Število rezultatov iskanja: 230

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (230)odstrani
Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Biotehniška fakulteta (7)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Geološki zavod Ljubljana (13)
Geološki zavod Slovenije (36)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (18)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (76)
Prirodoslovno društvo Slovenije (9)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Veterinarska fakulteta (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Železarna Jesenice (6)
Železarna Ravne (6)
Železarna Štore (6)
Išči med rezultati (230)