Število rezultatov iskanja: 5892

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (43)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (4)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Anali PAZU HD (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (38)
Anthropological notebooks (11)
Anthropos (Ljubljana) (741)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (22)
AS. Andragoška spoznanja (29)
Asian studies (28)
Azijske in afriške študije (7)
Bilten e-šolstvo (7)
Bogoslovni vestnik (146)
CEPS journal (10)
Časopis za kritiko znanosti (338)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (1)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (14)
Dialogi (86)
Didakta (25)
Dom in svet (Ljubljana) (21)
Družboslovne razprave (25)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (8)
ELOPE (Ljubljana) (1)
E-test info (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (1042)
Gea (Ljubljana) (7)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (11)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (8)
Javnost (Ljubljana) (11)
Jezik in slovstvo (27)
Kakovostna starost (33)
Keria (Ljubljana) (8)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (11)
Kula (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (37)
Ljubljanski zvon (100)
Loški razgledi (1)
Management (4)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Monitor ISH (56)
Muzikološki zbornik (22)
Naša sodobnost (3)
Naše gospodarstvo (3)
Obzornik zdravstvene nege (31)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (7)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (20)
Pedagoška obzorja (28)
Phainomena (Ljubljana) (701)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (16)
Pravnik (5)
Presek (2)
Primerjalna književnost (78)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (2)
Problemi. Razprave (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (613)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (78)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (13)
Revija za elementarno izobraževanje (16)
Revija za univerzalno odličnost (8)
Revus (Ljubljana) (22)
Slavistična revija (11)
Slovenka (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (76)
Socialno delo (16)
Sodobna pedagogika (17)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (76)
Stati inu obstati (15)
Studia Historica Slovenica (20)
Studia mythologica Slavica (6)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (17)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (66)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (65)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (102)
Zdravniški vestnik (16)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovinski časopis (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Didakta (25)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (78)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (95)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (613)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (11)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (56)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (33)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (702)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (27)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (76)
Mariborska knjižnica (20)
Miška d.o.o (7)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1480)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (28)
Planinska zveza Slovenije (1)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (17)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (68)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (265)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (15)
Slovensko sociološko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (321)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (59)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (31)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (43)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (38)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (154)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (13)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (14)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (31)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje za socialno pedagogiko (74)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (20)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (38)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (51)
ZRC SAZU (1057)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (65)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
(1)
1A internet (8)
A. Kermauner (1)
A. Košar (1)
A. Turk (1)
A. Žorž (1)
Adriatikus (9)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Alpha und Omega (1)
Andragoški center Slovenije (7)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Aristej (2)
ARTTS Design (1)
Ašvata (2)
Atelje Doria (6)
author T. Horvat (1)
autor A. Malenica (1)
B. Majer (1)
B. Peršič (1)
Bei Christian Erirech Vost U. Sohn (1)
Beletrina (12)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (61)
Brat Frančišek (2)
Buddh. Soc. Vic. (1)
C. Logar (1)
Cankarjeva založba (2)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (3)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (38)
chez La Société Typographique (2)
chez Nourse (1)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. M. Jezernik (1)
D. Ožura (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Decker (1)
Didakta (27)
dLib distributer (1)
Doba Epis (4)
Društvo Abstinent (1)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (78)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (102)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1354)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (4)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (102)
Družina (133)
Državna založba Slovenije (75)
DZS (3)
EFT center (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (11)
ex typographia Egeriana (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Education (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (27)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za organizacijske študije (8)
Fakulteta za socialno delo (16)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (62)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (1)
Fenomenološko društvo (4)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (15)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1042)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Friedrich Creussner? (1)
Globaldreamvision (1)
Gnosis (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
GV Revije (22)
Hair center Darja (1)
Horvat založništvo (1)
Hud (1)
I. Jerič (1)
I. Toličič (1)
Ibis (16)
impensis ... Joannis rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
in aedibus Io. Frobenii (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (56)
Inštitut Antona Trstenjaka (33)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (5)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (12)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Intelyway webmedia (1)
IPSOS (54)
J. Blaznik (1)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (1)
J. Vodopivec (1)
J. Vrin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Joan Leon (1)
Jugoslovenska narodna obnova (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katol. društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (21)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
KUD Logos (14)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kvarkadabra (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
L. Čepon (1)
L. Potočnik (1)
L. Puš (1)
L. Zorman (1)
LDS (37)
Leuschner und Lubensky, Universitäts Buchhandlung (1)
Litera (1)
literis Egerianis (1)
litteris Egerianis (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Čebulc (1)
M. Gerber (1)
M. Juriševič (2)
M. Klemenčič (3)
M. Nikolić (1)
Mariborska knjižnica (20)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinski razgledi (3)
Medijski partner (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Mestna knjižnica (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mirovni inštitut (1)
Miška (7)
Mladinska knjiga (30)
Moderna organizacija (7)
Moi mečty (1)
Moje sanje (2)
Movit (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova (1)
Nova plus (1)
Nova revija (709)
Nova založba (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (90)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (8)
Osebna rast, Roy Goreya (5)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ LA (1)
P. Jančič (1)
Pan (1)
Pangeršič, I. (2)
PeBook (14)
Pečatano Pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagoška fakulteta (78)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška obzorja (28)
Pedagoški inštitut (13)
per Henricum Petrum (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Pivec (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Plus rešitve (4)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Potovanje duše (3)
Poučna biblioteka (1)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (22)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
PromoVita (1)
Radiol (1)
Rokos (1)
RSS (1)
Ruslica (8)
S. Slana (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (9)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. B. Križ (1)
samozal. B. Ornik (2)
samozal. D. Stropnik (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. R. Brcar (3)
samozal. T. Caserman (1)
samozal. Unipar (2)
samozal. V. Rozman (1)
samozaložba (9)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (38)
selfpublished (1)
self-published (2)
selfpublished A. Metelko (2)
selfpublished I. Erenda (2)
self-publishing (1)
SEM Institute for Climate Change (1)
Slavistično društvo Slovenije (38)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (65)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska Matica (1)
Slovenska šolska matica (2)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (17)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (75)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (741)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (15)
Slovensko sociološko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (38)
Sophia (3)
Spago (1)
Stella (1)
Stopar - IT (2)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (20)
Študentska založba (322)
T. Soršak (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Teološka fakulteta (34)
Tiskovna zadruga (100)
Transcendentalni svet (3)
Transparency International Slovenia (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis Mariae Theresiae Voigtin viduae ... (1)
UMco (3)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Uršulinski provincialat (1)
v samozal. (1)
v samozaložbi (1)
V. Pečjak (1)
V. Schmidt (1)
Veselin Masleša (1)
Viatoris (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Vitaaa (1)
Vrtec Galjevica (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba /*cf. (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavod Angelisa (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Rakmo (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (9)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zbornica zdravstvene nege (31)
Združenje ateistov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje za socialno pedagogiko (76)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (3)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (20)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (38)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (43)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (97)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (38)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (1)
Pravice
Išči med rezultati (5892)