Število rezultatov iskanja: 7110

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (18)
Acrocephalus (6)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (16)
Acta carsologica (28)
Acta chimica slovenica (39)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (34)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (13)
Acta geographica Slovenica (22)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (11)
Acta Histriae (23)
Acta hydrotechnica (10)
Acta linguistica asiatica (8)
Acta medico-biotechnica (16)
Acta neophilologica (11)
Acta silvae et ligni (10)
Advances in business related scientific research journal (2)
Advances in production engineering and management (3)
Agricultura (5)
Agricultura (Maribor) (2)
Aluminij (12)
Alumni OMM (3)
Amfiteater (Ljubljana) (20)
Anali PAZU HD (4)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (72)
Annales. Series historia naturalis (9)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (2)
Anthropological notebooks (9)
Anthropos (Ljubljana) (20)
AR. Arhitektura, raziskave (14)
Arheološki vestnik (20)
Arhivi (53)
Ars et humanitas (2)
Ars mathematica contemporanea (4)
AS. Andragoška spoznanja (48)
Asian studies (11)
Atlanti (2)
Better, worse, average (1)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (2)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Bilten Statističnega društva Slovenije (1)
Blejske delavnice iz fizike (2)
Bogoslovni vestnik (4)
Boljši, slabši, povprečni (1)
CEPS journal (49)
Cinkarnar (2)
Communio (Ljubljana) (4)
Consolidated annual report of Elektro Gorenjska group (2)
Časopis za kritiko znanosti (66)
Časopis za zgodovino in narodopisje (19)
De musica disserenda (17)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (16)
Delavci in delodajalci (3)
Delo & dom (34)
Delo (Ljubljana) (303)
Delo in varnost (6)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Development report (1)
Didakta (96)
Dom (1)
Don Bosko (4)
Družboslovne razprave (30)
Dve domovini (30)
Dynamic relationships management journal (2)
E-bilten Parade učenja (1)
Ecce organvm (4)
Economic and business review (4)
Economic issues (1)
Edinost in dialog (20)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Ekonomski izzivi (1)
Ekonomsko ogledalo (7)
Elektrotehniški vestnik (39)
ELOPE (Ljubljana) (17)
E-novičke (Engl. ed.) (2)
E-novičke (Slov. izd.) (10)
Erjavecia (1)
Espero (1)
Etični potrošnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (32)
Farmacevtski vestnik (54)
Festival LGTB filma (1)
Filozofski vestnik (34)
Finača (1)
Fizika v šoli (2)
Fizioterapija (Ljubljana) (18)
Folia biologica et geologica (19)
Fünkešnica (4)
Geodetski vestnik (49)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (24)
Geografski vestnik (51)
Geologija (34)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasilo občine Luče (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (67)
Glej, list! (3)
Gospodarska gibanja (8)
Gozdarski vestnik (78)
Gradbeni vestnik (39)
Grosupeljski odmevi (10)
Hacquetia (12)
Hladnikia (Ljubljana) (26)
Hmeljar (Žalec) (17)
Hmeljarski bilten (15)
IB revija (Ljubljana) (10)
Igra ustvarjalnosti (1)
Illiesia (2)
Image analysis and stereology (5)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (2)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (2)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (2)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (2)
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) (4)
Informacije MIDEM (31)
Informatica (Ljubljana) (52)
International journal of management, knowledge and learning (14)
IRT 3000 (6)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Izzivi (Delo) (1)
Izzivi managementu (2)
Izzivi prihodnosti (4)
Jašubeg en Jered (1)
Javna uprava (1)
Jezik in slovstvo (36)
Jezikoslovni zapiski (34)
Journal of energy technology (4)
Kakovostna starost (4)
Kamničanka (22)
Katalog kartografskega gradiva (1)
Kemija v šoli in družbi (21)
Keria (Ljubljana) (2)
Kino (Ljubljana) (2)
Klin (Ljubljana) (2)
Knjižnica (14)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (2)
Kopitarjev glas (10)
KPK vestnik (8)
Kreativne produkcije (1)
LAHA (Online ed.) (1)
Laški bilten (6)
Learning parade e-bulletin (1)
Les (Ljubljana) (19)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (2)
Letno poročilo KPK (1)
Lex localis (13)
Lexonomica (9)
Linguistica (Ljubljana) (28)
Lipa (Den Haag) (1)
Livarski vestnik (4)
Lives journal (1)
Logaške novice (9)
Lublanske novice (2017) (32)
Lublanske novice, 2017 (4)
Management (Spletna izd.) (27)
Managing global transitions (11)
Matematika v šoli (2)
Materiali in tehnologije (154)
Mavrica (Pula) (2)
Medicine, law & society (7)
Medijska vzgoja in produkcija (2)
Mednarodna revija za javno upravo (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (10)
Mengšan (11)
Mesečna obvestila (12)
Misli (Kew) (6)
Mladi planinec (1)
Monitor (Ljubljana) (10)
Monitor ISH (21)
Mostiščar (9)
Mreža odnosov (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naš časopis (11)
Naš kraj (Dobrepolje) (11)
Naš stik (6)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (1)
Naše gospodarstvo (3)
National geographic (Ljubljana) (12)
Natura Sloveniae (21)
Nedelo (1)
Nedelo (Ljubljana) (58)
Novi odmev (4)
Novi tednik NT in RC (52)
Novi zvon (6)
Novice iz Moravške doline (9)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (1)
Obzornik zdravstvene nege (31)
Odprta kuhinja (49)
Odsev (Trzin) (10)
Okno (Ljubljana) (2)
Ona (Ljubljana) (47)
Ona plus (12)
Onkologija (Ljubljana) (17)
Organizacija (Kranj) (12)
Organizacija znanja (12)
Otrok in knjiga (63)
Our story (4)
Papir (Ljubljana) (2)
Pasijonski doneski (1)
Pedagoška obzorja (33)
Perfectus PRO (2)
Phainomena (Ljubljana) (31)
Pivški list (6)
Planinski vestnik (10)
Pljučnik (Golnik) (4)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (4)
Podjetje in delo (79)
Poetikon (2)
Polet (2002) (17)
Poligrafi (2)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (2)
Poročilo o razvoju (1)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (2)
Pravnik (25)
Presek (6)
Primerjalna književnost (39)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (44)
Projektna mreža Slovenije (3)
Proletarec (Chicago) (1)
Proteus (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (17)
Ptujčan (11)
Radiology and oncology (Ljubljana) (23)
Rak v Sloveniji (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (18)
Razredni pouk (3)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (1)
Regije v številkah (1)
Regions in figures (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (46)
Revija SRP (Online) (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (12)
Revija za elementarno izobraževanje (32)
Revija za geografijo (5)
Revija za univerzalno odličnost (4)
RIKOSS (4)
RMZ-materials and geoenvironment (9)
Rokovnjač (Lukovica) (10)
Sanitarno inženirstvo (5)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Scopolia (10)
Sejni zapisi Državnega zbora (21)
SID banka (English ed.) (2)
SID banka (Slovenska izd.) (2)
Sir*ius (6)
Slamnik (12)
Slavia Centralis (23)
Slavica Tergestina (2)
Slavistična revija (57)
Slovenia South Australia newsletter (1)
Slovenian economic mirror (7)
Slovenian veterinary research (20)
Slovenika (1)
Slovenske novice (355)
Slovenski čebelar (80)
Slovenski gledališki letopis (1)
Slovenski jezik (1997) (8)
Slovensko glasilo (4)
Slovenščina 2.0 (11)
Sobotna priloga (58)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (18)
Socialno delo (24)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1963) (95)
Sopotja (4)
Stati inu obstati (19)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (1)
Statopis (Slov. spletna izd.) (1)
Stezice (Novo mesto) (1)
Strojniški vestnik (83)
Studia mythologica Slavica (20)
Studia universitatis hereditati (9)
Super 50 (11)
Suzy (55)
Svet kapitala (53)
Svet ptic (9)
Svobodna beseda (Ljubljana) (11)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (21)
Šentvid nad Ljubljano (4)
Šolska knjižnica (3)
Šolsko polje (35)
Šolsko svetovalno delo (2)
Štajerski tednik (Ptuj) (100)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (2)
Tekstilec (17)
Teorija in praksa (52)
Tim (Ljubljana) (11)
Trdoživ (2)
Tribuna (Ljubljana) (4)
Trobla (Velike Lašče) (7)
Učiteljev glas (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (16)
Uradni vestnik občine Trzin (14)
Uradno glasilo slovenskih občin (61)
Urbani izziv (19)
Urbani izziv. Posebna izdaja (28)
Utrip Savinjske doline (11)
Vakuumist (8)
Varstvo narave (6)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Velike pregrade (1)
Ventil (Ljubljana) (57)
Verba hispanica (28)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (51)
Vestnik za tuje jezike (18)
Veteran (Ljubljana) (1)
Vetrnica (1)
Vetrnica (Grosuplje) (1)
Vikend magazin (Ljubljana) (52)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (27)
Vojaška zgodovina (11)
Vojaškošolski zbornik (1)
Vzgoja (Ljubljana) (74)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Za srce (Ljubljana) (5)
Zavarovalniški horizonti (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (4)
Zdravniški vestnik (37)
Zdravstveno varstvo (40)
Zemonski cajtng (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (23)
Zgodovinski zapisi (1)
ZPMS novičke (11)
Ženevske novice (1)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (8)
Andragoški center Republike Slovenije (14)
Arhivsko društvo Slovenije (53)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (42)
Biteks d.o.o. (2)
Botanično društvo Slovenije (28)
Cinkarna Celje (2)
Čebelarska zveza Slovenije (80)
DELO, d.d. (1142)
Didakta (96)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (10)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Društvo antropologov Slovenije (10)
Društvo biologov Slovenije (16)
Društvo Gledališče Glej (3)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (2)
Društvo Jarina Bohinj (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (74)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (8)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (17)
Društvo radiologije in onkologije (23)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (2)
Društvo Slovenska akademija za management (4)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (2)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (5)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (15)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (5)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (8)
Družina d.o.o. (4)
Državni zbor Republike Slovenije (21)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (8)
Elektro Gorenjska (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (39)
ELES, d.o.o. (6)
Esperantsko društvo Maribor (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (12)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (1)
Focus, društvo za sonaraven razoj (2)
GEA College (2)
Geološki zavod Slovenije (34)
Glasbena šola Domžale (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (10)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Informacijski pooblaščenec (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (21)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (31)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (32)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (154)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (74)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za novejšo zgodovino (44)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (40)
IUS SOFTWARE d.o.o. (104)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (12)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (4)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (123)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Komisija za preprečevanje korupcije (9)
Kosovelova knjižnica Sežana (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (95)
Kulturo društvo Grad Dolnji Zemon (1)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Mariborska knjižnica (63)
MCDD Slovenske Konjice so.p. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (16)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mestna občina Ljubljana (4)
Ministrstvo za obrambo RS (10)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Mladina (11)
Mladinski center Dravinjske doline (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1345)
Narodni muzej Slovenije (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
NT & RC d.o.o. (52)
Občina Dobrepolje (11)
Občina Domžale (12)
Občina Grosuplje (11)
Občina Ig (9)
Občina Kamnik (22)
Občina Laško (6)
Občina Logatec (9)
Občina Luče (1)
Občina Lukovica (10)
Občina Mengeš (11)
Občina Moravče (9)
Občina Pivka (6)
Občina Trzin (24)
Občina Velike Lašče (7)
Občina Vodice (10)
Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika (12)
Onkološki inštitut Ljubljana (20)
Osrednja knjižnica Celje (12)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (33)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Planinska zveza Slovenije (10)
Planinsko društvo Lisca Sevnica (1)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (25)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
PROFIDTP d.o.o. (6)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (100)
Revija SRP (4)
Rokus Klett d.o.o. (12)
Salezijanski inšpektorat (4)
SID banka d.d. (4)
Slavistično društvo Slovenije (93)
SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (1)
Slovenian Media House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (19)
Slovenska zveza na Švedskem (4)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (51)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (4)
Slovenski etnografski muzej (32)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (21)
Slovenski inštitut za revizijo (6)
Slovenski misijon Melbourne (6)
Slovensko društvo Informatika (67)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (35)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (39)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko etnološko društvo (67)
Slovensko farmacevtsko društvo (54)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko kemijsko društvo (39)
Slovensko kulturno društvo Istra (2)
Slovensko meteorološko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (19)
Slovensko sociološko društvo (30)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zavarovalno združenje GIZ (1)
Slovensko zdravniško društvo (37)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (31)
ŠKUC (1)
Šola za ravnatelje (27)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (66)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (11)
Universita degli Studi di Trieste (2)
University of Primorska Press (18)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (38)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (27)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (52)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (140)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (92)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (75)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (49)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (26)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (32)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (16)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (46)
Uprava RS za jedrsko varnost (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (32)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (47)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (11)
Zavod Marianum (5)
Zavod RS za šolstvo (26)
Zavod RS za varstvo narave (6)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (5)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (31)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (18)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (34)
Združenje za esperanto Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (18)
Združenje ženevskih Slovencev (1)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (81)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (31)
ZRC SAZU (227)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (37)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (49)
Zveza geografov Slovenije (75)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (78)
Zveza lesarjev Slovenije (19)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (11)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (32)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (23)
Vsebina
Založnik
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Češarek (1)
A. Golob (1)
A. Horvat (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. Sreš (1)
Adriatikus (12)
Aerosol (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (6)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (2)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (20)
Alchemical Playgrounds (8)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (1)
Aleš Šef (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Amalietti & Amalietti (3)
Andragoški center Slovenije (15)
Annales ZRS (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (53)
Aristej (2)
Association for Culture and Education Kibla (1)
Association of the Deaf Teachers Slovenia (1)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
B. Kos (6)
B. M. Walter (1)
B. Ošlak (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (5)
Beletrina (50)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (12)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (10)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Biteks (23)
Borzen (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (26)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
Canadian Slovenian Historical Society (4)
Cankarjeva založba (21)
Ceeman (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center vojaških šol (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (81)
Cinkarna Celje (2)
Commune (1)
Comune (1)
Covirias (4)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (4)
Čebelarska zveza Slovenije (12)
D. Gelt (1)
D. Podgoršek (1)
Dashöfer (4)
Delo (1142)
Demat (1)
Didakta (100)
DigitPen (1)
DMFA - založništvo (1)
DMFA, založništvo (2)
Doba Epis (10)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (3)
Društvo antropologov Slovenije (9)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (16)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (18)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (18)
Društvo Ibis (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (2)
Društvo Jarina Bohinj (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (74)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (6)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo nacionalni komite za velike pregrade - SLOCOLD (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (2)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (37)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (1)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo slovenskih pisateljev (6)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo ŠKUC (1)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (5)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (9)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (22)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (5)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (8)
Družba Jezusova (74)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (15)
Državna založba Slovenije (95)
Državni izpitni center (8)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državni zbor Republike Slovenije (21)
Dušan Kumer (1)
DZS (52)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Edukator (2)
EDUvision (2)
Ekonomska fakulteta (5)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomski institut Pravne fakultete (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Ekvilib Inštitut (1)
Elektro Gorenjska (4)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
ELES (6)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Engrotuš (1)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (2)
Equipa ESTEAM (1)
Esperantsko društvo (1)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (2)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Law (2)
Faculty of management (11)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (15)
Fakulteta za dizajn (5)
Fakulteta za družbene vede (34)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za energetiko (4)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (11)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za logistiko (4)
Fakulteta za management (27)
Fakulteta za organizacijske študije (8)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za socialno delo (24)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (57)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (6)
FB&Marketing, spletna prodaja (2)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (23)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (34)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (9)
FrodX (2)
G. Svete (1)
Galerija Miklova hiša (1)
GEAart (1)
Gemeente (1)
Gemeinde (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (11)
Genetic Society Slovenia (1)
Genija (7)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod Slovenije (34)
Gimnazija (2)
Gledališče Glej (4)
Goga (9)
Gorenjski muzej (3)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarski vestnik (6)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (10)
Grabar Kos B. (1)
GS1 Slovenija (1)
Hair center Darja (1)
Halauc (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (38)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Huannes (2)
I. Jerič (1)
I. Roškar (1)
I. Šušteršič (1)
i2 (1)
Ibis (3)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Informacijski pooblaščenec (2)
Institut Jožef Stefan (9)
Institute for Local Self-Government (3)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (10)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (5)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (21)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (4)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (20)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (31)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (154)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (64)
Inštitut za narodnostna vprašanja (19)
Inštitut za novejšo zgodovino (44)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (8)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (20)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (30)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (40)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (2)
IUS Software, GV založba (2)
IZUM (12)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. Brankovič (1)
J. Reščič (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Jutri 2052 (1)
K. A. Lestan (1)
K. Miklavec (1)
K. Švab (1)
Kamizdat (5)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
KGD Reciklaža (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (9)
Književno društvo Hiša poezije (17)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Komisija za preprečevanje korupcije (9)
Konzorcij šolskih centrov (18)
KUD Logos (12)
KUD Sodobnost International (6)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kultúregyesületek községi szövetsége (1)
Kulturno društvo Grad (1)
Kulturno izobraževalno društvo Kibla (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (4)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (3)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (5)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (9)
Kulturno-umetniško društvo Utrip (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
L. Očko (1)
L. Prem (1)
LAHA, Akademija za laserje in zdravje (1)
Litera (34)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
M. Bajić (1)
M. Debeljak (1)
M. Foški (1)
M. Gabrejna Kraševec (1)
M. Hreščak (1)
M. Javornik (1)
M. Jeršič (1)
M. Klemenčič (5)
M. Kos (1)
M. Krajnc (2)
M. Plahuta (1)
M. Rutar (1)
M. Šimundić (1)
M. Vodopivec (1)
M. Zule (1)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Malinc (12)
Mariborska knjižnica (63)
Medicinska fakulteta (17)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (1)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (15)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (1)
Mestna knjižnica (5)
Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid (4)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (11)
Miha Mazzini (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (6)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (12)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Miš (3)
Miš založba (1)
Mladina (11)
Mladinska knjiga (37)
Mladinski center (1)
Mladinski center Dravinjske doline (2)
Moderna organizacija (12)
Modrijan (38)
Moje sanje (1)
MOVIT (1)
Municipality (1)
Muzej (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (17)
Mykolas Romeris University (1)
N. Trošt (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (19)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health (2)
Nova (1)
Nova revija (33)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Novi tednik (52)
Občina (9)
Občina Dobrepolje (11)
Občina Domžale (12)
Občina Grosuplje (11)
Občina Ig (9)
Občina Kamnik (22)
Občina Laško (6)
Občina Logatec (9)
Občina Luče (1)
Občina Lukovica (10)
Občina Mengeš (11)
Občina Moravče (9)
Občina Pivka (6)
Občina Trzin (24)
Občina Velike Lašče (7)
Občina Veržej (4)
Občina Vodice (10)
Območna obrtna zbornica Metlika (12)
Obščina (1)
Obzorja (19)
Ocean (2)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (16)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Onkološki inštitut (30)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Jožeta Krajca (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
P. Rogina Skvarč (1)
PD Lisca (1)
Pedagoška fakulteta (134)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (14)
Pedagoška obzorja (33)
Pedagoški inštitut (37)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Peresa (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (60)
Pivec (11)
Planinska zveza Slovenije (10)
Plus rešitve (3)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Pokrajinski arhiv (3)
Pokrajinski muzej (1)
Polavon (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (2)
Pravna fakulteta (23)
Prirodoslovni muzej Slovenije (12)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
Profidtp (6)
Prohealth (1)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
Radio-Tednik (100)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
Revija SRP (5)
Ribiška zveza Slovenije (1)
RIS Dvorec (2)
Rokus (12)
Rokus Klett (8)
RTV Slovenija, ZKP (3)
S. Glavan (1)
Salezijanski inšpektorat (4)
Salve (4)
samozal. (19)
samozal. B. Ekselenski (3)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. D. Stropnik (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (1)
samozal. I. Jurgec (4)
samozal. J. Kališnik (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. M. Brajer (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Mazzini (1)
samozal. Maja M. Taron (1)
samozal. N. Novak (1)
samozal. S. Cvitanič (1)
Sanje (25)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (81)
Scientific Institute of Public Health (2)
Secondo natura (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za šolske knjižnice pri ZBDS (1)
selfpublished (1)
self-published (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
selfpublishment (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
SID banka (4)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (93)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Welding Society (34)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Club Adelaide (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (4)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (89)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska ljudska stranka (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenska Riksförbundet i Sverige (2)
Slovenska zveza na Švedskem (4)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (51)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (4)
Slovenski etnografski muzej (33)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (6)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (6)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (68)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (35)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (13)
Slovensko etnološko društvo (67)
Slovensko farmacevtsko društvo (54)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko geološko društvo (32)
Slovensko kemijsko društvo (39)
Slovensko kulturno društvo Istra (2)
Slovensko meteorološko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (19)
Slovensko sociološko društvo (31)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zavarovalniško združenje (1)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zdravniško društvo (37)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
Slowatch (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
SMAK printtisk (2)
Societa storica del Litorale (19)
Societá storica del Litorale (81)
Sodobnost International (3)
Spago (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (17)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
SŠTS Šiška (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (6)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Statistično društvo Slovenije (1)
Stopar - IT (1)
Stranka Mirana Cerarja (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (37)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (31)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Š. Samsa (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Šola za ravnatelje (32)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska organizacija Univerze (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (59)
Študentska založba (3)
T. Bratina Grmek (1)
T. Delić (1)
T. Medved (1)
T. Nikoloski (1)
Talum (12)
Tehniška založba Slovenije (11)
Teološka fakulteta (4)
ToKnowPress (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (11)
Turistica (18)
Turistično in kulturno društvo Naše gore list (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (20)
Universita degli Studi, Trieste (2)
Universität (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (8)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (32)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Press (2)
University of Primorska Press (9)
University Press, Faculty of Arts (8)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univertitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (4)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (2)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (38)
Univerzitetna založbe Univerze (1)
Univerzitetni klinični center (2)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (5)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Urad RS za mladino (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (48)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (3)
V. Jelen (1)
V. Progar (1)
V. Tkalec (1)
Vereniging Vrienden van Slovenië (1)
Veterinarska fakulteta (20)
Viharnik (1)
Visoka šola za politične vede (52)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (12)
Visoka zdravstvena šola (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Vseočesje (1)
Z. Kolenc (1)
Zala (5)
Založba Audibook (2)
Založba FDV (1)
Založba FE (3)
Založba FRI (1)
Založba Goga (1)
Založba Obzorja (2)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba Pivec (4)
Založba Sanje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba UL FRI (4)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (20)
Založba ZRC (69)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Angelisa (1)
Zavod APGA (1)
Zavod Baja (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (11)
Zavod Marianum (5)
Zavod Partizanka (1)
Zavod Rakmo (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (13)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (40)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (11)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (1)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (6)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (17)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (31)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje ateistov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za esperanto Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (18)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (5)
Združenje ženevskih Slovencev (1)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodba.net (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (81)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (156)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (81)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (27)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (20)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (7)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (12)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (69)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (39)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (19)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (25)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (5)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (4)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (49)
Zveza geografskih društev Slovenije (75)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (78)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (17)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (11)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (11)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (72)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (23)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (11)
Ž. Borak (1)
Ž. Fišer (1)
Išči med rezultati (7110)