Število rezultatov iskanja: 9758

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (5)
Acta carsologica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (60)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (49)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (34)
Ars et humanitas (8)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (9)
Bogoslovni vestnik (9)
Časopis za kritiko znanosti (23)
Časopis za zgodovino in narodopisje (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Delavec (1914) (143)
Dialogi (5)
Dileme (1)
Dogovori (11)
Dogovori (Skupščinska priloga) (1)
Dolenjski list (1)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Družboslovne razprave (20)
Dve domovini (21)
Dvigala (3)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (8)
Geodetski vestnik (2)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Geografski zbornik (2)
Geologija (6)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gorivo (2)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Industrija za obleke (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (11)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (9)
Jugoslavija (2)
Jugoslavija (Ljubljana) (1212)
Kinesiologia Slovenica (3)
Knjižnica (49)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Kronika (Ljubljana) (20)
Kronika slovenskih mest (5)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (3)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (4)
Naprej (glasilo JSDS) (700)
Narodna sloga (2)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2293)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (26)
Naša sodobnost (14)
Naše delo (Ptuj) (27)
Naše gospodarstvo (1)
Nerazvrščeno - članki (3)
Novi svet (Ljubljana) (7)
NR. Po Jugoslaviji (24)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (3)
Poligrafi (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (2)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (79)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Ptujski list (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (17)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Res novae (2)
Research in social change (1)
Retrospektive (8)
Revija za geografijo (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Scopolia (7)
Slavica Tergestina (3)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (110)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (35)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (528)
Statistički godišnjak (9)
Steklo (4)
Studia Historica Slovenica (52)
Šolska kronika (1)
Teorija in praksa (93)
Traditiones (Ljubljana) (9)
Učiteljski tovariš (217)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (8)
Vertec (1871) (4)
Vojaška zgodovina (2)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (9)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (27)
Zgodovinski časopis (75)
Zvonček (Ljubljana) (14)
Železne niti (2)
Železniški promet (2)
Leto izida
???? (2)
1890-1990 (1)
19?? (14)
1900 (1)
1905 (11)
1906 (52)
1907 (104)
1908 (105)
1909 (140)
1910 (133)
1911 (43)
1914 (3)
1915 (2)
1916 (1)
1917 (1)
1918 (41)
1919 (331)
1920 (438)
1920-1940 (1)
1921 (357)
1922 (641)
1923 (276)
1924 (264)
1925 (138)
1926 (30)
1927 (25)
1928 (25)
1929 (35)
1929-1939 (1)
1929-1949 (1)
193? (2)
1930 (48)
1930-1931 (1)
1930-1932 (1)
1931 (67)
1932 (60)
1933 (130)
1934 (68)
1934-1935 (1)
1935 (53)
1936 (56)
1937 (44)
1937/1938 (1)
1938 (70)
1938/1939 (1)
1938-1939 (2)
1939 (60)
1940 (117)
1941 (31)
1942 (1)
1943 (2)
1943-1945 (2)
1944 (2)
1945 (5)
1946 (5)
1947 (4)
1948 (9)
1949 (23)
1950 (32)
1950/1967 (1)
1950-1946 (2)
1950-1947 (4)
1950-1959 (1)
1951 (11)
1952 (6)
1953 (11)
1954 (17)
1954/1956 (1)
1954-1937 (50)
1955 (305)
1956 (762)
1957 (1134)
1958 (250)
1959 (75)
1959-1960 (1)
196? (8)
1960 (67)
1960-1961 (1)
1960-1962 (1)
1960-1964 (2)
1960-1965 (3)
1960-1969 (8)
1960-1975 (3)
1961 (61)
1961-1980 (1)
1961-1981 (1)
1962 (62)
1963 (66)
1964 (64)
1965 (62)
1965-1966 (1)
1965-1967 (1)
1966 (64)
1967 (61)
1968 (58)
1969 (61)
197? (5)
1970 (63)
1970-1977 (1)
1970-1979 (2)
1970-1980 (1)
1970-1985 (2)
1971 (56)
1972 (58)
1973 (66)
1974 (67)
1975 (64)
1976 (79)
1977 (66)
1978 (90)
1979 (80)
1980 (78)
1980-1981 (1)
1980-1989 (1)
1980-1990 (36)
1981 (67)
1981-1982 (1)
1982 (72)
1983 (77)
1984 (68)
1985 (99)
1986 (94)
1987 (83)
1988 (82)
1988/1989 (1)
1989 (84)
1989? (1)
1990 (49)
1991 (59)
1992 (12)
1993 (12)
1994 (8)
1995 (6)
1996 (10)
1997 (9)
1998 (11)
1999 (6)
2000 (12)
2001 (9)
2002 (15)
2003 (14)
2004 (9)
2005 (10)
2006 (12)
2007 (20)
2008 (27)
2009 (21)
2010 (28)
2011 (24)
2012 (25)
2013 (45)
2014 (64)
2015 (39)
2016 (39)
2017 (42)
2018 (47)
2019 (51)
2020 (42)
2021 (21)
2022 (13)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (34)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kriminologijo (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za novejšo zgodovino (79)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (33)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (13)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (35)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (2549)
Ministrstvo za obrambo RS (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6327)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (4)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (8)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (8)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (20)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (17)
Študijski center za narodno spravo (1)
Universita degli Studi di Trieste (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (61)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (122)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (8)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (8)
Zgodovinsko društvo Celje (27)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (52)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (49)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (37)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (82)
Vsebina
Založnik
(40)
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
A. Buturović (1)
A. Gigov (1)
A. Kosi (1)
A. Martinčič (1)
A. Munih (2)
A. Povhe (1)
A. Šulgaj (1)
A. Todorović (1)
Adria (1)
Aero (2)
Agefoto (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Alpetour, Žičnice Vogel (1)
Amnesty International (1)
Amnesty International Publications (2)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Anton Pesek (732)
Arheološki muzej (Beograd) (3)
Arheološki muzej (Zagreb) (3)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (34)
Audibook (1)
Automobilski klub Kraljevine Jug., Sekcija Ljubljana (1)
B. Pistivšek (1)
Beletrina (7)
Borec (1)
Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (2)
Catholic informaton Society (1)
Celjska turistična zveza (1)
Centar za kulturu 'Dušan Petrović Šane' (1)
Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (49)
Christophers (1)
Ciril Štukelj (15)
Croatian National Congress (1)
ČZP Pomurski tisk (2)
ČZP 'Pomurski tisk' (3)
D. Kotnik (1)
Delo (24)
Demos publishing company (1)
Deutscher Taschenbuch Verlag (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Direkcija MIS (3)
dLib (1)
Dolenjska turistična zveza (3)
Dolenjski list (1)
Dragisa Cvetkovic & Caslav Nikitovic (1)
Dragiša Cvetković & Caslav Nikitović (1)
Drinina Knjižnica (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo slovenskih skladateljev (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (2)
Drž. Štamp. (1)
Državna založba Slovenije (57)
Editions en Langues Etrangeres (1)
Éditions Robert Laffont (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Eksport pres (1)
Etnografski muzej (4)
Eugen Diederichs (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Bruckmann (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (20)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (90)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fasquelle (1)
Federalni odbor ESZDNJ za Slovenijo (1)
Festfest (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (8)
Fischer (1)
Foreign Languages Press (1)
Foto Firšt (1)
France Svetek (41)
Franjo Koren (3)
Freedom House (1)
G I J A (22)
G.I.J.A. (9)
Gallimard (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (1)
Generalturist (1)
Genst. D. Heeres (1)
Geografski institut JNA (30)
Geološki zavod Ljubljana (6)
GIJNA (50)
Glasbena matica (1)
Glavni odbor društva Rdečega križa kraljevine Jugoslavije (2)
Goga (1)
Gorenjesavinjska turistična zveza (2)
Gorenjska turistična zveza (1)
Gorenjski tisk (1)
Goriška turistična zveza (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (3)
Gospodarski vestnik (1)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
Gutenberghaus (1)
GV Revije (1)
GV Založba (1)
Haircourt, Brace & World, Inc. (1)
Hans Prader (1)
Harcourt Brace Jovanovich (1)
Harcourt Brace Jovanovich, Publishers (1)
Harcourt, Brace & World, Inc. (1)
Harcourt, Brace and Company (1)
Hidrografski institut Jugoslovenske ratne mornarice, Split (1)
Higijenski zavod Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani (1)
Hokejska zveza Jugoslavije (1)
Hoover Institution Press (1)
Hotel Paka (1)
Il canto del cigno (1)
'Indeks' (1)
Institute for Ethnic Studies (9)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (20)
Inštitut za novejšo zgodovino (79)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (21)
International Institute for Archival Science (8)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istra Jadran (2)
Istros Books (1)
Ivan Mlinar (4)
Ivan Trelc (1)
Iza Prijatevljeva (35)
Izdavačka Knjižara 'kultura' (1)
Izdavački zavod Jugoslavija (2)
Izdavački zavod 'Jugoslavija' (1)
Izdavački zavod Jugoslavije (1)
Izvor (1)
J. Kokole (1)
J. Planina (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (217)
Jadrolinija (1)
Josip Ošlak (65)
Joža Golmajer (22)
Jug (1)
Jugoslav Committee (1)
Jugoslavenska komisija (1)
Jugoslavija (2)
Jugoslov. novinsko d.d. (151)
Jugoslov. Štampa D. D. (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
Jugoslovensko učiteljsko udruženje, sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Klub Revus (1)
Knižnica Hrvatske revije (1)
Književne novine (1)
Kompas (15)
Komunist (1679)
Konus (1)
konzorcij (329)
Konzorcij (680)
Kulturni center (1)
Kulturno prosvijetni sabor Hrvatske (1)
L. B. Sretenović (1)
La pensée universelle (1)
Les Iles d''or (1)
LINT (1)
Ljubljana (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Brodar (1)
M. Drovenik (1)
Matica Hrvatska (1)
Mednarodni grafični likovni center (1)
Medobčinska gospodarska zbornica (1)
'merkantile' (1)
Merkur (2)
Mestna občina (6)
Methuen & Co Ltd (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (8)
Mladinska knjiga (5)
Mondadori (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (2)
N. L. Diklić (1)
Nacionalna i sveučilišna biblioteka (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naklada Saveza kompozitora Jugoslavije (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna banka Federativne ljudske republike Jugoslavije (2)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodni muzej (Ljubljana) (3)
Narodni muzej Slovenije (1)
Narodni svet za Koroško (1)
'Naš glas' (1)
Naše delo (27)
NIP Vjesnik (1)
Northern Tribune Publishing (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (1)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
OK SZDL Bežigrad (9)
OK SZDL Ljubljana Center (11)
Okrajni odbor za proslavo 40-letnice KPJ (1)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (9)
Ozeha (2)
P. Marc (1)
P. Sicherl (1)
PD Ljubljana - matica (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Planinsko društvo (2)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Pomurska založba (1)
Pomurski tisk (3)
Poslovna zajednica za turizam Vojvodina (1)
Praeger Publishers (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Prentice-Hall, Inc. (1)
Primorski tisk (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (8)
Privredna komora Jugoslavije (3)
Prop. kom. pri IOOF (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Rowohlt Taschenbuch Verlag (1)
RSS (3)
RTV (8)
s .n. (1)
S. D. Matvejev (1)
S. Dohčević (1)
s. n. (1)
S. Schaup (1)
samozal. (1)
samozal. M. M. Pavićević (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozaložba (3)
Sanje (4)
Saturnus (1)
Savez "Oslobođenje" (1)
Savez gradova Kraljevine Jugoslavije (1)
Savez kompozitora Jugoslavije (8)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (528)
Savezni zavod za statistiku (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (49)
Sedma sila (1)
Sekretarijat Centralnog odbora USAOJ-a (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (29)
Skupščina občine Ljubljana-Center (1)
Slavia Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slobodna Dalmacija (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenska Pravda (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (20)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
SNG Maribor (1)
SO (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2293)
Societa storica del Litorale (25)
Societá storica del Litorale (49)
Sophia (3)
Srpska zadruga Oslobođenje (1)
Sušak, Alga (1)
Svobodna Slovenija (3)
Syracuse University Press (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Št. Mirotočivi (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (21)
Študijski center za narodno spravo (1)
T D (1)
T. Bregant (1)
T. Klemenčič (1)
T. Lubarda (1)
TAM (1)
Teološka fakulteta (8)
The Jablonski Studios (8)
The Macmillan Press (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Peasant Jugoslavia Limited (1)
The Tourist Association of Yugoslavia (3)
The University of North Carolina Press (1)
Timav, do Hoteli in gostinstvo, tozd Kobilarna (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna sv. Cirila (110)
Tiskovna zadruga (11)
Tobak (4)
Tourist Association of Slovenia (1)
Tourist association of Yugoslavia (3)
Tourist Association of Yugoslavia (2)
TSJ (1)
Turist (1)
Turistički savez Jugoslavije (60)
Turistički savez makarske riviere (3)
Turistična zveza (1)
Turistična zveza Slovenije (7)
Turistično društvo (6)
Turistićki savez Jugoslavije (1)
Turistkomerc (22)
U.S. government printing office (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Ullstein (1)
Universita degli Studi di Trieste (3)
University of Maribor Press (1)
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, FF press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Mariboru (12)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (14)
Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
V. Bevc (1)
V.B.Z. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verlag für fremdsprachige Literatur (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Viša škola unutrašnjih poslova (1)
Vojnogeografski institut (26)
Vojnogeografski inštitut (1)
Založba /*cf (3)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zavod Postojnske jame (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za pospeševanje in razvoj turizma (1)
Zdravilišče (1)
Združenje geometrov in geodetov kraljevine Jugoslavije, Sekcija Dravske banovine (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (8)
Zemun. jugoslavija (1)
ZG P 'Pomurski tisk' (1)
Zgodovinsko društvo Celje (27)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (52)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (49)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (60)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (8)
ZGP Mladinska knjiga (1)
ZKP, RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (49)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (49)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (84)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna organizacija Saveza grafičkih radnika i radnica Jugoslavije (1)
Zvonimir Bernot (658)
Zvono (1)
Železniško gospodarstvo (1)
Išči med rezultati (9758)