Število rezultatov iskanja: 163

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Druck von Josef Blasnik (1)
Družina (1)
Etnografski muzej (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
H. Slovák (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (10)
J. Vengust (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nova obzorja (1)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (38)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko planinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (5)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (7)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
W. Blanke (1)
Založba ZRC (6)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Išči med rezultati (163)