Število rezultatov iskanja: 1034

Založnik
A. Kosi (1)
Banovinska vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1)
Društvo Pravnik (1)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (1)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (1)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (1)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija v Celju (1)
Državna realna gimnazija v Kočevju (1)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (1)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Elektroton (16)
Etnografski muzej (9)
foto Vengar (1)
Franc Gnjezda (11)
Glasbena Matica (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Katoliško tiskovno društvo (30)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Ravnateljstvo (1)
samozaložba (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (53)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko narodno gledališče (10)
Slovensko narodno gledališče Drama (18)
SNG Maribor (198)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (1)
Tiskarna Merkur (493)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (11)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (9)
Uršulinski samostan (1)
Uršulinski samostan v Ljubljani (1)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (1)
Vrhovni stan Z.B.S (6)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (1)
Zavod Sv. Stanislava (8)
Išči med rezultati (1034)