Število rezultatov iskanja: 1272

Založnik
Alfred Brežnik AM (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Australian Slovenian review (11)
Avstralsko slovenski klub Canberra (7)
Avstralsko slovensko socialno športno društvo (24)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Gelt (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Eno (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
HASA (1)
Hótel de Thou (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (21)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (21)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
ISSV Inc. (1)
J. Fridl (1)
Lojze Kossi (18)
M. Brgoč (1)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Modrijan (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
Palmer Higgs (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna fakulteta (1)
printed for J. Debrett (1)
printed for John Stockdale (1)
printed for Stanfield Parkinson, the editor (1)
printed for the proprietor; sold by H. D. Symonds (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokus Klett (1)
s. n. (94)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Association (1)
Slovenian Club Adelaide (44)
Slovenian media house (155)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (650)
Slovenski klub (4)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Societá storica del Litorale (3)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Triglav Club (25)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (1272)