Število rezultatov iskanja: 73

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (21)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Družba Jezusova (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (6)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Jakopičev paviljon (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societá storica del Litorale (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (73)