Število rezultatov iskanja: 200

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Alexander Philipp Dietrich (1)
appresso Christoforo Zane (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
apud Paulum, & Io: Baptistam Seraphinum (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
Bird Publisher (1)
Brat Frys and Good Times (1)
Centennial Records (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
COLLEGIUM Labacense S. I. (1)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
ex officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
Fred Kuhar Orchestra (1)
Giovanni Leban, editore (1)
Glasbena mladina (3)
GV Revije (1)
Helikon (1)
Herausgegeben u. verlegt von Johann Leban (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
International Institute for Archival Science (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
L. Schwentner (1)
literis Grosserianis (1)
M. Grošelj (1)
Marjon International Records (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (8)
Mohorjeva (1)
na svetlo dal in založil Janko Leban (1)
Obzorja (2)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
OŠ Dravlje (1)
Peppermint Productions (1)
per Henricum Petrum (1)
Pravna praksa (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
Radio televizija Beograd, PGP (1)
RTB (15)
RTB, PGP (2)
samozal. D. Rezek (1)
samozal. M. Gvozdenac (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
St. Joseph's Catholic Church (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (5)
The Jolly Slovenians (1)
typis, & sumptibus Joann. Georg. Heptner ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba kaset in plošč RTV (3)
Založba ZRC (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (60)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (200)