Število rezultatov iskanja: 397

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (5)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Advances in production engineering and management (1)
Angeljček (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (1)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Ars mathematica contemporanea (1)
Atlanti (5)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (2)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (34)
Družboslovne razprave (1)
Edinost (Trst) (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Endoskopska revija (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (2)
Geographica Slovenica (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (2)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jutro (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika slovenskih mest (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (3)
Materiali in tehnologije (2)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (9)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Pedagoška obzorja (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Ptujski list (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (6)
Res novae (1)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (27)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (2)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1963) (4)
Statistički godišnjak (9)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (20)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zbor občanov (2)
Zdravniški vestnik (42)
Zdravstveno varstvo (18)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Železarski zbornik (1)
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (18)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (24)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (14)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (160)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (42)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (6)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (9)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (5)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
(2)
A. Kuhar (1)
A. Marković (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Artaria & Comp. (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Atelier Viktor (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
de l'imprimerie de Monsieur (1)
DMFA, založništvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (4)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fotografični zavod 'Makart' (1)
Fr. Vesel (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (15)
International Institute for Archival Science (3)
Ivan Dolinar (1)
J. Krajec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (2)
Karl Linhart (20)
Katoliško tiskovno društvo (34)
Konzorcij jutro (1)
L. Čermelj (1)
literis Egerianis (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (2)
Mestna občina (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Militaergeographisches Institut (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naše delo (2)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (1)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (9)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pogrebno podjetje (1)
Pravna fakulteta (3)
preživeli slovenski domobranci (1)
RTV (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (5)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (47)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Sraka (1)
Teološka fakulteta (2)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Tiskovna zadruga (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
V. Kunc (1)
Vesna film (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba ZRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (3)
Zbornica zdravstvene nege (9)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (397)