Število rezultatov iskanja: 8426

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (3)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta Histriae (15)
Acta neophilologica (1)
Amerikanski Slovenec (96)
Anali PAZU HD (1)
Angeljček (163)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (12)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Beilage zur Laibacher Zeitung (1)
Bodeča neža (27)
Bogoljub (Ljubljana) (11)
Bogoslovni vestnik (2)
Bolha (1)
Carniola (1910-1919) (4)
Cerkveni glasbenik (11)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Clevelandska Amerika (103)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (13)
Čas (Ljubljana) (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (6)
Dan (1912) (219)
De musica disserenda (1)
Delavec (7)
Der Eisenbahner (1893) (36)
Deutsche Wacht (98)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (1)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (22)
Dialogi (1)
Dober Pajdás Kalendárium (1)
Dolenjske novice (38)
Dom in svet (Ljubljana) (358)
Domači prijatelj (Praga) (9)
Domačin (41)
Domoljub (Ljubljana) (55)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (2)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (196)
Duhovni pastir (12)
Dve domovini (5)
Edinost (Trst) (400)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Gasilec (1897-1941) (2)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Kranj (2)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (2)
Gimnazija (nemška) - Trst (1)
Ginnasio comunale superiore - Trst (2)
Glas Juga (Ljubljana, 1914) (2)
Glas naroda (New York) (306)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gorenjec (1900-1941) (53)
Gorica (8)
Gostilničar (20)
Gottscheer Bote (24)
Illiesia (1)
Ilustrirani glasnik (20)
Ilustrovan narodni koledar (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (2)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jezik in slovstvo (5)
Jugoslavija (2)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetovalec (21)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (2)
Knjižnica (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Slovenskega planinskega društva (1)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Kronika (Ljubljana) (28)
La nuova aurora (1)
La risposta (3)
Laibacher Zeitung (329)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Literarna pratika (1)
Ljubljanski škofijski list (13)
Ljubljanski zvon (195)
Ljudska šola - Postojna (1)
Loški razgledi (5)
Lovec (Ljubljana) (12)
Mädchen Institut der Ursulinen - Škofja Loka (1)
Marburger Zeitung (182)
Marijin list (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (18)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestni dekliški licej (1)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (4)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Napredna misel (2)
Narodni list (Celje) (23)
Naš kmečki dom (7)
Naša gospodinja (7)
Naša moč (1905) (52)
Naši zapiski (6)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (11)
Novi akordi (873)
Novi čas (Gorica) (31)
Novi list (1)
Novine (Murska Sobota) (49)
Občinska uprava (1905) (9)
Obrtni vestnik (8)
Odmev iz Afrike (12)
Omladina (1904) (3)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (2)
Pagine Istriane (4)
Pedagoški letopis (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (1)
Planinski vestnik (8)
Popotnik (1880-1941) (13)
Primerjalna književnost (3)
Primorski dnevnik (1)
Primorski gospodar (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (17)
Proletarec (Chicago) (53)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Realka - Gorica (1)
Realka - Idrija (2)
Realka - Ljubljana (2)
Realka - Maribor (1)
Realka (nemška) - Trst (1)
Rudar (1910) (23)
Sava (Kranj) (52)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (3)
Slovan (Ljubljana. 1902) (13)
Slovenec (1873) (317)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (2)
Slovenska gospodinja (2)
Slovenska zadruga (1898) (13)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (2)
Slovenski čebelar (13)
Slovenski dom (1909-1914) (271)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (350)
Slovenski narod (304)
Slovenski narod (Pueblo, Col.) (50)
Slovenski pravnik (80)
Slovenski Sokol (7)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (11)
Soča (76)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Staroslovan (5)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (1)
Stern der Neger (11)
Straža (Maribor) (109)
Svetovna vojska (4)
Šolska kronika (4)
Štajerc (582)
Štajerčevi kmetski koledar za leto (1)
Tedenske slike (1914) (198)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (2)
Trgovski list (6)
Učiteljski tovariš (543)
Veda (5)
Vertec (1871) (118)
Vestnik celjske sokolske župe (1)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Voditelj v bogoslovnih vedah (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zarja (1911) (90)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovinski časopis (16)
Zora (Ljubljana) (8)
Zvonček (Ljubljana) (180)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (19)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (109)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (182)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (17)
Knjižnica Ivana Potrča (601)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (10)
Knjižnica Mirana Jarca (38)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (42)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (14)
Mestna knjižnica Kranj (110)
Mestna knjižnica Ljubljana (515)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (11)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Nadškofija Gorica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6525)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (124)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (19)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (64)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Ruska dača d.o.o. (11)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Škrabčeva knjižnica (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (114)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
ZRC SAZU (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (29)
Založnik
(2)
A. Berthold (2)
A. Gabršček (5)
A. Huber (1)
A. Jerkič (1)
A. Kosi (1)
A. Munih (2)
A. Svěcený (1)
Amalie Churfurst (1)
Ante Beg (6)
Archidioecesis (1)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
B. Bing (1)
Beletrina (2)
Benet (1)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. realka (1)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
Cankarjeva založba (2)
Cecilijino društvo (13)
Cecilijino društvo župnije Marijinega oznanjenja (1)
Celjska sokolska župa (1)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Cérkvena stamparija (1)
Civica scuola reale superiore (2)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (20)
Dragotin Hribar (10)
Dragotin Mohar (198)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Pravnik (80)
Društvo Pripravniški dom (12)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (2)
'Družba sv. Rafaela' (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (2)
E. Niggl (1)
E. S. Mittler & Sohn (1)
E. S. Mittler und Sohn (1)
E. Wieser (1)
Ed. Moro (1)
Edinost Publishing (96)
Edward Kalish (103)
Elite (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Foto Slovenija (2)
Fr. Vesel (26)
Fran Bartl (90)
Fran Jaklič (11)
Frančišek Pavletič (8)
Fritz Rasch, Celje (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Genija (2)
Glas naroda (306)
Glasbena matica (8)
Gorenjski muzej (2)
Goriško kmetijsko društvo (11)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
Gutenberghaus (1)
H. Slovák (5)
Hans Pernat (1)
Helios (1)
Histria Editiones (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (41)
Ignacij Sitar (23)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (330)
II. državna gimnazija (2)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (18)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Istituto geografico militare (1)
Iv. Pr. Lampret (1)
Ivan Dolinar (331)
Ivan Jelačin (2)
Ivan Mlinar (7)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (12)
Izdal in uredil Fr. Kocbek nadučitelj v Gornjem Gradu, načelnik Savinjske podružnice S P.D. (1)
Izdal In Založil Kn. Šk. Ordinariat (1)
J. Ehrlich (1)
J. Gross (1)
J. Krajec (38)
J. Krmpotić (1)
J. Pleterski (1)
J. Putrich (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (543)
Joh. Leon sen. (1)
Josef Eppich (24)
Josip Kopač (19)
Jožef Klekl (49)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (53)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (13)
K. k. I. Staatsgymnasiums (2)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (2)
K. k. Staatsgymnasium (1)
K. k. Staatsgymnasium in Cilli (2)
K. k. Staatsgymnasium in Rudolfswert (2)
K. k. Staatsgymnasiums (1)
K. k. Staats-Gymnasiums (1)
K. k. Staatsgymnasiums in Gottschee (2)
K. k. Staatsgymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache (2)
K. k. Staats-Oberrealschule (3)
K. k. Staatsrealschule (1)
K. u. K. Militär geographisches Institut (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (2)
K. u. k. militär-geographisches Institut (4)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (10)
Karl Linhart (582)
Katoliška bukvarna (28)
Katoliška tiskarna (20)
Katoliško tiskovno društvo (389)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (1)
Klaverjeva družba (12)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Klekl Jožef (11)
Klub dobrovoljcev (9)
Kmetijska družba za Slovenijo (21)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (2)
Kolinska tovarna (7)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (11)
Konsorcij (3)
Konzorcij (129)
Konzorcij Glas Juga (2)
Konzorcij Gorenjca (53)
Konzorcij Trgovskega lista (6)
Krajni šolski svet (1)
L. Ravenstein (1)
L. Schwentner (874)
Leon (1)
Leonova družba (6)
Leopold Kralik (1)
Ljudska tiskarna (317)
Ljudska univerza (1)
Lovska zveza Slovenije (12)
M. Kolar (7)
M. Kolar, Ljubljana (55)
M. Schulz (1)
M. Šumer (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (182)
Mariborska knjižnica (2)
Mavec (1)
Mestna glavna šola (1)
Mestni dekliški licej (1)
Mihael Moškerc (52)
Mihajlo Rostohar (2)
Militärgeographisches Institut (4)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo za Kranjsko (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna tiskarna (304)
Narodna založba (24)
O. Maass (2)
O. Thurm (1)
Občina (1)
Obzorja (7)
Onkološki inštitut (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (1)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (1)
Philharmonische Gesellschaft (3)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prijatelj (1)
Primo ginnasio superiore comunale di Trieste (1)
Priora (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Profesorji bogoslovnega učilišča (1)
Rasto Pustoslemšek (271)
Reitenburg (1)
Rosa Pitschl (4)
Rosa Pitschl W. Feistritz (1)
Rudolf F. Gregorich (50)
S. B. Cvijanoviđa (1)
S. Frank (1)
S. Hendler (1)
s. n. (233)
S. Šantl (1)
s.n. (1)
samozal. Andrej Šalehar (1)
samozal. M. Belec (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Secondo ginnasio comunale superiore Trieste (1)
Selbstverlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slov. kršč. soc. zveza za Koroško (1)
Slov. kršč.-soc. zveza za Koroško (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska socialna Matica (6)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenska straža (1)
Slovenska Straža (1)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (9)
Szent-Gotthárd: vö dáni od Wellisch Béla, 1899-1922 (1)
Škofijski ordinariat (13)
Štajerčevo tiskovno društvo (1)
Štefan Godina (69)
Študentska založba (3)
T. scoula tipografica Grisoni (1)
Telovadno društvo Sokol (1)
Teološka fakulteta (1)
Tip. Cobol e Priora (4)
Tiskarna Sava (52)
Tiskarna sv. Cirila (350)
Tiskovna zadruga (195)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (246)
Ursulinen - Mädcheninstitutes in Bischoflack (1)
V. Kunc (1)
V. Weixl (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (98)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (2)
Viktor Dolenc (76)
Viktor Murnik (7)
Vydrova tovarna žitne kave (9)
W. Blanke (1)
W. Nölting (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Zaloga Šolskih Knjig (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Sv. Stanislava (18)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zentalorgan des Österreichischen Eisenbahn - Personals (36)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna tiskarna (13)
Zvezna tiskarna v Celju (7)
Išči med rezultati (8426)