Število rezultatov iskanja: 2124

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (26)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (49)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Demokracija (687)
Demokracija (1918) (11)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Dialogi (2)
Didakta (1)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (1)
Filozofski vestnik (42)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Javnost (Ljubljana) (88)
Jezik in slovstvo (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (5)
Management (1)
Managing global transitions (2)
Monitor ISH (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (4)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Podjetje in delo (3)
Pravnik (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (10)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (589)
Res novae (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Slovenski gospodar (14)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (13)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (148)
Učiteljski tovariš (7)
Uprava (Ljubljana) (6)
Urbani izziv (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zgodovinski časopis (8)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (88)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Goldsmiths, University of London (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (687)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (13)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (162)
Mlada liberalna demokracija (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (669)
Nova obzorja (244)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (8)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (41)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (687)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
ZRC SAZU (44)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Delavska tiskovna družba (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Družba Jezusova (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (19)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (88)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (138)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (42)
Gospodarski vestnik (3)
GV Revije (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
K. Stepčić Reisman (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Konzorcij (546)
Liberalna demokracija Slovenije (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Naše delo (1)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Nova obzorja (244)
Nova revija (9)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (3)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
s. n. (687)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska socijalna matica (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko filozofsko društvo (26)
Slovensko sociološko društvo (8)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (9)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (47)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (9)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba Delavca (1)
Založba Zarje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (2124)