Število rezultatov iskanja: 409

Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Družina d.o.o. (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (18)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (306)
Osrednja knjižnica Celje (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (20)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
apresso Gasparo Weis (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Beletrina (1)
Bird Publisher (11)
Buddh. Soc. Vic. (1)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. k. kmetijska družba (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
D. Pagon (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Dj. Kalčov (1)
dLib distributer (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (2)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
formis J. G. M. Incl. Prov. Carn. T. (1)
G. Vlatković (1)
ga prodaja Bilhelm Henrik Korn ... (1)
ga prodaja Vilhelm Henrik Korn ... (1)
Glasbena matica (1)
Gostilničarski vestnik (1)
GV Revije (2)
H. Ničman (1)
H. V. Korn ... (1)
I. Kleinmayr & & F. Bamberg (1)
I. Lapajne (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
J. Blasnikovi Nasl. (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (2)
J. Giontini (1)
J. Jenko (1)
J. Oražem (1)
J. R. Milic (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (89)
Janez Jurij Mayr (1)
Jožef Blaznik (19)
Južni sokol (1)
Kaliwoda (1)
Karl Linhart (6)
Katoliško tiskovno društvo (26)
Klainmayr & Bamberg (1)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Krajec (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
L. Čepon (1)
M. Karamehmedović (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Muzejsko društvo (2)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na pródaj per Adam Henríku Hónu ... (1)
na prodaj per Adamu Henr. Honu ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohn ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (4)
na prodaj per Janesu Klemensu, bukvovesu (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva ... (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
naprodaj per Ad. Henriku Hónu ... (1)
Narodna Tiskarna (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natísnen per Leopóldu Egerju (1)
natisnil in založil Jožef Blaznik (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
natisnil inu saloshil Andreas Gassler (1)
natisnil Janes Leon (3)
natísnil Janes Rezer (1)
Natisnil Janez Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (6)
natisnil Joshef Sassenberg (2)
natişnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnila in saloshila Maria Tandler (1)
natisnila Rosalia Eger (1)
natisnjene per Joshefu Sasenbergu (1)
Nova revija (3)
Obzorja (1)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Aloisiu Raab ... (1)
per Annae Elisabethae Raichhardtouke, uvedove (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
per Joshefu od Bacho (1)
pisatelj (1)
po Zeitler Andrasi (1)
Pravna praksa (2)
pri Widmanstätterskih Erbih (2)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (1)
samozal. M. Prelog (1)
samozaložba (3)
se naidejo naprude per Joshefu Shotterju ... (1)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se najde per H.W. Korn bukveprodajavzu (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
se najdejo per Frantzu Piterich (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (1)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Societa storica del Litorale (1)
stampana zpiszkmi Jósef Jánosa (1)
stampani vu násztavi plem. Trattner-Karolyivoj (1)
stiskane per Jann. Fridr. Egerju ... (1)
stiskane per Joan. Friedr. Egerju (1)
stiskanu per Joh. Frideriku Egerju (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (3)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (3)
Tisk J. Blasnika Naslednikov (1)
Tiskarna sv. Cirila (10)
Tiskovna zadruga (35)
typ. Jo. Frid. Eger ... (3)
typis Joan. Frideici ! Eger (1)
typis Joan. Friderici Eger (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Ulrich Morhart (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (1)
Vneštorgizdat (1)
vtisnjene per Kleimayrskeh deidizhah (1)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba ZRC (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (409)