Število rezultatov iskanja: 7683

Časopisje in članki - naslov
26! (Ljubljana) (4)
AB. Arhitektov bilten (3)
Academica turistica (Spletna izd.) (9)
Acrocephalus (15)
Acta agriculturae Slovenica (47)
Acta biologica Slovenica (17)
Acta carsologica (47)
Acta chimica slovenica (132)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (35)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (19)
Acta geographica Slovenica (15)
Acta geotechnica Slovenica (11)
Acta Histriae (58)
Acta medico-biotechnica (16)
Acta neophilologica (14)
Agricultura (Maribor) (10)
Akademija MM (15)
Aktualno! (1)
Aluminij (Kidričevo) (12)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (54)
Annales. Series historia naturalis (24)
Anthropological notebooks (29)
Anthropos (Ljubljana) (18)
AR. Arhitektura, raziskave (26)
Arheo (18)
Arheološki vestnik (12)
Arhivi (58)
Ars et humanitas (20)
AS. Andragoška spoznanja (39)
Atlanti (34)
Azijske in afriške študije (26)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (2)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (11)
Bilten e-šolstvo (2)
Bilten Statističnega društva Slovenije (1)
Blejske delavnice iz fizike (15)
Bogoslovni vestnik (64)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Božja beseda (4)
CEPS journal (2)
Cinkarnar (2)
Colski časnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (17)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (14)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (25)
Delo (Ljubljana) (304)
Delo in varnost (30)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Development report (1)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Documenta Praehistorica (28)
Draga (1)
Družboslovne razprave (16)
Državni svet (1)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (1)
Dve domovini (29)
Economic issues (1)
Edinost in dialog (2)
Ekonomski izzivi (1)
Ekonomsko ogledalo (11)
Elektrotehniški vestnik (37)
Endoskopska revija (6)
E-novičke (Engl. ed.) (1)
E-novičke (Slov. izd.) (10)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (1)
E-prijatelj (12)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (40)
Farmacevtski vestnik (50)
Farmakon (Ljubljana) (2)
Festival LGTB filma (1)
Filozofski vestnik (40)
Fünkešnica (4)
Geodetski vestnik (53)
Geografski obzornik (17)
Geografski vestnik (15)
Geologija (33)
Glasilo kanadskih Slovencev (6)
Glasilo občine Luče (1)
Glasilo Őrség (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (82)
Gospodarska gibanja (11)
Gozdarski vestnik (56)
Gradbeni vestnik (50)
Grafičar (Ljubljana) (6)
Grosupeljski odmevi (10)
Hacquetia (13)
Hladnikia (Ljubljana) (10)
Hmeljar (Žalec) (5)
Hmeljarski bilten (11)
IB revija (Ljubljana) (19)
Idrijski razgledi (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Illiesia (25)
Image analysis and stereology (19)
Indeks turističnega zaupanja (2)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (1)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (2)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (1)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (2)
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) (2)
Informacije MIDEM (33)
Informacijski bilten - Gorenje (6)
Informatica (Ljubljana) (58)
Informatica Medica Slovenica (29)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (1)
Inter Alia (Ljubljana) (4)
International journal of Euro-Mediterranean studies (16)
IRT 3000 (6)
Iskre (3)
Izziv (Novo mesto) (3)
Izzivi managementu (2)
Jašubeg en Jered (4)
Javnost (Ljubljana) (32)
Jezik in slovstvo (30)
Jezikoslovni zapiski (29)
Kakovostna starost (30)
Kamniški občan (22)
Kamniški zbornik (1)
Katedra (Maribor) (10)
Kažipot (Rijeka) (10)
Klasje (Ivančna Gorica) (9)
Klik (Ljubljana) (10)
Knjižnica (40)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Kopitarjev glas (7)
Kredarica (Novi Sad) (2)
Kronika (Ljubljana) (97)
LAHA (Online ed.) (8)
Laški bilten (6)
Les (Ljubljana) (59)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (2)
Letno poročilo KPK (1)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (2)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Lexonomica (24)
Linguistica (Ljubljana) (19)
Lipnica (8)
List (Šoštanj) (11)
Liter jezika (1)
Lives journal (2)
Logaške novice (20)
Loški razgledi (44)
Mali rijtar (4)
Management (26)
Management in prodaja (3)
Managing global transitions (19)
Materiali in tehnologije (67)
Mavrica (Pula) (1)
Meddobje (Entresiglo) (1)
Medicinski razgledi (48)
Mednarodno inovativno poslovanje (16)
Melaminove novice (3)
Mengšan (11)
Metodološki zvezki (11)
Mini Multi (1)
Misli (Kew) (6)
Mladi planinec (1)
Mladika (Trst) (7)
Mohorjev koledar (1)
Monitor ISH (16)
Mostiščar (9)
Mostovi (Ljubljana) (1)
Muzejski časopis (2)
Muzikološki zbornik (27)
Narobe (4)
Naš čas (47)
Naš časopis (8)
Naš kraj (Dobrepolje) (12)
Naš stik (11)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (1)
Naše gospodarstvo (29)
Naše travinje (1)
Natura Sloveniae (13)
Newsletters (4)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (1)
Novi glas (48)
Novi Matajur (49)
Novi odmev (3)
Novi tednik NT in RC (100)
Novice = Bulletin (1)
Novice iz Moravške doline (11)
Novine (Gornji Petrovci) (2)
Občina Grad (3)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (38)
Odsev (Trzin) (11)
Odsevanja (2)
Oglar (2)
Okno (Ljubljana) (2)
Onkologija (Ljubljana) (45)
Onkološki vikend (18)
Oratorijski cajtng (1)
Organizacija (Kranj) (54)
Organizacija znanja (43)
Otrok in knjiga (70)
Park (Novo mesto) (7)
Pasijonski doneski (1)
Pedagoška obzorja (4)
Petrol (Ljubljana) (11)
Phainomena (Ljubljana) (33)
Planinski vestnik (12)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (4)
Pogledi (Ljubljana) (18)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (12)
Porabje (51)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Poročilo o razvoju (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (2)
Pravni letopis (19)
Preprint series (Ljubljana) (27)
Prikazi in analize (1)
Primerjalna književnost (54)
Primorski dnevnik (309)
Projektna mreža Slovenije (16)
Proletarec (Chicago) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (35)
Ptujčan (11)
Publikacija (Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice) (2)
Quark (English. ed.) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (46)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (13)
Rak v Sloveniji (2)
Rast (4)
Rast (Trst) (5)
Raziskave in razprave (14)
Razmisli (1)
Razpotja (25)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (17)
Rehabilitacija (Ljubljana) (51)
Revija SRP (Online) (3)
Revija za elementarno izobraževanje (24)
Revija za geografijo (27)
Revija za javna naročila in javne finance (4)
Revus (Ljubljana) (19)
RIKOSS (4)
RMZ-materials and geoenvironment (37)
Rokodelska akademija (2)
Rokovnjač (Lukovica) (11)
Romano them (3)
Salezijanski vestnik (6)
Sanitarno inženirstvo (9)
SAŠ novice (2)
Savinjske novice (53)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (21)
Scopolia (4)
Scopolia. Supplementum (20)
SDM vesti s hriba (3)
Sejni zapisi Državnega zbora (34)
SID banka (English ed.) (2)
SID banka (Slovenska izd.) (2)
Sinenergija (4)
Slamnik (15)
Slavia Centralis (37)
Slavistična revija (46)
Slovenia South Australia newsletter (4)
Slovenian economic mirror (11)
Slovenian veterinary research (30)
Slovenija v številkah (1)
Slovenske regije v številkah (1)
Slovenski čebelar (54)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovensko glasilo (4)
Smučina (11)
Social overview (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (26)
Socialni razgledi (1)
Socialno delo (51)
Sodobna pedagogika (57)
Sodobnost (1963) (175)
Statistične informacije (Transport) (3)
Statistične informacije (Turizem) (1)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (2)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (1)
Statistične informacije. 2. Upravna teritorialna razdelitev (1)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (1)
Statistične informacije. 3. Nacionalni računi (1)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (4)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (1)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (8)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (1)
Statistični letopis (1)
Statistični portret Slovenije v EU (1)
Steklar (Hrastnik) (6)
Stezice (Novo mesto) (2)
Strojniški vestnik (71)
Studia Historica Slovenica (2)
Studia mythologica Slavica (22)
Svet ptic (27)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (48)
Šentvid nad Ljubljano (3)
Šolsko polje (20)
Šolsko svetovalno delo (1)
Štajerski tednik (Ptuj) (102)
Študijski vodnik (1)
Tekstilec (4)
Teorija in praksa (46)
Traditiones (Ljubljana) (27)
Tribuna (Ljubljana) (10)
Trinkov koledar (1)
Trobla (Velike Lašče) (7)
TVU novičke (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (23)
Uprava (Ljubljana) (22)
Urbani izziv (14)
Utrip Savinjske doline (12)
Vakuumist (20)
Varstvo narave (13)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (43)
Velike pregrade (2)
Ventil (Ljubljana) (49)
Verba hispanica (25)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (1)
Vestnik za tuje jezike (19)
Veteran (Ljubljana) (3)
Vetrnica (1)
Viharnik (Slovenj Gradec) (11)
Vipavski glas (4)
Vodenje in prodaja (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (18)
Vrhniški razgledi (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Za srce (Ljubljana) (6)
Zarja (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (19)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (20)
Zdravniški vestnik (149)
Zdravstveno varstvo (28)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (18)
Zgodovinski časopis (35)
Zgodovinski zapisi (1)
Zora Cankarjeva (1)
Železne niti (24)
Ženevske novice (2)
Žirovski občasnik (1)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (6)
Andragoški center Republike Slovenije (14)
Anton Podbevšek teater (1)
Arhivsko društvo Slovenije (58)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (417)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (4)
Botanično društvo Slovenije (10)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (1)
Cinkarna Celje (2)
Čebelarska zveza Slovenije (54)
DELO, d.d. (328)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (16)
Društvo antropologov Slovenije (29)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo biologov Slovenije (17)
Društvo humanistov Goriške (25)
Društvo informacijski center Legebitra (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (17)
Društvo Medicinski razgledi (48)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (35)
Društvo radiologije in onkologije (46)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (11)
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (2)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (6)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (15)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (42)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (19)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (20)
Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve (1)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državni zbor Republike Slovenije (34)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (11)
Elektrotehniška zveza Slovenije (37)
ELES, d.o.o. (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (32)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (14)
Filatelistično društvo Trbovlje (1)
Geološki zavod Slovenije (33)
Gorenje d.d. (6)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (14)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (16)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (30)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (33)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (17)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (67)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (27)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (19)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (9)
Inštitut za varovanje zdravja RS (31)
IUS SOFTWARE d.o.o. (19)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (43)
Knjižnica A. T. Linharta (11)
Knjižnica Domžale (7)
Knjižnica Ivana Potrča (107)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Mirana Jarca (16)
Komisija za preprečevanje korupcije (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (14)
Kulturno društvo Ivan Trinko (50)
Kulturno društvo Zavratec (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (175)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (8)
Mariborska knjižnica (71)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Medijski partner d.o.o. (15)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (34)
MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje (3)
Mestna knjižnica Kranj (13)
Mestna knjižnica Piran (1)
Mestna občina Ljubljana (3)
Mestna občina Ptuj (11)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (1)
Miška d.o.o (2)
Mlada liberalna demokracija (7)
MOBIN Zavod za mobilnost in informiranje mladih (4)
Mohorjeva družba Celje (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (45)
Muzejsko društvo Železniki (24)
Muzejsko društvo Žiri (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (843)
Naš čas, d.o.o. (47)
NT & RC d.o.o. (100)
Občina Dobrepolje (12)
Občina Domžale (15)
Občina Grosuplje (10)
Občina Ig (9)
Občina Ivančna Gorica (9)
Občina Kamnik (22)
Občina Laško (6)
Občina Logatec (20)
Občina Luče (1)
Občina Lukovica (11)
Občina Mengeš (11)
Občina Moravče (11)
Občina Trzin (4)
Občina Velike Lašče (7)
Občina Vodice (7)
Onkološki inštitut Ljubljana (115)
Osnovna šola Dolenjske Toplice (2)
Osrednja knjižnica Celje (82)
Pedagoška obzorja (4)
Pegaz International d.o.o. (1)
Petrol d.d. (11)
Planinska zveza Slovenije (11)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (75)
Primorski dnevnik (308)
Prirodoslovni muzej Slovenije (68)
Pro anima, d.o.o. (10)
PROFIDTP d.o.o. (6)
Quark, d.o.o. (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (102)
Revija SRP (5)
Rokodelski center Ribnica (2)
Salezijanski inšpektorat (6)
SIB d.o.o. (4)
SID banka d.d. (4)
Slavistično društvo Slovenije (76)
SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (2)
Slovenian Media House (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska zveza na Švedskem (4)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (1)
Slovenski etnografski muzej (40)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski misijon Melbourne (6)
Slovenski misijonarji (Lazaristi) v Torontu (4)
Slovensko arheološko društvo (18)
Slovensko društvo Informatika (81)
Slovensko društvo Melbourne (3)
Slovensko društvo Planica (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (29)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (54)
Slovensko etnološko društvo (82)
Slovensko farmacevtsko društvo (52)
Slovensko filozofsko društvo (18)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (4)
Slovensko kemijsko društvo (132)
Slovensko kulturno društvo "Cankar" Sarajevo (1)
Slovensko kulturno društvo Istra (1)
Slovensko meteorološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (20)
Slovensko zdravniško društvo (149)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (6)
Slovensko združenje za projektni management (16)
Statistični urad Republike Slovenije (40)
Statistično društvo Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (33)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (12)
Škofijska gimnazija Vipava (3)
ŠKUC (1)
Šola za ravnatelje (18)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (10)
Študentska založba (17)
Talum d. d. (12)
UniCredit banka Slovenija (2)
University of Primorska Press (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (46)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (58)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (68)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (51)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (120)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (165)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (39)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (41)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (66)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (30)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (55)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (43)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (65)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (25)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (24)
Univerzitetna knjižnica Maribor (10)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (16)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (51)
Uprava RS za jedrsko varnost (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (57)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Vseslovenski kulturni odbor (6)
Zadruga Goriška Mohorjeva (48)
Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (4)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (8)
Zavod Marianum (6)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod RS za varstvo narave (13)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (30)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (4)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (11)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (38)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (35)
Združenje za esperanto Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (26)
Združenje ženevskih Slovencev (2)
Zedinjena Slovenija (48)
Zgodovinsko društvo Celje (18)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (78)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (39)
ZRC SAZU (253)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (41)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (50)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (57)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (53)
Zveza geografov Slovenije (32)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (56)
Zveza lesarjev Slovenije (59)
Zveza prijateljev mladine Maribor (12)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (132)
Župnijski urad Šentrupert (1)
Vsebina
Arheologija (64)
Arhitektura (55)
Astronomija, astrofizika (49)
Bibliografije (24)
Bibliotekarstvo (83)
Biografije (178)
Biologija (78)
Botanika (52)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (1)
Civilizacija (25)
Demografija (40)
Domoznanstvo (67)
Družbene vede (58)
Ekonomija (294)
Etnologija (98)
Filozofija, psihologija (183)
Fizika (58)
Fotografija (10)
Geografija (57)
Geologija (124)
Glasba (37)
Gledališče (32)
Gospodinjstvo (14)
Gradbeništvo (23)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (15)
Humanizem (1)
Industrija, obrt, rokodelstvo (60)
Informatika (28)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (2)
Inženirstvo, tehnologija (251)
Javna uprava (301)
Jezikoslovje in jeziki (184)
Kemija (112)
Kemijska tehnologija (100)
Kibernetika (12)
Kinematografija (17)
Kmetijstvo (212)
Knjigovodstvo (21)
Književnost (386)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (2)
Likovna umetnost (14)
Ljudsko slovstvo (12)
Matematika (68)
Medicina (677)
Menedžement (3)
Menedžment (117)
Naravoslovne vede (76)
Odrska glasba. Opera (2)
Oglaševanje (20)
Organizacije (58)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (14)
Pisave, knjige (4)
Politika (155)
Pomožne vede. Hermenevtika. Tekstna kritika (3)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (1)
Poslovni menedžment (49)
Pravo (169)
Promet (8)
Računalništvo (122)
Risanje (10)
Rokopisi (4)
Slikarstvo (14)
Socialno delo (54)
Sociologija (144)
Standardizacija (2)
Statistika (24)
Šport (62)
Telekomunikacije (2)
Tiskovine (1153)
Umetnost (36)
Urbanizem (52)
Verstva. Teologija (91)
Vokalna glasba (2)
Vzgoja, izobraževanje (316)
Zgodovina (227)
Znanost (454)
Zoologija (116)
Založnik
3M Consulting Branko Žunec (4)
A. Bernard (1)
A. Kermauner (1)
A. Klemen (1)
A. Rode (1)
A. Straže (1)
A. Županič (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Addenda (2)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (4)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (2)
Agencija RS za okolje (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (2)
Andragoški center Republike Slovenije (3)
Andragoški center Slovenije (24)
Anton Podbevšek teater (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (58)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (71)
author (1)
Avstralsko slovensko socialno športno društvo (3)
B. Bandelj (1)
B. Vesnicer (1)
Banka Slovenije (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biblioteca civica (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (46)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (5)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški izobraževalni center (13)
Bird Publisher (26)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (10)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (16)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (78)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Cinkarna Celje (2)
Civic Library (1)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (46)
D. Grigillo (1)
D. Istenič (1)
D. Topolšek (1)
Dashöfer (12)
Däshofer (2)
Delo (322)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (17)
Didakta (2)
distribucija Nika (1)
DMFA, založništvo (15)
Doba Epis (17)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (3)
Društveno informacijski center Legebitra (4)
Društvo antropologov Slovenije (29)
Društvo arhitektov (3)
Društvo biologov Slovenije (17)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo ekonomistov Maribor (29)
Društvo humanistov Goriške (25)
Društvo Humanitas (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo nacionalni komite za velike pregrade - SLOCOLD (2)
Društvo Novo mesto (3)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (53)
Društvo Slovencev "Kredarica" (2)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (2)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo ŠKUC (1)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo Trillek (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (6)
Društvo za domače raziskave (1)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (15)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (27)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (19)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (20)
Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve (1)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (1)
Družba za založniške pobude (309)
Družina (63)
Državna založba Slovenije (175)
Državni zbor Republike Slovenije (35)
E. Košnjek (1)
E. Mičović (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. Zupan (1)
Ecologists Without Borders Association (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (2)
Ekonomski center Maribor (29)
Ekonomski institut Pravne fakultete (11)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (29)
Ekslibris (1)
Elan (11)
Elektrotehniška zveza Slovenije (36)
ELES (11)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (32)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (21)
Faculty of management (19)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Sport (1)
Fakulteta za arhitekturo (29)
Fakulteta za družbene vede (32)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za gradbeništvo (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (9)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za logistiko (4)
Fakulteta za management (43)
Fakulteta za socialno delo (53)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (46)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (49)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (21)
Fakulteta za uporabne družbene študije (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (25)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Filatelistično društvo Trbovlje (1)
Filozofska fakulteta (27)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (14)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (18)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (26)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (37)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (40)
G. Požek (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod (28)
Geološki zavod Slovenije (9)
Gimnazija (2)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
Goga (9)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (6)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (11)
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec (11)
Grm - center biotehnike in turizma (12)
GV Revije (19)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (25)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HIDRIA INŠTITUT KLIMA - klimatizacija, gretje in hlajenje d.o.o. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
Hit Factory (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (5)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (81)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (17)
Institute for Slovene Emigration Research (29)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (11)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (16)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (30)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (51)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (5)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (19)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (11)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (71)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (9)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (21)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo (19)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (37)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (10)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (30)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (29)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (42)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Intelyway webmedia (13)
International Institute for Archival Science (34)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
Ipi (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (1)
IZUM (3)
J. Dujc (1)
J. Jugovic (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (19)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (9)
Kemijski inštitut (24)
Kmetijski inštitut Slovenije (18)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (3)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (2)
Komisija za preprečevanje korupcije (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Krajevna skupnost (1)
KSEVT (2)
KUD Logos (1)
Kulturno društvo (2)
Kulturno društvo Ivan Trinko (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (3)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (2)
LAHA, Akademija za laserje in zdravje (1)
LAHA, Laser and Health Academy (7)
Lek (2)
Limnos (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (4)
Literarno društvo IA (2)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (2)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (3)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
Ljudska univerza (4)
M. Klinc (1)
M. Kolenc (1)
M. Kralj (1)
M. Kreslin (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Rozman (1)
M. Vugrin (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Mariborska knjižnica (70)
Mariborska literarna družba (3)
Marketing magazin (15)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Medicinska fakulteta (16)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (1)
Medicinski razgledi (48)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Melamin (3)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mestna knjižnica (2)
Mestna občina Ljubljana (3)
Mestna občina Novo Mesto (4)
Mestni muzej (2)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (11)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (43)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za okolje in prostor (4)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (41)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Mirovni inštitut (2)
Mississipi College, Dept. of Biology (25)
Miška (3)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladika (13)
Mladinski svet (1)
Moderna organizacija (56)
Mohorjeva družba (1)
Movit NA Mladina (2)
MOVIT-EURO<26 (4)
Municipality (1)
Muzej (2)
Muzej Miklova hiša (2)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (44)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (24)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (14)
N. Košnik (1)
N. Marolt (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (37)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Naš čas, d.o.o. (47)
National and University Library (1)
National Institute of Public Health (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (33)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Novi tednik (100)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Občina (6)
Občina Beltinci (4)
Občina Dobrepolje (12)
Občina Domžale (15)
Občina Hodoš (3)
Občina Ig (9)
Občina Kamnik (23)
Občina Laško (6)
Občina Luče (1)
Občina Lukovica (19)
Občina Moravče (11)
Občina Moravske Toplice (8)
Občina Trzin (11)
Občina Velike Lašče (7)
Občina Veržej (4)
Občina Vodice (7)
Občinska kulturna skupnost (2)
Občinski svet občine (20)
Občinski svet občine Grosuplje (10)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (9)
Občinski svet Občine Mengeš (11)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (28)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (25)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (2)
Onkološki inštitut (79)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (6)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (2)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
OŠ Dolenjske Toplice (2)
P. Erjavec (1)
P. Jančič (1)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
Pavelhaus (1)
Pavlova hiša (1)
PD Lisca (1)
Pedagoška fakulteta (100)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (11)
Pegaz International d.o.o. (1)
Petrol (11)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. (1)
Planinska zveza Slovenije (12)
Pokrajinski arhiv (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Porta B (1)
Pravna fakulteta (24)
Pravna praksa (19)
Primary School (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (50)
Pro Anima (10)
Profidtp (6)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
Quark d.o.o. (1)
R. Čeh (1)
R. Klinc (1)
Radio-Tednik (102)
Revija SRP (6)
Rokus Klett (8)
Romani union (1)
Ruslica (14)
S. Brus (1)
S. Gamse (1)
S. Petan (1)
S. Rajgl (1)
S. Starček (1)
S. Trajkovski (1)
s.n. (3)
Salezijanski inšpektorat (6)
samozal. B. Ekselenski (4)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. GolKerKavčLot (2)
samozal. J. Kališnik (1)
samozal. M. Kovačič (1)
samozal. R. Sabo (1)
samozal. R. Škrekovski (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (1)
samozaložba (12)
Savinjske novice (53)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (78)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (19)
Sekcija za internistično onkologijo pri SZD (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (1)
SIB (4)
SID banka (4)
Slavistično društvo Slovenije (76)
Slovene Anthropological Society (29)
Slovene Welding Society (18)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Chemical Society (117)
Slovenian Club Adelaide (4)
Slovenian Evaluation Society (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (46)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (2)
Slovenian Women's Union of America (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (102)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska turistična organizacija (4)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (4)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (10)
Slovenski etnografski muzej (40)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (6)
Slovenski misijonarji (lazaristi) v Torontu (4)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo Informatika (81)
Slovensko društvo Planica (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (29)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (54)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (19)
Slovensko etnološko društvo (82)
Slovensko farmacevtsko društvo (52)
Slovensko filozofsko društvo (18)
Slovensko geološko društvo (33)
Slovensko kanadsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (132)
Slovensko kulturno društvo Cankar (1)
Slovensko kulturno društvo Istra (1)
Slovensko meteorološko društvo (1)
Slovensko muzejsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (20)
Slovensko zdravniško društvo (155)
Slovensko Združenje za projektni management (16)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (1)
Societá storica del Litorale (78)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (7)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (58)
Statistično društvo Slovenije (3)
Steklarna (6)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (33)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (10)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (10)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Šola za ravnatelje (20)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (3)
Študentska organizacija Univerze (10)
Študentska založba (20)
T. Lukman (1)
T. Podjavoršek (2)
Talum (12)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
Turistica (8)
U. Hacin (1)
UL MF (1)
UMAR (2)
Unesco klub (1)
UniCredit banka Slovenija (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (22)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics (27)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (2)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (7)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (58)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (19)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (14)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (4)
Univerzitetna konferenca ZSMS (10)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (27)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (2)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Veterinarska fakulteta (26)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine grada Zagreba (1)
Vipava (4)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Vrhniško muzejsko društvo (1)
Vseslovenski kulturni odbor (6)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (48)
Zadruga Lipa (1)
Založba FE in FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (62)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zasebna raziskovalka Lea Kužnik (1)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (5)
Zavod energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (4)
Zavod IRC (86)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Marianum (6)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (40)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (13)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (30)
Zavod RS za šolstvo (48)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za kulturo (11)
Zavod za kulturo Šoštanj (11)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (2)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (4)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (11)
Zbornica zdravstvene nege (38)
Zdravniško društvo Slovenije (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (26)
Združenje Manager (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje za esperanto Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (26)
Združenje zdravnikov družinske medicine (3)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Združenje ženevskih Slovencev (2)
Zedinjena Slovenija (48)
Zgodovinsko društvo (19)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (78)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (58)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (130)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (78)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (27)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (22)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (13)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (42)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (54)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (50)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (115)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (57)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (53)
Zveza geografskih društev Slovenije (32)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (2)
Zveza prijateljev mladine Maribor (12)
Zveza Romov Slovenije (3)
Zveza Slovencev na Madžarskem (51)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (14)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (71)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (35)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (94)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
ZZT (49)
Ž. Kokalj (1)
Župnijski urad Šentrupert (1)
Išči med rezultati (7683)