 (7)
1938 (35)
1938/1939 (8)
1939 (18)
1939/1940 (10)
1940 (35)
1941 (25)
1941? (1)
1942 (5)
1943 (8)
1944 (6)
1945 (18)
1946 (12)
1947 (10)
1948 (10)
1948/1949 (1)
1949 (3)
1950 (4)
1951 (4)
1952 (5)
1953 (5)
1953/1954 (1)
1954 (8)
1955 (18)
1956 (13)
1957 (16)
1958 (21)
1959 (11)
1959/1960 (1)
1960 (8)
1961 (15)
1962 (12)
1963 (29)
1964 (21)
1965 (29)
1966 (39)
1967 (26)
1968 (43)
1969 (55)
1970 (68)
1970/1971 (1)
1971 (47)
1972 (76)
1973 (76)
1974 (75)
1975 (100)
1976 (59)
1977 (75)
1978 (73)
1978/1979 (1)
1978-1979 (1)
1979 (77)
1980 (80)
1981 (69)
1981/1982 (1)
1982 (89)
1982/1983 (1)
1983 (69)
1984 (69)
1984/1986 (1)
1985 (59)
1985/1986 (1)
1986 (85)
1987 (89)
1987-2002 (1)
1988 (99)
1989 (66)
1990 (92)
1990/1991 (1)
1991 (94)
1992 (109)
1992/1993 (1)
1993 (107)
1994 (100)
1995 (102)
1996 (181)
1997 (197)
1997/1998 (1)
1998 (213)
1999 (203)
2000 (149)
2001 (136)
2002 (143)
2003 (141)
2004 (159)
2005 (169)
2006 (168)
2007 (193)
2008 (136)
2009 (128)
2010 (104)
2011 (203)
2012 (155)
2013 (80)
2014 (131)
2014/2015 (1)
2015 (154)
2015/2016 (1)
2016 (172)
2016/2017 (2)
2017 (175)
2017/2018 (1)
2018 (180)
2019 (168)
2020 (17)
Izvor
Alpina, d.o.o. (59)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (23)
Čebelarska zveza Slovenije (10)
DELO, d.d. (1055)
Dnevnik (76)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (8)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (1)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (1)
Družina d.o.o. (5)
Gorenjski glas d.d. (1151)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (41)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica A. T. Linharta (14)
Knjižnica Domžale (8)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1397)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Litija (2)
Knjižnica Logatec (6)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca (189)
Knjižnica Velenje (13)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (24)
Kulturno društvo Ivan Trinko (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (4)
Matična knjižnica Kamnik (11)
Mestna knjižnica Grosuplje (10)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (3)
Mestna knjižnica Kranj (154)
Mestna knjižnica Ljubljana (29)
Mestna knjižnica Piran (1)
Mestna občina Ljubljana (1)
Mi amigo (2)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (14)
Muzejsko društvo Železniki (16)
Muzejsko društvo Žiri (8)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2306)
Naš čas, d.o.o. (80)
NT & RC d.o.o. (40)
Občina Dobrepolje (23)
Občina Domžale (2)
Občina Grosuplje (3)
Občina Ivančna Gorica (3)
Občina Kamnik (2)
Občina Laško (1)
Občina Lukovica (1)
Občina Velike Lašče (21)
Občina Vodice (4)
Občinska knjižnica Jesenice (6)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (1)
Osrednja knjižnica Celje (201)
Osrednja knjižnica Mozirje (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (20)
Pegaz International d.o.o. (8)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Primorske novice (12)
Primorski dnevnik (28)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PROFIDTP d.o.o. (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (976)
Salezijanski inšpektorat (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (5)
Slovenska zveza na Švedskem (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski misijon Melbourne (2)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Svet ZSSS (1)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Večer (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (11)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (23)
Zavod Marianum (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zedinjena Slovenija (3)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Založnik
[A.I.S.] (1)
A. Gabršček (2)
Adana (1)
Alpina (59)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (1)
Andragoški center Slovenije (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Aristej (1)
Beletrina (1)
Belokranjska trikotažna industrija (1)
Beti (1)
Bratko Kreft (2)
C. kr. realka (2)
Cecilijino društvo (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (17)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Delo (2285)
Delo [etc.] (5)
Delovni kolektiv tovarne verig (4)
DMFA - založništvo (1)
Dnevnik (76)
Dolenjski list (133)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (11)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (1)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Društveno informacijski center Legebitra (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (8)
Društvo Pripravniški dom (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (1)
Društvo za raziskovanje jam (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (3)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (6)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (36)
Družba za založniške pobude (51)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (1)
Drž. Štamp. (1)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (1)
Državna II. dekliška meščanska šola (2)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (8)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (2)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (2)
Državna učiteljska šola v ljubljani (2)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna učiteljska šola v Mariboru (2)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna založba Slovenije (7)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (2)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
E. Škulj (1)
Edinost Publishing (3)
Eduvision (1)
EDUvision (3)
Elan (14)
EMO (1)
Faculty of Sport (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (7)
Fran Jaklič (2)
Franci Kotnik (17)
gimnazija (1)
Gimnazija (3)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (1)
Glas, Kranj (307)
Glasbena Matica (8)
Glasbena mladina Slovenije (2)
Glasila podjetij (13)
GLG (1)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjski glas (157)
Gorenjski glas, Kranj (683)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Gozdno gospodarstvo (3)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (9)
Graffit (3)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
II. državna gimnazija (1)
Ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (2)
IMV (5)
Ingrad-GIP (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Intelyway webmedia (1)
IO Komunistične stranke Italije (1)
Iskra (19)
Ivan Dolinar (2)
Ivan Rakovec (4)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (6)
Ivan Zorec (2)
J. Debevec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (17)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovenski sokolski savez (3)
K. k. I. Staatsgymnasiums (7)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Komunist (6)
Konsorcij (1)
konzorcij (1)
Konzorcij (39)
Konzorcij Delavca (1)
Konzorcij Gorenjca (2)
Konzorcij jutra (109)
Konzorcij Jutra (11)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (2)
Konzorcij jutro (107)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (1)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (4)
Konzorcij Trgovskega lista (14)
Konzorcij Ženski svet (3)
Krajevna skupnost (1)
Krajevna skupnost Vrh Sv. treh kraljev (1)
Krajevna skupnost Žiri (11)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (9)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturna skupnost občine (10)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (1)
L. Schwentner (1)
Labod (17)
Leonova družba (1)
LIP (14)
Lipa (1)
Ljubljana [Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje] (1)
Ljubljanska banka, Temeljna banka Velenje (1)
Ljubljanski Sokol (2)
Ljudska tiskarna (118)
M. Kolar, Ljubljana (5)
M. Kranjec (49)
Mariborska knjižnica (4)
Martin Konda (2)
Matica hrvatska (1)
Matica Slovenska (4)
Merx (1)
Mestna glavna šola (1)
Mestna občina (1)
Mestna občina Novo Mesto (5)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (7)
Mestni dekliški licej (6)
Mestni ljudski odbor (2)
Mestni muzej (26)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (16)
Meščanska šola v Ljutomeru (1)
Mi amigo (2)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Miška (3)
Mladika (2)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Modra ptica (1)
Mohorjeva družba (5)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzej (1)
Muzejsko društvo (15)
Muzejsko društvo Jesenice (3)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzejsko društvo za Slovenijo (2)
Muzejsko društvo Železniki (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna tiskarna (75)
Naš čas (1)
Naš čas, d.o.o. (73)
Novi tednik (118)
Novi tednik (Celje) (1)
Novinski biro (1)
Novoteks (26)
Občina (3)
Občina Beltinci (1)
Občina Dobrepolje (23)
Občina Domžale (4)
Občina Grosuplje (1)
Občina Kamnik (8)
Občina Laško (1)
Občina Ljubljana Vič-Rudnik (2)
Občina Ljubljana-Bežigrad (1)
Občina Lukovica (13)
Občina Šentrupert (1)
Občina Trzin (3)
Občina Velike Lašče (21)
Občina Veržej (2)
Občina Vodice (4)
Občina Vrhnika (7)
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Žalec (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinski svet občine (8)
Občinski svet občine Grosuplje (2)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (3)
Obzorja (13)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Okrajni ljudski odbor (2)
Okrajni odbor SZDL (2)
Okrožni odbor OF (1)
OO SKD (1)
OOOF Radovljica, Kranj in Ljubljana-okolica, Kranj (3)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (1)
OŠ (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
P. Krizostom Sekovanič O.F.M. (1)
Paralele (1)
PD Lisca (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoški inštitut (2)
Pegaz International d.o.o. (4)
Peko (9)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Petrol (1)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Pevska zveza (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (2)
Planinska zveza Slovenije (5)
PNOO za Slovensko Primorje (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (4)
Premogovnik (3)
Prijatelji slovenske znanosti (1)
Primorske novice (13)
Primorski tisk (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Profidtp (1)
Prosvetna Zveza (1)
Ptujski tednik (13)
Radio- Tednik (303)
Radio-Tednik (1033)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (1)
RIS Dvorec (1)
s. n. (5)
S. n. (1)
s.n. (12)
Salezijanski inšpektorat (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (7)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupina občanov (3)
Skupina občanov Grosuplje (4)
Skupščina občine (8)
Skupščina občine Jesenice (3)
Slavistično društvo Slovenije (25)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Women's Union of America (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenska izseljenska matica (4)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska matica (2)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenska zveza na Švedskem (1)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Slovenske rimskokatoliške škofije (5)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (5)
Slovenski gledališki in filmski muzej (3)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski katoliški institut (1)
Slovenski poročevalec (45)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (4)
Slovensko narodno gledališče Drama (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SO (1)
SO Domžale (2)
Societá storica del Litorale (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Svet ZSSS (1)
Svobodna Slovenija (7)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (43)
t. Jadran (1)
T. Lavrinc (1)
Talum (22)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Tekstilindus (5)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna Merkur (17)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna družba Nove domovine (1)
Tiskovna zadruga (12)
Tržiški tekstilec (1)
Turistično društvo (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Učiteljske tiskarne (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
UL MF (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Uradni vestnik okraja Kranj (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (2)
Uršulinsko učiteljišče (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Večer (27)
Vezenine (1)
Vipava (1)
Vodnikova družba (1)
Vrhniško muzejsko društvo (4)
Zadruga Goriška Mohorjeva (5)
Zadruga z o.z. Novi list (5)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (3)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (23)
Zasavc (2)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (23)
Zavod Marianum (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod Sv. Stanislava (1)
Zavod Tržiški vestnik (1)
Zavod za kulturo (15)
Zavod za kulturo Šoštanj (3)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (3)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združeno podjetje Ljudska pravica (7)
Zedinjena Slovenija (3)
Zgodovinski arhiv (3)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo Maribor (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zvezna tiskarna (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (2)
ZZT (1)
Železarna (13)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (4)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (7194)