Število rezultatov iskanja: 182

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Japelj (1)
A. Vončina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (4)
Biotehniška šola (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo študentov biologije (10)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (17)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (9)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
DZS (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo (1)
Filozofska fakulteta (4)
G. Fidej (1)
Geološki zavod (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (4)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (6)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
M. Ferlan (1)
M. Skudnik (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
R. Šiling (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (6)
Študentska založba (1)
Turistica (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (28)
Išči med rezultati (182)