Število rezultatov iskanja: 196280

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
1. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
1. mestna deška šola - Ljubljana (34)
1. mestna deška šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (27)
2. državna gimnazija - Ljubljana (36)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
2. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (37)
26! (Ljubljana) (27)
3. državna meščanska šola - Ljubljana (4)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (18)
3. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (5)
3. mestna deška ljudska šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (3)
AB. Arhitektov bilten (219)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (8)
Acta agriculturae Slovenic (1)
Acta agriculturae Slovenica (761)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (34)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (368)
Acta geographica Slovenica (14)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (22)
Acta hydrotechnica (54)
Acta linguistica asiatica (120)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (334)
Alumni OMM (5)
Amerikanski Slovenec (405)
Amfiteater (Ljubljana) (70)
Ampak (Ljubljana) (16)
Angelček (2)
Angeljček (5477)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (45)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (1439)
AR. Arhitektura, raziskave (507)
Arheološki vestnik (30)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (176)
Ars et humanitas (21)
AS. Andragoška spoznanja (958)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (50)
Bančni vestnik (1921) (2)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjec (32)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Blejske novice (1)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bogoslovni vestnik (994)
Brivec (71)
Brus (1889-1891) (58)
CEPS journal (273)
Cik-cak (6)
Communio (Ljubljana) (10)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (145)
Časopis za zgodovino in narodopisje (8)
Danica (Ljubljana) (152)
De musica disserenda (11)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dekliška glavna in obrtna šola pri uršulinkah - Ljubljana (30)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (6)
Dekliška šola pri uršulinkah - Ljubljana (20)
Dekliški licej - Ljubljana (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (780)
Delavci in delodajalci (14)
Delo (Ljubljana) (11307)
Delo in varnost (1)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (244)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Dialogi (22)
Didakta (3)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (820)
Documenta Praehistorica (419)
Dogovori (9470)
Dogovori (Skupščinska priloga) (38)
Dom in svet (Ljubljana) (17386)
Domoljub (Ljubljana) (2457)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Društvenik (Ljubljana) (84)
Družboslovne razprave (46)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (6)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (7)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna nemška dekliška šola - Ljubljana (1)
Državna nemška deška šola - Ljubljana (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Dve domovini (24)
Economic and business review (23)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost in dialog (80)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (129)
Emzin (Ljubljana) (2)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (811)
Farmakon (Ljubljana) (20)
Filozofski vestnik (11)
Fizioterapija (Ljubljana) (111)
Gea (Ljubljana) (264)
Geodetski vestnik (11)
Geografski obzornik (13)
Geografski vestnik (55)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (45)
Geologija (672)
Glas Gorenjske (1)
Glas Juga (Ljubljana, 1914) (2)
Glas naroda (New York) (23)
Glas podzemlja (3)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (328)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (103)
Glasnik sreče (2)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (613)
Gledališki list SNG. Drama (1)
Golj`fiva kača (1)
Gorenjski glas (1948) (204)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodar in gospodinja (559)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gozdarski vestnik (10)
Gradbeni vestnik (11)
Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK) (1)
Grafičar (Ljubljana) (66)
Hacquetia (3)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Hladnikia (Ljubljana) (252)
Horuk (3)
IB revija (Ljubljana) (281)
Igra ustvarjalnosti (102)
Ilustracija (Ljubljana) (36)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informatica (Ljubljana) (971)
Instrumentum (4)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (1)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2202)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10061)
Javna uprava (3)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jezik in slovstvo (127)
Jezikoslovni zapiski (22)
Jež (Ljubljana) (77)
Jugoslavija (Ljubljana) (1212)
Jugoslovan (1917) (8)
Jugoslovan (1918) (27)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jutro (Ljubljana) (8112)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (947)
Kakovostna starost (18)
Keria (Ljubljana) (81)
Kinesiologia Slovenica (27)
Kino (Ljubljana) (10)
Klasična gimnazija - Ljubljana (125)
Klik (Ljubljana) (89)
Klin (Ljubljana) (12)
Kmetijske in rokodelske novice (354)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Knjižnica (200)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Kres (Ljubljana) (14)
Križ (Ljubljana) (11)
Kronika (Ljubljana) (2211)
Kronika slovenskih mest (472)
Kula (Ljubljana) (7)
Kurent (1918) (9)
LAHA (Online ed.) (2)
Les (Ljubljana) (476)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (1)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Letno poročilo Vincencijeve družbe v Ljubljani (1)
Letopis Matice Slovenske (40)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (40)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Linguistica (Ljubljana) (709)
Literatura (Ljubljana) (1598)
Ljubljanski zvon (893)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola na Barju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Ljudski glas (1935) (3)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Loški razgledi (12)
Luč (Ljubljana) (86)
Management (1)
Maska (Ljubljana) (3)
Materiali in tehnologije (4)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (15)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Metodološki zvezki (168)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Moj dom (Ljubljana) (24)
Monitor (Ljubljana) (46)
Monitor ISH (12)
Morski vovk (1)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Muzikološki zbornik (683)
Na svoji zemlji (9)
Naprej (Ljubljana) (78)
Narodna sloga (1)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (2)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naša komuna (1)
Naša komuna - delegatska priloga (3254)
Naša komuna - delegatsko gradivo (525)
Naša komuna (Ljubljana) (9118)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (8)
Naša skupnost (Grosuplje) (2752)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2293)
Naša skupnost (Ljubljana) (16864)
Naša sodobnost (12)
Naše delo (Ptuj) (5)
National geographic (Ljubljana) (68)
Natura Sloveniae (2)
Nedelo (Ljubljana) (263)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Nerazvrščeno - članki (5)
Nika (Ljubljana) (49)
Njiva (Ljubljana) (21)
Normalka - Ljubljana (50)
Nova muzika (2)
Novi akordi (82)
Novi čas (Gorica) (30)
Novi čas (Ljubljana) (463)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi zvon (48)
Občinska uprava (1905) (210)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (903)
Obrtniški glasnik (25)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (57)
Obzornik za matematiko in fiziko (7)
Obzornik zdravstvene nege (25)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Okno (Ljubljana) (40)
Ona (Ljubljana) (244)
Onkologija (Ljubljana) (625)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Osa (1905) (60)
Otrok in knjiga (49)
Palček (8)
Papir (Ljubljana) (13)
Pavliha (11)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Petrol (Ljubljana) (450)
Pevec (Ljubljana) (82)
Phainomena (Ljubljana) (831)
Planinski vestnik (36)
Podjetje in delo (1)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Polžek (1)
Ponedeljek (Ljubljana) (164)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (3)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (34)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana (1)
Pozdrav iz domovine (18)
Pravi Slovenec (26)
Pravni letopis (166)
Pravnik (6)
Preprint series (Ljubljana) (94)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (45)
Prispevki za novejšo zgodovino (15)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Eseji (21)
Problemi. Literatura (41)
Problemi. Razprave (43)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Prosveta (ZDA) (99)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (854)
Ptujski list (5)
Radio Ljubljana (601)
Radiology and oncology (Ljubljana) (788)
Rak v Sloveniji (22)
Raketa (Ljubljana) (11)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Raziskave in razprave (1)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (20)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Realka - Ljubljana (69)
Rehabilitacija (Ljubljana) (471)
Rekord (Ljubljana) (19)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revolver (Ljubljana) (23)
Revus (Ljubljana) (97)
RMZ-materials and geoenvironment (531)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (46)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Samouprava (1918) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Sanitarno inženirstvo (2)
Satura (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (18)
Scopolia (3)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (31)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenian veterinary research (130)
Slovenka (2)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenska zadruga (1898) (7)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (27)
Slovenski gospodar (69)
Slovenski list (Buenos Aires) (63)
Slovenski pionir (Ljubljana) (3)
Slovenski pravnik (2800)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenščina 2.0 (2)
Sobotna priloga (1)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (485)
Socialno delo (552)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1933) (9)
Sodobnost (1963) (120)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (197)
Stati inu obstati (6)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Strojniški vestnik (1420)
Studia mythologica Slavica (6)
Svet ptic (1)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šent (Ljubljana) (6)
Šentvid nad Ljubljano (29)
Škrat (33)
Šolska kronika (30)
Šolsko polje (28)
Šport (Ljubljana) (95)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilec (135)
Teorija in praksa (2645)
Tim (Ljubljana) (75)
Tomšičev glas (1)
Tovariš (Ljubljana) (1375)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Tribuna (Ljubljana) (765)
Učiteljišče - Ljubljana (20)
Učiteljski tovariš (410)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Univerza - Ljubljana (43)
Upokojenec (1936) (80)
Uporabna informatika (Ljubljana) (213)
Uprava (Ljubljana) (192)
Urbani izziv (44)
Urbani izziv. Posebna izdaja (24)
Vakuumist (7)
Večernik (Ljubljana) (47)
Ventil (Ljubljana) (553)
Verba hispanica (454)
Vertec (1871) (10241)
Vestnik za tuje jezike (1)
Veteran (Ljubljana) (28)
Vikend magazin (Ljubljana) (318)
Vzgoja (Ljubljana) (451)
Za srce (Ljubljana) (69)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebne šole - Ljubljana (1)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod se predstavi (3)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Zbor občanov (9330)
Zbornik (Slovenska matica) (14)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (294)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (30)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (55)
Zdravniški vestnik (45)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovinski časopis (197)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvonček (Ljubljana) (7313)
Žar (39)
Železarski zbornik (8)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (14)
Leto izida
???? (1)
09.2006/10.2008 (1)
100 (9)
100/200 (5)
1000/1100 (1)
1591/1613 (1)
1594 (1)
16??-1616 (1)
1659 (1)
1661 (1)
1674 (1)
1680 (1)
1682 (1)
1690/1800 (1)
1699-1705 (1)
17.09.2015 (1)
17?? (1)
1710 (1)
1715-1716 (1)
1730/1760 (1)
1733 (1)
1740 (1)
1746 (1)
1750 (1)
1752 (1)
1754 (1)
1755 (1)
1762 (2)
1763 (1)
1766 (1)
1767 (3)
1769 (1)
1770 (4)
1773 (2)
1775 (1)
1775/1825 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1778 (2)
1779 (3)
1780-1830 (1)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (3)
1783/1784 (1)
1784 (2)
1786 (3)
1787 (1)
1788 (1)
1789 (3)
179? (1)
1790 (1)
1792 (2)
1792-1794 (1)
1793-1809 (1)
1794 (2)
1795 (3)
1796 (3)
1796-1803 (1)
1798 (1)
1799 (3)
18?? (2)
1800 (1)
1800/1840 (2)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1803/1813 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (3)
1808 (1)
1809 (2)
1814 (2)
1815 (2)
1816 (2)
1817 (1)
1818 (1)
1819 (1)
1820 (1)
1821 (2)
1822 (2)
1823 (2)
1824 (3)
1825 (2)
1826 (4)
1827 (4)
1828 (1)
1829 (5)
1830 (3)
1831 (1)
1832 (2)
1832/1839 (1)
1833 (1)
1834 (4)
1835 (2)
1836 (4)
1837 (2)
1838 (1)
1839 (1)
1840 (3)
1841 (4)
1842 (3)
1842/1848 (1)
1843 (9)
1843/1852 (1)
1844 (10)
1845 (11)
1846 (22)
1847 (12)
1848 (35)
1849 (87)
1850 (59)
1850/1857 (1)
1850/1859 (1)
1850/1860 (1)
1850/1870 (1)
1850/1900 (1)
1851 (20)
1851/1900 (1)
1852 (5)
1853 (5)
1854 (3)
1855 (4)
1856 (7)
1857 (8)
1858 (7)
1859 (8)
1860 (10)
1861 (10)
1862 (7)
1862-1919 (1)
1863 (127)
1864 (35)
1865 (24)
1865-1866 (4)
1866 (43)
1867 (25)
1868 (43)
1869 (31)
1869-1912 (1)
1870 (22)
1871 (169)
1872 (172)
1872/1873 (1)
1873 (196)
1873/1945 (1)
1873-1874 (4)
1874 (180)
1875 (181)
1876 (204)
1876/1877 (1)
1877 (192)
1877/1878 (2)
1877/1890 (1)
1877/1900 (1)
1878 (221)
1878/1879 (2)
1879 (182)
1879/1880 (2)
188? (1)
1880 (205)
1880/1881 (2)
1880/1890 (1)
1880-1918 (96)
1880-1922 (1)
1881 (311)
1881/1882 (2)
1881/1900 (1)
1882 (337)
1882/1883 (4)
1883 (186)
1883/1884 (3)
1884 (256)
1884/1885 (3)
1885 (242)
1885/1886 (4)
1885-1886 (5)
1886 (224)
1886/1887 (4)
1886-1887 (5)
1887 (296)
1887/1888 (4)
1887/18888 (1)
1887-1888 (4)
1888 (545)
1888/1889 (6)
1889 (556)
1889/1890 (6)
189? (1)
1890 (557)
1890/1891 (4)
1890-1910 (1)
1891 (712)
1891/1892 (10)
1891-1941 (1)
1892 (708)
1892/1893 (9)
1892-1893 (6)
1893 (723)
1893/1894 (8)
1893/1984 (1)
1893-1894 (5)
1894 (865)
1894/1895 (7)
1894-1895 (5)
1895 (924)
1895/1896 (7)
1895/1900 (2)
1895-1896 (5)
1895-1915 (1)
1896 (800)
1896/1897 (8)
1896-1897 (5)
1897 (883)
1897/1898 (9)
1897/1900 (1)
1897-1898 (5)
1897-1909 (1)
1898 (917)
1898/1899 (7)
1898-1899 (5)
1898-1901 (1)
1898-1902 (2)
1898-1907 (1)
1899 (924)
1899/1900 (9)
1899-1900 (5)
1899-1904 (1)
19?? (40)
19??/1897 (1)
190? (2)
1900 (1136)
1900/1901 (9)
1900/1925 (1)
1900-1901 (5)
1900-1902 (1)
1900-1910 (1)
1900-1918 (1)
1900-1975 (1)
1901 (1189)
1901/1902 (11)
1901-1902 (5)
1902 (1308)
1902/1903 (11)
1902/1928 (1)
1903 (1477)
1903/1904 (5)
1904 (1412)
1904/1905 (5)
1904-1905 (3)
1905 (1664)
1905/1906 (9)
1905-1907 (5)
1905-1909 (1)
1906 (1441)
1906/1907 (11)
1906-1907 (1)
1907 (1352)
1907/1908 (25)
1907-1909 (1)
1908 (1373)
1908/1909 (24)
1908-1910 (3)
1908-1911 (1)
1908-1920 (1)
1909 (1522)
1909/1910 (37)
1909-1910 (1)
191? (2)
1910 (1427)
1910/1911 (36)
1910-1920 (4)
1911 (1175)
1911/1912 (28)
1911-1912 (5)
1911-1913 (1)
1912 (1314)
1912/1913 (29)
1912-1913 (4)
1913 (1222)
1913/1914 (24)
1914 (1049)
1914/1915 (14)
1915 (853)
1915/1916 (13)
1915/1918 (1)
1915/1920 (1)
1916 (841)
1916/1917 (3)
1917 (801)
1917/1918 (10)
1918 (729)
1918/1919 (13)
1918-1925 (1)
1919 (1038)
1919/1920 (5)
192? (4)
1920 (1384)
1920/1921 (47)
1920/1930 (1)
1920-1923 (1)
1920-1930 (4)
1921 (1665)
1921/1922 (42)
1922 (1685)
1922/1923 (38)
1923 (1317)
1923/1924 (29)
1923/1933 (2)
1924 (1561)
1924/1925 (17)
1925 (1447)
1925/1926 (189)
1926 (1333)
1926/1927 (21)
1926-1927 (7)
1927 (1502)
1927/1928 (159)
1928 (1206)
1928/1929 (268)
1928-1933 (1)
1928-1941 (1)
1929 (1318)
1929/1930 (184)
1929/1934 (1)
1929/2930 (1)
1929-196? (1)
193? (7)
1930 (1361)
1930/1931 (169)
1930/1940 (1)
1930-1931 (9)
1931 (1210)
1931/1932 (189)
1932 (1136)
1932/1933 (193)
1933 (1239)
1933/1934 (177)
1934 (1402)
1934/1935 (85)
1934-1950 (1)
1935 (1296)
1935/1936 (169)
1935-1940 (1)
1936 (1201)
1936/1937 (190)
1936-1939 (1)
1937 (1051)
1937/1938 (327)
1937/1939 (1)
1937-1939 (35)
1938 (1211)
1938/1939 (235)
1938-1939 (3)
1939 (1493)
1939/1940 (50)
194? (1)
1940 (1373)
1940/1941 (28)
1940-1955 (1)
1941 (953)
1941/1942 (191)
1941? (2)
1942 (818)
1942/1943 (146)
1943 (930)
1943/1944 (145)
1944 (649)
1944/1945 (36)
1945 (172)
1945/1946 (14)
1946 (241)
1946/1947 (12)
1947 (233)
1947/1948 (13)
1948 (304)
1948/1949 (12)
1949 (374)
1949/1950 (9)
195? (3)
1950 (369)
1950/1951 (7)
1951 (288)
1951/1952 (16)
1951-1952 (1)
1952 (339)
1952/1953 (15)
1953 (138)
1953/1954 (9)
1953-1954 (2)
1954 (142)
1954/1955 (11)
1955 (427)
1955/1956 (6)
1956 (876)
1956/1957 (8)
1956-1957 (1)
1957 (1193)
1957/1958 (6)
1958 (311)
1958/1959 (5)
1959 (370)
1959/1960 (7)
196? (5)
1960 (481)
1960/1961 (19)
1960/1969 (2)
1960-1990 (1)
1961 (486)
1961/1962 (17)
1962 (490)
1962/1963 (27)
1963 (510)
1963/1964 (11)
1963-1964 (2)
1964 (515)
1964/1965 (5)
1965 (526)
1965/1966 (48)
1966 (729)
1966/1967 (31)
1967 (683)
1967/1968 (7)
1968 (639)
1968/1969 (8)
1968-1969 (1)
1969 (576)
1969/1970 (13)
1970 (745)
1970/1971 (20)
1971 (1042)
1971/1972 (23)
1972 (1297)
1972/1973 (16)
1972-1973 (2)
1973 (1932)
1973/1974 (15)
1974 (1961)
1974/1975 (56)
1975 (1814)
1976 (2526)
1977 (3230)
1977/1978 (14)
1978 (3385)
1978/1979 (14)
1978-1980 (1)
1978-2006 (1)
1979 (4981)
1979/1980 (14)
198? (1)
1980 (4360)
1980/1981 (15)
1980-1982 (12)
1981 (4740)
1981/1982 (14)
1982 (5070)
1982/1983 (13)
1982/1986 (2)
1983 (5236)
1983/1984 (8)
1983-1987 (1)
1984 (4539)
1984/1985 (82)
1985 (4093)
1985/1986 (35)
1986 (4199)
1986/1987 (14)
1987 (3651)
1987/1988 (16)
1988 (3343)
1988/1989 (49)
1989 (3515)
1990 (2439)
1991 (1781)
1992 (2104)
1993 (2355)
1993/1994 (7)
1994 (2037)
1994/1995 (32)
1995 (703)
1995/1996 (6)
1996 (769)
1997 (779)
1998 (756)
1998-1999 (2)
1999 (969)
1999-2000 (1)
2000 (778)
2001 (798)
2002 (794)
2003 (851)
2004 (1787)
2005 (1504)
2006 (1385)
2007 (1392)
2007/2008 (1)
2008 (1535)
2009 (1550)
2009/2010 (2)
2010 (1641)
2011 (2189)
2012 (2275)
2012/2013 (1)
2012-2014 (1)
2013 (2110)
2013/2014 (2)
2014 (2368)
2014/2015 (1)
2015 (2371)
2016 (2232)
2017 (1583)
2018 (578)
30.09.2017 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (176)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1129)
Botanično društvo Slovenije (252)
Cankarjev dom in kongresni center Ljubljana (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DELO, d.d. (3736)
Didakta (3)
Dnevnik (893)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo arhitektov Ljubljana (219)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (397)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (40)
Društvo psihologov Slovenije (854)
Društvo radiologije in onkologije (788)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (69)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (9)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (7)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družina d.o.o. (10)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (580)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (9)
Geološki zavod Slovenije (20)
Gorenjski glas d.d. (204)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (18)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (831)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (14)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (94)
Inštitut za narodnostna vprašanja (20)
Inštitut za novejšo zgodovino (15)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (166)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (104)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (21)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Mirana Jarca (36)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (38)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (120)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (2)
Lud Literatura (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (49)
Maska, Zavod za založniško kulturno in producentsko dejavnost (3)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (91364)
Mestna občina Ljubljana (30)
Mladina (46)
Mladinska knjiga (264)
MOBIN Zavod za mobilnost in informiranje mladih (27)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (14)
Muzejsko društvo Škofja Loka (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (70832)
Nova obzorja (244)
Nova revija (16)
Onkološki inštitut Ljubljana (678)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Petrol d.d. (451)
Planinska zveza Slovenije (36)
Prirodoslovni muzej Slovenije (373)
Pro anima, d.o.o. (89)
Rokus Klett d.o.o. (68)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
Slavistično društvo Slovenije (81)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenski etnografski muzej (563)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (70)
Slovenski šolski muzej (30)
Slovensko društvo Informatika (1184)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (28)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (37)
Slovensko etnološko društvo (103)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (373)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (30)
Slovensko zdravniško društvo (45)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (923)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (3)
ŠKUC (23)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (42)
Študentska založba (142)
Študentski svet stanovalcev zavoda Študentski dom Ljubljana (9)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (23)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1365)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (615)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (865)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (103)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (208)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (529)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1976)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (142)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (198)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3437)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1290)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (671)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (322)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (58)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1143)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (138)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (471)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (281)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (68)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Zavod Ulala (114)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (25)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (111)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (337)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (51)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
ZRC SAZU (492)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (47)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (52)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (68)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (10)
Zveza lesarjev Slovenije (476)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (28)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (77)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (963)
Založnik
(28)
[s. n.] (2)
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
A. B. Starman (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Berkopec (1)
A. Berthold (2)
A. Blatnik (1)
A. Cedilnik (1)
A. Cividini (1)
A. Černigoj (1)
A. Česen (1)
A. Dervishi (1)
A. Dovečar (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Fifolt (1)
A. Flašker (1)
A. Gaberšček (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Grčar (1)
A. Guček (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (2)
A. Hrovat (1)
A. Ilc (1)
A. Japelj (1)
A. Jarc (1)
A. Jurman (1)
A. Jurše (1)
A. Kaurin (1)
A. Kermauner (1)
A. Kladnik (1)
A. Klemen (1)
A. Kne (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Kos (2)
A. Kosi (2)
A. Košar (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kroflič (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kunčič (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Marjetič (1)
A. Maslo (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Moškrič (1)
A. Olenšek (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Padovnik (1)
A. Paulin (1)
A. Penko (1)
A. Razpet (1)
A. Repe (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sreš (1)
A. Straže (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Šarlah (1)
A. Šorgo (2)
A. Štraser (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Todorović (1)
A. Torkar (1)
A. Ulčnik (1)
A. Uršič (1)
A. Verlič (1)
A. Vilhar (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Ziegler (1)
A. Zorman (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
A. Žorž (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (2)
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (7)
Adana (1)
Adolf Ribnikar (47)
Adrijan Janc (9)
Aerosol (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (37)
Akademija za likovno umetnost (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademski pevski zbor (8)
Akcijski odbor za uvedbo samoprispevka (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (2)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Alpina (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (2)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (1)
Ante Beg (7)
Anton Pesek (732)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Archiducali academia Labacensi (1)
Archiducali gymnasio Labacensi (1)
Archiducali lycaeo Labacensi (2)
Arheološki muzej (Beograd) (3)
Arheološki muzej (Zagreb) (3)
Arhivsko društvo Slovenije (176)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Astra (2)
avstrijska iz. (1)
B. Badovinac (1)
B. Bandelj (2)
B. Blažič (2)
B. Brajović (2)
B. Breznik (1)
B. Čadež (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Filej (1)
B. Golob (1)
B. Grašič (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Jerko (1)
B. Jordan Fleten (1)
B. Kirm (1)
B. Kolar (1)
B. Korpar (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Markun (1)
B. Murovec (2)
B. Naglič (1)
B. Pesan (1)
B. Pipan (1)
B. Podpečan (1)
B. Rituper (1)
B. Valič (2)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
Bei Mösle (1)
Bela Ljubljana (2)
Beletrina (4)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Jos. Eder (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (3)
Bibliofilska založba (48)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (751)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (14)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (14)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bogoslovna akademija (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (252)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
Breitkopf und Härtel (1)
BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. (1)
C. Battelli (1)
C. kr II. državna gimnazija (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (8)
C. kr. II. državna gimnazija (15)
C. kr. mestni šolski svet ljubljanski (1)
C. Logar (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
Caes. reg. lyceo Labacensi (8)
Cankarjev dom (16)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
Cecilijino društvo (2)
Cecilijino društvo ljubljanske škofije (1)
Cecilijino društvo za stolno župnijo (9)
Cecilijino društvo za stolno župnijo sv. Nikolaja (1)
Cecilijino društvo župnije Marijinega oznanjenja (1)
Cecilijino društvo župnije Sv. Jakoba (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (7)
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - Nanocenter, Ljubljana (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (51)
Cestno podjetje (1)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Cotta (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (769)
Čemažar in drug (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čirilo-Metodov kor (1)
Čitalnica (40)
D. Antolinc (1)
D. Bokal (1)
D. Bordjan (1)
D. Celarec (1)
D. Duh (1)
D. Firm (1)
D. Gerbec (2)
D. Goranovič (1)
D. Gradišar (1)
D. Grigillo (1)
D. Hrastnik (1)
D. Hribar (3)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Jelovčan (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Kardoš (1)
D. Kogovšek (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Koron (1)
D. Kozelj (1)
D. Krajčič (1)
D. Lužnik (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Obrstar (1)
D. Omrčen (1)
D. Ožura (1)
D. Podgoršek (1)
D. Popenko (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Rovšek (1)
D. Roženbergar (1)
D. Ružić (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Svenšek (1)
D. Šarac (1)
D. Šemrov (1)
D. Škerl (2)
D. Šubic (1)
D. Tica (1)
D. Tinta (2)
D. Vajs (1)
D. Voglar (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
Delavska enotnost (2)
Delavska knjižnica (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Delavsko pevsko društvo Cankar (1)
Delniška Tisk. (1)
Delniška tiskarna d.d. (2)
Delo (13643)
der Verfasser (1)
DESSA (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (4)
Deutscher Frauen- und Kinderhort (1)
Deutscher Männergesangverein Vorwärts (6)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
Deželni odbor kranjski (912)
Deželno gledališče (3)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Didakta (3)
Die Concertgeber (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (3)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (3)
dLib (1)
dLib distributer (73)
DMFA - založništvo (1)
Dnevnik (893)
Doba Epis (1)
dobijo se per Johannesi Kaiseri, bukuvesarji (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Dompfarrzäzilienverein (4)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (3)
Dragotin Hribar (218)
Dramatično društvo v Ljubljani (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (5)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (219)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (101)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (10)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (5)
Društvo glasbena akademija (4)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (32)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (66)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (451)
Društvo konsertoristov (1)
Društvo likovnih umetnikov (3)
Društvo likovnih umetnikov severne Primorske (3)
Društvo likovnih umetnikov slovenske obale (3)
Društvo ljubljanskih konservatoristov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (7)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (40)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo Pravnik (2800)
Društvo pravnikov LRS (380)
Društvo Pripravniški dom (412)
Društvo psihologov Slovenije (2293)
Društvo Simfonija (1)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo učiteljev glasbe (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (69)
Društvo za kulturno sodelovanje Slovenije z ZSSR (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra (1)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (10)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (234)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (7)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Družba Jezusova (451)
Družba sv. Rafaela (1)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
Družina (775)
Drž. II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (4)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (5)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna II. realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Ljubljani (1)
Državna II. realna gimnazija v Ljubljani (2)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (3)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (3)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (9)
Državna učiteljska šola v ljubljani (5)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna založba Slovenije (1360)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državno gledališče (2)
Državno gledališče, Opera (1)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (3)
DZS (4)
E. Adamlje (1)
E. Benedik (1)
E. Bizaj (1)
E. Bulić (1)
E. Cilenšek (1)
E. Dornik (2)
E. Džebo (1)
E. Habič (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Jamnik (1)
E. Janžič (1)
E. Košnjek (1)
E. Kovačec (1)
E. Koželj (1)
E. Kramar (1)
E. Pierson (2)
E. Pogorelz (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. Zupan (1)
Edinost Publishing (405)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (5)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
Ekonomska fakulteta (24)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (2)
Emona, mesna industrija Zalog (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (5)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (4)
Ersten städtischen Knabenvolksschule (1)
Etnografski muzej (176)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (579)
ex typographéo Mayriano (1)
F. Bamberg (1)
F. Batič (1)
F. Dular (1)
F. Grabejc (2)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. Jagodic (1)
F. Jenko (1)
F. Kopač (1)
F. Kunšek (1)
F. Perko (1)
F. Sunčič (1)
F. Suppan (1)
F. Šimáček (1)
F. Vode (1)
F. Vučajnk (1)
F. Žumer (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (131)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (3)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Work (1)
Faculty of Sport (1)
Fakulteta za arhitekturo (613)
Fakulteta za družbene vede (215)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (157)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (552)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2486)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (553)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (27)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (18)
Fakulteta za telesno kulturo (95)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravo (206)
Fakulteta za varnostne vede (2)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Fenomenološko društvo (4)
festival (1)
Festival (19)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (330)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (50)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (530)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (11)
foto Anton Uršič (1)
Foto Sava (1)
Foto Slovenija (1)
Foto Tourist (3)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (3)
Foto-služba Zadružne knjige (1)
Fr. Vesel (9)
Fran Jaklič (470)
Franc Gnjezda (39)
Francoski institut (2)
Frančišek Pavletič (169)
Franjo Mavec (1)
Fünfclassigen städtischen deutschen Knaben - Volksschule (3)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Dolenc (2)
G. Fidej (1)
G. Golob (1)
G. Južnič (1)
G. Karer (1)
G. Kurillo (1)
G. Kušar (1)
G. Lampič (1)
G. Modrijan (2)
G. Novak (1)
G. Požek (1)
G. Pretnar (1)
G. Pustovrh (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Taljan (1)
G. Tomšič (1)
G. Trtnik (1)
G. Vidmar (1)
G. Vilhar (1)
G. Vodeb (1)
Gallus Carniolus (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (2)
gedruckt bei Ignaz edlen v. Kleinmeyer ... (1)
Gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt mit Egerschen Schriften (1)
gedruckt von Adam Fridrich Reichardt (1)
Genija (1)
Geodetska uprava (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava SRS (59)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (3)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geografski institut JNA (2)
Geološki zavod (16)
Geološki zavod Slovenije (15)
Geološki zavod, Ljubljana (652)
GFS Institute (1)
Gioani Georgio Heptner (1)
Glas naroda (23)
Glasbena akademija (34)
Glasbena matica (518)
Glasbena Matica (34)
Glasbena mladina Slovenije (2)
Glasbena šola v Kranju (1)
Glazbena matica (2)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (3)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gorenjski tisk (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarski vestnik (4)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (2)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
Gospodarsko razstavišče (2)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (53)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
GP Tehnika (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (3)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (4)
GV Revije (97)
Gymnasii academici Labacensis (28)
Gymnasii academici Labaci (5)
Gymnasii Labacensis (3)
Gymnasiums (2)
H. Dermol Hvala (1)
H. Foltz (1)
H. Hibšer (3)
H. Šeme (1)
H. T. Oršanič (1)
Handels - Lehranstalt in Laibach (5)
Helidon (1)
Helios (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
Hlahol vinohradsky (1)
Hokejska zveza Jugoslavije (1)
Holynski (1)
Hubadova župa J. P. S. (1)
Hubadova župa JPS (1)
I. Bizjak (1)
I. Boltar (1)
I. Bonač (1)
I. Brenčič (1)
I. Cikajlo (1)
I. Dolenc (1)
I. Dornik (1)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. drž. deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (2)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (5)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (2)
I. državna deška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
I. Giontini (1)
I. Hrdalo (1)
I. Kavčič (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Kreft (1)
I. Kugel (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Lorger (1)
I. mestna deška ljudska šola (6)
I. mestna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
I. mestna deška osnovna šola (2)
I. mestna deška šola ljudska šola (1)
I. mestna ljudska šola v Ljubljani (3)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola (3)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (10)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola, strokovna nadaljevalna šola za mehansko - tehniške obrti in trgovska gremialna nadaljevalna šola (2)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Roškar (1)
I. städt. funfkl. Knabenvolksschule in Laibach (3)
I. städtischen 4 klassigen Volksschule (2)
I. städtischen funfklassigen Knabenvolksschule (2)
I. Šmid (1)
I. Šmon (1)
I. Štraus (1)
I. Talaber (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vodopivec (2)
I. Vrečar (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (4)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Igbatii Merk (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Ign. de Kleinmayer (1)
Ign. Merk, Stampadore (1)
Ignaz Alois Kleinmayer (1)
Ignaz Aloys Kleinmayer (2)
Ignaz Merk (1)
II städtischen Knaben - Volksschule (2)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (8)
II. mestna 4 razredna ljudska šola v Ljubljani (3)
II. mestna deška ljudska šola v Ljubljani (6)
II. mestna deška peterorazredna ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (12)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
II. städt. fünfcl. Knaben - Volksschule in Laibach (1)
II. städt. fünfklassign Volksschule in Laibach (2)
II. städtischen fünfklassigen Volksschule (1)
II. städtischen vierklassigen Volksschule (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (10)
III. mestna deška ljudska šola in obrta pripravljalnica na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
III. mestna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
im Selbstverlage (1)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
impensis Michaelis Promberger (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
In Der Edel V. Kleinmayerischen Buchhandlung (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (3)
Institut "Jožef Stefan" (4)
Institut Francais (1)
Institut Jožef Stefan (133)
Institut 'Jožef Stefan' (73)
Institut za italijansko kulturo (1)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (3)
Institute for Ethnic Studies (7)
Institute for Slovene Emigration Research (24)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (18)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (348)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (12)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (21)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (80)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (45)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (280)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (21)
Inštitut za javno upravo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (13)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (41)
Inštitut za narodnostna vprašanja (26)
Inštitut za neionizirna sevanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (18)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo (166)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (6)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (530)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (22)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (24)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (25)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
Intelyway webmedia (5)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (3)
Istituto di cultura Italiana (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (3)
Ivan Dolenc (71)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (786)
Ivan Železnikar (58)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izobraževalno društvo KOT (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (2)
J. A. K. Mladost - Balkan (1)
J. Beltram (1)
J. Bizjak (1)
J. Blasnik (3)
J. Blasnik nasl. (1)
J. Blaznik (1)
J. Bonač (1)
J. Bračič (1)
J. Cimprič (1)
J. Činkelj (1)
J. Dedič (1)
J. Dujc (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferdin (1)
J. Fridl (1)
J. Gale (1)
J. Giontini (31)
J. Globevnik (1)
J. Grah (1)
J. Grasselli (1)
J. Gričar (1)
J. Guna (1)
J. Jakše (1)
J. Jamšek (2)
J. Jenko (1)
J. Jogan (1)
J. Jugovic (1)
J. Kamenik (1)
J. Kerčmar (1)
J. Kokole (1)
J. Kolšek (1)
J. Korzun (2)
J. Kos (1)
J. Kosel (1)
J. Kotar (2)
J. Kovač (1)
J. Krajec (1)
J. Kruh (1)
J. Lamovšek (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Mallner (1)
J. Mazi (1)
J. Müller (2)
J. Orehek (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pirc (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Pogačnik (1)
J. Prezelj (1)
J. Reščič (1)
J. Režek (1)
J. Rozman (1)
J. Rudolf (1)
J. Sivec (1)
J. Smolar (1)
J. Sodnik (1)
J. Šelhaus (1)
J. Triglav (1)
J. Vojvoda (1)
J. Wagner (1)
J. Zajc (1)
J. Žibert (2)
J. Žižmond (1)
J.Blasnika nasl. (1)
J.M. Kotzky (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (410)
Jakopičev paviljon (19)
Janez Krizostom Pogačar (152)
Janko Pajk (33)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (3)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Johann Friderich Eger (2)
Josef Blasnik (1)
Josip Bezjak (2)
Jožef Blaznik (354)
Jožef Stefan Institute (1)
Jugokoncert (3)
Jugoslov. novinsko d.d. (151)
Jugoslovanska matica (1)
Jugoslovanska obrtna zveza (93)
Jugoslovanska pevska zveza (1)
Jugoslovanska Tisk. (1)
Jugoslovanska tiskarna (86)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovansko novinarsko združenje, Sekcija Ljubljana (1)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (6)
Jugoslovenska matica (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, sekcija Ljubljana (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (13)
Jugoslovensko-češkoslovaška liga (2)
Jugoton (2)
Južnoslovenski pevački savez (1)
K. Bezek (1)
K. Bitenc (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Eler (1)
K. Gorenc (1)
K. Istenič (1)
K. Jerina (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen zu Laibach (1)
K. k. ersten Staatsgymnasiums (1)
K. k. Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. I. Staatsgymnasiums (17)
K. k. Lehrerbildungsanstalt zu Laibach (2)
K. K. Muster - Haupt - Schule zu Laibach (2)
K. K. Muster - Hauptschule zu Laibach (17)
k. k. Musterhauptschule (1)
K. k. Musterhauptschule (5)
K. k. Obergymnasium zu Laibach (2)
K. k. Obergymnasiums (26)
K. k. Realschule (6)
K. k. selbstständigen Unterrealschule in Laibach (3)
K. k. Staats - Obergymnasiums (3)
K. k. Staats - Untergymnasiums (1)
K. k. Staatsgymnasium mit deutscher Unterrichtssprache (8)
K. k. Staats-Obergymnasiums (6)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
K. k. Staats-Oberrealschule in Laibach (1)
K. k. vollständigen Unterrealschule in Laibach (2)
K. Karničar (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Klančnik (1)
K. Klun (1)
K. Kološa (1)
K. Košmrlj (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Kunstelj (1)
K. Miklavec (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
K. Petrič (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rejec (1)
K. Rostohar (1)
K. Sinkovič (1)
K. Stopar (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. Švab (1)
K. Trontelj (1)
K. Vrabec (1)
K. Zakšek (1)
K. Zupančič (1)
K.M. (1)
Kais. kön. Unter - Realschule in Laibach (1)
Kais. königl. Bildungsanstalten (1)
Kais. konigl. Obergymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. konigl. academischen Gymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach (8)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach in Krain (1)
Kaiserl. Königl. Normal - Hauptschule in Laibach (1)
Kaiserl. konigl. Obergymnasium zu Laibach (3)
Kaiserlichen königlichen Muster - Hauptschule in Laibach (14)
Kaiserlichen königlichen Normal - Hauptschule in Laibach (4)
Kärntner Landesgalerie (1)
Kasino (1)
Katol. bukvarna (1)
Katoliška bukvarna (555)
Katoliško tiskovno društvo (17416)
Kemijski inštitut (28)
Kleim. & Bamb. (1)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Klub jugoslovanskih akademikov iz Trsta, Gorice in Istre (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (43)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (7)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (5)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
Knjižnica (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (2)
Kolo jugoslovenskih sester (1)
Komunalna banka (5)
Komunalne skupnosti ljubljanskih občin (1)
Komunist (2)
konzorcij (329)
Konzorcij (4960)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Konzorcij Belokranjec (32)
Konzorcij Edinosti (2)
Konzorcij Glas Juga (2)
Konzorcij Ilustracije (36)
Konzorcij Jugoslovana (32)
Konzorcij jutra (5357)
Konzorcij Jutra (973)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (164)
Konzorcij jutro (2749)
Konzorcij Jutro (1)
Konzorcij Križa (11)
Konzorcij Ženski svet (64)
Koreodrama (2)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Krainischen Taubstummen - Stiftungsanstalt in Laibach (1)
Krajevna skupnost (1)
Krajevni odbor Rdečega križa (2)
Kraljevsko slovensko gledališče, Opera (2)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kreditna banka in hranilnica (7)
KUD Logos (2)
Kulturni dom (2)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Kunstverlag Albin Sussitz (1)
Kuratorij Ornitološkega observatorija (1)
Kuratorij Slovenske trgovske šole v Ljubljani (1)
Kurz v. Goldenstein (1)
L. Ausec (1)
L. Avsenik (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Fajs (1)
L. Gosar (1)
L. Jan (1)
L. Klančnik (1)
L. Kranjc (1)
L. Krema (1)
L. Kutnar (1)
L. Lahajnar (1)
L. Novak (1)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (84)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
L. Žibret (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
LAHA, Akademija za laserje in zdravje (2)
Laibacher deutscher Turnverein (1)
Laibacher Deutscher Turnverein (5)
Laibacher freiwillige Feuerwehr (1)
Laibacher Volksküchen-Vereines (1)
Landesbaudirection (1)
Landes-Museum (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (77)
LB - GBL (1)
LDS (1598)
Lek (3)
Leonova družba (226)
Leufchner & Lubensky (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (5)
Lichtenthurnovi zavod sirotih deklic (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Litera (1)
Literarisch-Artistische Abtheilung des Österreichischen Lloyd (1)
literis Egerianis (1)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (4)
litteris Ignaty Merk (1)
Ljubljana (47)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana : Šimen Jak (11)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (4)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: self published (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljanska banka (1)
Ljubljanska gimnastična zveza (5)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljubljanska turistična zveza (6)
Ljubljanska župa Južnoslovenskega pevačkega saveza (1)
Ljubljanski sokol (1)
Ljubljanski telovadni krožki Orlic (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (2)
Ludovik Tomažič (18)
Lutkovno gledališče (2)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (2)
M. B. Kobav (1)
M. Bedjanič (1)
M. Berginc (1)
M. Bizjak (1)
M. Blas (1)
M. Blažić (2)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Bombač (1)
M. Božič (1)
M. Brozovič (1)
M. Colarič (1)
M. Čater (1)
M. Čebulc (1)
M. Černe (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čitar (1)
M. Čop (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Dovjak (1)
M. Eržen (1)
M. Ferlan (1)
M. Flajšman (1)
M. Gams (1)
M. Gerbec (1)
M. Gregorič (2)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hajdinjak (2)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Hudina (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jukić (1)
M. Juriševič (2)
M. Jurkovič (1)
M. Karamehmedović (1)
M. Klinc (1)
M. Knap (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (277)
M. Kolar, Ljubljana (2925)
M. Kolenc (1)
M. Konec (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Kovačič (1)
M. Kralj (2)
M. Kramar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kristan (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Kržan (1)
M. Kunaver (1)
M. Kušar (2)
M. Langus (1)
M. Ličer (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Maček (1)
M. Mahnič (1)
M. Majhen (1)
M. Malus (1)
M. Martinjak (1)
M. Meža (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Milanič (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Müller (1)
M. Nastran (1)
M. Novak Babič (1)
M. Oder (1)
M. Omerzu (1)
M. Ovsenik (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Pezdirc (1)
M. Pikl (1)
M. Piškur (1)
M. Plahuta (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Popović (1)
M. Povh (1)
M. Prelog (1)
M. Ravljen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Rozman (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Rupar (1)
M. Simčič (1)
M. Simoneti (1)
M. Skudnik (1)
M. Šalamon (1)
M. Šalej (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Škerjanec (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Štupar (2)
M. Švabić (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Ulčar (1)
M. Uplaznik (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. Vardjan (1)
M. Veber (1)
M. Vidrih (1)
M. Vilhar (78)
M. Vittori (1)
M. Vugrin (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zorc (1)
M. Zorović (1)
M. Zule (1)
M. Zupan (1)
M. Zupančič (1)
M. Zupin (1)
M. Žavbi (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
M. Žnidarič (1)
M.Kolar, Ljubljana (52)
M.Omladič (1)
Mädchen - Volkschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Magdič (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Mariborska knjižnica (49)
Mariborski Sokol (1)
Marketing 013 ZTP (1)
Martin Konda (328)
Math (1)
Matica Slovenska (47)
Mayer & Co. (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (2)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodni grafični likovni center (1)
Mestna galerija (5)
Mestna glavna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (10)
Mestna občina (472)
Mestna občina Ljubljana (5)
Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid (24)
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (9)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni dekliški licej (10)
Mestni gradbeni urad (1)
Mestni muzej (2)
Mestno društvo gluhih (1)
Mestno gledališče Ljubljansko (8)
Mesto Ljubljana (1)
Metalurški inštitut el at. (8)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
MGLC (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Milič (1)
Militärgeographisches Institut (8)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut (5)
mit Edlen v. Kleinmayr''schen Schriften (1)
mit Egerschen Schriften (2)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
Mladina (46)
Mladinska knjiga (267)
Mladinska zveza J.S.Z (8)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Moderna galerija (19)
Moderna organizacija (1)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
MOVIT-EURO<26 (27)
Muzej revolucije (2)
Muzejsko društvo (12)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzika dravske divizije (1)
Muzika dravske divizijske oblasti (1)
Muzika Dravske divizijske oblasti (16)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (11)
N. Bezak (1)
N. Bogataj (1)
N. Bricelj (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Drakulić (1)
N. Durjava (1)
N. Eržen (1)
N. Glavaš (1)
N. Klopčar (2)
N. Kodila-Češnovar (1)
N. Kodre (1)
N. Kokalj (1)
N. Koron (1)
N. Košnik (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. Lindič (1)
N. Marolt (1)
N. Mehle (1)
N. Ogris (1)
N. Osterman (1)
N. Pavšelj (2)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Prijatelj (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Šterbenc (1)
N. Šumi (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Thaler (1)
N. Turk (1)
N. Verdel (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
N. Weber (1)
N. Zavrtanik (1)
N.Kravanja (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (30)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (2)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (7)
Naglas (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (531)
Narodna banka Slovenije (1)
Narodna galerija (23)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (101)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (3)
Narodna in univerzitetna knjžinica (2)
Narodna kavarna (1)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarna (189)
Narodna Tiskarna (2)
Narodni muzej (3)
Narodni muzej (Ljubljana) (3)
Narodni muzej Slovenije (3)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (3)
Narodno gledališče (20)
Narodno gledališče kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (2)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Narodno gledališče, Drama (2)
Narodno gledališče, Opera (5)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga (7)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga, Glasbena šola (4)
Naše delo (5)
National Gallery (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natisnenu per Leopold Egerju (1)
nella Stamparia di Adamo Frid. Reichardt (1)
neznan (1)
Niko Župančič (9)
Nova obzorja (244)
Nova revija (828)
Novinski biro (8)
Novosadsko žensko muzičko udruženje (1)
NUK (5)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Sterle (1)
Občina Bled (1)
Občina Ljubljana-Šiška (311)
Občinski odbor SZDL (115)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Obzorja (31)
Odbor za pohod po poteh partizanske Ljubljane (1)
Odbor za propagando IX. olimpijade v Sloveniji (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Odbor za zaščito človekovih pravic etc. (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (419)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (780)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
Oesterr. - Ungar. Revue (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (9330)
OK SZDL Ljubljana Center (9470)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (599)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (38)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (22)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (28)
OOOF Radovljica, Kranj in Ljubljana-okolica, Kranj (204)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (2)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
'Österr.-Ung. Revue' (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OVI Jarše (1)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Grošelj (1)
P. Hafner (1)
P. Jančič (1)
P. Južnič (1)
P. Košir (1)
P. Kramar (1)
P. Lamovec (1)
P. Legiša (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Može (1)
P. Mrak (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Ritoša (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Zadravec (1)
Padiglione Jakopič (1)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Paternolli (1)
PDG (1)
Pedagoška fakulteta (53)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (212)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (30)
Pedagoški inštitut (11)
Peko (1)
Pelikan (1)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Joan. Fridr. Egerju (1)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Petrol (451)
Pevska zveza (88)
Pevsko društvo Grafika (2)
Pevsko društvo Krakovo-Trnovo (2)
Pevsko društvo Ljubljana (13)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (34)
Pevsko društvo Slavec (9)
Pevsko društvo Tabor (1)
Philharmonische Gesellschaft (271)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (7)
Pionirski dom (2)
Planinska zveza Slovenije (36)
Plavalni klub Ilirija (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Pravna fakulteta (56)
Pravna praksa (97)
Premogovnik Velenje, d.d. (3)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
Prijatelj (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Privat- Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (3)
Privat- Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (1)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Pro Anima (89)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Propagandna komisija KD Ilirija (1)
Prosvetna Zveza (1)
Provincia do Trieste Tržaška pokrajina (1)
Prva mestna čveterorazredna ljudska šola (2)
Prva mestna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
Prva proletarska divizija (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (9)
R. Drnovšek (1)
R. Kamnik (2)
R. Klinc (1)
R. Kobentar (1)
R. Kotnik (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (2)
R. Mlaker (1)
R. Pamić (1)
R. Pečenko (1)
R. Robek (1)
R. Smola (1)
R. Sušnik (1)
R. Šiling (1)
R. Švent (1)
R. Vezočnik (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
R.-C. Cheng (1)
Radio Ljubljana (25)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Reichard (4)
Republiški sekretariat za notranje zadeve (2)
Revesz (1)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Rog (1)
Rohrschützen Gesellschaft (1)
Rokus (68)
Romsko društvo Anglunipe (4)
Ros. Eger et Comp. (1)
Roza klub (23)
RTV (4)
RTV Slovenija, ZKP (2)
Ruba (1)
Ruska matica (1)
s .n. (1)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
S. Bogićević (1)
S. Bonča (1)
S. Brus (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Gamse (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. J. S. U. Preporod (4)
S. Jančič (1)
S. Juvan (1)
S. Kač (1)
S. Keren (1)
S. Kolbl (1)
S. Koprivec (1)
S. Marković (2)
S. Meža (1)
S. Mujkić (1)
s. n (1)
s. n. (11)
S. n. (13)
S. Novak (1)
S. Novljan (2)
S. Petan (1)
S. Piskernik (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. R. Zaki (1)
S. Rajgl (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Slana (1)
S. Starček (1)
S. Strassberger (1)
S. Šalej (1)
S. Šantl (1)
S. Širca (1)
S. Trajkovski (1)
S. Urbančič (1)
S. Zorzut (1)
S. Zwitter (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
s.n. (2)
S.n. (1)
Sacher-Masoch (1)
Salezijanski dijaški konvikt na Rakovniku v Ljubljani (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
samostan ljubljanski (1)
samozal. (3)
samozal. avtor (1)
samozal. društva (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (1)
samozal. J. Aléšovec (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozaložba (4)
Saturnus (1)
Sava film (1)
Schüler an der dreiklassigen städtischen Knabenschule zu Laibach (2)
Schüler an der öffentlichen städtischen Knaben - Schule in Laibach (1)
Schüler an der städtischen Knabenschule zu St. Jakob in Laibach (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Haupt - schule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (6)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (10)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinnen zu Laibach (2)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (4)
Schülerinnen an der Mädchen haupt - und Industrial - Schule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Schülerinnen an der Ursulinnen Mädchen - Schule zu Laibach (1)
Schülerinnen an der vierclassigen Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (3)
Schülerinnen an der vierclassigen Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (51)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (1)
se najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ... (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
se najdejo per Andrejo Clemens ... (1)
se najdejo per Frantzu Piterich (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag (1)
Sender Laibach (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (3)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (3)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
SKD (1)
Skopsko pevačko društvo Vardar (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16806)
Skupščina občine Ljubljana-Center (38)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (1)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (164)
Slovák (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Insurance Association (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (769)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenijales trgovina (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1075)
Slovenska dijaška zveza dijaške Marij. Kongregacije (1)
Slovenska filharmonija (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (9)
Slovenska Matica (12)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Slovenska narodna podporna jednota (99)
Slovenska sokolska zveza (4)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (829)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (30)
Slovenski umetniški klub (1)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (7)
Slovensko društvo (357)
Slovensko društvo Informatika (1184)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (28)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (9)
Slovensko društvo za angleške študije (103)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (45)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (368)
Slovensko etnološko društvo (103)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (20)
Slovensko filozofsko društvo (1439)
Slovensko geološko društvo (20)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (652)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (14)
Slovensko katoliško delavsko pevsko društvo Zvon (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko mladinsko gledališče (2)
Slovensko narodno gledališče (617)
Slovensko narodno gledališče Drama (1)
Slovensko pevsko društvo Krakovo-Trnovo (5)
Slovensko pevsko društvo Ljubljana (1)
Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon (12)
Slovensko pevsko društvo Maribor (2)
Slovensko prosvetno društvo : Konzorcij Novega lista (63)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (30)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (46)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
SNG Drama (37)
SNG Maribor (1)
SO (2752)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2293)
Socialistična zveza Slovenije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (51)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (29)
Splitsko muzičko društvo Zvonimir (1)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Splošna delavska izobraževalna zveza Svoboda za Slovenijo (14)
Splošno združenje tekstilne industrije (109)
Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije (3)
Staats - Oberrealschule (1)
Staats-Oberrealschule (6)
Staats-Ober-Realschule (11)
Staatstheater, Opernhaus (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (6)
Städtischen deutschen Knabenvolksschule (2)
Städtischen deutschen Mädchen - Volksschule (10)
Städtischen deutschen Mädchenvolksschule (2)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Statistični urad Republike Slovenije (923)
Stengel & Co. (1)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Studio Fotografico Anello Pietro (2)
Studio Potrč (1)
Südmärkischen Sängerbundes (2)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (10)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (460)
Š. Knežević-Krivak (1)
Š. Koren (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Š. Samsa (1)
Š. Urh (1)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (3)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (9)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
ŠOU (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Študentska organizacija Univerze (765)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (74)
Študentska založba (75)
Študentski svet stanovalcev (9)
T. Bohinc (1)
T. Brate (1)
T. Černe (1)
T. Eleršek (1)
T. Filipčič (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Jeras (1)
T. Koler Povh (1)
T. Lavrinc (1)
T. Levanič (1)
T. Likar (1)
T. Lubarda (1)
T. Lukman (1)
T. Melik (1)
T. Merčun (1)
T. Mlakar (1)
T. Mohar (1)
T. Pazlar (1)
T. Petelinc (1)
T. Pfajfar (1)
T. Pogačar (1)
T. Prešeren (1)
T. Pristovnik (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Robič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Stare (1)
T. Ščuka (1)
T. Španić (1)
T. Šturm (1)
T. Tasić (1)
T. Trebušak (1)
T. Vardjan (1)
T. Veljanovski (1)
T. Vidrih (1)
T. Vrtovec (1)
T. Zadražnik (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (7)
Tehniška založba Slovenije (75)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Telovadno društvo Sokol (2)
Teološka fakulteta (157)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (73)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (34)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tisk J. Blasnika Naslednikov (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna sv. Cirila (69)
Tiskovna zadruga (902)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
Tobačna (2)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Trboveljski slavček (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trgovski Učni Zavod (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
TSŠ (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
Turistica (1)
Turistična zveza (2)
Turistično društvo (4)
Turistično društvo Ljubljana (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (1)
Typis Haeredum Widmanstadii (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
U. Bajc (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Bizjak (2)
U. Bohinc (1)
U. Čepin (1)
U. Hacin (1)
U. Jamnikar (1)
U. Mali (2)
U. Podobnik (1)
U. Ranfl (1)
U. Rodman (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
Učiteljska tiskarna (198)
Učiteljski pevski zbor (2)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (1)
Udruženje jugoslovanskih narodnih železničarjev (1)
Udruženje jugoslovanskih narodnih železničarjev in brodarjev (1)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Udruženje ljubljanskih konservatoristov (1)
UJMA (1)
UJMA, Društvo jugoslovanskih glasbenih avtorjev (2)
UL MF (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (2)
Umetniški paviljon R.Jakopiča (1)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Universita de Trieste Univerza v Trstu (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
Universita di Lubiana Unoverza v Ljubljani (1)
University (1)
University of Ljubljana Institute of Mathematics, Physics and Mechanics Department of Mathematics (66)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (26)
Univerza (2)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (7)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (11)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (11)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (7)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (6)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (258)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (280)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (91)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (84)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (63)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (123)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (112)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (36)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (12)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (17)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (10)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (122)
Univerzitetni klinični center Maribor (9)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (24)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univezitetna klinika za plastično kirurgijo (1)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Uprava Sokola I. (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (23)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (72)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinksi samostan v Ljubljani (1)
Uršulinska dekliška šola v Ljubljani (20)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan (7)
Uršulinski samostan v Ljubljani (8)
Uršulinsko učiteljišče (1)
V Ljubljani (2)
V. Ažbe (2)
V. Bester (2)
V. Cunja (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Kariž Merhar (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Kremenšek (1)
V. Lampret (1)
V. Mujbegović (1)
V. Petkovska (1)
V. Petričič (1)
V. Pitacco (1)
V. Ramšak (1)
V. Stankovski (1)
V. Stupar (1)
V. Štemberger (1)
V. Tkalec (1)
V. Vek (1)
V. Vukobratović (1)
V. Zgonik (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Verfasser (1)
Verl. V. Karl Prochaska. (1)
Verlag der Oesterr.-Ungar. Revue (1)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (1)
Verlag des Verfassers (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Vesna film (1)
Veterinarska fakulteta (130)
VI clasiggen Mädchen - Volksschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Vilma Tomažič (6)
Vincencijeva družba (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
Visoka šola za politične vede (158)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Vodnikova družba (1)
Vojnogeografski institut (2)
Vrtec Galjevica (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
vtişnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
VUU Partizan Ljubljana (1)
W. Helfer (1)
Wilhelm Braumüller (2)
Wilhelm Helfer (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
Z. Bohte (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Kolenc (1)
Z. Krstulović (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Oven (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Z. Vidrih (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba FDV (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba ZRC (437)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
založnik (46)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zaveza avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (10)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (7)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (258)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (12)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SRS za varstvo narodne in kulturne dediščine, Restavratorski atelje (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod Sv. Stanislava (235)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (3)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (25)
Zavod za ribištvo Slovenije (3)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (11)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (9)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (25)
Zdravniško društvo Slovenije (19)
Zdravstvena fakulteta (4)
Zdravstveni dom Ljubljana (2)
Združenje gledaliških igralcev, sekcija Ljubljana (1)
Združenje za socialno pedagogiko (485)
ZDSLU (1)
Zemljepisni muzej (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (51)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (22)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2262)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (120)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (51)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (10)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (52)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (4)
ZRC Publishing House (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
zu finden bei Johann Michael Promberger ... (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (201)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (11)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (485)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza društev pravnikov Slovenije (6)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (2)
Zveza ekonomistov Slovenije (23)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (67)
Zveza godbenikov (1)
Zveza godbenikov za Slovenijo (6)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (109)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (3)
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana - Bežigrad (2)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (3)
Zveza slovenske mladine (3)
Zveza slovenskih kulturnih društev (1)
Zveza slovenskih pevskih zborov (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (15)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1241)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (164)
Zveza študentskih športnih organizacij (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (95)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (28)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza za tujski promet v Sloveniji (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (215)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (95)
Zvezna geodeska uprava SFRJ (1)
Zvezna geodetska uprava (1)
Zvezna geodetska uprava SFRJ (50)
Zvezna geodetska uprava SRS (1)
Zvezna Tisk. (1)
Zvezna tiskarna (228)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Ž. Borak (1)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Ž. Kokalj (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Ž. Ramšak (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Železniško gospodarstvo (3)
Ženska podružnica C. M. D. (1)
Županska zveza (72)
Župna cerkev v Trnovem (1)
Pravice
Išči med rezultati (196280)