Število rezultatov iskanja: 5808

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (22)
Acta carsologica (13)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (9)
Acta neophilologica (12)
Aluminij (Kidričevo) (6)
Ameriška domovina (50)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (48)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (87)
Arheo (34)
Arheološki vestnik (16)
Arhivi (54)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (7)
Celjski zbornik (1)
CEPS journal (1)
Cinkarnar (4)
Colski časnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (62)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Čevljar (Tržič) (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (22)
Delo - življenje (11)
Delo (Ljubljana) (307)
Delo (OF STO, Trst) (13)
Dialogi (170)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (820)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dolenjski list (51)
Dolenjski razgledi (2)
Draga (1)
Družboslovne razprave (26)
Dve domovini (5)
Emajlirec (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (17)
Filozofski vestnik (35)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (24)
Geologija (11)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasilo Ingrada (1)
Glasilo krajanov Portoroža (5)
Glasilo občanov (Litija) (11)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
GM. Glasbena mladina (14)
Gorenjski glas (1985) (102)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljar (Žalec) (3)
IB revija (Ljubljana) (2)
Idrijski razgledi (2)
Incidenca raka v Sloveniji (2)
Informacije MIDEM (17)
Informatica (Ljubljana) (39)
Informativni fužinar (12)
Iskre (3)
Izvir (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jeklo in ljudje (1)
Jezik in slovstvo (61)
Jezikoslovni zapiski (20)
Kamniški občan (22)
Katedra (Maribor) (8)
Katoliški glas (48)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (53)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koroški fužinar (2)
Krajevni informator (Rovte) (1)
Kronika (Ljubljana) (46)
Kurent (1)
Labod (Novo mesto) (11)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (2)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Linguistica (Ljubljana) (43)
Literatura (Ljubljana) (103)
Logaške novice (8)
Loški razgledi (43)
Mandrač (Izola) (16)
Merx vestnik (5)
Misli (Kew) (11)
Mladi planinec (1)
Mladika (Trst) (8)
Mohorjev koledar (1)
Muzejski časopis (3)
Muzikološki zbornik (10)
Na trgu (1)
Naš Aero (6)
Naš čas (50)
Naš časopis (10)
Naš glas (Krško) (15)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Grosuplje) (467)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (40)
Naša skupnost (Ljubljana) (179)
Naše gospodarstvo (1)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi list (50)
Novi Matajur (46)
Novi tednik NT in RC (51)
Novice = Bulletin (4)
Občinski poročevalec (Domžale) (4)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Odsevanja (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (34)
Petrol (Ljubljana) (12)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Pionir (Novo mesto) (2)
Planinski vestnik (52)
Porabje (23)
Portorožan (7)
Prepih (Ravne na Koroškem) (20)
Presek (38)
Primerjalna književnost (32)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (13)
Problemi. Eseji (3)
Problemi. Razprave (3)
Proletarec (Chicago) (1)
Rast (Novo mesto) (4)
Rast (Trst) (8)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Revija za geografijo (2)
Revolver (Ljubljana) (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (72)
Rudar (Velenje) (12)
Salezijanski vestnik (4)
Savinjčan (11)
Savinjske novice (11)
Scopolia (1)
Skupščinski Dolenjski list (14)
Slamnik (8)
Slavistična revija (43)
Slovenska država (8)
Slovenske novice (12)
Slovenski čebelar (45)
Slovenski vestnik (51)
Sobotna priloga (52)
Socialno delo (15)
Sodobnost (1963) (172)
Srž: časnik za Posavje (7)
Statistični letopis Republike Slovenije (1)
Steklar (Hrastnik) (8)
Stezice (Novo mesto) (3)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (49)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (3)
Štorski železar (1)
Tednik (Ptuj) (51)
Teorija in praksa (205)
Traditiones (Ljubljana) (32)
Tribuna (Ljubljana) (20)
Uprava (Ljubljana) (1)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (44)
Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (34)
Vakuumist (17)
Verba hispanica (19)
Vestnik = Messenger (5)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vezilo (2)
Viharnik (Slovenj Gradec) (11)
Vikend magazin (Ljubljana) (51)
Vipavski glas (3)
Vojaška zgodovina (13)
Zarja (9)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (14)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (58)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (112)
Železarski zbornik (22)
Žirovski občasnik (2)
Izvor
(1)
Alpina, d.o.o. (11)
Arhivsko društvo Slovenije (54)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (10)
Cinkarna Celje (4)
Čebelarska zveza Slovenije (45)
DELO, d.d. (317)
Dnevnik (820)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (38)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (22)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (17)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Gorenjski glas d.d. (102)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (12)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Göteborgs universitet (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (13)
Knjižnica Domžale (12)
Knjižnica Ivana Potrča (91)
Knjižnica Ivana Tavčarja (43)
Knjižnica Litija (11)
Knjižnica Logatec (9)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (90)
Knjižnica Velenje (51)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (97)
Kulturno društvo Ivan Trinko (46)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (172)
Mariborska knjižnica (35)
Matična knjižnica Kamnik (22)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (16)
Mestna knjižnica Kranj (22)
Mestna knjižnica Ljubljana (693)
Mestna knjižnica Piran (12)
Ministrstvo za obrambo RS (7)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (6)
Muzejsko društvo Škofja Loka (43)
Narodna in študijska knjižnica (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1746)
Občinska knjižnica Jesenice (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osrednja knjižnica Celje (116)
Osrednja knjižnica Mozirje (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (57)
Petrol d.d. (12)
Planinska zveza Slovenije (52)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (23)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Salezijanski inšpektorat (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (65)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (35)
Slovensko društvo Informatika (39)
Slovensko društvo Melbourne (5)
Slovensko društvo Planica (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (26)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (73)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (17)
Škofijska gimnazija Vipava (3)
ŠKUC (2)
Študentska založba (6)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (122)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (58)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (41)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Valvasorjeva knjižnica (15)
Zadruga Goriška Mohorjeva (98)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (74)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (28)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (116)
Založnik
(4)
A. Smolar (1)
Aero (6)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Alpina (11)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Ansambel Fis (1)
Arhe (1)
Arhivsko društvo Slovenije (54)
Audibook (1)
Aura (1)
Beletrina (2)
Beti (2)
Bompiani (1)
Bruylant (1)
Cankarjeva založba (2)
Center vojaških šol (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (50)
Center za turistično promocijo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (48)
Cinkarna (4)
CL'H (1)
Corona (12)
ČZP Informacijski biro Ravne na Koroškem (20)
Delo (422)
Demokratična stranka levice (13)
Didakta (2)
Distinction Printing (1)
dLib (1)
Dnevnik (820)
Dolenjski list (67)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (2)
Druga godba (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (38)
Društvo psihologov Slovenije (87)
Društvo Trillek (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (22)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (17)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (172)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
EMO (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
F. J. Tardío Gastón (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (26)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (15)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (205)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (12)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (35)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (10)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (35)
Förlag Jan Kanevad (1)
Fotolik (1)
Franci Kotnik (11)
Galerija likovnih umetnosti (1)
Gallus Carniolus (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (13)
Geolo��ki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (10)
Gimnazija Novo Mesto (3)
Glasbena mladina Slovenije (15)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gorenjski glas, Kranj (102)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (11)
Graffit (16)
Helidon (25)
Helikon (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (3)
Hmezad Agrina Mega (1)
Hutp hotel (1)
Ilirija (1)
Ingrad-GIP (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (17)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (20)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (2)
IR inženiring (15)
Iskry (1)
Istros Books (1)
J. Debevec (50)
Jakopičev paviljon (2)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
K. Staut (1)
Katoliško tiskovno društvo (48)
Klan SZSO SGS (1)
Kmetijska zadruga (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Koreodrama (1)
Krajevna skupnost (12)
Krajevna skupnost Center (1)
Krajevna skupnost Vrh Sv. treh kraljev (1)
Krajevna skupnost Žiri (2)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Kvartet Zven (1)
Labod (11)
LDS (104)
Ljubljanska banka (2)
Lučka Čehovin (1)
M. Kukec (1)
M. Popovič (1)
Mandarina (2)
Mariborska knjižnica (34)
Mercator, Zgornjesavinjska kmetijska zadruga (1)
Merx (5)
Mestna občina Novo Mesto (4)
Mestni muzej (3)
Mestno gledališče ljubljansko (1)
Metalurški inštitut el at. (17)
Metalurški inštitut et al. (5)
MGL (1)
MGLC (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mladika (17)
Mladinska knjiga (3)
Mladinski pevski zbor Vesna (1)
Moderna galerija (6)
Mohorjeva (2)
Mohorjeva družba (1)
Muzej (3)
Muzej novejše zgodovine (4)
Muzejsko društvo (43)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodni muzej (1)
Naš glas (1)
Nova revija (1)
Novi tednik (51)
Obalne galerije (1)
Občina Domžale (8)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinski svet občine (8)
Obzorja (173)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (22)
Onkološki inštitut (2)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (2)
Opus (7)
Padiglione Jakopič (1)
Pan (2)
PD Lisca (1)
Pedagoška fakulteta (34)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Peko (6)
Pepermint Production (1)
Pepermint Productions (1)
Peppermint Production (1)
Petrol (12)
Photo Haidinger (1)
Pionir (2)
Piranesi (1)
Planinska zveza Slovenije (52)
Pokrajinski arhiv (1)
Pravna fakulteta (58)
Premogovnik (12)
Press foto (1)
Prešernovo gledališče (1)
Primorske Novice (44)
Primož Ramovš (11)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prodok (1)
Pustno društvo Pust Mozirski (1)
R. Salecl (1)
Radio- Tednik (51)
Radio-Tednik (34)
Revija (1)
Roza klub (2)
RTV (1)
RTV Ljubljana (1)
RTV Slovenija (19)
Rustica (1)
s. n. (1)
S. n. (1)
s.n. (52)
Salezijanski inšpektorat (4)
samozal. (4)
samozal. D. Rezek (1)
samozal. J. Kenda (65)
samozal. T. Pinter (4)
samozaložba (3)
Sanje (4)
Savezni zavod za statistiku (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (48)
Skupščina občine (44)
Skupščina občine Jesenice (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (219)
Slavistično društvo Slovenije (104)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian National Federation of Canada (8)
Slovenian Women's Union of America (9)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (64)
Slovenska prosvetna zveza (1)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (3)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (17)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (11)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (39)
Slovensko društvo Melbourne (5)
Slovensko društvo Planica (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (32)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (87)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (10)
Slovensko sociološko društvo (26)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SNG (7)
SNG Drama (2)
SNG Opera in balet (2)
SO (467)
SO Domžale (4)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (48)
Sraka (17)
Srednja šola Veno Pilon (1)
St. Joseph's Catholic Church (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (28)
Steklarna (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (17)
Suvenir dizajn (1)
Študentska organizacija Univerze (20)
Študentska založba (65)
T. Pinter (1)
Talum (6)
TDS NAP (1)
Teološka fakulteta (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Terlep (1)
The Jolly Slovenians (1)
Thomas & Benacci (1)
Tovarna dušika (1)
Turistično društvo (1)
Turistkomerc (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (8)
Uradni list Republike Slovenije (3)
V. Bešter (2)
Vakro dedo (1)
Viba film (4)
Videm (4)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Vipava (3)
Wieser (1)
Zadruga z o.z. Novi list (47)
Zaklad (1)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (10)
Zavod R Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (44)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za informatiku i telekomunikacije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (3)
ZKP RTV Ljubljana (2)
ZKP RTV Slovenija (42)
ZKP, RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (64)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (48)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (15)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (53)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (45)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (28)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (23)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (51)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (113)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (40)
ZZT (46)
Železarna (2)
Železarna Ravne (12)
Železarna Štore (1)
župnija Ljubljana Dravlje (1)
Išči med rezultati (5808)