Število rezultatov iskanja: 4181

Časopisje in članki - naslov
1. mestna deška šola - Ljubljana (2)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (2)
Acta Histriae (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (287)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (11)
Arhivi (1)
Cerkveni glasbenik (14)
Cillier Zeitung (109)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (13)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (1)
Deška ljudska šola - Novo mesto (1)
Deška ljudska šola - Škofja Loka (2)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (11)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (68)
Dve domovini (1)
Edinost (Trst) (78)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (italijanska) - Koper (2)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (2)
Jezičnik (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Kmetijske in rokodelske novice (603)
Kmetski prijatel (11)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kres (Celovec) (13)
Kronika (Ljubljana) (1)
Kronika slovenskih mest (1)
La provincia dell`Istria (24)
Laibacher Wochenblatt (1880) (52)
Laibacher Zeitung (298)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Letopis Matice Slovenske (1)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (1)
Ljubljanski škofijski list (13)
Ljubljanski zvon (291)
Ljudska šola - Idrija (1)
Ljudska šola - Kranj (2)
Ljudska šola - Krško (1)
Ljudska šola - Postojna (1)
Ljudska šola - Tržič (1)
Ljudski glas (17)
Mala pratika (1)
Marburger Zeitung (156)
Meščanska šola - Krško (1)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi list (1)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (19)
Popotnik (1880-1941) (13)
Primorski dnevnik (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Realka - Ljubljana (1)
Realka (italijanska) - Piran (2)
Realka (nemška) - Trst (1)
Slovenec (1873) (145)
Slovenska čebela (12)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (2)
Slovenski gospodar (430)
Slovenski narod (298)
Slovenski pravnik (138)
Soča (50)
Šola (4)
Šolska kronika (1)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (14)
Učiteljski tovariš (211)
Uporabna informatika (Ljubljana) (216)
Vertec (1871) (141)
Zgodnja Danica (52)
Zgodovinski časopis (2)
Založnik
(2)
A. Berthold (3)
A. Einšpieler (14)
A. Lobnikar (5)
A. Marega (1)
A. Schädler (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Atelier Doris (1)
Branko (2)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (1)
Cecilijino društvo (14)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Čebelarsko društvo (12)
Čitalnica (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Loki (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna ljudska šola na Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (1)
D. Škofič (1)
Delo (1)
Deželni odbor kranjski (19)
Dramatično društvo v Ljublani (1)
Društvo Pravnik (138)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
dvorazredna dekliška ljudska šola s poldnevnim podukom v Kamniku (1)
E. Adamič (1)
E. Nigll (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
F. Špiler Muys (1)
Filip Haderlap (17)
Foto Rekord (1)
Foto Vlastja (7)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Vesel (18)
Fran Vesel (2)
Franz Müller (52)
Glasbena matica (5)
Goriški muzej (1)
H. Wanderer (1)
Hof- und Staatsdruckerei (1)
I. Gruntar (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. mestna ljudska šola v Ljubljani (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (2)
I. Tomšić (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (596)
II. mestna deška peterorazredna ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna ljudska šola v Ljubljani (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Ivan Dolinar (78)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (12)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Giontini (4)
J. Kersnik etc. (1)
J. Pogačnik (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Zalar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (211)
Janez Krizostom Pogačar (52)
Janez Rakusch (11)
Jožef Blaznik (603)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (13)
K. k. militär-geographisches Institut (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (2)
K. k. Obergymnasiums (1)
K. k. Oberrealschule (1)
K. k. Seiden- und Weinbau-Versuchsstation (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (2)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Kulturni center (1)
L.J. Kieser (1)
Ljubljanski Zvon (1)
Ljudska tiskarna (145)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (4)
M. Japelj (1)
M. Maleš (12)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (156)
Matica Slovenska (1)
Mestna občina (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Meščanska šola v Krškem (1)
Militärgeographisches Institut (2)
Moderna galerija (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna tiskarna (298)
natisnil in založil Jožef Blaznik (1)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Paternolli (1)
Philharmonische Gesellschaft (6)
pisatelj (1)
R. Milic (1)
S. Gradnik (1)
s. n. (81)
s.n. (13)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavia press (1)
Slavia Press (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (217)
Societá storica del Litorale (1)
Staats-Ober-Realschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Škofijski ordinariat (13)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (2)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (24)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (13)
Tiskarna sv. Cirila (430)
Tiskovna zadruga (291)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
V. Angerer (1)
V. Bešter (1)
V. Cernic (4)
V. Simončič (6)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (109)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (2)
Vierklassigen Volksschule in Neumarktl (1)
Viktor Dolenc (50)
W. Blanke (1)
Wilhelm Braumüller (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (4181)