Število rezultatov iskanja: 997

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (161)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (194)
Annales. Series historia naturalis (68)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (15)
Arhivi (14)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (11)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Folia biologica et geologica (2)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (15)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (20)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (1)
Hladnikia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (6)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (5)
Kmetijske in rokodelske novice (39)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (23)
Linguistica (Ljubljana) (16)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (7)
Mavrica (Pula) (11)
Modni katalogi (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Natura Sloveniae (4)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (2)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Revija za geografijo (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (5)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Sodobnost (1963) (3)
Studia mythologica Slavica (2)
Studia universitatis hereditati (4)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (20)
Učiteljski tovariš (72)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (8)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (25)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (14)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (7)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (17)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Mirana Jarca (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (289)
Osrednja knjižnica Celje (6)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (6)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko kulturno društvo Istra (12)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (161)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (262)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (42)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (20)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (32)
Založnik
A. Žorž (2)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Arnold (1)
Artaria et Comp. (1)
Aug. Vind. (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
B. Fučić (1)
Beletrina (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (7)
C. Reisser''s Söhne (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (262)
D. Zavodnik (1)
da Giov. Torricella (2)
da Giuseppe Gnesda (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (3)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Emona Globtur (1)
Etnografski muzej (3)
Extrade (1)
F. Vallardi (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
G. Mercator (1)
G.M. Seutter (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod (17)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Halm und Goldmann (1)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (1)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Istra Jadran (2)
J. David Köhler (1)
J. Pertes (1)
J. Wyld (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (72)
Jožef Blaznik (39)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. P. Geuter (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (3)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Klub jugoslovanskih akademikov iz Trsta, Gorice in Istre (1)
Konzorcij Edinosti (1)
LDS (1)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (5)
Mladinska knjiga (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
neznan (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Ozeha (1)
P. Kozler (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Presso Antonio Zatta, e Figli (1)
printed for Richard Phillips ... by J.G. Barnard (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
samozal. M. Gvozdenac (1)
Schönwetter (1)
Schubart in Trieste (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (262)
Selbstverlag Gravosa (1)
Skupščina občine Ilirska Bistrica (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (49)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (17)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Slovensko kulturno društvo Istra (12)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SNG Maribor (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (262)
sous le direction de Née (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (8)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Ekl (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (27)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (262)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (161)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (262)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (20)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (997)