Število rezultatov iskanja: 8121

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (7)
Acta Histriae (10)
Acta neophilologica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (57)
Ars et humanitas (6)
Bogoslovni vestnik (3)
Carniola (1910-1919) (35)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
De musica disserenda (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (Grm pri Novem mestu) (5)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (1810)
Dialogi (2)
Dogovori (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (75)
Dve domovini (6)
Edinost (Trst) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (4)
Geologija (4)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Glavna šola - Kranj (3)
Glej, netopir! (1)
Gostilničar (199)
Gozdarski vestnik (4)
Hacquetia (6)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Instanz Schematismus für das Herzogthum Krain (5)
Instanzen Schematismus vom Herzogthume Krain, dann der gefürsteten Grafschaften Goerz und Gradiska (1)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (610)
Knjižnica (2)
Krajnska čbelica (5)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (10)
Kranjski zvon (Kranj) (139)
Kronika (Ljubljana) (87)
Kronika slovenskih mest (3)
Kula (Ljubljana) (1)
Laibacher Schreib u. Hauskalender für Katholiken und Protestanten auf das Jahr (1)
Laibacher Wochenblatt (302)
Laibachrischer Schreibkalender auf das Jahr Jesu Christi (3)
Laybacherischer Schreib-Kalender auf das gemeine Jahr (17)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (102)
Ljudska šola v Križah - Tržič (1)
Loški razgledi (10)
Muzikološki zbornik (6)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (1)
Naše novice od Vrbe do Planice (2)
Naznanila (Ljubljana, 1869) (10)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (903)
Odlomki iz deržavnega zakonika za avstrijansko-ilirsko Primorje in Vojvodstvo Kranjsko (7)
Papir (Ljubljana) (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Planinski vestnik (15)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Proteus (3)
Provinzial handbuch des Laibacher Gouvernements Gebietes im Königreiche Illyrien (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Razredni pouk (1)
Samouprava (1918) (9)
Schematismus des Laibacher Gouvernements-Gebieths (5)
Schematismus für das Laibacher Gouvernement-Gebieth im Königreiche Illyrien (12)
Schematismus von Krain und Kärnten (1)
Scopolia (11)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (1)
Slavica Tergestina (3)
Slavistična revija (1)
Slovenka (1)
Slovenska čebela (120)
Slovenski čebelar (50)
Slovenski čebelar in sadjerejec (67)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (19)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski obrtnik (1906) (13)
Sodobnost (1963) (6)
Stati inu obstati (13)
Studia Historica Slovenica (2)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (2)
Štajerc (9)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Trdoživ (1)
Učiteljski tovariš (540)
Vakuumist (4)
Vertec (1871) (45)
Vojaška zgodovina (1)
Vrtnar (Ljubljana) (146)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Wöchentliche Ordinari Zeitungen (1)
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain (52)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (6)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (26)
Zgodovinski časopis (43)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železne niti (2)
Leto izida
???? (1)
1490 (1)
1501-1502 (1)
1548 (1)
1550 (1)
1569 (1)
1570 (1)
1575 (1)
1576 (1)
1577 (1)
1584 (2)
1589 (1)
1593 (1)
1635-1650 (1)
1635-1670 (1)
1638 (1)
1649 (1)
1657 (2)
1670/1706 (1)
1673 (2)
1674 (1)
1679 (2)
1680 (3)
1680/1702 (1)
1681 (5)
1684 (1)
1687 (1)
1688 (1)
1689 (2)
1691 (1)
1692 (1)
1694 (1)
1699 (1)
17?? (1)
1700 (2)
1700/1800 (1)
1701 (4)
1705 (1)
1707 (2)
1708 (2)
1709 (2)
1710 (1)
1711 (1)
1713 (1)
1714 (3)
1714/1730 (1)
1719 (2)
1728 (1)
1732 (1)
1732-1757 (1)
1739 (2)
1744 (1)
1745 (1)
1746 (1)
1752 (1)
1753-1830 (1)
1758-1761 (2)
1759 (1)
1760 (1)
1760/1777 (1)
1763 (1)
1765 (1)
1769 (1)
1771-1780 (1)
1775 (54)
1776 (1)
1776-1777 (1)
1778 (1)
1778-1789 (1)
1781 (2)
1781-1784 (1)
1782 (2)
1783 (3)
1788-1791 (1)
1789 (3)
1789/1791 (2)
1790 (2)
1791 (1)
1791/1806 (3)
1792 (2)
1794 (2)
1795 (3)
1796 (1)
1796-1830 (1)
1797 (3)
1798 (3)
1799 (2)
18?? (2)
1800 (2)
1800-1900 (2)
1801 (1)
1802 (4)
1803 (2)
1804 (45)
1805 (47)
1806 (1)
1807 (1)
1807/1814 (1)
1808 (2)
1809 (6)
1810 (4)
1812 (2)
1813 (2)
1814 (8)
1815 (52)
1815/1825 (1)
1816 (53)
1817 (56)
1818 (54)
1819 (2)
1820 (4)
1821 (3)
1822 (3)
1823 (3)
1824 (2)
1825 (2)
1825/1835 (1)
1827 (2)
1828 (2)
1829 (2)
1830 (1)
1831 (3)
1832 (4)
1833 (6)
1834 (4)
1835 (2)
1836 (6)
1836-1838 (1)
1837 (1)
1838 (1)
1839 (1)
1839-1844 (2)
1840 (1)
1840-1850 (1)
1841 (2)
1842 (2)
1842/1848 (1)
1843 (1)
1844 (4)
1844-1846 (1)
1845 (10)
1846 (19)
1847 (16)
1848 (29)
1849 (22)
1850 (57)
1850/1890 (1)
1851 (91)
1852 (75)
1852-1854 (1)
1853 (75)
1854 (76)
1855 (59)
1856 (62)
1857 (56)
1858 (74)
1859 (92)
1860 (30)
1860/1870 (1)
1861 (33)
1862 (40)
1863 (68)
1864 (53)
1865 (34)
1865-1866 (4)
1865-1868 (1)
1865-1870 (1)
1866 (61)
1866-1898 (1)
1867 (49)
1868 (59)
1869 (71)
1870 (62)
1871 (45)
1872 (55)
1873 (70)
1873-1874 (4)
1874 (62)
1874-1876 (1)
1875 (71)
1876 (66)
1877 (56)
1877/1890 (1)
1877-1879 (1)
1878 (50)
1879 (33)
188? (1)
1880 (48)
1880/1881 (1)
1880-1918 (7)
1881 (60)
1881/1882 (1)
1882 (56)
1882/1883 (1)
1883 (56)
1883/1884 (1)
1884 (82)
1884/1885 (1)
1885 (52)
1885/1886 (1)
1885-1886 (5)
1886 (78)
1886/1887 (1)
1886-1887 (5)
1887 (90)
1887/1888 (2)
1887-1888 (4)
1888 (121)
1888/1889 (3)
1889 (102)
1889/1890 (3)
1890 (86)
1890/1891 (1)
1890/1892 (1)
1891 (59)
1891/1892 (3)
1892 (83)
1892/1893 (4)
1892-1893 (5)
1893 (80)
1893/1894 (3)
1893-1894 (5)
1894 (71)
1894/1895 (3)
1894-1895 (5)
1895 (79)
1895/1896 (2)
1895-1896 (5)
1896 (86)
1896/1897 (2)
1896-1897 (5)
1897 (86)
1897/1898 (2)
1897-1898 (5)
1898 (82)
1898/1899 (2)
1898-1899 (5)
1899 (88)
1899/1900 (2)
1899-1900 (5)
19?? (7)
1900 (70)
1900/1901 (2)
1900-1901 (5)
1900-1904 (1)
1900-1910 (1)
1901 (61)
1901/1902 (2)
1901-1902 (6)
1902 (50)
1902/1903 (2)
1903 (38)
1903/1904 (2)
1904 (39)
1904/1905 (2)
1905 (43)
1905/1906 (2)
1905-1907 (5)
1905-1909 (1)
1906 (53)
1906/1907 (2)
1907 (29)
1907/1908 (3)
1908 (30)
1908/1909 (2)
1908-1910 (3)
1909 (60)
1909/1910 (3)
191? (2)
1910 (112)
1910/1911 (2)
1911 (89)
1911/1912 (2)
1911-1912 (5)
1912 (101)
1912/1913 (2)
1912-1913 (4)
1913 (84)
1913/1914 (1)
1914 (82)
1915 (120)
1916 (142)
1917 (130)
1918 (123)
1918/1919 (3)
1919 (72)
192? (1)
1920 (70)
1920-1929 (1)
1921 (71)
1922 (69)
1923 (71)
1924 (71)
1925 (67)
1925/1926 (2)
1926 (67)
1927 (70)
1928 (62)
1928/1929 (4)
1929 (77)
1929/1930 (1)
1930 (78)
1930/1931 (2)
1931 (67)
1932 (73)
1933 (65)
1934 (64)
1934-1950 (1)
1935 (67)
1936 (64)
1937 (63)
1937/1938 (1)
1938 (63)
1939 (64)
1940 (62)
1941 (56)
1942 (52)
1943 (54)
1944 (52)
1945 (53)
1946 (40)
1948-1949 (1)
195? (4)
1950 (1)
1950-1960 (1)
1951 (1)
1953 (2)
1953-1954 (1)
1954 (1)
1955-1965 (24)
1957 (5)
1958 (1)
1960 (2)
1960-1964 (1)
1962 (2)
1964 (3)
1965 (2)
1966 (4)
1967 (3)
1968 (1)
1969 (1)
1970 (3)
1971 (1)
1973 (3)
1974 (2)
1975 (1)
1976 (4)
1977 (4)
1978 (2)
1979 (3)
1980 (2)
1980-1989 (1)
1981 (1)
1982 (5)
1983 (2)
1984 (1)
1985 (6)
1986 (7)
1987 (2)
1988 (5)
1989 (6)
1990 (5)
1991 (7)
1992 (7)
1993 (6)
1994 (13)
1995 (7)
1996 (12)
1997 (10)
1998 (7)
1999 (12)
2000 (7)
2001 (7)
2002 (9)
2003 (20)
2004 (10)
2005 (15)
2006 (9)
2007 (9)
2008 (12)
2009 (17)
2010 (26)
2011 (25)
2012 (21)
2013 (38)
2014 (21)
2015 (24)
2016 (41)
2017 (26)
2018 (22)
2019 (22)
2020 (22)
2021 (12)
2022 (4)
s. d. (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (57)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Botanično društvo Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (52)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (10)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (16)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (266)
Mestna knjižnica Ljubljana (134)
Mestna občina Kranj (1)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7236)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (9)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (15)
Prirodoslovni muzej Slovenije (13)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (13)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (6)
Študentska založba (2)
Universita degli Studi di Trieste (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo Celje (26)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (17)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (7)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (98)
Vsebina
Založnik
(34)
[Friedrich Reichardt] (1)
[s. n.] (1)
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
A. Gaberšček (1)
A. Hölder (1)
A. Holzhausen (1)
A. Klein & Comp. (1)
A. Krošl (1)
A. Kunike (1)
A. Turk (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Arhivsko društvo Slovenije (57)
Aug. Vind. (1)
bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
bei Ignaz Aloys Kleinmayr (1)
Beletrina (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (2)
bey Artaria und Comp. (1)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey Ernst Widmanstetters sel. Erben (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Homanns Erben (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Johann Baptista Mayr ... (1)
bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1)
bey Johann Paul Krauss (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
Biblioteca Apostolica Vaticana (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Bologninus Zalterius (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
Buchdruckerei Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
by I. B. Elwe & D. M. Langeveld (1)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. kmetijska družba na Kranjskem (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (2)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. kr. deželna vlada za Kranjsko (1)
C. kr. državna gimnazija na Kranjskem (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (3)
C.k. kmetijska družba na Kranjskem (10)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Ces. kralj. bukvarnica za šole (1)
chez H. Iaillot ... (1)
chez H. laillot (1)
Chez l´auteur (1)
chez l'auteur (1)
chez le Sr. Iaillot ... (1)
Chez le Sr. Jaillot (1)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (120)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Deželna prisilna delavnica (3)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Deželna zveza kranjskih obrtnih zadrug (13)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
Deželni odbor kranjski (926)
Deželni odbor Kranjski (1)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (2)
Druck und Verlag von Ignaz Al. v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Druck von J. Rud. Millits, vorm. Sassenberg (1)
Druck von Josef Blasnik (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (1)
društvo (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (7)
durch Hans Mannel (1)
durch Hanss Mannel (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
E. Hölzel (1)
Eger (3)
Egerjeva tiskarnica (4)
Eger'sche Buchdruckerei (4)
Etnografski muzej (1)
ex officinâ Hackiana (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
ex typographia haeredum Galeatii Rosati (1)
F. Bamberg (1)
F. Dular (1)
F. v. Kleinmayr (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
Fotolik Celje (1)
Fr. Vesel (1)
G. Valk (1)
Gartner M. (1)
gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt bei Ignaz Edlen von Kleinmayer ... (17)
gedruckt bei Ignaz Merk (5)
gedruckt bei Joseph Blasnik (2)
gedruckt bei Rosalia Eger (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
gedruckt bey Jos. Sassenberg (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
Gedruckt den Leopold Eger (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (3)
gedruckt mit Egerschen Schriften (1)
gedruckt mit Eger'schen Schriften (1)
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
gedruckt und zu finden bey Joh. Georg Schlegel ... (1)
gedruckt und zu haben bey Ignaz Aloys Edl. v. Kleinmayr (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr ... (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt, u. zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (3)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Generalturist (1)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod Ljubljana (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gervais Clouzier (1)
Glasbena matica (5)
Glavna šola v Krajni (3)
Godba (1)
Gorenjski muzej (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GP Tehnika (1)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
H. Pogorelz (1)
Halm und Goldmann (1)
Helidon (6)
Hermann Liechenstein (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
I. Papš ... (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
ICO (1)
Ignaz Merk (1)
im Verlage der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
im Verlage der k. k. Schulbücher-Verschleiss-Administration bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
im Verlage des Geograph. Instituts (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (2)
in der Mayrischen Druckerey (1)
in Verlagsgewölbe des k. k. Schulbucher-Verschleisses ... (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Ivan Dolinar (1)
J. Bermann (1)
J. Blasnik (2)
J. Ciperle (1)
J. David Köhler (2)
J. F. Eger (52)
J. Giontini (1)
J. Krajec (3)
J. Pertes (1)
J. R. Milic (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Stanonik (1)
J. Wagner (1)
J. Wyld (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (540)
Janes Lavre Greiner (1)
Janez Modic (67)
Janko Pajk (1)
Jg. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Johann Georgen Mayr (1)
Jožef Blaznik (610)
Jugobanka (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jurij Stadelmann (302)
K. k. Landesregierung für Krain (1)
k.k. Ministerium des Innern (1)
Karl Linhart (9)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (75)
Klein & Kovač (1)
Kleinmayr & B. (1)
Kleinmayr & Bamberg (4)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kmetijska založba (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
Književne novine (1)
Konzorcij Edinosti (1)
krain. Industri=Gesellschaft (1)
Krainische Sparcasse (1)
Krainischer Jagdschutz-Verein (1)
Krainischer Lander-Lehrerverein (1)
Krainischer Landes-Feuerwehrverband (1)
Krajni šolski svet (67)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (8)
Kranjska deželna zaveza gasilnih društev (1)
Kranjski kvintet (1)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Kulturno društvo (1)
L. Žlebnik (1)
Laibach cgedruckt in der Kleinmayerschen ... Gubernialbuchdruckerey, durch Ignaz Merk ... (1)
Landeshilfsverein für Lungenkranke in Krain (1)
Leonova družba (1)
Leop. Paternolli (1)
Leopold Eger (23)
Ljubljana: Miška (1)
llyr. Landes-Gubernium (1)
M. Frisch (1)
Matica Slovenska (1)
Matthias Hupfuff (1)
Mavrica (1)
Mayer & Co. (1)
Mayr (1)
Mestna občina (3)
Mestna občina Kranj (1)
Mestni župni urad (139)
Meyer (1)
Miha Kastelic (5)
Milic (2)
Milocco (1)
mit Egerschen Schriften (1)
mit Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
mit Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
MOVIT (1)
MPZ in DPS Vesela pomlad (1)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzejsko društvo (12)
Muzejsko društvo Jesenice - iniciativna skupina (2)
Muzejsko društvo za Kranjsko (114)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
natisnena per J. Nep. Prettner''ju (1)
natisnenu per Leopold Egerju (2)
natisnil I. od Kleinmayr (1)
natisnil in založil Jožef Blaznik (1)
natisnil Janes Leon, natiskaviz (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (6)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Norimbergae (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Onkološki inštitut (1)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
P. Kozler (3)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Andreju Gasslerja ... (1)
per F. de Witt (1)
per Ferd. od Kleinmayru ... (1)
per Ferd. od Kleinmayru, natiskavzu (1)
per Ioannem Weichardum Valvasor (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per Joanesu Rezerju ... (2)
per Joanesu Rezerju, Natiskauzu (1)
per R. et I. Ottens (1)
Planinska zveza Slovenije (15)
Pravna fakulteta (1)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (12)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Putnik (1)
R. Drischel (1)
R. Eger & Sohn (1)
R. Friedländer & Sohn (1)
R. Rother (1)
R. v. Waldheim-Jos. Eberle & Co. (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (2)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (3)
Rokus (1)
RTB (1)
RTV (7)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
RTV Slovenija, ZKP (1)
RTV Sovenija, Založba kaset in plošč (1)
Rudolf M. Rohrer (1)
Rudolf Milic (1)
s .n. (1)
s. n. (1815)
S. n. (1)
Sacher-Masoch (1)
samozal. (4)
samozal. D. Butinar (1)
samozal. I. Lapajne (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Schönwetter (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
se najde per Adam Heinrich Hohn ... (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Selbstverl. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slov. planin. društva podružnica za kranjski okraj (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (13)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (6)
SNG Drama (1)
SO (1)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (3)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
sumptibus Bibliopolae Joannis Pauli Kraus (1)
sumptibus Joannis Georgii Schönwetter, ... typis Joannis Georgii Schlegel ... (1)
sumptibus Joannis Thomae Trattner ... (1)
Sumptibus Vidua et Haeredum Gerardi de Iudais (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
T. Mollo (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (19)
Tiskarnica avstrijanskega Lloyda (7)
Tiskovna zadruga (103)
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko (2)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis Ioannis Thomae Trattner ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (3)
typis Joannis Thomae Trattner ... (1)
typis Mariae Theresiae Voigtin (1)
Universita degli Studi di Trieste (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v zalogi zdraviščnega opravništva (1)
Verfasser (1)
Verlag der H.T. Müllerschen Kunsthandlung (1)
Verlag der Kunsthandlung H.F. Müller (1)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (1)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
verlegts Johann Zieger, Buchhändler (1)
Viharnik (1)
Vladarska tiskarnica (1)
W. Frick (1)
W.E.A. v. Schlieben (1)
W.S. Orr ... (1)
Založba c. kr. kmetijske družbe kranjske (146)
založba skladatelja (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (26)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (5)
ZKP RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bey Vinzenz Rudziezka bürgl. Buchbinder (1)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (50)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (101)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Išči med rezultati (8121)