Število rezultatov iskanja: 378

Časopisje in članki - oblika
Založnik
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (21)
Beletrina (3)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
chez Chretien Theoph. Schmieder (1)
chez H. laillot (1)
chez Jean George Fleischhauer (1)
chez l´auteur (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (4)
durch Hans Manel (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex officinâ Hackiana (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex Typographéo Mayriano (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (7)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (19)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Fr. Vesel (1)
Gašper H. Martelanc (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (2)
Historischen Verein für Krain (9)
in Verlegung Martin Endters (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
J. B. Mayr (1)
J. Blasnik (1)
J. Janssonius (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (1)
K. Rozman (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Književno društvo Hiša poezije (1)
KUD Logos (1)
litteris Ignaty Merk (1)
Mladinska knjiga (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (12)
Narodna galerija (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
neznan (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pokrajinski arhiv (7)
presso Cristoforo Zanne (1)
R. Čeh (1)
Sacher-Masoch (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najdejo per Andrejo Clemens ... (1)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (29)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (14)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
typis Thaddaei Mayr ... (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (34)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (49)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Pravice
Išči med rezultati (378)