Število rezultatov iskanja: 3312

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (4)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (7)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Arhivi (6)
Avtonomist (1)
Blätter aus Krain (19)
Brivec (2)
Brus (1889-1891) (3)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (4)
Cillier Zeitung (68)
Delavec (3)
Delavska pravica (2)
Dolenjske novice (42)
Domovina (1891-1908) (190)
Domovina (Ljubljana) (10)
Domovina in Kmetski list (1)
Edinost (Trst) (550)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Geografski obzornik (1)
Glas naroda (New York) (783)
Gorenjec (1900-1941) (10)
Ilirski Primorjan (3)
Illyrisches Blatt (87)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (2)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetski list (6)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (8)
La provincia dell`Istria (353)
Laibacher Wochenblatt (11)
Laibacher Zeitung (12)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski časnik (13)
Ljubljanski list (21)
Ljubljanski zvon (12)
Mariborski večernik Jutra (13)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (11)
Muravidék (Murska Sobota) (1)
Murska krajina (2)
Naprej (glasilo JSDS) (1)
Naš kmečki dom (1)
Naša misel (1)
Nova doba (1)
Nova doba (Cleveland) (7)
Nova pravda (2)
Nova Soča (4)
Obrtni vestnik (3)
Offizieller Telegraph (6)
Pravica (2)
Pravnik slovenski (1870-1872) (2)
Primorski list (Gorica) (89)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (28)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (1)
Rodoljub (34)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Slavistična revija (2)
Slovenec (Celovec) (10)
Sloveniens Blatt (2)
Slovenija (1848-1850) (8)
Slovenska bčela (6)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (233)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski list (1896) (21)
Slovenski učitelj (Maribor) (4)
Soča (150)
Stati inu obstati (4)
Škrat (4)
Šolska kronika (1)
Štajerc (4)
Tedenske slike (Konzorcij) (5)
Télégraphe officiel (14)
Trgovski list (14)
Učiteljski tovariš (230)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (90)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (1)
Zgodovinski zbornik (1888) (1)
Zora (1872) (6)
Zora (Ljubljana) (11)
Zvon (1870) (6)
Založnik
Albin Prepeluh (1)
Andrej Gabršček (4)
Andrej Komel (1)
Anton Janežič (2)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (90)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Dragotin Hribar (190)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (2)
Etnografski muzej (1)
Frančišek Pavletič (11)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Glas naroda (783)
Goriška tiskarna (1)
Gouvernements Buchdruckerei (6)
Historischen Verein für Krain (11)
I. Slavec (89)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (22)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (19)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Ivan Dolenc (2)
Ivan Dolinar (544)
Ivan Piano (3)
Ivan Tokan (1)
Ivan Železnikar (3)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (10)
J. Krajec (42)
J. Rudolf Milic (1)
J.R. Razlag (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (230)
Janko M. Pajk (6)
Janko Pajk (4)
Josip Ošlak (1)
Josip Petejan (1)
Josip Stritar (6)
Jožef Blaznik (16)
Jožef Blažnik (5)
Jugoslovanska katoliška jednota (7)
Jurij Stadelmann (11)
Karl Linhart (4)
Kleinmayr (93)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (21)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (95)
Konzorcij Delavca (1)
Konzorcij Gorenjca (10)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (1)
Konzorcij Trgovskega lista (14)
Kühár István (1)
l'Imprimerie du Gouvernement (14)
M. Kolar (1)
Martin Pogačar (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo (34)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Societá storica del Litorale (2)
Štefan Godina (6)
Tip. di Giuseppe Tondelli (353)
Tiskarna sv. Cirila (233)
Tiskovna zadruga (12)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (68)
Viktor Dolenc (150)
Založba Univerze na Primorskem (1)
založnik (2)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (3312)