Število rezultatov iskanja: 97944

Časopisje in članki - naslov
26! (Ljubljana) (25)
AB. Arhitektov bilten (20)
Academica turistica (Spletna izd.) (143)
Acta agriculturae Slovenica (710)
Acta biologica Slovenica (95)
Acta carsologica (845)
Acta chimica slovenica (1644)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (414)
Acta geographica Slovenica (225)
Acta geotechnica Slovenica (26)
Acta historiae artis Slovenica (70)
Acta Histriae (812)
Acta hydrotechnica (43)
Acta linguistica asiatica (118)
Acta medico-biotechnica (145)
Acta neophilologica (301)
Acta silvae et ligni (60)
Advances in production engineering and management (47)
Agricultura (21)
Agricultura (Maribor) (106)
Alumni OMM (3)
Amfiteater (Ljubljana) (65)
Anali PAZU HD (21)
Annales kinesiologiae (Koper) (23)
Annales. Series historia et sociologia (1114)
Annales. Series historia naturalis (641)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (6)
Anthropological notebooks (295)
AR. Arhitektura, raziskave (462)
Arheološki vestnik (437)
Ars et humanitas (192)
Ars mathematica contemporanea (14)
Art fiks (3)
AS. Andragoška spoznanja (860)
Asian studies (89)
Balkan traveller (1)
Bilten Občine Laško (5)
Bilten Statističnega društva Slovenije (13)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (919)
Boljši, slabši, povprečni (2)
Central European public administration review (2)
CEPS journal (259)
Consolidated annual report of Elektro Gorenjska group (4)
De musica disserenda (201)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (719)
Delo & dom (122)
Delo (Ljubljana) (9471)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (62)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (217)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Development report (16)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (733)
Dnevnik mladega liberalca (4)
Dnevnikov objektiv (49)
Documenta Praehistorica (410)
Dolenjski list (2388)
Družboslovne razprave (644)
Družina (24)
Državni svet (11)
Dve domovini (312)
Dynamic relationships management journal (5)
E vsevedež (2)
Ecce organvm (14)
Economic and business review (21)
Economic issues (9)
Edinost in dialog (74)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Ekonomski izzivi (10)
Ekonomsko ogledalo (107)
Elektrotehniški vestnik (513)
ELOPE (Ljubljana) (124)
E-novičke (Engl. ed.) (12)
E-novičke (Slov. izd.) (76)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
E-prijatelj (78)
E-test info (1)
Etični potrošnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (728)
Farmacevtski vestnik (671)
Festival LGTB filma (15)
Filozofski vestnik (1195)
Fizioterapija (Ljubljana) (109)
Folia biologica et geologica (88)
Fünkešnica (37)
Gea (Ljubljana) (241)
Geodetski vestnik (782)
Geografski vestnik (801)
Geologija (1154)
Glas centra (1)
Glasilo občine Luče (9)
Glasilo Združenja rejcev lipicanca Slovenije (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (881)
Gozdarski vestnik (565)
Gradbeni vestnik (390)
Grosupeljski odmevi (176)
Hacquetia (224)
Hmeljar (Žalec) (324)
Hmeljarski bilten (135)
IB revija (Ljubljana) (239)
Igra ustvarjalnosti (94)
Illiesia (182)
Image analysis and stereology (311)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (8)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (9)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (5)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (6)
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) (25)
Informacije MIDEM (845)
Informatica (Ljubljana) (898)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (4)
Inovacijski projekti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (7)
International journal of Euro-Mediterranean studies (46)
International journal of management, knowledge and learning (50)
IRT 3000 (82)
Izzivi managementu (20)
Izzivi prihodnosti (3)
Jašubeg en Jered (41)
Javnost (Ljubljana) (553)
Jezik in slovstvo (3235)
Jezikoslovni zapiski (650)
Journal of energy technology (22)
Kamničanka (63)
Katalog kartografskega gradiva (6)
Kemija v šoli in družbi (65)
Keria (Ljubljana) (78)
Kinesiologia Slovenica (26)
Kino (Ljubljana) (8)
Knjižnica (2341)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (4)
Kopitarjev glas (127)
KPK vestnik (45)
Kreativne produkcije (2)
LAHA (Online ed.) (9)
Lanski sneg (3)
Laški zbornik (3)
Learning parade e-bulletin (5)
Les (Ljubljana) (447)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (6)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (6)
Lex localis (18)
Linguistica (Ljubljana) (651)
Lipnica (141)
Liter jezika (8)
Livarski vestnik (3)
Logaške novice (578)
Management (Spletna izd.) (142)
Management in prodaja (3)
Managing global transitions (279)
Materiali in tehnologije (1506)
Medicine, law & society (22)
Medicinski razgledi (785)
Medijska vzgoja in produkcija (7)
Mednarodna revija za javno upravo (11)
Mednarodno inovativno poslovanje (130)
Mengšan (248)
Metodološki zvezki (157)
Mladi planinec (44)
Monitor (Ljubljana) (49)
Monitor ISH (340)
Mostiščar (82)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Mreža odnosov (2)
Muzikološki zbornik (616)
Narobe (24)
Naš čas (2012)
Naš časopis (363)
Naš kraj (Dobrepolje) (243)
Naš stik (149)
Naše gospodarstvo (285)
National statistics in Slovenia. Annual report (1)
Natura Sloveniae (219)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (3)
Novi glasovi geštalta (1)
Novi zvon (55)
Novice iz Moravške doline (163)
Novice za zdravje (1)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (63)
Obzornik zdravstvene nege (714)
Odsev (Trzin) (231)
Okno (Ljubljana) (44)
Ona plus (42)
Onkologija (Ljubljana) (626)
Organizacija (Kranj) (535)
Organizacija znanja (306)
Papir (Ljubljana) (14)
Perfectus PRO (2)
Pika na si (3)
Pivški list (13)
plakati (2)
Planinski vestnik (3255)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (57)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Pogledi (Ljubljana) (122)
Polet (2002) (41)
Poligrafi (16)
Polžek (1)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (4)
Poročilo o razvoju (14)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (16)
Posavski obzornik (167)
Pravnik (159)
Prikazi in analize (15)
Primerjalna književnost (889)
Primorske novice (2004) (265)
Primorski dnevnik (9789)
Prispevki za novejšo zgodovino (243)
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit (1)
Promis (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (784)
Radiology and oncology (Ljubljana) (731)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (363)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (2)
Regije v številkah (2)
Regions in figures (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (446)
Research bulletin (1)
Research in social change (40)
Revija SRP (Online) (35)
Revija za elementarno izobraževanje (300)
Revija za geografijo (203)
Revija za javna naročila in javne finance (77)
Revija za univerzalno odličnost (54)
Revus (Ljubljana) (87)
RIKOSS (66)
RMZ-materials and geoenvironment (512)
Rokovnjač (Lukovica) (185)
Sanitarno inženirstvo (76)
Savina Atai (6)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (17)
Sejni zapisi Državnega zbora (271)
SID banka (English ed.) (9)
SID banka (Slovenska izd.) (11)
Sir*ius (32)
Slamnik (341)
Slavia Centralis (82)
Slavistična revija (1319)
Slovenian economic mirror (107)
Slovenian veterinary research (123)
Slovenske novice (1059)
Slovenske regije v številkah (9)
Slovenski jezik (1997) (121)
Slovenščina 2.0 (76)
Social overview (3)
Socialni razgledi (3)
Sodobni strojnik (1)
Stati inu obstati (152)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (4)
Statopis (Slov. spletna izd.) (4)
Strojniški vestnik (3)
Studia mythologica Slavica (363)
Studia universitatis hereditati (35)
Svet elektronike (22)
Svet kapitala (82)
Svet ptic (382)
Šentvid nad Ljubljano (1)
Šolsko polje (259)
Študijski vodnik (2)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (3)
Tekstilec (348)
Traditiones (Ljubljana) (393)
Trdoživ (13)
Trobla (Velike Lašče) (88)
Uradni vestnik občine Trzin (58)
Uradno glasilo slovenskih občin (206)
Urbani izziv (368)
Urbani izziv. Posebna izdaja (152)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (21)
Velike pregrade (18)
Ventil (Ljubljana) (553)
Verba hispanica (421)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (1)
Vestnik za tuje jezike (174)
Vetrnica (10)
Vetrnica (Grosuplje) (6)
Vojaškošolski zbornik (4)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Zavarovalniški horizonti (2)
Zavarovanja motornih vozil (Slov. izd.) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (54)
Zdravniški vestnik (1916)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (438)
ZPMS novičke (40)
Leto izida
1847 (1)
1895 (11)
1896 (13)
1897 (13)
1898 (12)
1899 (11)
1900 (13)
1901 (13)
1902 (10)
1903 (12)
1904 (13)
1905 (12)
1906 (12)
1907 (13)
1908 (11)
1909 (11)
1910 (11)
1911 (11)
1912 (11)
1913 (10)
1914 (7)
1915 (1)
1921 (12)
1922 (16)
1923 (17)
1924 (16)
1925 (20)
1926 (20)
1927 (19)
1928 (19)
1929 (24)
1929/1930 (1)
1930 (29)
1931 (21)
1932 (24)
1933 (23)
1934 (30)
1935 (29)
1936 (23)
1936/1937 (1)
1937 (26)
1938 (27)
1939 (29)
1940 (29)
1941 (15)
1942 (7)
1943 (3)
1944 (4)
1945 (163)
1946 (280)
1947 (277)
1948 (274)
1948/1949 (1)
1949 (284)
1950 (327)
1951 (342)
1952 (332)
1953 (358)
1954 (366)
1955 (365)
1955/1956 (68)
1956 (360)
1956/1956 (1)
1956/1957 (7)
1957 (406)
1957/1958 (9)
1958 (469)
1958/1959 (7)
1959 (688)
1959/1960 (9)
1960 (793)
1960/1961 (7)
1961 (781)
1961/1962 (4)
1961-1962 (1)
1962 (761)
1962/1963 (7)
1963 (728)
1963/1964 (5)
1964 (729)
1965 (774)
1966 (784)
1967 (793)
1968 (787)
1969 (799)
1969/1970 (7)
1970 (773)
1970/1971 (6)
1971 (798)
1971/1972 (6)
1972 (820)
1972/1973 (6)
1973 (589)
1973/1974 (6)
1974 (585)
1974/1975 (7)
1975 (572)
1975/1976 (8)
1976 (554)
1976/1977 (8)
1977 (564)
1977/1978 (18)
1978 (598)
1978/1979 (5)
1979 (559)
1979/1980 (6)
1980 (559)
1980/1981 (7)
1981 (605)
1981/1982 (5)
1982 (544)
1982/1983 (6)
1983 (527)
1983/1984 (5)
1984 (305)
1984/1985 (8)
1985 (257)
1985/1986 (27)
1986 (267)
1986/1987 (6)
1987 (337)
1987/1988 (6)
1988 (331)
1988/1989 (30)
1989 (684)
1989/1990 (8)
1990 (853)
1990/1991 (5)
1991 (891)
1991/1992 (10)
1992 (1035)
1992/1993 (6)
1993 (1041)
1993/1994 (5)
1994 (839)
1994/1995 (29)
1995 (915)
1995/1996 (4)
1996 (909)
1996/1997 (5)
1997 (1033)
1997/1998 (6)
1998 (1083)
1998/1999 (6)
1999 (1314)
1999/2000 (5)
1999-2000 (1)
2000 (1290)
2000/2001 (5)
2001 (1464)
2001/2002 (4)
2002 (1618)
2003 (1727)
2004 (2260)
2005 (2338)
2005- (1)
2006 (2557)
2006- (1)
2006-2008 (1)
2007 (2714)
2008 (3232)
2008-2009 (29)
2009 (3304)
2010 (3379)
2010/2011 (1)
2011 (4650)
2011- (1)
2011/2012 (1)
2012 (4452)
2013 (5283)
2013/2014 (2)
2014 (5146)
2015 (5691)
2016 (5070)
2017 (4546)
2017-2016 (1)
2018 (2124)
2018-2010 (1)
2019 (174)
2019- (1)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (28)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (3)
Andragoški center Republike Slovenije (157)
Andragoški center Slovenije (3)
Banka Slovenije (1)
Bicero (2)
Biteks d.o.o. (7)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (3)
Botanično društvo Slovenije (13)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (278)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (1)
Center UROL (1)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
DELO, d.d. (3494)
Dijaški dom Ivana Cankarja (3)
Dnevnik (782)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (130)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Društvo antropologov Slovenije (296)
Društvo biologov Slovenije (95)
Društvo informacijski center Legebitra (24)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo Jarina Bohinj (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo Medicinski razgledi (785)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo psihologov Slovenije (784)
Društvo radiologije in onkologije (731)
Društvo Slovenska akademija za management (25)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (382)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (13)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (311)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (8)
Družina d.o.o. (24)
Državni svet Republike Slovenije (11)
Državni zbor Republike Slovenije (271)
Elektro Gorenjska (8)
Elektrotehniška zveza Slovenije (513)
ELES, d.o.o. (149)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (553)
Faceforce d.o.o. (6)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (57)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (40)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (8)
Focus, društvo za sonaraven razoj (2)
Geološki zavod Slovenije (529)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5696)
Gozdarski inštitut Slovenije (60)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (340)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (254)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1506)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (301)
Inštitut za narodnostna vprašanja (363)
Inštitut za novejšo zgodovino (243)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (76)
Inštitut za varovanje zdravja RS (451)
Intelyway webmedia (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (246)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (306)
Knjižnica Domžale (566)
Knjižnica Logatec (468)
Knjižnica Mirana Jarca (2388)
Knjižnica Velenje (1220)
Komisija za preprečevanje korupcije (45)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (3)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (9)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (7)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (46)
Mestna knjižnica Grosuplje (177)
Mestna knjižnica Kranj (222)
Mestna občina Ljubljana (2)
Mi amigo (134)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Mlada liberalna demokracija (4)
Mladina (49)
Mladinska knjiga (241)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
MOBIN Zavod za mobilnost in informiranje mladih (25)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (13)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (10)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (24722)
Naš čas, d.o.o. (792)
Nova obzorja (217)
Občina Dobrepolje (163)
Občina Domžale (135)
Občina Grosuplje (86)
Občina Ig (82)
Občina Kamnik (63)
Občina Laško (8)
Občina Logatec (110)
Občina Luče (9)
Občina Lukovica (115)
Občina Mengeš (25)
Občina Moravče (109)
Občina Pivka (13)
Občina Trzin (142)
Občina Velike Lašče (89)
Občina Vodice (128)
Onkološki inštitut Ljubljana (630)
Osrednja knjižnica Celje (205)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1888)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Planinska zveza Slovenije (2737)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (44)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (141)
Primorske novice (265)
Primorski dnevnik (2205)
Prirodoslovni muzej Slovenije (182)
PROFIDTP d.o.o. (82)
Revija SRP (35)
SIB d.o.o. (74)
SID banka d.d. (20)
Slavistično društvo Slovenije (1374)
SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (18)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (88)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (1)
Slovenski etnografski muzej (492)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (65)
Slovenski inštitut za revizijo (32)
Slovensko društvo Informatika (898)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (259)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (665)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (13)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (13)
Slovensko etnološko društvo (881)
Slovensko farmacevtsko društvo (671)
Slovensko kemijsko društvo (1644)
Slovensko meteorološko društvo (10)
Slovensko odonatološko društvo (13)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (152)
Slovensko sociološko društvo (644)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (2)
Slovensko zdravniško društvo (1706)
Statistični urad Republike Slovenije (27)
Statistično društvo Slovenije (10)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (845)
ŠKUC (15)
Šola za ravnatelje (1)
Tehniški šolski center Maribor (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (69)
UniCredit banka Slovenija (6)
University of Primorska Press (143)
Univerza na Primorskem (35)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (424)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (14)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (850)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (710)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (556)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (157)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (556)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3080)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1180)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (638)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (259)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (54)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (993)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (124)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (285)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (25)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (127)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (535)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (47)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (21)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (293)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (145)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (300)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (22)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (46)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (446)
Uprava RS za jedrsko varnost (24)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (570)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (520)
Valvasorjeva knjižnica (167)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (85)
Zavod Marianum (37)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (57)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (714)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (109)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (21)
Združenje rejcev lipicanca Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (414)
Združenje za esperanto Slovenije (25)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1755)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (456)
ZRC SAZU (4982)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (70)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (627)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (388)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (66)
Zveza geodetov Slovenije (782)
Zveza geografov Slovenije (784)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (565)
Zveza lesarjev Slovenije (447)
Zveza prijateljev mladine Maribor (78)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (40)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (219)
Vsebina
Založnik
(2)
(c)Librum-translate.com, Aion (1)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
121 Marketing (2)
1A internet (55)
3M Consulting Branko Žunec (3)
Abecednik (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Addenda (2)
Adriatikus (15)
Aerosol (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (22)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (6)
AHS (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademija za glasbo (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (36)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (3)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (3)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Alchemical Playgrounds (20)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Amalietti & Amalietti (8)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (1)
Andragoški center Republike Slovenije (4)
Andragoški center Slovenije (220)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Andrejdrapal.com (1)
Annales University Press (1)
Annales ZRS (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (5)
Aristej (8)
Arnes (1)
Art Party (1)
Artius (5)
Artizan (5)
Asociacija Velenika (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of the Deaf Teachers Slovenia (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Ašvata (2)
Atelje Doria (7)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
author (4)
author R. DiRicchardi (1)
author T. Horvat (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
AX elektronika (22)
B. Borko (1)
B. Kos (4)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (39)
Beletrina (234)
Beletrina Academic Press (1)
Belokranjski muzej (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Bicero (2)
Biotechnical Faculty (3)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehniška fakulteta (706)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (63)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (60)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (20)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (3)
Biotehniški izobraževalni center (28)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (281)
Biteks (74)
Borzen (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (7)
Bralno društvo Slovenije (2)
Brat Frančišek (6)
Bubina Baita (1)
Buča (1)
Cankarjeva založba (157)
Carmina Slovenica (1)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (1)
Ceeman (2)
CEEMAN (7)
CeGD (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Celjsko literarno društvo (6)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (46)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (37)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center UROL (1)
Center vojaških šol (13)
Center za informiranje propagando in založništvo (1227)
Center za kartografijo favne in flore (2)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centerkontura (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1755)
Centro di sviluppo e formazione (3)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Chrio (1)
Civic Library (1)
CIVITAS ELAN (1)
College of Nursing (2)
Commune (2)
Comune (2)
Covirias (9)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (714)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Čista pozitiva (2)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Dashöfer (38)
Däshofer (6)
Debora (2)
Dedal (2)
Delo (10944)
Demat (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (3)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (43)
Desus (1)
DeSUS (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Development and Education Centre (8)
Didakta (56)
DigitPen (18)
Dijaški dom Ivana Cankarja (3)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
DMFA - založništvo (2)
Dnevnik (782)
Doba (1)
Doba Business School (1)
Doba Epis (142)
DOBA EPIS (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Dolenjski list (2388)
Domus (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društveno informacijski center Legebitra (24)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (3)
Društvo antropologov Slovenije (295)
Društvo arhitektov (20)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (95)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (9)
Društvo DOVES FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (3)
Društvo ekonomistov Maribor (285)
Društvo Festival Sanje (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (99)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (10)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (31)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (14)
Društvo Jarina Bohinj (14)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
Društvo mladih geografov Slovenije (5)
Društvo nacionalni komite za velike pregrade - SLOCOLD (18)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo Pekinpah (4)
Društvo Potentia (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (784)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo Slovenska akademija za management (20)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo slovenskih pisateljev (26)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo ŠKUC (15)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo študentov medicine (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (4)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (3)
Društvo Temno nebo Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (4)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (3)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (384)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (22)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (311)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (4)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (10)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zaživi življenje (3)
Družba Jezusova (4)
Družba za založniške pobude (9789)
Družina (865)
Državni izpitni center (26)
Državni svet Republike Slovenije (6)
Državni zbor (1)
Državni zbor Republike Slovenije (280)
Dušan Kumer (1)
DZS (425)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
Ebook (10)
Ecologists Without Borders Association (1)
ECSA Slovenia (1)
édition aux frais de l'auteur (2)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Eduvision (6)
EDUvision (2)
Eesti Keele Instituut (1)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (29)
Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (285)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (286)
Ekslibris (1)
Ekvilib Inštitut (1)
Elektro Gorenjska (8)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (418)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
ELES (149)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Eno (35)
Envit (1)
Epistola (1)
EPOS (2)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Euroteh (1)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (5)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (552)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Faceforce (6)
Facolta di Management (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (121)
Faculty for Mechanical Engineering (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (3)
Faculty of Arts (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (3)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (7)
Faculty of Economics (2)
Faculty of Economics and Business (2)
Faculty of Education (3)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Law (1)
Faculty of management (279)
Faculty of Management (6)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (3)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organization Studies (2)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Social Sciences (20)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (6)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (562)
Fakulteta za dizajn (5)
Fakulteta za družbene vede (849)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (123)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (19)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za energetiko (22)
Fakulteta za farmacijo (12)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (38)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (147)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (8)
Fakulteta za industrijski inženiring (6)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (26)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (29)
Fakulteta za management (208)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (5)
Fakulteta za organizacijske študije (57)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za strojništvo (21)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (47)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (553)
Fakulteta za šport (6)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (28)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (17)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (54)
Fakulteta za varnostne vede (17)
Fakulteta za zdravstvene vede (3)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festival (4)
Filozofska fakulteta (208)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (298)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (470)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (83)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1195)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (11)
Folklorna skupina (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Fotospring (7)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (2)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
FrodX (2)
Futura DDB (26)
Galerija Miklova hiša (1)
Gea College (1)
GEAart (1)
Geanetic (1)
Gemeente (1)
Gemeide (1)
Gemeinde (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (4)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Genija (199)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (517)
Geološki zavod Slovenije (56)
Geološki zavod, Ljubljana (589)
GeoZS (1)
GFS Institute (1)
Gimnazija Moste (1)
GK PAST (2)
Glasbena šola (1)
Gledališče Glej (1)
Globaldreamvision (1)
Goga (67)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjski muzej (8)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (7)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (60)
Grabar Kos B. (1)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Grm - center biotehnike in turizma (14)
GRSOFT Structural Engineering (3)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (2)
Güssing Energy Technologies (4)
GV Revije (87)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (81)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Hmeljarsko združenje Slovenije (271)
Horvat založništvo (7)
Huannes (3)
Hud (1)
I. Jurgec (1)
i2 (3)
Ibis (14)
IBS Mednarodna poslovna šola (2)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Ico (13)
ICO (3)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
IFIMES (1)
IMAD (1)
Infomedia (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Institut Jožef Stefan (47)
Institut 'Jožef Stefan' (9)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (159)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Local Self-Government (3)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (34)
Institute for Slovene Emigration Research (241)
Institute for Social Sciences (1)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (102)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (340)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut Lila (3)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (329)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (10)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (18)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (74)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (189)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1507)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (316)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (368)
Inštitut za novejšo zgodovino (248)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (510)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (76)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (121)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (637)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (312)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (478)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (11)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Intelyway webmedia (42)
Interesansa-zavod (2)
International Committee for Regional Museums (1)
Inženirska zbornica Slovenije (3)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IPoP - Inštitut za politike prostora (2)
IPSOS (54)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
ISA institut (2)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Istros Books (1)
IUS Software, GV založba (3)
Ivec (18)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izida Vita (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (2)
IZUM (37)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. Robnik-Šikonja (3)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (3)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javna agencija RS za varnost prometa (1)
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Krajinski park (1)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Jožef Stefan Institute (2)
Jutri 2052 (1)
Kamizdat (27)
Karis (6)
Karmapa Foundation Europe (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (41)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (2)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
KDG Reciklaža (1)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
KGD Reciklaža (1)
Kisovec: Multima (1)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmečki glas (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (40)
Knjigca (3)
Književno društvo Hiša poezije (52)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica (2)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (11)
Komisija za preprečevanje korupcije (45)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Könyvtár (1)
Konzorcij šolskih centrov (19)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Kopo (2)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (2)
Kranj: Mercator (1)
Križniški red (1)
Krka (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
KSEVT (2)
KUD Logos (36)
KUD Sodobnost International (17)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kultúregyesületek községi szövetsége (1)
Kulturni center (18)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (2)
Kulturno društvo Obzorje (167)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (4)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (4)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (8)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (37)
Kvarkadabra (5)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAHA, Akademija za laserje in zdravje (9)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (4)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
Leila (4)
Lek (4)
Lexical Computing (1)
Liberalna demokracija Slovenije (1)
Limnos (1)
Linguarus (3)
Litera (83)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (3)
Literarno društvo IA (3)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (4)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljubljana: self published (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (18)
Logatec : Občina (7)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (41)
Luka (1)
M. Klemenčič (5)
M. Krajnc (2)
M. Pungartnik (1)
Maat Entertainment (3)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (2)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (4)
Malinc (15)
Manični poet (3)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska literarna družba (8)
Mariborska razvojna agencija (2)
Math (1)
Matična knjižnica (1)
Mavrica (3)
Mavrično gledališče (1)
Medicinska fakulteta (153)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medicinski razgledi (785)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (59)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (4)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Meritum (2)
MeritUM (3)
Mestna knjižnica (15)
Mestna občina (3)
Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid (1)
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (2)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestno društvo gluhih (1)
Metaja (1)
Mi amigo (223)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Miha Mazzini (1)
Minat (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (7)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (2)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (46)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (80)
Ministrstvo za javno upravo (3)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (24)
Ministrstvo za kulturo (4)
Ministrstvo za notranje zadeve (28)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (19)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (6)
Ministrstvo za okolje in prostor (6)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (4)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (163)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zdravje (7)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mirovni inštitut (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (182)
Miš (4)
Miš založba (1)
Miška (4)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mlada liberalna demokracija (4)
Mladika (22)
Mladina (49)
Mladinska knjiga (735)
Mladinska knjiga Založba (1)
Mladinski center (1)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
Mladinski center Trbovlje (2)
Mladinski svet (1)
Mladinski svet Slovenije (1)
Mladinsko društvo (1)
Moderna organizacija (553)
Modrijan (40)