Število rezultatov iskanja: 2294

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (11)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (718)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (26)
Arhivi (10)
Ars et humanitas (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Celjske slovenske novine (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (3)
Delavec (1914) (3)
Delavska pravica (1)
Domovina (1891-1908) (16)
Domovina (Ljubljana) (5)
Edinost (Trst) (5)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Glas naroda (New York) (22)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gorenjec (1900-1941) (5)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (317)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (3)
Kmetski list (5)
Kronika (Ljubljana) (14)
La provincia dell`Istria (2)
Laibacher Zeitung (965)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski list (1)
Loški razgledi (2)
Mariborski večernik Jutra (22)
Muzikološki zbornik (5)
Nova doba (1)
Nova doba (Cleveland) (4)
Obrtni vestnik (2)
Orjuna (2)
Politisches Blatt (2)
Pravnik slovenski (1870-1872) (1)
Primerjalna književnost (1)
Primorski list (Gorica) (8)
Rodoljub (3)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (7)
Stati inu obstati (5)
Studia Historica Slovenica (2)
Škrat (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (2)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Trgovski list (11)
Učiteljski tovariš (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (16)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (1)
Zgodovinski zapisi (1)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (3)
Leto izida
1100-1200 (2)
1150-1200 (4)
1633/1707 (1)
17?? (1)
1707 (1)
1725 (1)
1784 (3)
1785 (4)
1786 (2)
1787 (1)
1788 (4)
1789 (2)
1790 (4)
1791 (3)
1799 (8)
1800 (6)
1801 (12)
1803 (1)
1813 (4)
1814 (6)
1815 (10)
1816 (8)
1817 (8)
1818 (12)
1819 (8)
1820 (8)
1821 (8)
1822 (8)
1823 (7)
1824 (10)
1825 (6)
1826 (12)
1827 (7)
1828 (17)
1829 (22)
1830 (13)
1831 (19)
1832 (19)
1833 (17)
1834 (13)
1835 (22)
1836 (12)
1837 (10)
1838 (14)
1839 (13)
1840 (12)
1841 (14)
1842 (18)
1843 (15)
1844 (17)
1845 (9)
1846 (26)
1847 (10)
1848 (19)
1849 (21)
1850 (18)
1851 (23)
1852 (23)
1853 (21)
1854 (19)
1855 (20)
1856 (23)
1857 (24)
1858 (25)
1859 (25)
1860 (22)
1861 (20)
1862 (24)
1863 (24)
1864 (28)
1865 (28)
1866 (36)
1867 (29)
1868 (36)
1869 (30)
1870 (33)
1871 (33)
1872 (33)
1873 (36)
1874 (36)
1875 (19)
1876 (20)
1877 (25)
1878 (21)
1879 (24)
1880 (22)
1881 (22)
1882 (22)
1883 (28)
1884 (28)
1885 (25)
1886 (22)
1887 (22)
1888 (24)
1889 (20)
1890 (25)
1891 (24)
1892 (24)
1893 (25)
1894 (21)
1895 (20)
1896 (25)
1897 (19)
1898 (23)
1899 (22)
1900 (23)
1901 (10)
1902 (12)
1903 (13)
1904 (10)
1905 (12)
1906 (20)
1907 (29)
1908 (19)
1909 (37)
1910 (31)
1911 (20)
1912 (22)
1913 (24)
1914 (12)
1915 (12)
1916 (14)
1917 (13)
1918 (9)
1920 (1)
1924 (1)
1925 (1)
1926 (2)
1927 (1)
1929 (1)
1930 (1)
1931 (1)
1934 (12)
1935 (12)
1936 (14)
1937 (11)
194? (2)
1940 (1)
1941 (2)
1942 (2)
1953-1954 (1)
1962 (1)
1968 (1)
1969 (5)
1970 (1)
1973 (1)
1974 (1)
1977 (1)
1981 (1)
1990 (1)
1991 (1)
1992 (2)
1993 (5)
1994 (8)
1995 (1)
1996 (1)
1997 (1)
1999 (3)
2000 (2)
2001 (3)
2002 (1)
2003 (1)
2004 (3)
2005 (2)
2006 (1)
2007 (4)
2008 (5)
2009 (7)
2010 (4)
2011 (1)
2013 (10)
2014 (3)
2015 (5)
2016 (7)
2017 (7)
2018 (6)
2019 (2)
2020 (1)
2021 (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Dragotin Hribar (16)
Druck von Joseph Blasnik (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Dular (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Glas naroda (22)
I. Slavec (8)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (2027)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Ivan Dolinar (5)
J.R. Razlag (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Janko Pajk (1)
Josip Kopač (3)
Josip Ošlak (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (4)
Karl Linhart (2)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (1)
Konzorcij (35)
Konzorcij Delavca (2)
Konzorcij Gorenjca (5)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (1)
Konzorcij Trgovskega lista (11)
KUD Logos (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Narodna galerija (1)
neznan (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (2)
Pokrajinski arhiv (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (16)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (7)
Teološka fakulteta (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (2)
Tiskarna sv. Cirila (7)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Univerza v Mariboru (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (2294)