Število rezultatov iskanja: 47976

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (13)
Acta neophilologica (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (678)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (23)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arhivi (10)
Ars et humanitas (3)
Asian studies (1)
Atlanti (3)
Avtonomist (11)
Blätter aus Krain (16)
Bogoslovni vestnik (3)
Brivec (71)
Brus (1889-1891) (21)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (5)
Cillier Zeitung (1656)
Čas (Ljubljana) (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
Čuk na palci (6)
De musica disserenda (2)
Delavec (1914) (57)
Delavska pravica (30)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (1000)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Domovina (1891-1908) (1043)
Domovina (Ljubljana) (113)
Domovina in Kmetski list (10)
Dve domovini (12)
Edinost (Trst) (12887)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (21)
Filozofski vestnik (2)
Glas naroda (New York) (13084)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (10)
Gorenjec (1900-1941) (107)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Ilirski Primorjan (2)
Illyrisches Blatt (86)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (314)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (9)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jež (Ljubljana) (5)
Jugoslovanski stenograf (24)
Kamničan (1905) (4)
Katoliški obzornik (50)
Kmetski list (106)
Komar (1)
Koroška domovina (1)
Kronika (Ljubljana) (61)
La provincia dell`Istria (51)
Laibacher Wochenblatt (14)
Laibacher Zeitung (919)
Ljubljanski časnik (12)
Ljubljanski list (20)
Ljubljanski zvon (669)
Loški razgledi (2)
Mali list (14)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Mariborski večernik Jutra (147)
Monitor ISH (1)
Mörszka krajina (11)
Muravidék (Murska Sobota) (12)
Murska krajina (25)
Muzikološki zbornik (6)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (glasilo JSDS) (82)
Narodni list (Celje) (20)
Naš kmečki dom (68)
Naša misel (3)
Naša volja (2)
Naše slike (26)
Nova doba (5)
Nova doba (Cleveland) (102)
Nova pravda (23)
Nova Soča (2)
Novi list (1899-1908) (4)
Novice (1)
Obrtni vestnik (42)
Odmev iz Afrike (12)
Offizieller Telegraph (8)
Orjuna (17)
Osa (1905) (2)
Pavliha (Dunaj) (1)
Pohod (10)
Politisches Blatt (2)
Pravica (15)
Pravnik slovenski (1870-1872) (1)
Primerjalna književnost (3)
Primorec (3)
Primorski list (Gorica) (897)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (13)
Slovenec (Celovec) (9)
Sloveniens Blatt (3)
Slovenija (1848-1850) (9)
Slovenska bčela (4)
Slovenska gospodinja (6)
Slovenska zemlja (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (3654)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski republikanec (3)
Slovenski učitelj (Maribor) (53)
Slovenščina v šoli (1)
Soča (3385)
Sodobna pedagogika (2)
Stati inu obstati (7)
Straža v viharju (11)
Studia Historica Slovenica (4)
Studia mythologica Slavica (1)
Škrat (4)
Škrat (Trst) (2)
Šolska kronika (13)
Štajerc (63)
Tedenske slike (Konzorcij) (42)
Télégraphe officiel (15)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Trgovski list (271)
Učiteljski list (6)
Učiteljski tovariš (2722)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (802)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (6)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vigred (13)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Zarja (1911) (28)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (25)
Zgodovinski časopis (18)
Zgodovinski zapisi (5)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (9)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvon (1870) (6)
Železne niti (5)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (14)
Leto izida
1784 (2)
1785 (2)
1786 (3)
1787 (3)
1788 (2)
1789 (2)
1790 (4)
1791 (4)
1799 (8)
1800 (16)
1801 (6)
1804 (1)
1805 (1)
1810 (2)
1811 (6)
1812 (9)
1813 (12)
1814 (8)
1815 (11)
1816 (15)
1817 (10)
1818 (11)
1819 (14)
1820 (10)
1821 (11)
1822 (15)
1823 (10)
1824 (11)
1825 (9)
1826 (11)
1827 (11)
1828 (21)
1829 (22)
1830 (18)
1831 (20)
1832 (18)
1833 (25)
1834 (16)
1835 (21)
1836 (16)
1837 (13)
1838 (16)
1838/1839 (1)
1839 (20)
1839/1840 (1)
1840 (13)
1840/1841 (1)
1841 (15)
1841/1842 (1)
1842 (23)
1842/1843 (1)
1843 (18)
1844 (19)
1845 (14)
1846 (25)
1847 (16)
1848 (78)
1849 (29)
1850 (29)
1851 (23)
1852 (20)
1853 (23)
1854 (21)
1855 (22)
1856 (25)
1857 (25)
1858 (22)
1859 (24)
1860 (24)
1861 (38)
1862 (46)
1863 (47)
1864 (53)
1865 (57)
1866 (64)
1866-1898 (1)
1867 (96)
1868 (128)
1869 (57)
1870 (112)
1871 (70)
1872 (108)
1873 (171)
1874 (166)
1875 (159)
1876 (183)
1877 (309)
1878 (295)
1879 (273)
1880 (306)
1881 (319)
1882 (347)
1883 (269)
1884 (270)
1885 (299)
1886 (311)
1887 (289)
1888 (292)
1889 (293)
1890 (300)
1891 (288)
1892 (298)
1893 (389)
1894 (582)
1895 (582)
1896 (543)
1897 (682)
1898 (876)
1899 (929)
19?? (14)
1900 (932)
1901 (915)
1902 (902)
1903 (1023)
1904 (1151)
1905 (1159)
1906 (1263)
1907 (1375)
1907/1908 (12)
1908 (1312)
1908/1909 (11)
1909 (1271)
1909/1910 (11)
1910 (1235)
1910/1911 (10)
1911 (1123)
1911/1912 (9)
1912 (1099)
1912/1913 (10)
1913 (1051)
1913/1914 (8)
1914 (939)
1915 (890)
1916 (826)
1917 (834)
1918 (875)
1918/1919 (4)
1919 (685)
1919/1920 (4)
1920 (872)
1920/1921 (8)
1921 (859)
1922 (878)
1923 (868)
1924 (878)
1925 (867)
1926 (861)
1927 (873)
1928 (771)
1929 (465)
1930 (458)
1931 (461)
1932 (470)
1933 (449)
1934 (448)
1935 (496)
1936 (653)
1937 (493)
1938 (406)
1939 (439)
194? (2)
1940 (426)
1941 (320)
1942 (261)
1943 (313)
1944 (262)
1945 (255)
1964 (1)
1967 (2)
1969 (1)
1970 (1)
1970-1971 (1)
1971 (3)
1972 (2)
1972-1973 (1)
1974 (2)
1975 (3)
1979 (1)
1981 (2)
1986 (2)
1987 (2)
1989 (2)
1990 (2)
1991 (1)
1992 (2)
1993 (11)
1994 (5)
1995 (2)
1996 (6)
1997 (7)
1998 (4)
1999 (2)
2000 (2)
2001 (2)
2002 (4)
2003 (4)
2004 (4)
2005 (4)
2006 (8)
2007 (8)
2008 (14)
2009 (15)
2010 (18)
2011 (22)
2012 (27)
2013 (22)
2014 (23)
2015 (15)
2016 (10)
2017 (22)
2018 (15)
2019 (10)
2020 (9)
2021 (7)
2022 (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Centralna pravosodna knjižnica (363)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (3408)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (4)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (865)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1003)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (6)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Kranj (108)
Mestna knjižnica Ljubljana (266)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (39280)
Osrednja knjižnica Celje (2640)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (69)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (50)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zgodovinsko društvo Celje (25)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (21)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (63)
Založnik
(2)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (2)
Albin Prepeluh (11)
Alfons Müllner (108)
Andrej Gabršček (5)
Andrej Komel (1)
Anton Bezenšek (24)
Anton Janežič (2)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
B. Majer (1)
Beletrina (2)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (802)
Cecilijino društvo (2)
Centralgrafica (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Cérkvena stamparija (1)
Ciril Štukelj (1)
Cya (1)
Dragotin Hribar (1043)
Dramatično društvo (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (5)
Družina (1)
Edinost (3)
Eger (1)
Egerjeva tiskarnica (4)
Eger'sche Buchdruckerei (4)
Etnografski muzej (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Festival Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Foto (4)
Fran Bartl (28)
Fran Levstik (1)
France Memmer (1)
France Svetek (7)
Frančišek Pavletič (169)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Glas naroda (13084)
Goriška tiskarna (15)
Gouvernements Buchdruckerei (8)
Hinko Sax (4)
I. Slavec (897)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1934)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (16)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
International Institute for Archival Science (3)
Iv. Fajdiga (4)
Ivan Dolenc (71)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Jelačin (6)
Ivan Mlinar (30)
Ivan Piano (2)
Ivan Tokan (7)
Ivan Železnikar (21)
Iza Prijateljeva (6)
Iza Prijatevljeva (3)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (9)
J. Krajec (1000)
J. Rudolf Milic (1)
J.R. Razlag (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2722)
Jakopičev paviljon (3)
Janko M. Pajk (9)
Janko Pajk (4)
Josip Kopač (14)
Josip Ošlak (3)
Josip Petejan (21)
Josip Stritar (6)
Joža Golmajer (1)
Jožef Blaznik (16)
Jožef Blažnik (5)
Jugoslovanska katoliška jednota (102)
Jurij Stadelmann (14)
Karl Linhart (63)
Klaverjeva družba (12)
Kleinmayr (90)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (20)
Konzorcij (1591)
Konzorcij Delavca (28)
Konzorcij Gorenjca (107)
Konzorcij Malega lista (14)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (5)
Konzorcij Trgovskega lista (271)
Kühár István (12)
Kühar Stevan (11)
L. Kralik (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (5)
Leonova družba (55)
l'Imprimerie du Gouvernement (15)
M. Kolar (71)
M. Makarovič (1)
Martin Pogačar (76)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj pri Leopoldu Kremžerji (1)
Narodna galerija (4)
Narodna tiskarna (8)
Narodna založba (20)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (10)
New York : Frank Krže (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (17)
Organizacija Slovenskih republikancev (3)
Orliška podzveza (13)
Padiglione Jakopič (1)
Pedagoški inštitut (1)
pisatelji doneskov (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
samozal. GolKerKavčLot (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (22)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (21)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo (357)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slowenisches wissenschaftliches Institut (1)
Societá storica del Litorale (6)
Štefan Godina (162)
Talányi Franc (1)
Teološka fakulteta (2)
Tip. di Giuseppe Tondelli (51)
Tiskarna Edinost (2)
Tiskarna sv. Cirila (3680)
Tiskovna zadruga (669)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (53)
Umco (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (1656)
Viktor Dolenc (3385)
Viktor Zoré (9)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založnik (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (25)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (68)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zvonimir Bernot (23)
Županska zveza (1)