Število rezultatov iskanja: 196

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (1)
Belokranjec (11)
Carniola (1908-1909) (7)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (1)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (1)
Delavski list (Trst) (81)
Dijaški almanah (1)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (1)
Državna realna gimnazija (Maribor) (1)
Gimnazija - Celje (1)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Novo mesto (1)
Gimnazija (italijanska) - Koper (1)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (1)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (3)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (1)
Jezik in slovstvo (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (13)
Ljudska šola - Postojna (1)
Ljudska šola - Tržič (1)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (13)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestni dekliški licej (1)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (1)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (1)
Realka - Gorica (1)
Realka - Idrija (1)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (1)
Štajerc (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (1)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (1)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
Učiteljski tovariš (2)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (1)
Zora (Ljubljana) (11)
Založnik
Civica scuola reale superiore (1)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (1)
Frančišek Pavletič (11)
Glasbena Matica (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (1)
II. državna gimnazija (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (1)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (3)
K. k. I. Staatsgymnasiums (1)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Staatsgymnasium in Cilli (1)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (1)
K. k. Staatsgymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache (1)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (1)
Karl Linhart (1)
Katol. bukvarna (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Konzorcij Belokranjec (11)
Krajni šolski svet (2)
Ljubljana (11)
Mestna glavna šola (1)
Mestna realka (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestni dekliški licej (1)
Musealverein für Krain (7)
Muzejsko društvo za Kranjsko (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
s. n. (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (1)
Städtischen deutschen Mädchenvolksschule (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Tiskovna zadruga (13)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (1)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (1)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Vinko Kermolj (81)
Zavod Sv. Stanislava (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna trgovina (1)
Išči med rezultati (196)