Število rezultatov iskanja: 1524

Založnik
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Bibliofilska založba (4)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Gorenjski muzej (1)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
ICO (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Ivan Rakovec (312)
Jakopičev paviljon (1)
Kärntner Volksbund (367)
Konzorcij (54)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (107)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (302)
Marburger Verlags- und Druckerei-Ges.Marburger Verlags- und Druckerei-Ges (212)
Mladinska knjiga (1)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (12)
Nova obzorja (2)
Občina (1)
Obzorja (12)
Padiglione Jakopič (1)
Partner graf (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Ruslica (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (5)
Steirischer Heimatbund (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Škofijski ordinariat (6)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
The United Committee of South-Slavic Americans (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (1524)