Število rezultatov iskanja: 17260

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (1)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1183)
Acta hydrotechnica (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (172)
Annales. Series historia et sociologia (118)
Annales. Series historia naturalis (12)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (33)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (1)
Bolha (1)
Bollettino del Comitato L`Italia fara da se (1)
Bollettino del consorzio agrario (10)
Bollettino sindacale (Capodistira) (1)
Brivec (6)
Coklja (1)
Credere e vincere (21)
Čuk na palci (6)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (1)
Delo (OF STO, Trst) (1206)
Delo (Trst) (4)
Delo in varnost (1)
Dialogi (1)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Domača kaplja (4)
Don Chisciotte (30)
Dve domovini (6)
Economic and business review (1)
Edinost in dialog (1)
Egida (65)
El Pevere (1)
Era nuova (24)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Foglio periodico Istriano (10)
Gazzetta ufficiale (24)
Geodetski vestnik (5)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (7)
Geologija (3)
Gimnazija (italijanska) - Koper (50)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (1)
Glasilo krajanov Portoroža (15)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gospodarstvo (Trieste) (363)
Gradbeni vestnik (7)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Il I. collegio (2)
Il turismo scolastico nella Venezia Giulia (1)
Istra (Zagreb) (291)
Istrski tednik (Koper) (98)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (3)
Jugoslavija (2)
Kmetovalec (Gorica) (6)
Knjižnica (24)
Koledar Gregorčičeve založbe (2)
Koledar Osvobodilne fronte za Svobodno tržaško ozemlje (4)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Kronika (Ljubljana) (21)
L`Istria popolare (3)
L´Istria (362)
L´Istria redenta (21)
La bandiera dei lavoratori (2)
La gazzetta del Governo militare alleato (85)
La giovane Istria (3)
La nostra lotta (455)
La nuova aurora (1)
La provincia dell`Istria (681)
La risposta (3)
La Scolta (1)
La sveglia: giornale economico-politico (7)
La voce del bosco (1)
Le vie dell Istria (1)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
L'Istria nuova (12)
Ljubljanski zvon (1)
Ljudski tednik (Trst) (255)
L'Unione (167)
Luški glasnik (25)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Mandrač (Izola) (569)
Materiali in tehnologije (1)
Mehanotehnika (24)
Mlada svoboda (Trst) (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (4)
Naprej (8)
Narodni delavec (2)
Narodni delavec (Trst) (127)
Naš borjač (6)
Naš glas (3)
Naš glas (1925-1928) (33)
Naš glas (Droga Kolinska) (263)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Notranjec (7)
Nova doba: l´era nuova (2)
Nova Soča (1)
Novi čas (Gorica) (2)
Novi list (118)
Novi list (1899-1908) (4)
Novi PeFeron (5)
Novice (11)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Official gazette (238)
Pagine Istriane (104)
Partizan (2)
Patria (1884) (59)
Pest (1)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (161)
Portorožan (162)
Primerjalna književnost (1)
Primorec (3)
Primorska delavska enotnost (102)
Primorski dnevnik (5444)
Primorski list (Gorica) (4)
Primorski utrip (213)
Proteus (1)
Rassegna ufficiale del Comitato popolare del distretto di Capodistria (23)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Retrospektive (1)
Revija za geografijo (3)
Ricostruzione (6)
Risveglio (5)
Samouprava (Gorica) (1)
Sanitarno inženirstvo (4)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski Jadran (575)
Snežnik (283)
Snežniški razgledi (6)
Socialno delo (1)
Soča (Trst) (2)
Sodobnost (1963) (10)
Stavbinski delavec (3)
Strojniški vestnik (1)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (4)
Svet ptic (8)
Svetogorska kraljica (Gorica) (18)
Škrat (Trst) (12)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (1)
Štampihar (4)
Štampiharski glas (14)
Študijski vodnik (2)
Tehtnica (Orehek) (1)
Teorija in praksa (6)
The Allied military government gazette (49)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Trgovski list (5)
Učiteljišče - Koper (1)
Učiteljski list (63)
Učiteljski tovariš (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uradne objave (Ilirska Bistrica) (76)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (809)
Uradne objave občine Izola (162)
Uradni glasnik (1965) (44)
Uradni glasnik okraja Koper (54)
Uradni list - Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, STO (249)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje (48)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Uradni list Zavezniške vojaške uprave (46)
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper (23)
Uradni vestnik okraja Koper (208)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Varstvo narave (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vita giovanile (19)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Za našo deco (4)
Za našo deco (Edinost) (3)
Za našo deco (Novice) (1)
Zarja (1908) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (7)
Zdravje za vse (Spletna izd.) (36)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (25)
Leto izida
???? (6)
1000-1100 (1)
1200-1300 (1)
1475 (1)
1495 (1)
1500 (1)
1500-1600 (1)
1503 (2)
1505 (2)
1510 (1)
1550 (3)
1553 (1)
1558 (1)
1571 (1)
1582 (1)
1585 (1)
1589 (1)
1590 (1)
1601-1700 (1)
1610-1685 (4)
1611 (1)
1611-1679 (1)
1613-1648 (11)
1625 (1)
1626 (1)
1626-1690 (2)
1628-1658 (1)
1630-1680 (6)
1630-1800 (1)
1630-1880 (1)
1638-1692 (1)
1640 (1)
1640-1700 (3)
1642 (1)
1647-1700 (1)
1650-1678 (1)
1650-1725 (2)
1651-1700 (1)
1651-1750 (5)
1660-1700 (1)
1668 (1)
1680-1750 (1)
1687 (1)
1690-1716 (4)
1696 (1)
1698 (1)
1700 (2)
1700-1875 (1)
1701-1800 (41)
1704-1778 (1)
1725-1800 (2)
1728 (1)
1728-1786 (1)
1734-1808 (1)
1735 (1)
1736 (1)
1738-1799 (3)
1741 (1)
1743 (2)
1751-1850 (12)
1752-1837 (1)
1766 (1)
1768-1799 (1)
1771 (1)
1778 (1)
1798 (1)
18?? (7)
1801-1860 (1)
1804 (1)
1808 (10)
1820 (1)
1832 (1)
1835 (1)
1845 (1)
1846 (52)
1847 (52)
1848 (54)
1849 (51)
1850 (52)
1851 (52)
1851-1900 (3)
1852 (48)
1853 (1)
1864/1865 (1)
1865 (1)
1867 (17)
1867/1868 (1)
1868 (23)
1868/1869 (1)
1869 (23)
1869/1870 (1)
1870 (45)
1870/1871 (1)
1871 (24)
1871/1872 (1)
1872 (24)
1872/1873 (1)
1873 (24)
1873/1874 (1)
1874 (30)
1874/1875 (1)
1875 (48)
1875/1876 (1)
1876 (54)
1876/1877 (1)
1877 (48)
1877/1878 (1)
1878 (51)
1878/1879 (1)
1879 (48)
1879/1880 (1)
1880 (48)
1880/1881 (1)
1881 (42)
1881/1882 (1)
1882 (24)
1882/1883 (1)
1883 (23)
1883/1884 (1)
1884 (48)
1884/1885 (1)
1885 (51)
1885/1886 (1)
1886 (35)
1886/1887 (1)
1887 (24)
1887/1888 (1)
1888 (24)
1888/1889 (1)
1889 (25)
1889/1890 (1)
1890 (25)
1890/1891 (1)
1891 (27)
1891/1892 (1)
1892 (25)
1892/1893 (1)
1893 (25)
1893/1894 (1)
1894 (25)
1894/1895 (1)
1895 (1)
1895/1896 (1)
1896/1897 (1)
1897 (1)
1897/1898 (1)
1897-1919 (1)
1898/1899 (1)
1899 (1)
1899/1900 (2)
19?? (5)
1900 (3)
1900/1901 (1)
1901 (24)
1901/1902 (1)
1902 (6)
1902/1903 (1)
1903 (30)
1903/1904 (1)
1904 (40)
1904/1905 (1)
1905 (49)
1905/1906 (1)
1906 (30)
1906/1907 (1)
1907 (12)
1907/1908 (1)
1908 (37)
1908/1909 (1)
1909 (67)
1909/1910 (1)
1910 (61)
1910/1911 (1)
1911 (11)
1911/1912 (1)
1912 (12)
1912/1913 (1)
1913 (16)
1914 (17)
1915 (2)
1916 (1)
1917 (2)
1918 (17)
1918/1919 (1)
1919 (10)
1919/1920 (1)
1920 (16)
1921 (9)
1922 (45)
1922/1923 (1)
1922-1925 (2)
1923 (42)
1924 (4)
1925 (5)
1926 (16)
1927 (15)
1927-1928 (2)
1928 (14)
1929 (42)
1930 (57)
1932 (42)
1933 (48)
1934 (49)
1935 (48)
1936 (59)
1937 (57)
1938 (14)
1939 (11)
1940 (1)
1941 (8)
1942 (13)
1943 (6)
1945 (50)
1946 (233)
1947 (192)
1948 (221)
1949 (301)
1950 (314)
1951 (277)
1952 (283)
1952-1954 (2)
1953 (280)
1954 (306)
1954-1937 (1)
1955 (192)
1956 (201)
1957 (175)
1958 (156)
1959 (118)
196? (9)
1960 (127)
1961 (89)
1962 (110)
1963 (101)
1964 (50)
1965 (66)
1966 (354)
1967 (366)
1968 (348)
1969 (345)
197? (1)
1970 (351)
1971 (347)
1972 (357)
1973 (48)
1974 (55)
1975 (47)
1976 (44)
1977 (347)
1978 (364)
1979 (358)
1980 (367)
1981 (384)
1982 (357)
1983 (375)
1984 (378)
1985 (356)
1986 (384)
1987 (343)
1988 (65)
1989 (77)
199? (2)
1990 (80)
1991 (94)
1992 (105)
1993 (144)
1994 (194)
1995 (149)
1996 (124)
1997 (162)
1998 (195)
1999 (177)
2000 (174)
2001 (148)
2002 (149)
2003 (163)
2004 (94)
2005 (90)
2006 (74)
2007 (90)
2008 (103)
2009 (102)
2010 (116)
2011 (146)
2012 (138)
2013 (133)
2014 (147)
2015 (106)
2016 (106)
2017 (93)
2018 (111)
2019 (85)
2020 (90)
2021 (70)
2022 (22)
s.a. (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (33)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (89)
Botanično društvo Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (10)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (345)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kosovelova knjižnica Sežana (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (10)
Luka Koper (25)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Izola - Biblioteca civica di Isola (856)
Mestna knjižnica Ljubljana (7)
Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica Pirano (382)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in študijska knjižnica (1726)
Narodna in univerzitetna knjižnica (403)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (13825)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (120)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
Škofijski arhiv Koper (119)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1516)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (36)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (130)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (14)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (36)
Vsebina
Založnik
(1)
= Institute for Ethnic Studies (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (153)
= Science and Research Centre (1)
= Societa storica del Litorale (2)
= Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
= Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Annales ZRS (1)
A. Burra (1)
A. Munih (2)
A. Novaković (1)
Agencija za fotodokumentaciju (1)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Allied military government (287)
Alojzij Valentinčič (6)
Andrej Gabršček (4)
Annales Press (1)
Annales ZRS (1)
Ant. Vallardi (1)
appresso Domenico Occhi (1)
Appresso Domenico Padovani (1)
appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (2)
Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
Appresso Gio. Andrea Valvassori, detto Guadagnino (1)
appresso Giorgio Bizzardo (1)
Appresso Giorgio Greco (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
appresso la Compagnia de gli Uniti (1)
Appresso Pietro Dusinelli (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
Apud Iacobum Sarcinam (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (33)
Artaria & Co. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
avstrijska iz. (12)
Avtotehna (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (5)
Biblioteca civica (1)
Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Borec (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
Brigata d'assalto Garibaldi (1)
C. Priora (89)
Center za glasbeno vzgojo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (113)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Cobol & Priora (1)
Comitato popolare distrettuale (23)
Comitato Provinciale Istriano del PPI (3)
Comune censuario S. Salvore. Distretto di Pirano (1)
Convento Monte Santo (18)
D2 d.o.o. (6)
dal Pinelli (1)
Demokratična stranka levice (1206)
Domenico Manzoni (167)
Dominicus Siliprandus (1)
Droga Kolinska (263)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (37)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (9)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba za založniške pobude (5444)
Državna založba Slovenije (6)
Edinost (24)
Educa v okviru zavoda Educa izobraževanje (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Enotni sindikati za Slovensko Primorje in Trst (102)
Etnografski muzej (1)
Euro Trend Production (1)
ex Hieronymo Albricio in vico D. Iuliani (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filatelistični klub (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Fotolik (1)
Freytag & Berndt (1)
G. Tondelli (1)
G. Vallardi (1)
G.M.A. (24)
GA Commerce (310)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geografski institut Jugoslovenske armije (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
GIJNA (1)
Giovanni de Rossi (1)
Governo militare alleato (85)
Graffit (569)
Gregorčičeva založba (6)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
Hidrografski institut Jugoslovenske ratne mornarice, Split (3)
Histria Editiones (1)
I. Papsch & C (361)
I. Papsch & C (1)
I. r. ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (42)
I. R. ginnasio superiore governativo liceo Ginnasio Carlo Combi di Capodistria (1)
I. Slavec (4)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
Informa (213)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (3)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za okolje in prostor (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing - WoodEMA (1)
Inventa (1)
Istituto geografico militare (11)
Istituto idrografico della P. Marina, Genova (1)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (3)
Istituto sloveno di ricerche (2)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
Iv. Fajdiga (4)
Ivan Dolenc (6)
Izdaje N. D. O. (2)
J. Titl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jadran (98)
K. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Capodistria (1)
K. u. K. Militär geographisches Institut (2)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kemijski inštitut (1)
Klemenc V. (1)
Knjižnica Makse Samsa (2)
Konsorcij Cirilmetodarjev (1)
Konzorcij (293)
Konzorcij lista Naš glas (2)
Konzorcij Trgovskega lista (5)
Krajevna konferenca SZDL (21)
Krajevna skupnost (177)
KUD Sodobnost International (3)
Kulturni dom (1)
Kulturno umetniško društvo SODOBNOST International (1)
L. Depangher (1)
L. Ravenstein (1)
La societá Alpina delle Giulie editrice (1)
Lampo, Benzina Superiore, Societá Italo-Americana pel Petrolio (1)
Lechner k.u.k. Hof-u, Wien (1)
Libreria Julius Dase editrice (2)
Lipa (2)
Ljubljana: V. Miličić (1)
LPZ Dekani OKZLD (1)
Luka Koper (25)
M. Kos (1)
Maks Šeber (7)
Medobčinska gospodarska zbornica (1)
Mehanotehnika (24)
Mestna knjižnica (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Mirovni inštitut (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
Narodna delavska organizacija (127)
Narodna tiskarna (7)
Nella Stamperia di Bartolommeo Sermartelli (1)
neznan (1)
Nova revija (86)
Obalne galerije (2)
Občina Ilirska Bistrica (49)
Oberkommando des Heeres (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
OKH/Gen St d H (1)
Okrajni ljudski odbor (23)
Organo del Comitato Giovanile Democratico Sociale (3)
Organo del partito democratico (24)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica S. Vilharja (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (8)
P. Kozler (1)
P. Robutti (1)
P. Višnjevec (1)
Paganinus de Paganinis (1)
Pedagoški inštitut (3)
per G. Gregorio de Gregori, 1510 Cal. Iulias 1 VII (1)
per Giouan Maria Bonelli (1)
Pflügl (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
PNOO za Slovensko Primorje (48)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
Primorske novice (54)
Primorske Novice (853)
Primorski tisk (578)
Priora (24)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
publisher M. Krnc (1)
Putnik (1)
Putnik - fotoslužba (2)
R. ginnasio - liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Ginnasio-Liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
Republiška geodetska uprava (1)
RTB (1)
RTV (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in ploš (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
S. D'Andri (1)
s. n. (45)
samozal. G. Fischer (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre Koper, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (113)
Science and Research Centre, Annales University Press (3)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (9)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (8)
Sindicati unici (9)
Skupščina občine Izola (162)
Slavistično društvo Slovenije (2)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski Jadran (208)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
SO (1)
Societa storica del Litorale (212)
Societá storica del Litorale (113)
Stab. Industriale Grafico Luciano Priora (1)
Stab. tip. Nazionale Carlo Priora (10)
Stabilimento tipografico Nazionale Priora (1)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Študijska knjižnica (3)
T. Bratina Grmek (1)
t. Jadran (455)
T. Jazbec (1)
T. Priv. Paternolli (1)
T. R. Šober (8)
T. scoula tipografica Grisoni (1)
T. scuola tipografica Grisoni (1)
T.L.T. (24)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Tip. Carlo Priora (3)
Tip. Cobol & Priora (7)
Tip. Cobol e Priora (104)
Tip. di Giuseppe Tondelli (681)
Tip. moderna M. Susmel & co. (3)
Tip. Pecchiari (21)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna Edinost (5)
Tiskovna zadruga (1)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistično društvo (6)
typis Francisci Mathiae Winckowiz ... (1)
Ufficio idrografico del R. magistrato alle acque, Venezia (1)
Unione antifascista Italo-Slava (12)
Unione giovanile Fides (19)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University of Primorska Press (5)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (10)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (10)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (24)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (149)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba Annales (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
V. Ramšak (1)
Valardi (1)
Vinko Kermolj (1)
Visoka šola za politične vede (2)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Zadruga z o.z. Novi list (118)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba Primorskega dnevnika (255)
Založba Univerze na Primorskem (10)
Založba ZRC (2)
Založništvo primorskega tiska (2)
Založništvo tržaškega tiska (5809)
Zavezniška vojaška uprava (294)
Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, Svobodno tržaško ozemlje (1)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (21)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (16)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (121)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1041)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (4)
ZKMI (1)
Zlati zvoki (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (113)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (81)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (5)
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (63)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije etc. (1)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (36)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (17260)