Število rezultatov iskanja: 96

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Civica scuola reale superiore (1)
Frančišek Pavletič (11)
Glasbena Matica (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (1)
II. državna gimnazija (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (1)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (1)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Staatsgymnasium in Cilli (1)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (1)
K. k. Staatsgymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (1)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (1)
K. k. Staatsrealschule (1)
Karl Linhart (1)
Katol. bukvarna (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Krajni šolski svet (2)
Mestna glavna šola (1)
Mestna realka (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestni dekliški licej (1)
Musealverein für Krain (7)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
s. n. (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (1)
Städtischen deutschen Mädchenvolksschule (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Tiskovna zadruga (13)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (1)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Zavod Sv. Stanislava (13)
Išči med rezultati (96)