Število rezultatov iskanja: 1696

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (9)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (40)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (3)
Amfiteater (Ljubljana) (6)
Annales. Series historia et sociologia (32)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (28)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheološki vestnik (10)
Arhivi (14)
Ars et humanitas (11)
AS. Andragoška spoznanja (14)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (12)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (50)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (20)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (29)
Delo in varnost (2)
Dialogi (18)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (6)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (29)
Družboslovne razprave (9)
Dve domovini (32)
Economic and business review (20)
Edinost (Trst) (1)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (18)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (23)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (12)
Geografski obzornik (13)
Geografski vestnik (18)
Geographica Slovenica (4)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (18)
Gozdarski vestnik (7)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (3)
IB revija (Ljubljana) (5)
Informatica (Ljubljana) (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (41)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (5)
Kakovostna starost (14)
Kaplje (Idrija) (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kmetijske in rokodelske novice (7)
Knjižnica (9)
Kronika (Ljubljana) (8)
Les (Ljubljana) (6)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (17)
Loški razgledi (6)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (11)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (3)
Monitor ISH (6)
Muzikološki zbornik (17)
Narodna sloga (2)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (10)
Naša sodobnost (2)
Naše gospodarstvo (9)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Onkologija (Ljubljana) (6)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (47)
Planinski vestnik (12)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (15)
Prispevki za novejšo zgodovino (10)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Rafael (1931-1935) (55)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (18)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (39)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (6)
Revus (Ljubljana) (15)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (4)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (7)
Slovenski čebelar (6)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (34)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (10)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (41)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (3)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (129)
Traditiones (Ljubljana) (22)
Učiteljski tovariš (1)
Uprava (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (16)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vertec (1871) (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (13)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovinski časopis (33)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (17)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (41)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (14)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (47)
Inštitut za narodnostna vprašanja (39)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (17)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (41)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (37)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (624)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (12)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Študentska založba (48)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (12)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (41)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (49)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (16)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (33)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
ZRC SAZU (97)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (31)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (36)
Založnik
(1)
(Zadr. Štamp.) (1)
A. Kuhar (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Andragoški center Republike Slovenije (3)
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Au Bureau D' Industrie (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (3)
bey Georg Schlüter (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biteks (1)
Borna (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (7)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (33)
Centro di sviluppo e formazione (1)
Chez Blaizot (1)
chez François Changuion (1)
Chez Froulle (1)
College of Nursing (1)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Development and Education Centre (2)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (9)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (31)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (11)
Državna založba Slovenije (43)
DZS (1)
Ekonomska fakulteta (21)
Ekonomski center Maribor (9)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Ekslibris (1)
Ekvilib Inštitut (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (41)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (11)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (17)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (125)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (7)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (23)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Revije (15)
H. Costenoble (1)
in der akadem. Buchhandlung von J. C. B. Mohr (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (9)
Institute for Slovene Emigration Research (26)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (14)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (41)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (32)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (12)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
Ivan Dolinar (1)
J. Fridl (1)
J. M. Heberle (1)
J. Planina (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (7)
Jugoslovenska narodna obnova (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katoliško tiskovno društvo (29)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (2)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
L. Menaše (1)
LDS (4)
Litera (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska univerza (4)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (3)
Meblo (3)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MeritUM (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (5)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (20)
Mykolas Romeris University (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
National Institute of Public Health (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Nova revija (32)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (21)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (29)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (6)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoški inštitut (8)
Planinska zveza Slovenije (12)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (15)
Prijatelj (1)
printed for the author's widow; and sold by T. Payne (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Razvojno obrazovni centar (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIC (2)
Rokus Klett (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
S. Hvalič Touzery (1)
S. n. (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal. (3)
samozaložba (1)
Sanje (3)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (33)
Scientific Institute of Public Health (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (10)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovák (1)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (44)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenski etnografski muzej (18)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (14)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (28)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
SO (1)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (33)
sold by Richardson [et al.] (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (48)
T. Simončič (1)
Teološka fakulteta (2)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskarna sv. Cirila (34)
Tiskovna zadruga (17)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (1)
Typis Jo. Georgii Schlegae (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerzitetna konferenca ZSMS (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
V. Šiftar (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
verlegts Johann Zieger ... (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
W. Braumüller (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (37)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zares etc. (1)
Zavod Movit (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (33)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (40)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (31)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (33)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (20)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (30)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (1696)