Število rezultatov iskanja: 706

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Knjižnica Ivana Potrča (29)
Knjižnica Mirana Jarca (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Narodna in univerzitetna knji��nica (530)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Študentska založba (16)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (11)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (10)
Zveza geografov Slovenije (13)
Založnik
A. Hölder (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
C. Manz (1)
Cankarjeva založba (1)
chez Jean Catuffe (1)
chez N. M. Tilliard (1)
Dëmmler (1)
Didakta (1)
Dragotin Hribar (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (4)
Dürr (1)
E. Hölzel (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Faculty of management (11)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
G. Grote (1)
G. Senf (1)
H. Costenoble (2)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Helidon (1)
I. v. Kleinmayer in F. Bamberg (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
J. M. Heberle (1)
J. Perthes (1)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (3)
Karl Linhart (29)
Katoliško tiskovno društvo (11)
Klaverjeva družba (390)
LDS (1)
Ljudska tiskarna (1)
Marianum (2)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mladinska knjiga (1)
Modrijan (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Občina (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Philips (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
printed for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed for J. Johnson (2)
printed for R. Blamire (1)
printed for T. Cadell (1)
printed for W. Lowndes (1)
Rokus Klett (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Salve (2)
samozal. (2)
Sanje (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Študentska založba (17)
Tiskarna sv. Cirila (53)
Tiskovna zadruga (5)
U. Mentzel (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Verlag von Leopold Voss (1)
Založba Audibook (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Išči med rezultati (706)