Število rezultatov iskanja: 1542

Izvor
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (21)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1073)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (213)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (24)
Slovensko sociološko društvo (1)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (94)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (16)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Vsebina
Založnik
Anton Mahnič (41)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Beletrina (2)
Bird Publisher (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Chrio (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo za primerjalno religiologijo (5)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (81)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
GV Revije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (26)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
J. Oražem (1)
J. Vodopivec (1)
Karis (1)
Katoliška akcija (19)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (97)
Klekl Jožef (116)
Klub Revus (1)
KUD Logos (4)
KUD Sodobnost International (1)
LDS (3)
Leonova družba (224)
Mariborska knjižnica (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
Nova revija (7)
Obzorja (2)
Pedagoška fakulteta (1)
per Adam Heinrich Hohn ... (1)
Pot naprej (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
samozal. (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Sigmund Freud University Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (24)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slowatch (1)
Societá storica del Litorale (5)
sumptibus & typis Joan. Baptistae Mayr, typographi aulico-accademici (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Škofijski ordinariat (699)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (25)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (5)
Univerza v Mariboru (3)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba ZRC (2)
založil J. Majciger (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1542)