Število rezultatov iskanja: 57686

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (19190)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (658)
Arhivi (3)
Avtonomist (11)
Blätter aus Krain (1)
Brivec (3)
Brus (1889-1891) (1)
Cillier Zeitung (72)
Čas (Ljubljana) (5)
Čuk na palci (5)
De musica disserenda (1)
Delavec (1914) (55)
Delavska pravica (35)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (46)
Domovina (1891-1908) (187)
Domovina (Ljubljana) (115)
Domovina in Kmetski list (11)
Dve domovini (4)
Edinost (Trst) (559)
Enakost (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (5)
Glas naroda (New York) (781)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gorenjec (1900-1941) (113)
Gruda (3)
Illyrisches Blatt (4)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (8191)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Jež (Ljubljana) (7)
Kamničan (1905) (4)
Kmetski list (111)
Koroška domovina (1)
Kronika (Ljubljana) (9)
La provincia dell`Istria (2)
Laibacher Zeitung (25258)
Ljubljanski list (1)
Ljubljanski zvon (12)
Loški razgledi (1)
Mali list (17)
Mariborski večernik Jutra (442)
Monitor ISH (1)
Mörszka krajina (12)
Muravidék (Murska Sobota) (12)
Murska krajina (24)
Muzikološki zbornik (1)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (5)
Naprej (glasilo JSDS) (89)
Narodni list (Celje) (20)
Naš kmečki dom (1)
Naša misel (1)
Naša volja (2)
Nova doba (8)
Nova doba (Cleveland) (100)
Nova doba: l´era nuova (3)
Nova pravda (24)
Novice (1)
Obrtni vestnik (39)
Obrtniški glasnik (1)
Odmev iz Afrike (6)
Orjuna (18)
Osa (1905) (3)
Pohod (13)
Politisches Blatt (33)
Pravica (16)
Primorec (1)
Primorski list (Gorica) (95)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (29)
Rodoljub (37)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slovenska gospodinja (8)
Slovenska zemlja (2)
Slovenski gospodar (240)
Slovenski list (1896) (21)
Slovenski republikanec (1)
Slovenski učitelj (Maribor) (4)
Soča (164)
Stati inu obstati (1)
Straža v viharju (11)
Studia mythologica Slavica (2)
Škrat (Trst) (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (71)
Tedenske slike (Konzorcij) (38)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (271)
Učiteljski list (6)
Učiteljski tovariš (154)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (44)
Verba hispanica (6)
Vigred (13)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zarja (1911) (33)
Zgodovina za vse (10)
Zgodovinski časopis (3)
Zgodovinski zbornik (1888) (1)
Zora (Ljubljana) (9)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (16)
Leto izida
1784 (53)
1785 (52)
1786 (50)
1787 (49)
1788 (51)
1789 (50)
1790 (78)
1791 (101)
1799 (208)
1800 (210)
1801 (207)
1803 (11)
1804 (3)
1807 (1)
1808 (1)
1809 (4)
1810 (6)
1813 (36)
1814 (205)
1815 (205)
1816 (207)
1817 (207)
1818 (200)
1819 (202)
1820 (207)
1821 (206)
1822 (204)
1823 (206)
1824 (209)
1825 (204)
1826 (208)
1827 (209)
1828 (417)
1829 (409)
1830 (415)
1831 (418)
1832 (414)
1833 (418)
1834 (399)
1835 (415)
1836 (312)
1837 (301)
1838 (363)
1839 (328)
1840 (312)
1841 (413)
1842 (417)
1843 (405)
1844 (410)
1845 (308)
1846 (467)
1847 (308)
1848 (524)
1849 (451)
1850 (588)
1851 (572)
1852 (585)
1853 (571)
1854 (593)
1855 (586)
1856 (637)
1857 (667)
1858 (673)
1859 (630)
1860 (613)
1861 (590)
1862 (599)
1863 (609)
1864 (865)
1865 (871)
1866 (882)
1867 (900)
1868 (901)
1869 (896)
1870 (892)
1871 (830)
1872 (896)
1873 (904)
1874 (892)
1875 (601)
1876 (602)
1877 (610)
1878 (634)
1879 (609)
1880 (614)
1881 (608)
1882 (609)
1883 (605)
1884 (656)
1885 (610)
1886 (612)
1887 (603)
1888 (612)
1889 (614)
1890 (610)
1891 (609)
1892 (607)
1893 (712)
1894 (543)
1895 (617)
1896 (624)
1897 (557)
1898 (648)
1899 (634)
1900 (564)
1901 (338)
1902 (344)
1903 (347)
1904 (349)
1905 (347)
1906 (549)
1907 (655)
1908 (507)
1909 (659)
1910 (846)
1911 (652)
1911/1912 (9)
1912 (654)
1913 (643)
1914 (379)
1915 (344)
1916 (335)
1917 (391)
1918 (296)
1919 (48)
1920 (70)
1921 (73)
1922 (65)
1923 (81)
1924 (78)
1925 (68)
1926 (74)
1927 (70)
1928 (74)
1929 (52)
1930 (59)
1931 (78)
1932 (51)
1933 (56)
1934 (101)
1935 (248)
1936 (111)
1937 (351)
1938 (45)
1939 (57)
194? (3)
1940 (75)
1941 (28)
1942 (66)
1943 (18)
1944 (20)
1945 (13)
1955-1965 (4)
1970 (1)
1971 (2)
1992 (1)
1993 (5)
1994 (4)
1995 (1)
1996 (1)
1999 (1)
2000 (2)
2001 (1)
2002 (1)
2003 (1)
2005 (1)
2008 (2)
2009 (1)
2010 (9)
2011 (5)
2012 (2)
2013 (5)
2014 (2)
2015 (6)
2016 (6)
2017 (2)
2018 (2)
s. d. (1)
Založnik
Albin Prepeluh (11)
Andrej Gabršček (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (44)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cérkvena stamparija (1)
Ciril Štukelj (1)
Dragotin Hribar (187)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Družba Jezusova (3)
Edinost (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (6)
Fran Bartl (33)
France Memmer (1)
France Svetek (6)
Frančišek Pavletič (9)
Glas naroda (781)
Gorica (3)
Hinko Sax (4)
I. Slavec (95)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (53296)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Ivan Dolenc (3)
Ivan Dolinar (553)
Ivan Jelačin (8)
Ivan Mlinar (34)
Ivan Tokan (7)
Ivan Železnikar (1)
Iza Prijateljeva (7)
Iza Prijatevljeva (1)
J. Krajec (46)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (154)
Jakopičev paviljon (1)
Josip Kopač (16)
Josip Ošlak (3)
Josip Petejan (23)
Joža Golmajer (1)
Jugoslovanska katoliška jednota (100)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (1)
Karl Linhart (71)
Klaverjeva družba (6)
Kleinmayr (4)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (1)
Konzorcij (917)
Konzorcij Delavca (28)
Konzorcij Gorenjca (113)
Konzorcij Malega lista (17)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (8)
Konzorcij Trgovskega lista (271)
Kühár István (12)
Kühar Stevan (12)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (7)
Leonova družba (5)
M. Kolar (1)
Martin Pogačar (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna tiskarna (8)
Narodna založba (20)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (13)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (18)
Organizacija Slovenskih republikancev (1)
Orliška podzveza (13)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo (37)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societá storica del Litorale (2)
Štefan Godina (6)
T. R. Šober (5)
Talányi Franc (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (2)
Tiskarna sv. Cirila (240)
Tiskovna zadruga (12)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (72)
Viktor Dolenc (164)
Viktor Zoré (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (1)
Zgodovinsko društvo Celje (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (3)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvonimir Bernot (26)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (57686)