Število rezultatov iskanja: 2409

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (28)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (4)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Ars mathematica contemporanea (22)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Blejske delavnice iz fizike (218)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Delo in varnost (3)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (2)
Didakta (5)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Elektrotehniški vestnik (21)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (5)
Fizika v šoli (11)
Gea (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (4)
Image analysis and stereology (5)
Informacije MIDEM (40)
Informatica (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (3)
Jurij baron Vega in njegov čas (15)
Kemija v šoli in družbi (1)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (71)
Kronika (Ljubljana) (5)
Les (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (11)
Loški razgledi (5)
Materiali in tehnologije (146)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (113)
Organizacija (Kranj) (3)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Preprint series (Ljubljana) (94)
Presek (491)
Primerjalna književnost (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (6)
Razpotja (1)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (210)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (5)
Učiteljski tovariš (2)
Vakuumist (407)
Ventil (Ljubljana) (22)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (5)
Zvonček (Ljubljana) (11)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (15)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (108)
Biteks d.o.o. (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (2)
Didakta (5)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (842)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (6)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (407)
Elektrotehniška zveza Slovenije (21)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (179)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (94)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Mladinska knjiga (3)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (233)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (28)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (40)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (22)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (232)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (9)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
A. Berkopec (1)
A. Berthold (1)
A. Cedilnik (1)
A. Suhadolc (1)
A. Šarlah (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Žunič (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (3)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
Arhiv Republike Slovenije (9)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (126)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Golob (1)
B. Magajna (1)
B. Markun (1)
B. Povh (1)
B. Rusjan (1)
Beletrina (1)
beym Herausgeber, und in Commission der Weidmannischen Buchhandlung (1)
Bird Publisher (1)
Biteks (2)
C. Lypoldt (1)
Cankarjev dom (1)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (6)
D. A. Jurišić (1)
D. Bokal (1)
D. Jamnik (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Kozak (1)
D. Kozelj (1)
D. Pagon (1)
D. Svenšek (1)
Debora (2)
Didakta (5)
dLib distributer (9)
DMFA (5)
DMFA - založništvo (11)
DMFA, založništvo (212)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (38)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (611)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (407)
Družba Jezusova (3)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (22)
E. Kansky (1)
E. Kramar (1)
E. Müller (1)
E. Pirkmajer (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (17)
Ernest Adamič (5)
ex officina Henricpetrina (1)
F. Cvelbar (1)
F. Jenko (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Education (2)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (22)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Kernel (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Tomšič (1)
G. Vidmar (1)
gedruckt und verlegt bey Joh. Th. Edlen von Trattnern, ... (1)
Geološki zavod (3)
I. Dolenc (1)
I. Jagodic (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
impensis ... Joannis rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (29)
Institut 'Jožef Stefan' (20)
Institut 'Jožef Štefan' (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (221)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (65)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. Blaznik (1)
J. Bračič (1)
J. Cimprič (1)
J. Gale (1)
J. Globevnik (1)
J. Grasselli (1)
J. Kamenik (1)
J. Pahor (1)
J. Prezelj (1)
J.Strnad (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
K. Kunstelj (1)
Karola Gerolda sin (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Kemijski inštitut (1)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
L. Jan (1)
literis Egerianis (1)
M. Černe (1)
M. Gams (1)
M. Kregar (1)
M. Ličer (1)
M. Milanič (1)
M. Muršič (1)
M. Najžer (1)
M. Ribarič (1)
M. Uplaznik (1)
M. V. Mihailović (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Željeznov (1)
M. Žnidarič (1)
M.Pintar (1)
Matica slovenska (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Milan Schara (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (6)
mit Egerischen Schriften (1)
Mladinska knjiga (5)
Moderna organizacija (3)
Modrijan (2)
Muzejsko društvo (5)
N. Klopčar (1)
N. Košnik (1)
N. Osterman (1)
N. Prijatelj (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Narodni muzej (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (5)
Nuclear Society of Slovenia (1)
NUK (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (5)
R. Blinc (1)
R. Drnovšek (1)
R. Sušnik (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
Rokus Klett (2)
S. Pahor (1)
S. Svetina (1)
S. Šantl (1)
S. Širca (1)
samozal. (3)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. J. Kališnik (1)
samozaložba (11)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
self published (1)
self-published by F. Rozman (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Chemical Society (6)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (28)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (40)
Študentska založba (5)
Tiskovna zadruga (11)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
Typ Academicis S. J. (1)
Typis Academicis (1)
typis Egerianis (2)
U. Miklavžič (1)
University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics (66)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Novi Gorici (9)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
V. Kariž Merhar (1)
V. Ramšak (1)
Visokošolsko središče (1)
Z. Bohte (1)
Založba FE in FRI (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (14)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (150)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (60)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (71)
Železarna Ravne (71)
Železarna Štore (71)
Išči med rezultati (2409)