Število rezultatov iskanja: 4459

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta Histriae (3)
Acta neophilologica (5)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (249)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (10)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (50)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
Bogoslovni vestnik (15)
Brus (1889-1891) (66)
Cerkveni glasbenik (14)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (12)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (2)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (2)
Deška ljudska šola - Kamnik (2)
Deutsche Wacht (104)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (12)
Dolenjske novice (24)
Dom in svet (Ljubljana) (191)
Domoljub (Ljubljana) (24)
Drobtince (1)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (3)
Državna realna gimnazija (Maribor) (1)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (69)
Duhovni pastir (13)
Dve domovini (2)
Edinost (Trst) (101)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (18)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (italijanska) - Koper (2)
Ginnasio comunale superiore - Trst (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Ilustrovan narodni koledar (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (3)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (7)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Kmetijske in rokodelske novice (501)
Kmetovalec (24)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (4)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kronika slovenskih mest (1)
La provincia dell`Istria (24)
Laibacher Wochenblatt (1880) (51)
Laibacher Zeitung (303)
Letopis ljubljanske nadškofije (110)
Letopis Matice Slovenske (1)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski škofijski list (11)
Ljubljanski zvon (188)
Ljudska šola - Kranj (2)
Ljudska šola - Mengeš (1)
Ljudska šola - Postojna (2)
Ljudska šola - Tržič (1)
Loški razgledi (1)
Mala pratika (1)
Marburger Zeitung (104)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (2)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (2)
Monitor ISH (3)
Narodna šola - Ljutomer (2)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (1)
Nova Soča (1)
Novi list (1)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (22)
Oglasnik lavantinske škofije (6)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoški letnik (1)
Pettauer Localanzeiger (9)
Phainomena (Ljubljana) (64)
Planinski vestnik (1)
Popotnik (1880-1941) (25)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (2)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Realka (nemška) - Trst (1)
Rimski katolik (4)
Slavistična revija (3)
Slovanski svet (1888) (24)
Slovenec (1873) (300)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (2)
Slovenski čebelar in sadjerejec (7)
Slovenski gospodar (496)
Slovenski narod (301)
Slovenski pravnik (103)
Soča (52)
Sodobnost (1963) (1)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (1)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (1)
Šolska kronika (1)
Teorija in praksa (2)
Učiteljski tovariš (192)
Vertec (1871) (180)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Vrtnar (Ljubljana) (24)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodnja Danica (53)
Zgodovinski časopis (3)
Zgodovinski zbornik (1888) (4)
Leto izida
1796 (1)
1798 (1)
18?? (1)
1808 (1)
1815 (1)
1817 (1)
1820 (1)
1821 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1827 (1)
1828 (1)
1829 (1)
1831 (1)
1832 (1)
1834 (1)
1835 (1)
1836 (1)
1837 (1)
1838 (1)
1839 (1)
1840 (1)
1841 (1)
1842 (1)
1843 (1)
1844 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (1)
1848 (1)
1849 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1859 (1)
1860 (1)
1861 (1)
1862 (1)
1863 (1)
1864 (1)
1865 (1)
1866 (1)
1867 (1)
1868 (1)
1869 (1)
187? (1)
1870 (1)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (1)
1874 (1)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (1)
1879 (1)
1880 (1)
1880-1889 (1)
1880-1918 (1)
1881 (1)
1882 (1)
1883 (1)
1884 (1)
1884-1889 (1)
1885 (1)
1886 (1)
1886-1889 (1)
1887 (1)
1887-1889 (1)
1888 (2)
1888/1889 (22)
1889 (3934)
1889/1890 (15)
1889/1894 (1)
1889/1990 (1)
1889-1892 (1)
1890 (50)
1891 (26)
1892 (1)
1893 (3)
1894 (1)
1895 (2)
1896 (1)
1897 (1)
1898 (1)
1899 (1)
19?? (28)
1900 (1)
1900-1920 (1)
1901 (1)
1902 (1)
1903 (1)
1904 (1)
1905 (1)
1906 (1)
1907 (1)
1908 (1)
1909 (1)
1910 (2)
1911 (2)
1912 (1)
1913 (1)
1914 (1)
1915 (2)
1916 (1)
1917 (1)
1918 (1)
1919 (4)
192? (3)
1920/1930 (1)
1920-1929 (1)
1920-1940 (5)
1924 (1)
1926 (1)
1927 (2)
1928 (1)
193? (5)
1930 (2)
1932 (2)
1934 (1)
1935 (1)
1936 (1)
1937 (1)
1939 (2)
194? (2)
1940 (1)
1940-1941 (1)
1940-1960 (1)
1942 (1)
1943 (2)
1944 (1)
1945 (1)
1947 (1)
1948 (1)
1949 (1)
195? (7)
1950-1970 (1)
1951 (1)
1954 (1)
1959 (3)
1960 (7)
1961 (2)
1967 (1)
1969 (3)
1975 (2)
198? (1)
1980 (2)
1981 (3)
1986 (1)
1988 (2)
1990 (1)
1991 (1)
1993 (1)
1994 (2)
1996 (1)
1997 (4)
1998 (2)
1999 (10)
2000 (5)
2001 (3)
2002 (15)
2003 (6)
2004 (6)
2005 (8)
2006 (13)
2007 (7)
2008 (5)
2009 (4)
2010 (19)
2011 (12)
2012 (12)
2013 (11)
2014 (11)
2015 (12)
2016 (9)
2017 (3)
2018 (2)
2019 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (65)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (104)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (64)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Potrča (12)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Mirana Jarca (24)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (242)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nadškofija Gorica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3809)
Osrednja knjižnica Celje (108)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (26)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (15)
Univerzitetna knjižnica Maribor (11)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (22)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
(1)
A. Hartleben (1)
A. Košar (1)
A. Volkmann (1)
Andrej Gabršček (1)
Anton Mahnič (4)
Anton Martin Slomšek (1)
Archidioecesis (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Richter (1)
Bamb. (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Blaznik (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (1)
C. Gerold's Sohn (1)
Cankarjeva založba (2)
Cecilijino društvo (14)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Čitalnica (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (2)
D. Hribar (1)
Delo (1)
Deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (1)
Deželni odbor kranjski (26)
Dragotin Hribar (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (103)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (4)
Družba sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (13)
E. Adamič (2)
Engel (1)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Ernest Adamič (5)
F. Dümmler (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (18)
Fran Podgornik (23)
Franz Müller (51)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (1)
Giontini (3)
Glasbena matica (2)
Glasbena Matica (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (602)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (3)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Ivan Dolinar (101)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (12)
Ivan Železnikar (66)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Krajec (24)
J. R. Milic (1)
J. Rudolf Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (192)
Janez Krizostom Pogačar (53)
Janez Modic (7)
Jožef Blaznik (501)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (25)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (2)
K. k. Obergymnasiums (1)
K. k. Staats - Gymnasiums (1)
K. k. Staats - Oberrealschule (1)
K. k. Staatsgymnasium (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (1)
Katoliška bukvarna (13)
Katoliško tiskovno društvo (191)
Kleinmayr (2)
Kmetijska družba za Slovenijo (24)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Krajni šolski svet (2)
KUD Logos (1)
L. Pignat (1)
L. Ravenstein (1)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
LDS (1)
Leon (1)
Ljudska šola v Kranji (2)
Ljudska tiskarna (300)
M. Kolar, Ljubljana (24)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (104)
Mariborska knjižnica (1)
Martin Pogačar (4)
Matica Slovenska (1)
Mestna glavna šola (2)
Mestna občina (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (1)
Milič (1)
Mladinska knjiga (1)
Moser (1)
Musealverein für Krain (2)
Muzejsko društvo (1)
Nadškofijski ordinariat (110)
Nar. Tisk. (1)
Narodna galerija (1)
Narodna šola v ljutomerskem okraju (2)
Narodna tiskarna (302)
'Narodne tiskarne' (1)
natisnil in založil Jožef Blaznik (1)
natisnila in založila Kleinmayr & Bamberg (1)
Ničman (1)
Nova revija (64)
Obzorja (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoško društvo (1)
Philharmonische Gesellschaft (5)
pisatelj (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
R. Šeber (1)
Ravnateljstvo (1)
s. n. (81)
s.n. (12)
samozal. (1)
samozal. A. Trstenjak (1)
samozal. D. Hribar (1)
samozal. F. Levec (1)
samozal. H. Ledóchowski (1)
samozal. I. Lapajne (1)
samozal. skladatelj (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Selbstverl. (2)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
Staats-Ober-Realschule (1)
Städtischen deutschen Mädchen - Volksschule (1)
Škofijski ordinariat (17)
Študentska založba (4)
T. Grieben (1)
Teološka fakulteta (2)
Tip. di Giuseppe Tondelli (24)
Tiskarna sv. Cirila (496)
Tiskovna zadruga (188)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (104)
Verlag der k. k. Oberrealschule (1)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (3)
Viktor Dolenc (52)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerbl. Fortbildungsschule in Neumarktl (1)
W.Blanke (9)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba c. kr. kmetijske družbe kranjske (24)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (4459)