Število rezultatov iskanja: 1331

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (20)
Acta agriculturae Slovenica (8)
Acta geographica Slovenica (1)
Akademija MM (2)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gostilničar (199)
Gostilničarski vestnik (100)
IB revija (Ljubljana) (1)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Klik (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Kronika (Ljubljana) (5)
Management (1)
Materiali in tehnologije (1)
Mati in gospodinja (186)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Metodološki zvezki (1)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naša gospodinja (47)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (11)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (11)
Organizacija (Kranj) (5)
Prehrana in rak (1)
Revija za geografijo (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (15)
Slovenka (6)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (4)
Slovenski gospodar (13)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Strojniški vestnik (4)
Štajerc (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (14)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (1)
Železne niti (3)
Žena in dom (133)
Ženski svet (244)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (15)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1169)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pro anima, d.o.o. (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (17)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (20)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (4)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
1A internet (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (8)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
D. Leskovšek (1)
Delo (1)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Didakta (2)
DigitPen (1)
Doba Epis (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Domus (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (11)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (3)
Ekonomski center Maribor (11)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Engrotuš (2)
Etnografski muzej (4)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (3)
Fotospring E-Publishing (5)
Futura DDB (26)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gostilničarski vestnik (1)
H. Ničman (1)
I. Lapajne (1)
i2 (3)
ima na prodaj L. Kremshar (1)
ima na prodaj Leop. Kremshar (2)
in Verlegung Martin Endters (1)
Institut Scientis (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J. Blasnik (1)
J. Podpečan (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (14)
Javni zavod Krajinski park (1)
Jožef Blaznik (3)
Jugoslovanska knjigarna (1)
'Jutro' (1)
K. Debeljak (1)
Karl Linhart (2)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Knjigarna Tiskovne zadruge (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kolinska tovarna (47)
Konzorcij Edinosti (6)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (2)
Konzorcij Ženski svet (308)
Krka (1)
LEON - makrobiotično društvo (1)
M. Knap (1)
M. Kolar (186)
Maribor: Fotospring (1)
Marketing magazin (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (5)
Muzejsko društvo Železniki (3)
N. Eržen (1)
N. Kastelic (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
natisnene per Kleinmajerji skusi saklado Andrea Gassler na tergi Nro. 190 (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (2)
natisnil in založil Jožef Blaznik (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (1)
Orfeum (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pivec (1)
Polavon (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Pro Anima (1)
R. Podkrajšek (128)
Rokus Klett (2)
Ruslica (4)
s. n. (2)
Salesalute Slovenija (1)
samozal. J. Vidmar (1)
samozal. J. Zavrl (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (11)
Societá storica del Litorale (5)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (11)
Studio Print (1)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Turistica (20)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod IRC (9)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod za izobraževanje in kulturo (1)
Zavod za zadeve (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gostilničarskih zadrug (100)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (1331)