Število rezultatov iskanja: 183

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Botanično društvo Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (5)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (56)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (20)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (6)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Založnik
A. Morel (2)
Ansambel Fis (1)
Biotehniška fakulteta (9)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Bird Publisher (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (7)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fotolik (7)
Genija (1)
Geološki zavod (1)
GPZ Sraka (2)
Helidon (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Katoliško tiskovno društvo (6)
L. Schwentner (8)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
M. Simčič (1)
M. Špehar (1)
Medicinski razgledi (3)
Mestna občina (1)
Mladinska knjiga (1)
Multima (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
Radio - Tednik (1)
Ruslica (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (23)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (14)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Založba ZRC (4)
Zavod R Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (183)