Število rezultatov iskanja: 8306

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Hartleben (1)
A. Kosi (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Beletrina (1)
C. Graefer (1)
Cankarjeva založba (1)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Coppag in Skert (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
I. P. Lampret (1)
Im Verlage des Südoststeirischen Eisenbahn-Ausschusses (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (14)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
K. k. militär-geographisches Institut (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (8)
K. u. k. militär-geographisches Institut (17)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (59)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
K.k. Hof- und Staatsdruckerei (1)
Karl Linhart (21)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Matica slovenska (1)
Matica slovenska, (1)
Militärgeographisches Institut (57)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Obzorja (4)
Park vojaške zgodovine (1)
Rudolf M. Rohrer (1)
s. n. (4571)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Selbstverlag Gravosa (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (8)
Societá storica del Litorale (4)
Steyrermühl (2)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
V. Melik (1)
Verlag Des Landesverbandes Für Fremdenverkehr. (1)
Viktor Dolenc (3385)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (4)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (15)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Zvezna trgovina (1)
Išči med rezultati (8306)